Forma i typ
Artykuły
(13)
Książki
(9)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(7)
dostępne
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(7)
Autor
Cehak Kazimierz
(2)
Goldstein Zygmunt
(2)
Szlązak Jan (górnictwo)
(2)
Bagiński Mirosław
(1)
Bartjowiak Grazyna
(1)
Bielawska Teresa
(1)
Budziński Zdzisław
(1)
Cichy-Szczepańska Katarzyna
(1)
Ciupa Tomasz
(1)
Dąbrowska Anna
(1)
Florczyk Leszek
(1)
Frątczak Paweł
(1)
Greszta Agnieszka
(1)
Grodzicka Aneta
(1)
Gąsieniec Jacek
(1)
Kaczorowski Zbigniew
(1)
Kapusta Mariusz
(1)
Kała Dariusz P
(1)
Kowalik Marek
(1)
Krajewska Monika
(1)
Kraszewska Marta
(1)
Krzemińska Sylwia
(1)
Kubiak Darosław
(1)
Lężak Krzysztof
(1)
Makowski Krzysztof
(1)
Młynarczyk Magdalena
(1)
Nowak Adam
(1)
Pałczak Marek
(1)
Phillips Hilary
(1)
Plata Andrzej
(1)
Polniak Jacek
(1)
Rusek Marcin
(1)
Sajdak-Chudzik Dobrochna
(1)
Staroń Tadeusz
(1)
Szlązak Nikodem
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Walczak Ireneusz
(1)
Walczak Piotr
(1)
Zawartka Marek
(1)
Zych Jan
(1)
Zyśk Aldona
(1)
Śliwa Janusz
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(3)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(2)
1950 - 1959
(1)
Kraj wydania
Polska
(24)
Język
polski
(24)
Temat
ratownictwo górnicze
(22)
górnictwo
(9)
Historia
(3)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(3)
kopalnie
(3)
Akcja ratownicza
(2)
Aparaty oddechowe
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Przyczyny pożaru
(2)
Pyły
(2)
Ratownictwo
(2)
Ratownictwo górnicze
(2)
Ratownictwo wodne
(2)
Sprzęt ratowniczy
(2)
Wybuchy
(2)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(2)
przyczyny wybuchu
(2)
służby ratownicze
(2)
Akweny
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Ewakuacja ludności
(1)
Geoinformacja
(1)
Odzież ochronna
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Pożary
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
SAR
(1)
Szkolenie
(1)
Woda
(1)
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Wyposażenie
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
gazy pożarowe
(1)
koleje linowe
(1)
podręcznik
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Temat: miejsce
Ameryka Łacińska
(1)
Słowacja
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(2)
Praca dyplomowa
(2)
Podręcznik akademicki
(1)
Studium przypadku (case study)
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
24 wyniki Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Ratownictwo górnicze / Dariusz P. Kała // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2012/9 s.36-37.
Omawia zasady funkcjonowania, organizację i zadania służb ratownictwa górniczego w zakładach pracy
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-121
W artykule przedstawiono specyfikę funkcjonowania ratownictwa górniczo-hutniczego na przykładzie jednostki KGHM Polska Miedź S.A. Omówiono rodzaje służb ratowniczych w jednostce, sposób organizacji pomocy w razie zaistnienia zdarzenia, specjalistyczny sprzęt będący w wyposażeniu ratowników. Ponadto wskazano, że potwierdzeniem wysokich kwalifikacji polskich ratowników górniczych są m.in. ich sukcesy w Międzynarodowych Zawodach Ratownictwa Górniczego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Historia i rozwój czterech stacji ratownictwa górniczego: Wodzisław, Tychy, Zabrze i Jaworzno.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Historia i rozwój ratownictwa górniczego w Polsce.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Ratownictwo górnicze w systemie bezpieczeństwa górniczego w latach 1990-2010 / Jacek Polniak, Marek Zawartka // W: Ratownictwo w Polsce: lata 1990-2010 / red. Jerzy Konieczny. - Warszawa ; Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza ; Inowrocław, 2010. - s.482-493 SGSPk0019401.01.
Sygn.: B-375/Czyt do B-377
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono historię i strukturę CSRG oraz jej prawie stuletnią działalność na Górnym Śląsku.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bezpieczeństwo pracy w kopalniach / Teresa Bielawska // Przegląd Pożarniczy. - 1965/12 s.5-7.
Centralna Stacja Ratownictwa przy kopalni, jej zadania i zasady BHP górników w latach 60-tych XX w.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Drilling for rescue / Hilary Phillips //W: Crisis Response Journal. - 2010/4 Vol. 6 s.14-15.
Grupa tematyczna: Ratownictwo
Tł.tyt.; Wiercenie w celu ratowania górników
Uratowanie 33 górników w sierpniu 2010 r z zawalonej kopalni w Chile było olbrzymim sukcesem ratowniczym. W artykule ommówiono etapy wiercenia otwórów i zastosowania specjalnej kapsuły ratowniczej.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-13646 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-103
Streszczenie: Praca ratowników górniczych wiąże się z wieloma zagrożeniami o charakterze ekstremalnym, w tym trudnymi warunkami klimatycznymi. Jednocześnie stosowana przez nich odzież i układy chłodzące wciąż są zbyt mało efektywne w odprowadzaniu nadmiaru ciepła z organizmu, co niekiedy prowadzi do przegrzania, a w konsekwencji śmierci ratownika na skutek udaru cieplnego. Czynniki te stanowiły impuls do podjęcia prac w kierunku opracowania nowych, efektywnych pod względem chłodzenia i właściwości ochronnych, zestawów odzieżowych dla ratowników górniczych. W publikacji zaprezentowano dwa alternatywne zestawy odzieżowe opracowane w ramach projektu RESCLO, złożone z wierzchniej odzieży ochronnej, stosowanej wraz z jednym z dwóch wariantów bielizny, tj. z wkładami z materiałów przemiany fazowej (PCM) lub z układem chłodzenia zasilanym powietrzem z butli sprężonego powietrza. Rozwiązania te zapewniają kompatybilność z wyposażeniem dodatkowym ratownika oraz dają możliwość doraźnego konfigurowania zestawów odzieżowych w zależności od warunków prowadzenia akcji i występujących zagrożeń. Badania laboratoryjne wykazały, iż w zależności od badanego wariantu zastosowane rozwiązania termoregulacyjne umożliwiają odprowadzanie ciepła z ciała ratownika na poziomie nawet ok. 30 W/m2, co korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo ratowników górniczych podczas akcji oraz wydłużenie bezpiecznego czasu ich pracy w podziemnym środowisku gorącym.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
W artykule przedstawiono podstawowe elementy wpływające na współpracę służb ratownictwa, oraz znaczenie tej współpracy między Polską a Słowacją.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zmiany organizacyjne w ratownictwie górniczym w latach 1995-2014 / Mariusz Kapusta, Marta Kraszewska // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 471-479 SGSPk0021750.01.
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: Podstawy organizacji i funkcjonowania ratownictwa górniczego jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku "Prawo geologiczne i górnicze". Celem artykułu jest przedstawienie zmian, które nastapiły w latach 1995-2014 w strukturze nadzoru nad ratownictwem górniczym kopalń węgla kamiennego. Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego poprzez likwidację kopalń spowodowała zmniejszenie zatrudnienia. Taki stan rzeczy ma wpływ na zmniejszenie ilości aktywnych zawodowo ratowników górniczych oraz podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym. Przedstawiono również kryteria, jakie musi spełniać kandydat na ratownika górniczego w podziemnym zakładzie górniczym.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Pomoc dla ratowników / Aldona Zyśk // Środowisko. - 2018/2 strony 22-23.
Sygnatura: CP-41
Streszczenie: NFOŚiGW od lat wspiera służby ratownictwa górniczego i wodnego. Za uzyskaną pomoc finansową służby ratownicze kupują m.in. łodzie hybrydowe, sprzęt do monitoringu wizyjnego wód, sprzęt ratowniczy, kontrolno - pomiarowy i pomocniczy oraz wozy dla straży pożarnych. W artykule zaprezentowano nowo zakupione sprzęty.
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: W książce ujęto podstawowe definicje z zakresu ratownictwa i psychologii akcji ratowniczych w podziemnych zakładach górniczych. Szczególną uwagę poświęcono zachowaniom i reakcjom ratowników podczas akcji, co merytorycznie uzasadniono materiałem z psychologii.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21144 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21143/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-13696/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono organizację ratownictwa górniczego w Polsce po 1994 r., zagrożenia występujące w górnictwie, zasady prowadzenia akcji ratowniczych przeciwpożarowych i innych, sprzęt ratowniczy pomiarowy, ochronny i przeciwpożarowy oraz łączność w ratownictwie górniczym.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18766, I-18765 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18764/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Rola ratownictwa górniczego w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym / Tomasz Ciupa //W: Zeszyty Studenckie Pro Publico Bono. 2544-2481 2019, numer 1 (3), strony 243-252.
Sygnatura CP-123
Streszczenie: W 2017r., ratownictwo górnicze na ziemiach polskich obchodziło jubileusz 110-lecia istnienia. Jako jeden z kilku podmiotów systemu ratownictwa w Polsce ukierunkowany on jest na pomoc poszkodowanym górnikom i innym osobom uwięzionym w podziemiach kopalń. Od 1995r. w Polsce funkcjonuje krajowy swystem ratowniczo-gaśniczy (KSRG), którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Głównym założeniem w budowie systemu było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze tak, aby mozna było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze. Czy biorąc pod uwagę specyfikę pracy ratowników górniczych w ramach swojej działalności, ratownictwo górnicze może pełnić istotną rolę w priorytetowym procesie mającym wpływ na sprawne funkcjonowanie bezpieczeństwa państwa.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Miedziowi ratownicy / Monika Krajewska // Przegląd Pożarniczy. - 2013/4 s.10-12.
Omawia zadania i organizację ratownictwa górniczo-hutniczego oraz przygotowanie zawodowe, szkolenie i wyposażenie ratowników górniczych na terenie KGHM Polska Miedź S.A.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ratownictwo górnicze / Kazimierz Cehak. - Katowice : Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, 1960. - 177 s. : rys. ; 21 cm.
Streszczenie: W podręczniku podano ogólne wiadomości o oddychaniu i krążeniu krwi,omówiono skład powietrza atmosferycznego i kopalnianego,własności gazów występujących w kopalni oraz przyrządy i sposoby wykrywania tych gazów,a także wpływ wysokiej temperatury na organizm ludzki. Następnie opisano aparaty oddechowe i przyrządy ratownicze i kontrolne używane w polskim ratownictwie górniczym. Omówiono ogólne przyczyny powstawania pożarów podziemnych i wybuchów pyłu węglowego, sposoby zapobiegania i zwalczania tych niebezpieczeństw, zasady prowadzenia akcji ratowniczych i organizacji służby ratownictwa w polskim górnictwie w latach 60-tych XX wieku.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-2517 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ratownictwo górnicze / Kazimierz Cehak. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1953. - 190 s. : rys., tabl. ; 21 cm.
Streszczenie: W podręczniku podano ogólne wiadomości o oddychaniu i krążeniu krwi,omówiono skład powietrza atmosferycznego i kopalnianego,własności gazów występujących w kopalni oraz przyrządy i sposoby wykrywania tych gazów,a także wpływ wysokiej temperatury na organizm ludzki. Następnie opisano aparaty oddechowe i przyrządy ratownicze i kontrolne używane w polskim ratownictwie górniczym. Omówiono ogólne przyczyny powstawania pożarów podziemnych i wybuchów pyłu węglowego, sposoby zapobiegania i zwalczania tych niebezpieczeństw, zasady prowadzenia akcji ratowniczych i organizacji służby ratownictwa w polskim górnictwie w latach 60-tych XX wieku.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-3947 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej