Form of Work
Artykuły
(8)
Książki
(1)
Author
Chołda Edward
(1)
Dong Xiaolu
(1)
Drabent Maciej
(1)
Goda Zoltán
(1)
Kamiński Daniel
(1)
Li Zhizhong
(1)
Ogrodnik Grzegorz
(1)
Papp Tamás
(1)
Salamon Endre
(1)
Skowera Katarzyna
(1)
Suchocki Bolesław
(1)
Szmit Piotr
(1)
Woliński Marek
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(8)
English
(1)
Subject
plany awaryjne
(9)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
dokumentacja
(2)
przepisy
(2)
Akweny
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
COVID-19
(1)
Elektrownie jądrowe
(1)
Ergonomia
(1)
Geoinformacja
(1)
Lotniska
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Szkolenie
(1)
Szkoły (budynki)
(1)
Transport kolejowy
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Woda
(1)
Wodociąg
(1)
Zagrożenia radiologiczne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
samoloty
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
9 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-122
Tł. tytułu: Możliwe zastosowania narzędzi GIS w celu przygotowania się na wypadek awarii sieci wodociągowej.
Streszczenie: Akwizycji danych i analizy komputerowej można używać do planowania sytuacji awaryjnych związanych z ważnymi sieciami rurociągów. Celem tego badania jest zilustrowanie, w jaki sposób obliczenia GIS i obliczeń hydraulicznych mogą zostać wykorzystane do zmniejszenia wpływu nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak zanieczyszczenie i fizyczne zniszczenie, oraz przeszkolenie operatorów na takie scenariusze. Do zbadania niepewności uzyskanych informacji służy studium przypadku ze skalibrowanymi obliczeniami hydraulicznymi. Warunki hydrauliczne i transport zanieczyszczeń są symulowane za pomocą oprogramowania open source. Pokazano, w jaki sposób można wykorzystać analizę GIS do znalezienia optymalnych rozwiązań problemów z przekierowaniem przepływu i odcinaniem części sieci. Opisano rozwiązanie do symulacji hydrauliki sieci zintegrowanej z systemem sterowania w celu usprawnienia szkolenia i przygotowania. Dochodzenie ujawniło poważne braki w zakresie niezbędnych danych wejściowych do prowadzenia symulacji. Wyniki dotyczące transportu zanieczyszczeń wskazują, że lokalizacja na podstawie obliczeniowych modeli jakości wody jest możliwa, ale zawiera niejasności. Wykazano, że przetwarzanie i symulacja danych jest obiecującym narzędziem wspomagania decyzji i przygotowywania w oparciu o przedstawione zastosowania. Mimo zaawansowanych baz danych i komputerowych narzędzi analitycznych gromadzone dane i symulacje dynamiczne nie są w pełni wykorzystywane w procesie planowania sytuacji kryzysowych. Na podstawie przedstawionej hipotetycznej symulacji wymagane są dalsze badania i gromadzenie danych w celu zmniejszenia niepewności transportu zanieczyszczeń. Na potrzeby przyszłych badań należy włożyć więcej wysiłku w rozwój środowisk symulacyjnych.
No cover
Article
In basket
Ratownictwo wodne (3) / Bolesław Suchocki // Zagrożenia. - 1996/3 s.18-19.
Przedstawiono metodykę sporządzania planu ratowniczego określającego sposoby postępowania na wypadek zdarzeń awaryjnych występujących na danym akwenie.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Badanie nad wpływem okresowego treningu na stosowanie skomputeryzowanych procedur działania awaryjnego
Wzrost złożoności i korzystanie ze skomputeryzowanych systemów kontroli elektrowni jądrowych przyniosło nowe problemy związane ze szkoleniem operatorów, zwłaszcza w sytuacjach nadzwyczajnych, które jak wiadomo są bardzo stresujące. Niniejsze badania, pokazują w jaki sposób czas pomiędzy szkoleniem może wpływać na wydajność (czas pracy i wskaźnik błędów) pracy operatora, z użyciem komputerowych procedur awaryjnych.
No cover
Book
In basket
Reagowanie na zdarzenia radiacyjne i działalność Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki / Maciej Drabent // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy w ratownictwie medycznym, epidemiologii i medycynie sądowej / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 324-336 SGSPk0021751.01.
Sygnatura: P-1898/1, P-1898/2, P-1898/3, P-1898/4, P-1974/1.
Streszczenie: Artykuł ma za zadanie przybliżyć funkcjonowanie na terytorium RP systemu reagowania na zdarzenia radiacyjne, w szczególności zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych i zasady reagowanie na zdarzenia radiacyjne.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-120
Streszczenie: Centrum Monitorowania Alarmów powinno z założenia działać w sposób ciągły. W obecnej sytuacji ryzyko zakażenia operatorów koronawirusem SARS-CoV-2 powoduje, że ciągłość działania CMA jest zagrożona. Skala pandemii sprawia, że jest to jedno z największych zagrożeń dla firm świadczących usługi monitorowania alarmów. Wystarczy, że któryś z pracowników okaże się chory i… jest problem. Obsługa centrum zostanie poddana kwarantannie, a pomieszczenia będą wymagały dezynfekcji. Jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć ryzyko przerwania ciągłości pracy centrum monitorowania alarmów związane ze skutkami zarażenia operatorów koronawirusem SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19?
No cover
Article
In basket
Referat wygłoszony podczas Konferencji "Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych", Warszawa 2012
W artykule omówiono problemy związane z koniecznością poprawnego opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jaki ciąży na właścicielach, zarządcach i użytkownikach budynków.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono uregulowania zawarte w Karcie UIC i Instrukcji Ir-16 "O postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych"
No cover
Article
In basket
Omówiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w jednostkach oświatowych. Przytoczono ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r.
No cover
Article
In basket
Plan awaryjny dla linii lotniczej / Piotr Szmit // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2009/10 s.17.
Wymagania dotyczące opracowania i zastosowania planu zarządzania kryzysowego na lotniskach.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again