Form of Work
Książki
(17)
Artykuły
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(10)
Author
Karpowicz Andrzej
(3)
Flisak Damian
(2)
Antoniuk Jarosław R
(1)
Barta Janusz
(1)
Bednarkiewicz Michał
(1)
Brzozowska Monika
(1)
Bukowski Marek
(1)
Drzewiecki Andrzej
(1)
Frątczak Jan
(1)
Frątczak Paweł Tomasz
(1)
Gnela Bogusław
(1)
Howorka Bolesław
(1)
Kierzkowski Karol
(1)
Kopaczewski Marian
(1)
Kurkiewicz Anna
(1)
Lewandowski Krzysztof
(1)
Markiewicz Ryszard
(1)
Mikołajczak Stanisław
(1)
Niewęgłowski Adrian
(1)
Okrasa Zbigniew
(1)
Orłowski Heliodor Jerzy
(1)
Podrecki Paweł
(1)
Poźniak-Niedzielska Maria
(1)
Przyborowska-Klimczak Anna
(1)
Raglewski Janusz
(1)
Siewicz Krzysztof
(1)
Stanisławska-Kloc Sybilla
(1)
Stec Piotr
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Targosz Tomasz
(1)
Ślusarek Maciej
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
prawo autorskie
(19)
przepisy
(6)
Prawo
(5)
prawo międzynarodowe
(4)
Internet
(3)
biblioteki
(3)
Dobra kultury
(2)
sprzęt informatyczny
(2)
Administracja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Bazy danych
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bioterroryzm
(1)
Budownictwo
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Ekonomia
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Kształcenie
(1)
Ochrona informacji
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Powódź
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Terroryzm
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
archiwa
(1)
biotechnologia
(1)
dydaktyka
(1)
fotografia
(1)
informacja
(1)
informatyzacja
(1)
konferencje
(1)
ochrona
(1)
orzecznictwo
(1)
podręcznik
(1)
religie
(1)
systemy informacyjno-wyszukiwawcze
(1)
Żywność
(1)
Subject: place
Polska
(1)
19 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: Kompendium wiedzy o ochronie praw własności intelektualnej wraz z wykazem aktów prawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1044/20, W-1044/19, W-1044/18, W-1044/17, W-1044/16, W-1044/15, W-1044/14, W-1044/13, W-1044/12, W-1044/11, W-1044/10, W-1044/9, W-1044/8, W-1044/7, W-1044/6, W-1044/5, W-1044/4, W-1044/3 (18 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1044/2 Czyt., W-1044/1 Czyt. [magazyn] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Podręcznik stanowi wprowadzenie w problematykę prawa własności intelektualnej dla studentów przygotowujących się do egzaminu z tego przedmiotu. Swoim zakresem obejmuje zarówno prawo autorskie i prawa pokrewne, jak i prawo własności przemysłowej oraz dobra niematerialne regulowane przepisami odrębnymi, w tym bazy danych czy nowe odmiany roślin. Omawiane kwestie zilustrowano przykładami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1051 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Rozdziały wstępne publikacji dotyczą historii prawa autorskiego, przepisów i dyrektyw Unii Europejskiej (Konwencja berneńska) oraz przepisów o kosztach uzyskania przychodów przez twórców. Omówione zostały w książce kolejno wszystkie artykuły prawa autorskiego, a szczególna uwaga została zwrócona na kwestie ważne dla bibliotekarzy. Swoje uwagi i komentarze autor opatrzył informacjami o orzeczeniach sądowych, o wyjaśnienia ministerstw, zwłaszcza resortu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19711 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Dostęp do publikacji naukowych, a kwestie prawne dotyczące praw własności intelektualnej i licenji na te prawa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20146 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W praktyczny sposób omówiono zagadnienia funkcjonowania autorów i wydawców. Jest to niezbędne kompendium wiedzy przeznaczone dla każdego autora i wydawcy. Aneks zawiera wzory podstawowych umów stosowanych w polskim obrocie wydawniczym oraz zachodnie wzory umów odnoszących się do publikacji multimedialnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-15167 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: W praktyczny sposób omówiono zagadnienia funkcjonowania autorów i wydawców. Jest to niezbędne kompendium wiedzy przeznaczone dla każdego autora i wydawcy. Aneks zawiera wzory podstawowych umów stosowanych w polskim obrocie wydawniczym oraz zachodnie wzory umów odnoszących się do publikacji multimedialnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-15796 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor-wydawca: poradnik prawa autorskiego / Andrzej Karpowicz. - Wyd. 5 zm. i zaktualizowane. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - 421 s. ; 21 cm.
Streszczenie: W praktyczny sposób omówiono zagadnienia funkcjonowania autorów i wydawców. Jest to niezbędne kompendium wiedzy przeznaczone dla każdego autora i wydawcy. Aneks zawiera wzory podstawowych umów stosowanych w polskim obrocie wydawniczym oraz zachodnie wzory umów odnoszących się do publikacji multimedialnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18610 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Stan prawny na 1 lutego 2008 r.
Bibliogr.
Streszczenie: Omawia pojęcie multimediów, ich rodzaje, problematykę autorstwa oraz sposoby ochrony prawnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18609 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Szkolna)
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Podręcznik zamieszcza podstawowe założenia kształcenia z zastosowaniem środków dydaktycznych, projektowania i wykonywania środków dydaktycznych. Omówiono sz czegółową metodykę i technikę projektowania, wykonywania i stosowania środków dydaktycznych eksponowanych przy pomocy technicznych urządzeń dydaktycznych. Podano również podstawowe postanowienia dotyczące wykonywania środków dydaktycznych i ich stosowania do celów dydaktycznych zawarte w Ustawie o prawie autorskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-840/30, W-840/29, W-840/28, W-840/27, W-840/26, W-840/25, W-840/24, W-840/23, W-840/22, W-840/21, W-840/20, W-840/19, W-840/18, W-840/17, W-840/16, W-840/15, W-840/14, W-840/13, W-840/12, W-840/11, W-840/10, W-840/9, W-840/8, W-840/7, W-840/6, W-840/5, W-840/4, W-840/3, W-840/2 (29 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-840/1 Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Monografia prezentuje tematy poruszone na konferencji naukowej zorganizowanej w Poznaniu w dniu 8 kwietnia 2011 r. przez Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Problematyka poruszana w poszczególnych artykułach zawiera szeroki opis zmian w zbiorowym zarządzie prawami autorskimi i pokrewnymi oraz wąskie, wybrane, interpretacje poszczególnych instytucji i pojęć użytych w nowelizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19590 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Omówiono głównie ochronę praw autorskich w budownictwie (m.in. projektantów, architektów, urbanistów). Publikacja zawiera też słownik podstawowych terminów, wybrane orzecznictwo sądowe i wykaz aktów prawnych związanych z problematyką prawa autorskiego i budownictwem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18333 (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: Kompleksowo przedstawia szereg istotnych aspektów prawnych związanych z organizowaniem przez jednostki sektora finansów publicznych imprez masowych, podpisywaniem umów z autorami i wykonawcami, tworzeniem utworów przez pracowników, budową stron internetowych oraz projektowaniem materiałów promocyjnych czy przygotowywaniem przetargów. Autorka opisuje także różnice między inspiracją, plagiatem a opracowaniem, omawia problematykę dotyczącą utworów anonimowych i tzw. dzieł osieroconych, porusza zagadnienie odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20813/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: Komentarz, przygotowany przez zespół doświadczonych praktyków i teoretyków prawa autorskiego, stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień i przepisów ustawy o prawie autorskim l prawach pokrewnych. W związku z rozwojem techniki, a także wpływem dyrektyw unijnych na prawo polskie, od czasu uchwalenia ustawy pojawiły się zupełnie nowe kwestie, wymagające zaadaptowania utrwalonych konstrukcji prawnych do rzeczywistości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20825/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Uczelnie wyższe jako podmioty nabywające prawa majątkowe wynikające z ustawy o wynalazczości i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Michał Bednarkiewicz, Maciej Ślusarek // W: Ochrona własności intelektualnej: seminarium. - Warszawa : Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 1997. - s.: 15-28 .
Sygnatura: IBC-7
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bibliotekarstwo
Streszczenie: Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturalnego, zbiorów bibliotecznych, materiałów archiwalnych, muzealiów, dzieł osieroconych, folkloru. Analizowane zagadnienia zostały przedstawione zarówno z punktu widzenia prawa cywilnego, jak i autorskiego, a także przez pryzmat prawa europejskiego i międzynarodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20477/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Stan prawny na 25 lutego 2008 r.
Bibliogr., indeks.
Streszczenie: Przedstawiono problematykę prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce oraz Unii Europejskiej. Omówiono konwencje międzynarodowe, jurysdykcję krajową, kwestie ważne dla praktyków oraz kwestie aktualne m.in. prawo autorskie w Internecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18608/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Strażackie utwory / Karol Kierzkowski // Przegląd Pożarniczy. - 2015/5 s.38-39.
Omawia zagadnienia wykorzystywania na stronach internetowych jednostek PSP zdjęć robionych przez strażaków podczas służby i akcji ratowniczo-gaśniczych. Przedstawia zagadnienia ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych oraz ochrony wizerunku osób i obiektów fotografowanych, zwraca uwagę na różnicę między wykorzystywaniem zdjęć do celów służbowych a ich upublicznianiem.
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: W opracowaniu rozważany jest problem rekonfiguracji praw autorskich w taki sposób, by były bardziej adekwatne do ery cyfrowej, a równocześnie nie pozbawiały autorów należytej ochrony. Celem książki jest również dokonanie charakterystyki rozwiązań światowych w zakresie repozytoriów wiedzy i możliwości ich implementacji w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19475/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem ; T. 1-3)
Streszczenie: Przedmiot badań nauk o obronności obejmuje problematykę obronną państwa w zakresie systemu obronn ego państwa, teorii sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki. Przedmiotem badań tej dyscypliny są przygotowania obronne państwa i rozwój systemu obronnego państwa, w tym sił zbrojnych, a także organizacja i prowadzenie działań obronn ych, operacji wojskowych, dowodzenie oraz szkolenie wojsk. Badania w tej dyscyplinie powinny służyć tworzeniu podstaw teoretycznych i rozwojowi systemu obronnego państwa oraz teorii sztuki wojennej i kierowania wojskami. Niniejsza monografia jest próbą analizy aktualnie istniejących zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz działań wskazujących na miejsce i rolę służb w ich likwidacji. Po ruszo ne w niej zostały również kwestie roli i zadań państwa w tworzeniu bezpieczeństwa w oparciu o treści zawarte w Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 roku.
Streszczenie: Niniejsza monografia jest próbą analizy aktualnie istniejących zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz działań wskazujących na miejsce i rolę służb w ich likwidacji. Poruszone w niej zostały również kwestie roli i zadań państwa w tworzeniu bezpieczeństwa w oparciu o treści zawarte w Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2249, IBC-2204 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again