Form of Work
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(7)
Artykuły
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(14)
Author
Dmochowska Anna
(7)
Dmochowski Dariusz
(3)
Siuta Jan
(2)
Baran Agnieszka
(1)
Bartkiewicz Bronisław
(1)
Bedla Dawid
(1)
Bilitewski Bernd
(1)
Caban Monika
(1)
Chmielowski Krzysztof
(1)
Cieślik Kinga
(1)
Dacewicz Ewa
(1)
Domański Adam
(1)
Glinka Tomasz
(1)
Halecki Wiktor
(1)
Härdtle Georg
(1)
Kilian Magdalena
(1)
Klatka Sławomir
(1)
Krawętek Sylwester
(1)
Krjuk Ju.E
(1)
Krupa Albert
(1)
Kucharska Anna
(1)
Marek Klaus
(1)
Olejnik Bartosz
(1)
Olszowy Artur
(1)
Opalski Michał
(1)
Polańczyk Andrzej
(1)
Prędecka Anna
(1)
Rakowska Joanna
(1)
Szubski Daniel
(1)
Wardak Marek
(1)
Łągwa Dawid
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
rekultywacja gruntów
(10)
rekultywacja
(8)
Substancje i produkty ropopochodne
(6)
skażenie środowiska
(4)
Gleba
(3)
odpady komunalne
(3)
wyciek cieczy palnej
(3)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Zagrożenia środowiska
(2)
wyciek paliwa
(2)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Dekontaminacja
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Hydromechanika
(1)
Katastrofa jądrowa w Czarnobylu (1986)
(1)
Odpady
(1)
Odpady przemysłowe
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Recykling
(1)
Ropa naftowa
(1)
Ryzyko
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
ekologia
(1)
jeziora
(1)
kopalnie
(1)
podręcznik
(1)
siarka
(1)
tereny miejskie
(1)
środki powierzchniowo-czynne
(1)
Subject: place
Czarnobyl (Ukraina)
(1)
Województwo świętokrzyskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(13)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Ochrona środowiska
(3)
18 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Inżynieria wodna, lądowa, sanitarna
Bibliogr.
Streszczenie: W podreczniku omówiono: definicję i klasyfikację odpadów; zbiórkę, przeładunek i transport odpadów i surowców wtórnych; unieszkodliwianie i usuwanie odpadów; recykling; rekultywację gruntów oraz systemy zintegrowanej gospodarki odpadami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17803, I-17802 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17801/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11528/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 52-53.
Streszczenie: Celem pracy było określenie wpływu składu badanych gleb na przesiąkanie płynów eksploatacyjnych stosowanych w maszynach i pojazdach. W pierwszym rozdziale opisany został proces przesiąkania płynu przez materiał porowaty. W tej części pracy zostały również omówione parametry określane w trakcie badania procesu przesiąkania przez materiał porowaty. W kolejnym rozdziale opisanie zostały procesy glebotwórcze, omówiono budowę gleby, obowiązujący podział gleb ze względu na ich ciężkość, odczyn i zawartość materiału glebowego. Przedstawione zostały również rodzaje gleb występujących w Polsce. Rozdział trzeci poświęcony został na charakterystykę płynów biorących udział w badaniach. Opisane substancje to płyn do spryskiwaczy, AdBlue oraz woda. W rozdziale czwartym poruszona została tematyka wpływu wycieków płynów eksploatacyjnych na gleby. Opisane zostały skutki skażenia gleby, procesy temu towarzyszące, oraz jego wpływ na roślinność. Przedstawiana została również statystyka rekultywacja gleb w Polsce. Ostatni rozdział stanowi część doświadczalna pracy. Do przeprowadzenia badań wykorzystane zostały dwa rodzaje gleb pobranych z pól uprawnych. Był to czarnoziem i gleba płowa. Płyny eksploatacyjne wykorzystane w doświadczeniach to woda, płyn do spryskiwaczy i AdBlue. Proces badawczy polegał na sprawdzaniu procesu przesiąkania płynów przez próbki gleb. Każda próbka była trzykrotnie zalewana określoną ilością płynu eksploatacyjnego. W trakcie badania analizowano takie parametry jak przesiąkanie, czas zaniku lustra cieczy i ilość wykroplonego płynu. Próbki gleb skażonych płynem do spryskiwaczy i AdBlue następnie były zalewane wodą. Czynność ta symulowała intensywny opad deszczu na rozlewisko. Pozwoliło to skontrolować parametry gleb skażonych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18203/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Na rekultywowany teren pogórniczy naniesiono substrat glebowy zawierający osady ściekowe. Oznaczono zawartość metali ciężkich w próbkach nowo powstałej gleby pobranej z tego terenu i gleby kontrolnej. Obliczono wskaźnik zanieczyszczenia dla substratu glebowego i Taraxacum officinale metalami ciężkimi na obszarze poeksploatacyjnym. Stwierdzono korzystny wpływ materiału doglebowego na zdegradowane tereny pogórnicze. Odpady przemysłowe i komunalne mogą być wykorzystane w gospodarce o obiegu zamkniętym i rekultywacji terenu.
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawiono istotę degradacji środowiska, metody zapobiegania degradacji środowiska oraz rekultywację obszarów zdegradowanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-377, IBC-376 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15470/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12990/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Rekultywacja gruntów: poradnik / Jan Siuta. - Warszawa : Dział Wydawnictw IOŚ, 1998. - 204,[10] s. : fot., rys. ; 25 cm.
Bibliogr.
Streszczenie: Opisano właściwości środowiska glebowego i formy jego degradacji oraz metody rekultywacji m. in.: gruntów wylewiskowych, zaolejonych, popowodziowych, zanieczyszczonych chemicznie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-379, IBC-378 (2 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16445/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13329/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11522/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16446/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12527/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 39-41.
Streszczenie: Celem pracy jest ocena zagrożeń środowiskowych związanych z działalnością kopalni „Osiek” oraz propozycja zagospodarowania wybranego terenu. Eksploatacja siarki na terenie kopalni prowadzona jest od 1993 roku. Otworowa metoda wydobywania siarki w dużym stopniu wpływa na degradację środowiska. Skażenie chemiczne i przekształcenia geomechaniczne to jedne z głównych problemów występujących po zakończeniu działalności kopalni. Działaniem niwelującym degradację środowiska jest rekultywacja. Prace rekultywacyjne prowadzone są etapami poczynając od zneutralizowania skażenia po przez nawożenie minerałami i równanie terenu. Ostatnim etapem jest zagospodarowanie terenu. W pracy zostały opisane trzy kopalnie, które zostały już poddane zabiegom rekultywacyjnym. Każda kopalnia została zrekultywowana w innym kierunku w celu przedstawienia przeprowadzonych prac. Dla wybranego obszaru na terenie kopalni „Osiek” został ustalony rekreacyjny kierunek rekultywacji. Zostały opisane działania przygotowawcze do wdrożenia projektu zagospodarowania oraz utworzenia toru off – road na wybranym obszarze. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17444/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14797/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 51-52.
Streszczenie: Celem pracy było określenie najlepszych metod oczyszczania gruntów z substancji ropopochodnych. W pierwszym rozdziale opisano jak w Polsce na przestrzeni lat kształtował się proces rekultywacji w aktach prawnych. W rozdziale tym zostały także przytoczone definicje rekultywacji i remediacji. W rozdziale drugim zawarto informację na temat gleby. Opisano budowę gleby, przedstawiono profil glebowy oraz wskazano czynniki glebotwórcze. Zaprezentowano także podział gleb ze względu na kategorie ciężkości, zawartości materiału glebowego i ich odczyn.W kolejnym rozdziale scharakteryzowano trzy rodzaje paliw, które zostały użyte podczas badań. Substancje ropopochodne, które opisano w pracy to olej napędowy, benzyna o liczbie oktanowej 95 oraz paliwo lotnicze JET A-1. Zawartość rozdziału czwartego to statystyka zdarzeń Państwowej Straży Pożarnej, w których doszło do zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi. Statystyka ta została przedstawiona w podziale na zdarzenia w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym. W dalszej części rozdziału opisano jakie negatywne skutki mogą dotknąć rośliny i gleby, które zostaną skażone różnego rodzaju paliwami. Rozdział piąty zawiera statystykę prowadzonych w Polsce procesów rekultywacji w latach 2016 – 2018. Przedstawiono również ogólny podział metod rekultywacji oraz wyjaśniono czym charakteryzują się metody ex-situ i in-situ. W rozdziale tym opisano także wybrane fizykochemiczne, biologiczne i termiczne metody oczyszczania gruntów. Ostatni rozdział to część doświadczalna pracy. Do badań użyto trzech typów gleb, tj. ziemi, piachu i torfu oraz trzech rodzajów paliw, tj. oleju napędowego, benzyny i paliwa lotniczego. Proces badawczy polegał na zanieczyszczeniu danej próbki gleby trzema dawkami wybranego paliwa. Każda gleba została skażona każdym rodzajem cieczy ropopochodnej. Następnie tak przygotowane próbki poddawano procesowi rekultywacji. Zastosowano trzy metody rekultywacji, tj. przemywanie wodą o temp. ok. 10°C, przemywanie wodą o temp. ok. 55°C i przemywanie wodą o temp. ok. 55°C z dodatkiem surfaktantu. Największą skuteczność procesu rekultywacji najczęściej wykazywała metoda przemywania ciepłą wodą z dodatkiem środka powierzchniowoczynnego. Jednak należy podkreślić fakt, że ostatecznie wybór optymalnej metody rekultywacji będzie zależny od rodzaju gleby i substancji, która skaziła grunt. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17856/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Koncepcija priemlemogo riska kak osnova prinjatija reszenij v otnoszenii reabilitacii territorij postradavszich v rezultate Czernobylskoj katastrofy / Ju.E. Krjuk // W: Czrezvyczajnye situacii predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : IV mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencii / red. E.R. Bariev. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2007. - s.192-194 .
Tł.tyt.: Koncepcja dopuszczalnego ryzyka jako podstawa do podejmowania decyzji na rekultywację terenów dotkniętych wskutek katastrofy w Czarnobylu
Przedstawiono koncepcje rekultywacji gruntów po katastrofie w Czernobylu.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 52-53.
Streszczenie: Powszechne wykorzystanie substancji ropopochodnych oraz ciągle rosnące zapotrzebowanie na surowiec jest poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Każda awaria przemysłowa czy wypadek komunikacyjny może spowodować niekontrolowane uwolnienie substancji na podłoże glebowe. Obszar skażenia oraz zagrożenia z nim związane w dużym stopniu zależą od miejsca, na które następuje wypływ oraz od cieczy uwolnionej. Produkty naftowe występujące w ziemi zagrażają wszystkim organizmom żywym, a sposób ich migracji w głąb gleby sprawia, że zanieczyszczona może zostać także woda podziemna oraz powierzchniowa. Metody oczyszczania gruntu z substancji ropopochodnych dzielimy na prowadzone poza miejscem wystąpienia skażenia (technologie ex-sintu) oraz w miejscu skażenia (technologie in-situ). Dobór odpowiedniej metody rekultywacji uwarunkowany jest wielkością zanieczyszczeń, efektywnością metody w danych warunkach a także generowanymi kosztami. Fizykochemiczne metody rekultywacji gruntów należą do jednych z bardziej efektywnych, natomiast generują one wysokie koszty prowadzenia działań. Biologiczne metody są procesami długotrwałymi ale za to w najmniejszym stopniu ingerują w środowisko naturalne. Najszybszy efekt rekultywacji gleb osiągnąć można za pomocą metod termicznych, natomiast minusem tej opcji jest fakt, iż podczas jej stosowania wytwarzają się uboczne produkty toksyczne, co więcej następuje zmiana w strukturze gleby. Przeprowadzone badania pokazują, że rodzaj substancji ropopochodnej oraz podłoże, na które nastąpił wypływ, mają bardzo duże znaczenie w procesie doboru odpowiedniej metody rekultywacji zaolejonego gruntu. Dodatkowe czynniki, które warunkują wybór technologii oczyszczania to czas prowadzonych działań, koszty z nimi związane oraz bezpieczeństwo dla środowiska i ludzi. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. PD-17283/CD
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again