Form of Work
Artykuły
(39)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Książki
(1)
Status
only on-site
(4)
Branch
Czytelnia
(4)
Author
Jerome I
(3)
Chang Kuan-Yung
(2)
Garlińska Urszula
(2)
Helm K
(2)
Huang Chi-Jan
(2)
Kao Shih-Feng
(2)
Saleta Damian
(2)
Vyse A
(2)
Wu Yu-Shiang
(2)
Antoszin A.A
(1)
Beitel Jesse
(1)
Biczycki Adam
(1)
Bill Robert G. Jr
(1)
Brzozowski Tadeusz
(1)
Bwalya Alex
(1)
Chang Che-Hao
(1)
Chen Aiping
(1)
Chojnowski Wojciech
(1)
Chyży Tadeusz
(1)
Cui Xiaoxing
(1)
Czerski Grzegorz
(1)
Delichatsios M.A
(1)
Delichatsios M.M
(1)
Dimov Vasil
(1)
Ditch Benjamin
(1)
Esipovicz D.L
(1)
Getka Ryszard
(1)
Gong Jian
(1)
Helm Kay
(1)
Iwańska Marta
(1)
Joerger Scott
(1)
Jomaas Grunde
(1)
Kaleta Agnieszka
(1)
Klonowski Robert
(1)
Konecki Marek
(1)
Kośmiński Czesław
(1)
Kubera Damian
(1)
Kölling Lutz
(1)
Lai Hsieh-Lung
(1)
Lattimer Brian Y
(1)
Li Yuguo
(1)
Mealy Christopher
(1)
Müller Fabian
(1)
Napiontek Piotr
(1)
Paciorkowski Jerzy
(1)
Piórczyński Wacław
(1)
Poulsen Annemarie
(1)
Reick Michael
(1)
Ruhe Martin
(1)
Ryf Guillermo
(1)
Schorow Stephanie
(1)
Shao Yang-Wei
(1)
Shen Tsung-I
(1)
Stoyanov Dimitar
(1)
Sulik Paweł
(1)
Szczotka Józef
(1)
Szczęśniak Marian
(1)
Słowik Marcin
(1)
Tekielak-Skałka Izabela
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Ukleja S
(1)
Wang Wei
(1)
Wieczorek Christopher J
(1)
Wolanin Jerzy
(1)
Wood David
(1)
Zhang J
(1)
Ziombski Marcin
(1)
Zujkov I.E
(1)
Śliwiński Robert
(1)
Year
2010 - 2019
(28)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(4)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(45)
Language
Polish
(44)
English
(1)
Subject
pomieszczenia mieszkalne
(45)
Budownictwo mieszkaniowe
(13)
Pożary wewnętrzne
(9)
statystyka pożarnicza
(8)
Badania pożarnicze
(7)
Pożary
(5)
Przyczyny pożaru
(5)
Wentylacja
(5)
straty popożarowe
(5)
Pożary - powstawanie
(4)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(3)
Symulacja
(3)
Dym
(2)
Kominy
(2)
Metody badawcze
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(2)
Temperatura
(2)
Tlenek węgla
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
poddasza
(2)
testy pożarnicze
(2)
wypadki śmiertelne
(2)
zadymienie
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Analiza termiczna
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Budynki
(1)
Czujki dymu
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Działania operacyjne
(1)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(1)
Gazy
(1)
Gazy palne
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Materiały budowlane
(1)
Materiały drewnopochodne
(1)
Materiały palne
(1)
Metodologia
(1)
Podpalenia
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Płomień
(1)
Statki
(1)
Technologia pożarnicza
(1)
Toksyczność produktów spalania
(1)
Tryskacze
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Wybuchy
(1)
Wyciek gazu
(1)
Wykrywanie pożaru
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
Zatrucia
(1)
akustyka
(1)
analiza
(1)
dzieci
(1)
emisja
(1)
gazy pożarowe
(1)
hotele
(1)
magazyny
(1)
materiały
(1)
parametry
(1)
parametry obliczeniowe
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
technika gaszenia pożarów
(1)
tereny wiejskie
(1)
urządzenia gazowe
(1)
urządzenia oddymiające
(1)
zjawisko flashover
(1)
źródło pożaru
(1)
Subject: place
Niemcy
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
45 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 33 poz.
Tł.tyt.: Rozwidlenie się smugi przepływającego dymu w warunkach istnienia przeciwnego do kierunku przepływu wyporu, w warunkach lokalizacji dwóch poziomo połączonych pomieszczeń
W artykule zanalizowano sposób przepływu dymu w warunkach zmiennego ruchu i kierunku dymu i powietrza między dwoma poziomo połączonymi pomieszczeniami.
No cover
Article
In basket
Zadymienie pomieszczenia w czasie pożaru / Wacław Piórczyński // Przegląd Pożarniczy. - 1986/4 s.22-25.
Parametry określające stopień zadymienia pomieszczeń oraz dane o zadymieniu dla wybranych pożarów.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 9 poz., tab.
Tł.tyt.: Szacowanie ostrożności czynników przeciwpożarowych w komercyjnych kuchniach z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego
W ostatnich latach pożary spowodowane przez nieostrożne obchodzenie się z ogniem często zdarzały się na Tajwanie szczególnie w komercyjnych kuchniach. Według analizy statystycznej Fire Department of Taipei City w 2009 r pożary wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem zajęły czwarte miejsce czynników pożarów któe wydarzyły się w budynkach użyteczności publicznej i stanowiły 55.9% wszystkich pożarów. Badania stanowią zbiór opini ekspertów poprzez kwestionariusze i zastosowanie AHP (Analytic Hierarchy Process). Wnioski mogą posłużyć jako odniesienie do powiązanych organizacji zajmujących się edukacją zapobiegania pożarom i dać dorzaźną odpowiedź co do ustawodawstwa.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 31 poz., tab.
Tł.tyt.: Stężenia dymu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia jakim jest korytarz
Przedstawiono wyniki badań i pomiary oraz korelację dotyczącą stężenia dymu na zewnątrz i wewnątrz korytarza w warunkach pożaru.
No cover
Article
In basket
Błędy w kominie / Marcin Ziombski // Przegląd Pożarniczy. - 2013/11 s.16-18.
Omawia usterki i błędy jakie mogą pojawić się w procesie projektowania wentylacji oraz wady urządzeń grzewczo-kominowych, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników.
No cover
Article
In basket
Groźny pożar poddasza mieszkalnego / Adam Biczycki, współpraca Józef Szczotka // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2018/3 strony 26-29.
Sygnatura CP-67.
Opis pożaru poddasza mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. Analiza warunków technicznych i próba ustalenia przyczyn pożaru
No cover
Article
In basket
Zarys taktyki pożarnej : Pożary w mieszkaniach / Tadeusz Brzozowski // Przegląd Pożarniczy. - 1918/3-4 s.21-23.
Taktyka walki z pożarami mieszkań jaka była prowadzona w Polsce na początku XX w.
No cover
Article
In basket
Czad - cichy zabójca znów atakuje / Wojciech Chojnowski // Ochrona Mienia i Informacji. - 2014/6 s.60-62.
Opisuje zagrożenia związane z tlenkiem węgla oraz sposoby zabezpieczenia domu, poprzez monataż odpowiednich czujek, prawidłową wentylację oraz przeglądy kominów i pieców.
No cover
Article
In basket
Doraźny dom / Robert Klonowski // Przegląd Pożarniczy. - 2017/3 s.36-39.
Streszczenie: Przedstawiono organizację budowy schronisk tymczasowych dla uchodźców przez straż pożarną w Hanowerze. Omówiono standardy i zasady budowy oraz urządzania tego typu schronisk dla dużych grup ludności.
No cover
Article
In basket
Śmierć przyszła do pokoi / Jerzy Paciorkowski // Przegląd Pożarniczy. - 1990/2-3 s.6-12.
Przedstawiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej pożaru domu wczasowego w Szklarskiej Porębie, który wybuchł 14 października 1989 r. W domu przebywały dzieci specjalnej troski. Przyczyną pożaru było podpalenie.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 7 poz., tab.
Tł .tyt.; Omówienie czynników zagrożenia pożarowego pomieszczeń mieszkalnych (apartamentów) w budynkach, przy pomocy analitycznych procesów ważności zagadnień
W artykule omówiono braki w zabezpieczeniu przeciwpożarowym apartamentów zlokalizowanych w budynkach oraz braku przepisów przeciwpożarowych. Skutkiem takiego stanu jest duża liczba pożarów (62.7% wszystkich pożarów w budynkach w tym 22,1% pożarów apartamentów). Celem artykułu było przedyskutowanie czynników ryzyka pożaru i ustalenia hierarchii ważności problemów, które winny byc jak najszybciej rozwiązane.
No cover
Article
In basket
Model na gazoobmen pri pożar v pomeszczenie / Dimitar Stoyanov, Vasil Dimov // W: Sedma nauczna konferencija s mezdunarodno uczastie: grazdanskata bezopasnost 2014. Siódma międzynarodowa konferencja: bezpieczeństwo obywateli 2014. - Sofia, 2014. - s.137-142 SGSPk0021499.01.
Tł. tyt.: Model ruchu gazu w przypadku pożaru w pomieszczeniu
Streszczenie w j. ang.
Przedstawiono kalkulacyjny program o różnych punktach projektowania ruchu gazu w przypadku pożaru pomieszczenia. Matematyczny projekt oparty jest na 20 kalkulacjach w przypadku pożaru różnych środowisk.
No cover
Article
In basket
O pożarach w pomieszczeniach inaczej / Jerzy Wolanin // Przegląd Pożarniczy. - 1984/5 s.14-15,22.
Celem artykułu jest zapoznanie się z teoretycznymi aspektami problemu pożarów wewnętrznych w pomieszczeniach. Zastosowania praktyczne wniosków wysuniętych z teorii.
No cover
Article
In basket
Obnarużenie pożara v żilych pomieszczenijach / I.E. Zujkov, A.A. Antoszin, D.L. Esipovicz // W: Czrezvyczajnye situacii predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : IV mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencii / red. E.R. Bariev. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2007. - s.63-65 SGSPk0020492.01.
Bibliogr. 3 poz.
Tł.tyt.: Wykrycie pożaru w pomieszczeniach mieszkalnych
Przedstawiono metody wykrywania pożarów w pomieszczeniach mieszkalnych.
No cover
Article
In basket
Fot., tab.
Tł.tyt.: Poważne pożary w pomieszczeniach stałej użyteczności
Zaprezentowano dane statystyczne z pożarów w pomieszczeniach stałej użyteczności (łazienki, kuchnie, biura) w 1998 r. Analiza pożarów pomieszczeń za lata 1994-1998. Ogólne straty oszacowano na ok. 14 mln funtów brytyjskich.
No cover
Article
In basket
A Side-by-Side Comparision of New and Old Construction / Scott Joerger // Fire Engineering. - 2011/9 Vol. 164 s.73-86.
Bibliogr. 5 poz.
Tł.tyt.: Porównywanie starej i nowej konstrukcji budowlanej budynków stojących obok siebie
Na przykładzie budynków przy Washington Avenue starej konstrukcji z 1900 r i nowej z 1990 r przedstawiono ich różne właściwości pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Przeanalizowano każde piętra i pomieszczenia ww. budynków.
No cover
Article
In basket
Pożar poddasza / Piotr Napiontek // 998 : czasopismo straży pożarnych. - 2011/5 s.8-10.
Omówiono technikę gaszenia pożarów poddaszy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wentylacji.
No cover
Article
In basket
Vom Küchenbrand zum Wohnungsbrand / Guillermo Ryf // 118 Swissfire.ch. - 2011/12 s.12-13.
Tł.tyt.: Od pożaru w kuchni do pożaru mieszkania
Przedstawiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej pożaru wielorodzinnego domu mieszkalnego, w którym pożar rozpocząsię w kuchni by po chwili objąć prawie cały budynek mieszkalny.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11989/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again