Form of Work
Artykuły
(20)
Książki
(1)
Status
available
(1)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(1)
Author
Klapsa Wojciech
(5)
Dreger Maria
(4)
Małozięć Daniel
(4)
Suchecki Sylwester
(4)
Lesiak Piotr
(2)
Porowski Rafał
(2)
Strzyżewska Martyna
(2)
Bodalski Dawid
(1)
Grabarczyk Marcin
(1)
Gulczyński Witold
(1)
Kaczorek-Chrobak Katarzyna
(1)
Kolbrecki Andrzej
(1)
Król Paweł A
(1)
Kwaśniewski Lesław
(1)
Niziurska Małgorzata
(1)
Nowak Katarzyna
(1)
Przyłuska Elżbieta
(1)
Rachoń Jan
(1)
Skiepko Edward
(1)
Sulik Paweł
(1)
Szkarowski Aleksander (1953- )
(1)
Wolańska Alina
(1)
Wons Teresa
(1)
Wróblewski Bogdan
(1)
Zgorzalski Dariusz
(1)
Łącki Krzysztof
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(20)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
reakcja na ogień
(21)
Klasyfikacja ogniowa
(8)
Materiały budowlane
(8)
Kable
(7)
Odporność ogniowa
(7)
Badania pożarnicze
(6)
Normalizacja pożarnicza
(5)
Klasyfikacja
(3)
Palność - badanie
(3)
Budynki
(2)
Analiza termiczna
(1)
Budownictwo
(1)
Gazy
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
Kinetyka chemiczna
(1)
Klasyfikacja pożarowa
(1)
Konstrukcje stalowe
(1)
Ochrona atmosfery
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Paliwa
(1)
Palność
(1)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Produkty spalania
(1)
Symulacja
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Warunki pożarowe
(1)
bariery ogniowe
(1)
elementy budowlane
(1)
izolacja
(1)
laboratorium
(1)
materiały wyposażeniowe
(1)
model
(1)
obliczenia
(1)
oddzielenia przeciwpożarowe
(1)
przepisy
(1)
płyty warstwowe
(1)
spalanie
(1)
spalanie gazu
(1)
ściana
(1)
ściana ogniowa
(1)
światłowody
(1)
Genre/Form
Podręcznik akademicki
(1)
21 results Filter
No cover
Article
In basket
Badania doświadczalne reakcji na ogień kabli elektrycznych / Dawid Bodalski // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2014/3 s.97-105.
Sygnatura: CP-80
Przedstawiono wyniki badań reakcji na ogień kabli elektrycznych wg. normy PN-EN 60332-1-2:2010. Badania miały na celu zbadania wpływu na rozprzestrzenianie ognia takich parametrów jak: średnica zewnętrzna, liczba żył, materiał, z którego wykonano żyły i zastosowanie drucianego ekranu.
No cover
Article
In basket
Omawia zagadnienie klasyfikacji rekacji na ogień wyrobów izolacji cieplnej i jej określania zgodnie z odpowiednimi normami dla poszczególnych rodzajów wyrobów.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501-6 dwóch kabli bezhalogenowych rózniących się rodzajem materiałów konstrukcyjnych oraz kabla na bazie polichlorku winylu.
No cover
Article
In basket
Artykuł zawiera odpowiedź na pytanie, na jakiej podstawie powinny być wprowadzane do obrotu kable i przewody elektryczne stosowane w budownictwie, od których wymagane jest określenie klasy reakcji na ogień. Przedstawia zagadnienia oznakowania takich kabli.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-80.
Streszczenie: Przedstawiono przegląd wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego kabli elektrycznych i światłowodów, które od 2016 r. są uznawane za wyroby budowlane oraz sposoby badania ich cech palności.
No cover
Article
In basket
Oddziaływanie pożaru na okablowanie a regulacje prawne / Jan Rachoń // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2017/4 s. 22-27.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Opis przepisów normalizacyjnych dotyczących kabli i przewodów elektrycznych w zakresie ich odporności ogniowej. Omówienie problemów związanych ze stosowaniem odpowiedniego okablowania zgodnie z wymogami przepisów techniczno-budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pożarowego.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono podstawowe informacje na temat kalsyfikacji reakcji na ogień kabli elektrycznych oraz metody badawcze wykorzystywane do przeprowadzenia prawidłowego procesu kasyfikacyjnego. Opisane metody odpowiadają warunkom pierwszej fazy rozwoju pożaru do momentu rozgorzenia oraz symulują warunki rzeczywistego pożaru.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-53
Omawia różne aspekty oceny bezpieczeństwa pożarowego budynków. Przedstawia charakterystyczne cechy oraz sposoby oceny odporności ogniowej i reakcji na ogień elementów budowlanych i różnych rodzajów konstrukcji, a także występujące w tym zakresie trudności.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-53
Omawia podstawowe klasy "reakcji na ogień" materiałów budowlanych, elementy dodatkowych klasyfikacji oraz zagadnienia porównania znaczenia różnych określeń związanych m.in. z odpornością ogniową i rozprzestrzenianiem ognia w odniesieniu do wyrobów budowlanych.
No cover
Article
In basket
Próba ognia / Elżbieta Przyłuska // Przegląd Pożarniczy. - 2013/9 s.38-41.
Opis wyposażenia oraz badań prowadzonych w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach, działającym w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. Omówienie zagadnień związanych z metodami badnia odporności ogniowej różnych elementów budynków.
No cover
Article
In basket
Klasyfikacje ogniowe / Maria Dreger // W: Przegląd Pożarniczy. - 2017/12 s. 36-37.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawia podstawowe klasy "reakcji na ogień" wyrobów budowlanych oraz objaśnienia symboli towarzyszących klasom. Porusza kwestię, czy element budowlany sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia, faktycznie tak się zachowuje i od czego to zależy.
No cover
Article
In basket
Funkcjonowanie instalacji elektrycznej w warunkach pożaru / Edward Skiepko // Ochrona Mienia i Informacji. - 2013/5 s.65-69.
Omawia zagadnienia właściwego projektowania i montowania instalacji elektrycznych, które powinny funkcjonować w czasie pożaru, poprzez zastosowanie odpowiednich kabli i przewodów. Przedstawia przeznaczone do takich instalacji specjalne rodzaje kabli - trudno zapalne, ognioodporne, bezhalogenowe.
No cover
Article
In basket
Przedstawia podstawowe klasy "reakcji na ogień" wyrobów budowlanych, objaśnia symbole towarzyszące euroklasom.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono główne założenia systemu przegród ognioodpornych Paroc. Omówiono kryteria klasyfikacji przegród stosowanych w budynkach wg odporności ogniowej, cztery fazy deformacji ścian, zagadnienia odporności mechanicznej ścian ogniowych wewnętrznych oraz odporności ogniowej sufitów podwieszanych.
No cover
Article
In basket
Nowe unijne określenia klas reakcji na ogień / Maria Dreger // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2016/2 s.9-10.
Omawia kasyfikację reakcji na ogień wyrobów budowlanych oraz metody badań reakcji na ogień wg aktualnych przepisów i norm europejskich.
No cover
Article
In basket
Omawia wymagania wobec elementów budynku wykonanych z płytw warstwowych w zakresie rozprzestrzeniania ognia i odporności ogniowej. Przedstawia metody badań ogniowych elementów wykonanych z płyt oraz klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-80
Wskazano możliwości wykorzystania dostępnych, zaawansowanych narzędzi numerycznych do wirtualnego testowania konstrukcji poddanych oddziaływaniom symulowanego pożaru, testy takie mogą stanowić wiarygodną alternatywę dla tradycyjnych, kosztownych metod badawczych konstrukcji w skali naturalnej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-53
Omawia nowe przepisy odnoszące się do europejskiego systemu klasyfikacji reakcji na ogień materiałów budowlanych. Przedstawia niektóre zawarte w nich wymagania, kryteria i definicje.
No cover
Article
In basket
Opis laboratoryjnych badań pożarniczych dot. reakcji na ogień materiałów i wyrobów budowlanych w oparciu o odpowiednie normy. Wykonane badania to m.in. badania niepalności, pomiary ciepła spalania, oddziaływanie termiczne pojedynczego płonącego przedmiotu, reakcja posadzek na ogień.
No cover
Article
In basket
Przedstawia systemy klasyfikacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego materiałów i wyrobów budowlanych, omawia metody badawcze i różnego rodzaju badania jakim są poddawane materiały budowlane zgodnie z obowiązującymi normami.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again