Form of Work
Publikacje urzędowe i akty prawne
(22)
Książki
(7)
Artykuły
(4)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(30)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(30)
Author
Ptak Szymon
(3)
Wiatr Julian
(3)
Gmerek Andrzej
(2)
Orzechowski Marcin
(2)
Bakoń Tomasz
(1)
Boczkowski Andrzej (elektrotechnik)
(1)
Chiliński Karol
(1)
Fangrat Jadwiga
(1)
Frukacz Joanna
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Kossak Bernhard
(1)
Kustra Piotr
(1)
Lenartowicz Radosław
(1)
Rochala Paweł
(1)
Winek Przemysław
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(34)
Subject
przewody
(17)
Metody badawcze
(8)
Przewody elektryczne
(8)
badania ogniowe
(8)
Instalacja
(7)
Odporność ogniowa
(7)
przewody wentylacyjne
(7)
Instalacje elektryczne
(5)
Palność - badanie
(5)
Urządzenia elektryczne
(5)
spalanie
(5)
Bezpieczeństwo
(4)
wymagania
(4)
Budynki
(3)
Gazy
(3)
odporność na zapalenie
(3)
Dymotwórczość
(2)
Kable
(2)
Kominy
(2)
Materiały budowlane
(2)
Palność
(2)
dymoszczelność
(2)
elementy budowlane
(2)
klapy oddymiające
(2)
przewody dymowe
(2)
telekomunikacja
(2)
urządzenia sygnalizacyjne
(2)
Analiza termiczna
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Ciepło spalania
(1)
Elektryczność
(1)
Ewakuacja
(1)
Fotowoltaika
(1)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Ochrona przeciwporażeniowa
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Oddymianie
(1)
Oświetlenie awaryjne
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Systemy alarmowe
(1)
Temperatura
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Wentylacja
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
badania
(1)
oświetlenie ewakuacyjne
(1)
przepisy
(1)
przewody spalinowe
(1)
przewody tłoczne
(1)
silniki
(1)
zasysacze
(1)
znakowanie
(1)
Genre/Form
Normy
(22)
Praca dyplomowa
(5)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(5)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
34 results Filter
No cover
Article
In basket
Dymowe, spalinowe, wentylacyjne / Paweł Rochala // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/1 strony 34-37.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono rodzaje przewodów kominowych, ich przeznaczenie oraz zagrożenia pożarowe wynikające ze specyfiki ich użytkowania. Wyszczególniono przewody dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne, podkreślono konieczność ich regularnego czyszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 1457 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 15446:2008 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Dostępne na rynku oznaczniki są najczęściej odporne na działanie produktów ropopochodnych, kwasów i rozpuszczalników stosowanych przy czyszczeniu aparatów i urządzeń elektrycznych. Mogą być stosowane w miejscach, gdzie temperatura wynosi od -30°C do 100°C. Posiadają najczęściej właściwości samogasnące i nieścieralny nadruk. Kolory oznaczników to: żółty, czerwony, niebieski, zielony i inne - nadruk wykonuje się czarnymi symbolami, jak również są dostępne oznaczniki bez nadruku. Przede wszystkim stosuje się je do znakowania kabli i przewodów elektrycznych w różnych urządzeniach. Również oznaczniki czyste (bez napisu), o długościach 5-40 mm, służą do samodzielnego opisywania.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15591/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Przedstawiono wymagania ochrony przeciwpożarowej w konstrukcji i instalacji systemów fotowoltaicznych na podstawie obowiązujących regulacji prawnych: przepisów, norm i wytycznych. Omówiono szczegółowo właściwe planowanie i wykonanie połączeń wtykowych DC i obwodów po stronie DC, ponieważ są one ważne dla bezpieczeństwa systemów PV.
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 46-47.
Streszczenie: Praca skupiła się na zmianach rezystancji przewodów ognioodpornych wystawionych na działanie warunków pożarowych. Celem pracy było zbadanie zmian rezystancji przewodów ognioodpornych w zależności od temperatury. Przybliżono tez problemy jakie występują podczas pożaru w obiekcie. Rozwinięto i przedstawiono znaczenie systemów, a w związku z tym roli przewodów ognioodpornych w trakcie wystąpienia zagrożenia pożarowego. Scharakteryzowano i przybliżono rodzaje występujących przewodów ognioodpornych na rynku. Zaprezentowano materiały z jakich są produkowane badane przewody oraz omówiono ich właściwości. Wymieniono normowe metody badania przewodów ognioodpornych, które są respektowane na rynku Polskim, a także je scharakteryzowano i opisano przebieg badania według danej normy. Wyszczególniono systemy, które wykorzystują przewody ognioodporne, przedstawiono ich poszczególne funkcje w danych instalacjach oraz zadania jakie są spełnione dzięki wymienionym przewodom. Scharakteryzowano warunki na jakie są wystawione przewody podczas pożaru. Wymieniono wszystkie systemy, które funkcjonują w trakcie pożaru, a co z tym się wiąże są odpowiedzialne za wczesną detekcję, zaalarmowanie zagrożonej ludności, zapewnienie dobrych warunków ewakuacji, rozpoczęcie procesu zwalczania zagrożenia i zmniejszania strat po pożarowych, a na końcu za usprawnienie działania ekip ratowniczych. Przedstawiono zagrożenia związane ze spalaniem przewodów elektrycznych oraz wyszczególniono sposoby i substancje stosowane podczas produkcji do zwiększania odporności przewodów ognioodpornych oraz zmniejszania dymotwórczości i toksyczności podczas spalania tych przewodów. Opisano zastosowaną metodę badawczą oraz sposób pomiaru. Badania potwierdziły skuteczność stosowania przewodów ognioodpornych oraz zobrazowały ich parametry i zachowanie w warunkach pożarowych. [Sreszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18398/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 1: Przewody wentylacyjne. PN-EN 1366-1:2001. - Zamiast PN-93/B-02869; ustan. dn. 16 lipca 2001r. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2001. - 35 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-EN 1366-1:2016
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 1366-1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 1366-1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-ISO 5221 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania normy N SEP-E 007, której zapisy budzą szereg kontrowersji.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-IEC 60331-11 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 50200 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 50200 (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia na stronie 32.
Streszczenie: Praca dyplomowa polegała na zbudowaniu stanowiska do badania przewodów elektrycznych w stanach awaryjnych wykorzystywanego w procesie dydaktycznym w pracowni elektroenergetyki, jego uruchomienia i sprawdzeniu poprawności działania. W pierwszej części opisu rozwiązania technicznego przedstawiono dokumentację założeń projektowych wykorzystanych podczas budowy stanowiska. Druga części opisu rozwiązania technicznego zawiera rysunki techniczne, wraz z zwymiarowaniem poszczególnych elementów. Końcowa część pracy to wnioski i podsumowanie z wykonanego projektu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17935/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 1366-9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 1366-9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 50575, PN-EN 50575 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprzęt pożarniczy. Zasysacze liniowe. PN-M-51069:1996. - Zamiast PN-75/M-51069; ustan. dn. 21 marca 1996r. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 1996. - 9 s. ; 30 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-M-51069 (1 egz.)
Book
In basket
(Niezbędnik Elektryka ; 1)
Księgozbiór czytelni: : Technika
Na książce zbędny ISSN.
Bibliografia, wykaz norm strony 121-123.
Zawiera: Nagrzewanie się kabli i przewodów // Zasady doboru przewodów i kabli // Dobór przewodów i kabli na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalnosć // Sprawdzanie dobranych przewodów i kabli na warunki zwarciowe oraz wymagania zwarciowe stawiane zabezpieczeniom // Sprawdzanie dobranych kabli lub przewodów na warunek spadku napięcia // Sprawdzanie dobranych przewodów i kabli z warunku samoczynnego wyłączenia // Wyznaczanie przekroju przewodu neutralnego w obwodach zasilających odbiorniki nieliniowe // Dobór przewodów do zasilania urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru // Dobór przewodów połącznych równolegle // Tabele dozoru i oznaczenie przewodów // Dobór przewodów szynowych // Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia PE i Rady UE nr 305/2011 // Instalacje fotowoltaiczne.
Streszczenie: Aktualne wydanie uwzględnia zmiany wynikłe z wycofania bez zastąpienia w dniu 10 maja 2017 r. przez prezesa PKN normy PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. Zawarte w publikacji tabele dopuszczalnej obciążalności prądowej przewodów są zgodne z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. [za Autorami]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21742 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21741/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again