Forma i typ
Artykuły
(14)
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(3)
Dostępność
tylko na miejscu
(7)
dostępne
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(7)
Autor
Barczuk-Matuszowska Kinga
(1)
Białas Tomasz
(1)
Bittner Patricia
(1)
Bondarenko V.V
(1)
Burda Piotr
(1)
Butscher Daniel
(1)
Bąk Marek
(1)
Dudaček Aleš
(1)
Engel Thomas
(1)
Galarowicz Oksana
(1)
Gelman Philip
(1)
Gorek Beata
(1)
Grabowska Izabella
(1)
Gromek Paweł
(1)
GórskiSławomir Stanisław
(1)
Jarzynka Klaudia
(1)
Jasiński Andrzej H
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Jaworski Henryk
(1)
Jordão Gustavo
(1)
Kidawski Antoni
(1)
Kobza-Sindlewska Katarzyna
(1)
Koniuch Ariadna
(1)
Kozak Czesław
(1)
Krakowiak Anna
(1)
Kucharska Izabela
(1)
Małozięć Daniel
(1)
Miedzińska Danuta
(1)
Parol Marek
(1)
Pirowicz Anna
(1)
Plekarska-Wijatkowska Anna
(1)
Prońko Jarosław
(1)
Rak Yu.P
(1)
Sarmiento Juan-Pablo
(1)
Sobolewski Mirosław
(1)
Tofiło Piotr
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Wojtasiak Beata
(1)
Wolny Paweł
(1)
Włodarczyk Andrzej
(1)
Zaleski Bogdan
(1)
Zbrożek Paweł
(1)
Zwęgliński Tomasz
(1)
Łabowski Jerzy
(1)
Łuczak Jacek
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(20)
Niemcy
(1)
Język
polski
(18)
angielski
(2)
niemiecki
(1)
Temat
projekty badawcze
(21)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(5)
Ewakuacja
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
Zarządzanie
(2)
badania
(2)
wyroby włókiennicze
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budynki
(1)
Budynki wysokie
(1)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(1)
Czechy
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Finanse
(1)
Gaśnice
(1)
Kierowanie
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Konstrukcje drewniane
(1)
Metody badawcze
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Ochrona ludności
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Palność - badanie
(1)
Powódź
(1)
Prawo
(1)
Programy komputerowe
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Ryzyko
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Symulacja
(1)
Szkoły (budynki)
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Urządzenia gaśnicze
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zatrucia
(1)
fizykochemia spalania
(1)
hydraulika
(1)
informator
(1)
informatyka
(1)
inżynieria pożarowa
(1)
logika
(1)
marketing
(1)
materiały wyposażeniowe
(1)
pojazdy wodne
(1)
przepisy techniczno-budowlane
(1)
sprzęt ratownictwa wodnego i na lodzie
(1)
systemy ratownicze
(1)
teoria pożarów
(1)
tereny miejskie
(1)
wspólpraca międzynarodowa
(1)
zdarzenia niebezpieczne
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(3)
21 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Projekty badawcze realizowane w obszarze ochrony ludności - wybrane zagadnienie. / Sławomir Stanisław Górski // W: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2016/2 s.33-42.
Sygnatura: CP-80
W artykule przedstawiono zarówno analizę jak i diagnozę wybranych projektów badań naukowych realizowanych w ochronie ludności, z uwzględnieniem ich aspektów utylitarnych, poznawczych i organizacyjnych. Przedmiotem refleksji był również ich zakres, cele, wyniki oraz zastosowane metody badawcze.Spośród wielu projektów, wybrano te, które zarówno charakteryzowały się cechami utylitarnymi, jak i odnosiły się do systemowych podstaw bezpieczeństwa cywilnego. Szczególną uwagę poświęcono obecności w badaniach aspektów społecznych, kulturowych i politycznych odnoszących się do organizacji oraz sposobów prowadzenia działań ratowniczych i humanitarnych. Cel: Celem pracy była analiza aktualnie prowadzonych projektów badawczych o wymiarze europejskim, realizowanych w obszarze ochrony ludności. Analiza obejmowała w szczególności cele oraz wyniki projektów. Ważnym jej aspektem była również sfera popularyzacji wyników badań naukowych oraz ich wykorzystywania w procesie edukacji społeczeństwa. Metody: W pracy wykorzystano zarówno wnioskowanie indukcyjne, które pozwoliło na sformułowanie wniosków na podstawie ograniczonego zbioru projektów badawczych, jak i zastosowano dedukcję opartą na wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Znaczenie cech menedżera projektu i członków zespołu projektowego. / Jarosław Prońko, Beata Wojtasiak // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2016/4 s.23-29.
Sygnatura: CP-80
Bibl.15 poz.
Celem artykułu jest przedstawienie istoty i uwarunkowań kierowania zespołem projektowym, a na tym tle identyfikacja pożądanych cech kierownika i członków zespołu projektowego. Wnioski: Kierownik projektu oprócz przygotowania merytorycznego i umiejętności zarządzania powinien posiadać cechy predysponujące go na przywódcę – ustanowionego nie z racji zajmowanego stanowiska, ale autentycznego uznania przez członków zespołu. Taki stosunek przełożonego do podwładnych i vice versa daje kierownikowi ogromny potencjał władzy i wyzwala w członkach zespołu silną motywację do skutecznego działania. Tworzy również specyficzny związek między członkami zespołu oparty na pełnym zaufaniu i szczerości. Tworzenie takiego zespołu jest trudne, aczkolwiek możliwe.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura: CP-80
Tł. tyt.: Zorientowane na projekt zarządzanie produkcją przemysłową wyposażenia przeciwpożarowego i ratunkowego z użyciem modeli geometrycznych
Opracowano matematyczne i geometryczne modele zarządzania zasobami do zastosowania produkcji przemysłowej wyspecjalizowanych produktów technicznych oraz produktów związanych z ochroną przeciwpożarową. Stworzono model graficznej wizualizacji procesu skutecznego zarządzania projektem przy podziale środków finansowych dla warunków produkcji przemysłowej wyspecjalizowanej techniki pożarowo - ratowniczej. Zastosowanie mechanizmów geometrycznego modelowania pozwoliło osiagnąć cel główny - synergię elementów całego procesu produkcji.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Zaprezentowano autorski sposób implementacji elementów teorii zarządzania projektami na grunt problematyki ewakuacji z placówek oświatowych.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-3298 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
W niniejszym artykule przedstawiono efekt realizacji jednego z etapów projektu badawczego - Decyzja Nr464/E-148/SPB/COST/KG/DWM 85/2005-2006 "Trudno zapalne wyroby włókiennicze ograniczające zagrożenie pożarowe w obiektach zabytkowych" w ramach Akcji COST C 17 "Built Heritage: Fire Loss to Historic Buildings".
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Post project review in urban disaster risk reduction / Juan-Pablo Sarmiento, Philip Gelman, Gustavo Jordão, Patricia Bittner // Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2017/2 Vol. 26 s.148-161.
Tł. tyt.: Zapoznanie się z projektem w zakresie redukcji ryzyka klęsk żywiołowych w mieście
Analiza projektu a dokładniej zapoznania się z nim w zakresie redukcji ryzyka klęsk żywiołowych na terenach miejskich
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Fire Engineering and is practical applications / Aleš Dudaček // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2012/4 s.83-95.
Tł .tyt.: Inżynieria pożarowa i jej praktyczne zastosowanie
Postęp w dziedzinie bezpieczeństwa budownictwa i bezpieczeństwa pożarowego prowadzi do rozwoju metod które są bardziej przydatne w sytuacjach nietypowych od "standardowego" podejścia stosowanego dotychczas. W Republice Czeskiej, podstawowe warunki oficjalnego stosowania metod ionżynierii pożarowej powstały w latach 2009-2010. Potrzebne zmiany miały wpływ na ustawodawstwo, administrację państwową, przygotowanie norm; jak również szkolenia zawodowe. Opracowanie i wprowadzenie rozwiązań inżynierii pożarniczej tworzą zawartość projektu badawczego "Ocena szczegółowa warunków wysokiego ryzyka dla Straży Pożarnej poprzez zastosowanie metod inżynierii pożarniczej" (VG20122014074) bedącego częścią Programu Badawczego w Dziedzinie Bezpieczeństwa Republiki Czeskiej na lata 2010-2015.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-2802 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Postępowanie podczas wyposażania obiektów zabytkowych we włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz. / Daniel Małozięć // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2007/3 s.171-193.
Sygnatura: CP-80
W niniejszym artykule przedstawiono efekt realizacji jednego z etapów projketu badawczego - Decyzja Nr 464/E-148/SPB/COST/KG/DWM 85/2005-2006 "Trudno zapalne wyroby włókiennicze ograniczające zagrożenie pożarowe w obiektach zabytkowych" w ramach Akcji COST C 17 "Built Heritage: Fire Loss to Historic Buildings".
Brak okładki
Książka
W koszyku
(SGSP : folder informacyjny)
Księgozbiór czytelni: : pożarnictwo (614.84) "PODR"
Streszczenie: W foldere wymienione zostały zrealizowane, a także będące w trakcie realizacji krajowe i międzymarodowe projekty badawcze.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1854/3, P-1854/2 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1854/1 Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygn. CP-86
Streszczenie: W związku z rosnącą liczbą zatruć dopalaczami i trudnościami w ich oznaczaniu opracowano program badawczy „System Rejestracji i Identyfikacji Zatruć Nowymi Substancjami Psychoaktywnymi (NSP) w Polsce” (projekt DOPMED). W artykule omówiono wyniki badania kwestionariuszowego 50 pacjentów hospitalizowanych z podejrzeniem zatrucia NSP. Uzyskane dane posłużą pogłębieniu wiedzy na temat szkodliwości NSP i wynikającego z nich zagrożenia dla zdrowia społeczeństwa.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Fortschreibung bauaufsichtlicher Regelungen für das Bauen mit Holz / Thomas Engel, Daniel Butscher //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2019/5 strony 367-371.
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: Aktualizacja przepisów budowlanych dotyczących budownictwa z drewna
Streszczenie: Projekt badawczy „TIMpuls” ma na celu zbadanie ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych. Celem jest dostarczenie naukowej koncepcji umożliwiającej zastosowanie nośnych i zamykających przestrzeń drewnianych konstrukcji w budynkach wielokondygnacyjnych aż do wieżowca. W artykule przedstawiono projekt badawczy oraz pierwsze wyniki ankiety.
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Naukoznawstwo
Bibliogr.
Streszczenie: Książka ma charakter poradnika metodycznego. Stanowi zestaw wspomagania/wsparcia zarządzania procesem transformacji wyników badań do praktyki. Celem tego wspomagania jest doprowadzenie do udanego wdrożenia/komercjalizacji nowego produktu lub przemysłowego zastosowania nowej technologii produkcyjnej/usługowej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-19468 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19467/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Innowacje dla ewakuacji / Danuta Miedzińska // W: Przegląd Pożarniczy. - 2017/11 s. 23-24.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omawia innowacyjny system EvaCopNet, opracowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe utworzone przez SGSP (lider), WB Electronics SA, WAT, WIML i Robotics Inventions, który może być wykorzystywany w prowadzeniu ewakuacji i ratowaniu poszkodowanych podczas klęsk zywiołowych. W systemie zastosowano technologię bezkontaktowego pomiaru podstawowych funkcji życiowych, a także oznakowania przestrzennego poszkodowanych za pomocą elementów sensorycznych i bezprzewodowych transmisji danych.
Książka
W koszyku
Szkoła przetrwania / Marek Parol. - Łódź : Wydawnictwo "KP", 2014. - 16 s. ; 29 cm.
Streszczenie: Broszura w formie komiksu powstała w celu upowszechniania wśród dzieci wiedzy o zagrożeniach, które mogą wystąpić w naszym otoczeniu. Treści w niej zawarte uczą, jak powinno postępować dziecko, gdy znajdzie się w niebezpieczeństwie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1880/3 [magazyn], P-1880/2 [magazyn], P-1880/1 [magazyn] (3 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Gaśnica automatyczna mgłowa / Paweł Zbrożek // Przegląd Pożarniczy. - 2011/7 s.34-35.
Przedstawia koncepcję projektu urządzenia gaśniczego mgłowego, mogącego spełniać jednocześnie funkcję gaśnicy lub urządzenia gaśniczego działającego w trybie automatycznym.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-11009/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawia realizowany w SGSP projekt "Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych na etapie ich projektowania i wykonania", w ramach którego ma powstać interaktywna platforma zawierająca poradnik, bazy danych dot. pożarów, część obliczeniową i moduł raportowania.
Książka
W koszyku
Ambitious Without Borders - AmBeGran / ed. Oksana Galarowicz. - Warsaw : BEL Studio Sp. z o.o., 2012. - 186 s. : il. kolor., wykr. ; 25 cm.
Bibliogr.
Streszczenie: Projekt współfinansowany z programu polskiej pomocy rozwojowej 2012 r Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu Polska Pomoc. Projekt zawierał wizyty studyjne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studentów-podchorążych z ukraińskich uniwersytetów ratowniczych ze Lwowa, Charkowa i Czerkasu. Studenci ci uczestniczyli w 50-godzinnym cyklu wykładów i ćwiczeń specjalistycznych, obejmujących szerokie spektrum zagadnień ratowniczych, zaczynając od zarządzania kryzysowego, poprzez teorię pożarów, analizę zagrożeń chemicznych, a kończąc na kulturowych aspektach akcji międzynarodowych. W niniejszym zbiorze zostały umieszczone, zebrane i zredagowane materiały dydaktyczne, zaprezentowane podczas zajęć przeprowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, przewidzianych podczas wspomnianych już wizyt studyjnych.

Powiązane rekordy:
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1792/10, P-1792/9, P-1792/8, P-1792/7, P-1792/6, P-1792/5, P-1792/4, P-1792/3, P-1792/2 (9 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1792/1 Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej