Form of Work
Artykuły
(32)
Publikacje naukowe
(3)
Książki
(1)
Status
only on-site
(4)
Branch
Czytelnia
(4)
Author
Lewandowski Lech
(4)
Łangowski Krzysztof
(3)
Pardecka Dorota
(2)
Rochala Paweł
(2)
Sawicki Tomasz
(2)
Szajewska Anna
(2)
Szczygieł Ryszard (st.bryg. w st. spocz. dr hab.)
(2)
Ahmad Shafiq
(1)
Balcer Rafał
(1)
Banaczkowski Tomasz
(1)
Buk Piotr
(1)
Chhetri Prem
(1)
Corcoran Jinathan
(1)
Dobrński Adam Czesław
(1)
Golly Renata
(1)
Heim Patrick
(1)
KC Kiran
(1)
Kaczmarowski Jan
(1)
Karlikowski Tytus
(1)
Klajda Józef
(1)
Knegt A-M
(1)
Koniuch Ariadna
(1)
Kot Arkadiusz
(1)
Kotula Roland
(1)
Krawczyk Jarosław
(1)
Nowakowski Roman
(1)
Schmid Christian
(1)
Skóra Jacek
(1)
Virrantaus Kirsi
(1)
Wright Edward A
(1)
Wyrozębski Marek
(1)
Zarzycki Jarosław (1969- )
(1)
špatenková Olga
(1)
Year
2020 - 2021
(6)
2010 - 2019
(25)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(35)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(35)
English
(1)
Subject
pożary przestrzenne
(32)
Lasy
(18)
Pożary
(16)
Pożary lasów
(7)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(6)
Akcja gaśnicza
(3)
Parki narodowe/rezerwaty
(3)
Pożary masowe
(3)
analiza przestrzenna
(3)
ekosystem
(3)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(2)
Pożary - zapobieganie
(2)
Przyczyny pożaru
(2)
Systemy Informacji Przestrzennej
(2)
Współpraca międzynarodowa
(2)
Wypalanie roślinności
(2)
Zagrożenia chemiczne
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
bagna
(2)
ofiary śmiertelne
(2)
Badania pożarnicze
(1)
Budynki
(1)
Ewakuacja ludności
(1)
Geoinformacja
(1)
Katastrofy
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Poligony
(1)
Przemysł
(1)
Rafineria (Czechowice-Dziedzice)
(1)
Samoloty gaśnicze
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Symulacja
(1)
Sztuczny satelita
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Torfowiska
(1)
Wybuchy
(1)
Wypadki
(1)
Wyposażenie
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia radiologiczne
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zbiorniki
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
amunicja
(1)
mapy
(1)
pożary historyczne
(1)
przepisy
(1)
scenariusz zdarzeń
(1)
tereny niezamieszkane
(1)
tereny wiejskie
(1)
warunki środowiskowe
(1)
wypadki strażaków
(1)
zakłady petrochemiczne
(1)
Ćwiczenia pożarnicze
(1)
Łąki i pastwiska
(1)
śmigłowce
(1)
Subject: place
Kuźnia Raciborska (woj. śląskie)
(5)
Stany Zjednoczone (USA)
(4)
Australia
(3)
Biebrzański Park Narodowy (obszar)
(2)
Niemcy
(2)
Polska
(2)
Rosja
(2)
Czechy
(1)
Szwecja
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
36 results Filter
No cover
Article
In basket
Pożary podpowierzchniowe / Jan Kaczmarowski // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/2 strony 21-25.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omawia zagadnienia dotyczące pożarów torfów, ich specyfiki oraz trudności w ocenie rozległości pożaru i jego gaszenia.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CZ-130
Tłumaczenie tytułu: Badanie wzorców czasoprzestrzennych, kierowców i tendencji pożarów mieszkaniowych w południowo-wschodnim Queensland w Australii
Cel niniejszego dokumentu jest dwojaki: po pierwsze, należy przeanalizować zmieniające się wzory czasoprzestrzenne i regionalne trendy w pożarach mieszkaniowych; Drugim jest zbadanie prawdopodobnego związku zagrożenia pożarowego z porami roku, wydarzeniami kalendarzowymi i niekorzystnymi warunkami społeczno-ekonomicznymi. Wyniki pokazują znaczną przestrzenną i czasową zmienność w rozmieszczeniu pożarów mieszkaniowych. Rezydualne pożary są bardziej prawdopodobne w centrum miasta i na bardziej niekorzystnych obszarach. Zmapowane wyniki pokazują, że niektóre obszary w Brisbane są bardziej zagrożone pożarem niż inne, a ryzyko pożaru zwiększa się w określonych porach roku, w dzielnicach o wyższej niekorzystnej sytuacji, podczas dużych wydarzeń sportowych i wakacji szkolnych. Pożary w budynkach mieszkalnych wykazywały dużą sezonowość. Istnieje ciągły, ale stopniowy wzrost liczby incydentów przeciwpożarowych zarejestrowanych dla wszystkich pięciu podregionów w ramach SEQ. Sunshine Coast odnotowało najwyższy trend wzrostowy, natomiast Toowoomba i West Moreton wykazują najniższy wzrost.
No cover
Article
In basket
Gorące trawy, płonący problem / Krzysztof Łangowski // W: Strażak. - 2019/5 strony 52-53.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Omówiono zagrożenia pożarowe związane z wypalaniem traw oraz przedstawiono przykłady niebezpiecznych pożarów łąk i nieużytków w 2019 r.
No cover
Article
In basket
Omawia rodzaje pożarów lasów, czynniki i stopnie zagrożenia pożarowego, zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, urządzeń i dróg pożarowych oraz rozpoznania sytuacji i walki z pożarem.
No cover
Article
In basket
Spalona Australia / Paweł Rochala // W: Przegląd Pożarniczy. - 2020/2 strony 16-19.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opisano specyficzny ekosystem roślinny w Australii i niezwykłe właściwości przystosowawcze roślin do przetrwania lokalnych pożarów i odtwarzania roślinności. Omówiono wpływ działalności człowieka na wzrost zagrożenia pożarowego i możliwości regeneracji ekosystemu.
No cover
Article
In basket
Wielkoobszarowe pożary lasów w Polsce / Ryszard Szczygieł // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2012/1 s.67-78.
Przedstawiono charakterystykę zagrożenia lasów Polski i występowania pożarów w l. 1990-2009, z omówieniem problematyki wielkoobszarowych pożarów, przyczyn ich powstawania oraz zasad przeciwdziałania.
No cover
Article
In basket
Na pomoc lasom Rosji / Dorota Pardecka //W: Strażak - . - 2013/9 s.13.
Opis misji ratowniczej polskich strażaków w Rosji podczas wielkich pożarów lasów w 2010 r.
No cover
Article
In basket
Kataklizm na antypodach / Renata Golly // W: Przegląd Pożarniczy. - 2020/2 strony 12-15.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opisano walkę z wielkimi pożarami lasów w Austalii, szalejącymi od września 2019 r. Przedstawiono siły i środki jakimi dysponuje australijska straż pożarna, zagadnienia alarmowania i ewakuacji oraz stosowane techniki gaśnicze. Omówiono problem wpływu warunków pogodowych na przebieg pożaru oraz spowodowane przez żywioł zniszczenia, straty i ofiary w ludziach.
No cover
Article
In basket
Powracająca fala ognia / Lech Lewandowski // W: Strażak. - 2018/12 strony 22-23.
Sygnatura CP-15.
Opis akcji gaszenia rozległego pożaru wrzosowisk i lasu na terenach poligonu wojskowego w Świętoszowie (woj. dolnośląskie). W działaniach wzięły udział liczne zastępy PSP i OSP oraz stacjonujący w Świętoszowie żołnierze polscy i amerykańscy. Dodatkowe zagrożenie stanowiły znajdujące się w ziemi niewybuchy.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15289/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Gaszenie SIP-em / Jarosław Krawczyk // Przegląd Pożarniczy. - 2006/4 s.20-21.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Na różnych poziomach organizacyjnych Lasów Państwowych działają systemy informacji przestrzennej często wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej. Omówiono ten system oraz techniki stosowane w zapobieganiu pożarom lasu i ich gaszeniu.
No cover
Article
In basket
Pojazd, śmigłowiec, ogień / Arkadiusz Kot // W: Przegląd Pożarniczy. - 2017/9 s.10-12.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omawia stosowaną przez czeskich strażaków taktykę łączonego wykorzystania ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych i śmigłowców przy gaszeniu pożarów wielkopowierzchniowych.
No cover
Article
In basket
Eksplozje w płomieniach / Lech Lewandowski // Strażak - . - 2014/10 s.8-9.
Opis akcji gaszenia rozległego pożaru lasu w woj. dolnośląskim, w okolicach Legnicy, w czasie której wystąpiło dodatkowe zagrożenia spowodowane wybuchającą amunicją pozostałą z czasów II wojny światowej.
No cover
Article
In basket
Rozmowa dot. pożarów wielkoobszarowych, omówienie pożarów lasów w Polsce i na świecie, przyczyny pożarów, zasięg, metody gaszenia stosowane w różnych krajach.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-42/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tł. tyt.: Pokonując pożary masowe przy użyciu Systemu Prognozowania Campbell`a
Campbell Prediction System (CPS) został rozwinięty po 30 latach doświadczeń z pożarami masowymi i przygotowany przez analityka zachowania pożaru Douga Campbella. CPS przez ostatnie dziesięć lat uratował życie wielu ludziom. W artykule obajśniono zasadę działania CPS i możliwość oceny szybkości rozwoju pożaru oraz znaczenie CPS i systemu mapowania.
No cover
Article
In basket
Bibl. 44 poz., tab.
Tł.tyt.: Zależności przestrzeno-wypadkowe w rozkładzie powstawania pożarów budynków
Treści artykułu skupiają się na opisie mapy ryzyka powstawania pożarów i czynników, które grają podstawową rolę w kontekście zarządzania działaniami ratowniczymi. W celu opracowania modelu ryzyka powstawania pożarów w miastach, o określonej liczbie mieszkańców i dystrybucji przestrzenej budynków, wykorzystano dane wyznaczone ze statystycznych informacji, udostępnionych przez zarządy danych ośrodków miejskich. Wyniki badań oparte na różnych metodach badawczych, opracowano w postaci zalezności uwzględniających przestrzene zagospodarowanie terenów, przyczyny zaistniałych pożarów. Wszystkie uzyskane dane są potwierdzone przez ośrodki, które je udostępniły. Wyniki badań umożliwiły zrozumienie zjawisk niebezpiecznych, powstałych w różnych budynkach i opracowane mapy zdarzeń.
No cover
Article
In basket
Przegrana bitwa / Marek Wyrozębski // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/3 strony 42-45.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opis tragicznej w skutkach akcji ratowniczo-gaśniczej podczas gaszenia pożaru lasów w okolicach Yarnell w Arizonie. Śmierć poniosło wówczas dziewiętnastu z dwudziestu strażaków z elitarnej grupy specjalistycznej Granite Mountain Hotshots.
No cover
Article
In basket
Ogień powrócił / Roland Kotula // Strażak - . - 2013/6 s.6-7.
Opis akcji gaśniczej podczas pożaru w Kuźni Raciborskiej w kwietniu 2013 r., nawiązanie do tragicznego pożaru sprzed 21 lat.
No cover
Article
In basket
Omówienie przebiegu akcji gaśniczej podczas pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej w 1992 r. Opis pierwszych dwóch dni pożaru, jego rozprzestrzeniania się i prowadzonych działań.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again