Form of Work
Artykuły
(18)
Książki
(1)
Status
only on-site
(1)
Branch
Czytelnia
(1)
Author
Jopek Tadeusz
(2)
Motyka Paweł
(2)
Asokan Vijayshankar
(1)
Averill Jason D
(1)
Beji Tarek
(1)
Borodina L.M
(1)
Brohez S
(1)
Datta Krzysztof
(1)
Delichatsios Michael A
(1)
Försth Michael
(1)
Gann Richard G
(1)
Isakov G.N
(1)
Johnsson Erik L
(1)
Kordylewski Włodzimierz
(1)
Kosinksi Pawel
(1)
Larsson Anders
(1)
Liang Fenghui
(1)
Masłoń Jan
(1)
Nadjai Ali
(1)
Nemirovskii M.S
(1)
Nyden Marc R
(1)
Nyheim Roy
(1)
Peacock Richard D
(1)
Piechocki Jacek
(1)
Rubini P.A
(1)
Sawicki Tomasz
(1)
Seweryniak Mieczysław
(1)
Skjold Trygve
(1)
Tałach Zbigniew A
(1)
Tesner P.A
(1)
Wysocki Leszek
(1)
Yan Zhenhua
(1)
Yao Wei
(1)
Zhang Jianping
(1)
Zhang Q
(1)
Łangowski Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
sadza
(19)
Kominy
(8)
Pożary
(8)
Badania pożarnicze
(7)
Symulacja
(3)
Kalorymetr stożkowy
(2)
Płomień
(2)
Tworzywa sztuczne
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Dym
(1)
Gazy palne
(1)
Materiały palne
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Palność - badanie
(1)
Podręczny sprzęt gaśniczy
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Rozkład termiczny
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Tlenek węgla
(1)
Wentylacja
(1)
Wybuchy
(1)
Zapłon
(1)
badania ogniowe
(1)
ciecze
(1)
czas ewakuacji
(1)
gazy pożarowe
(1)
mieszanina hybrydowa
(1)
rozlewiska
(1)
spalanie turbulentne
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
substancje pochodzenia organicznego
(1)
testy pożarnicze
(1)
turbulencja
(1)
19 results Filter
No cover
Article
In basket
Pożary kominowe / Tadeusz Jopek // Przegląd Pożarniczy. - 2015/10 s.25-29.
Temat: Pożary ; Kominy ; sadza
Omawia nieprawidłowości prowadzące do pożarów sadzy. Przedstawia zagadnienia taktyki i techniki działań ratowniczo-gaśniczych w trakcie takich pożarów oraz jakie siły powinny być dysponowane do zdarzenia. Porusza kwestie wyszkolenia i wyposażenia służb ratowniczych i bezpieczeństwa działań.
No cover
Article
In basket
Temat: Pożary ; sadza ; Kominy
Opisuje rodzaje sadzy i sposób jej spalania, określa wymagania dot. usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych. Omawia zagrożenia związane z pożarami sadzy oraz przykłady takich pożarów i sposoby ich gaszenia.
No cover
Article
In basket
Pożary sadzy w kominach / Paweł Motyka // Strażak - . - 2014/12 s.18-19.
Temat: Pożary ; sadza ; Kominy
Omawia zagrożenia związane z pożarami sadzy w kominach, przykłady pożarów oraz taktykę gaszenia i sprzęt.
No cover
Article
In basket
Pożar sadzy w kominie / Tomasz Sawicki // W Akcji. - 2013/3 s.45-49.
Temat: sadza ; Pożary ; Kominy
Przedstawia rodzaje sadzy, omawia zagadnienia pożaru sadzy, gaszenia pożaru kominowego oraz zapobiegania takim pożarom.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 16 poz.
Tł.tyt.; Wybuchy mieszaniny hybrydowej sadzy i propanu
Wybuchy mieszanin hybrydowych zawierających więcej niż jedną faze palną, nie są dobrze zrozumiane. Większość badań w tym zakresie obejmuje wspólne mieszaniny pyłów i gazów, takich jak węgiel i metanu czy etylenu lub polietylenu. Niniejsza praca koncentruje się na eksplozji tj. cząstek sadzy z prawie czystego węgla o niskiej zawartości substancji lotnych. To sprawia, że ​​proces wybuchu mniej intensywny.
No cover
Article
In basket
Pożary sadzy w kominach / Tadeusz Jopek // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2015/3 s.40-44.
Przedstawia dane statystyczne dot. liczby i rozkładu zdarzeń z udziałem sadzy.
No cover
No cover
Article
In basket
Badania ogniowe kominów / Zbigniew A. Tałach, Jacek Piechocki // W: Przegląd Pożarniczy. - 2017/10 s. 28-31.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omawia przyczyny i zagrożenia związane z powstawaniem pożarów odkominowych. Przedstawia metody badań ogniowych dot. kominów i systemów kominowych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 79 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Całkowity model tworzenia się sadzy w rozwiniętych pożarach: szacowanie laminarnych płomieni i zastosowanie w turbulentnych pożarach rozlewisk
Opis badań całkowitego modelu tworzenia się sadzy oparty na koncepcie LSP (Laminar Smoke Point) w połączeniu z modelem utleniania sadzy w płomieniu. Model opracowano d;a trzech ;aminarnych płomieni etylenu, propanu i metanu (rózna optyczna gęstośc płomienia). W modelu gęstości dymu różnych paliw liczone są ze specjalnej wielkości wykładniczego współczynnika określonego z wysokości LSP zaś powierzchnie cząstek dymu są określane i kalibrowane z danych eksperymentalnych. W artykule opisano szczegółowo modele laminarnego i turbulentnego płomienia. Wyniki badań eksperymentalnych płomieni i pożaru rozlewisk.
No cover
Article
In basket
Modelling of light extinction by soot particles. / Q. Zhang, P.A. Rubini // Fire Safety Journal. - 2011/3 Vol. 46 s.96-103.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 47 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Modelowanie gaszenia światła przez cząstki sadzy
Przedstawiono prosty model określający gaszenie światła poprzez spalanie generowanego dymu. Budowa modelu jest oparta na teorii dostępnych danych doświadczalnych i stanowi główny czynnik, który wpływa na gaszenie światła w mediach uczestniczących, w tym długość fali, podstawowe wielkości cząstek i strukturę morfologiczną agregacji cząstek, jak również rozproszenie wśród cząstek w agregacji cząsteczek. Dobrą zgodność wykazano pomiędzy przewidywaniami modelu i danymi eksperymentalnymi w zakresie widzialnym i podczerwieni. Model pokazuje, że średnia wielkość cząstek zwiększa integralną optycznie właściwość chmury sadzy.
No cover
Article
In basket
Zestaw kominiarski / Krzysztof Datta // Strażak - . - 2015/11 s.52-53.
Omawia budowę i zalety użytkowe sprzętu kominiarskiego, przydatnego strażakom podczas gaszenia pożarów sadzy w kominach. Przedstawia wskazówki praktyczne dot. prowadzenia akcji gaśniczej oraz wykorzystania sprzętu.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 15 poz., tabl., wykr.
Tł.tyt.: Kształtowanie sadzy w płomieniu laminarnym naturalnego gazu z dodatkiem węglowodorów i powietrza gazowego
Wyniki badań wykazały, że przy wprowadzeniu gazu acetylonowego, etylenowego, heksanowego i oktanowego, a także benzyny i nafty nowe cząsteczki sadzy w dyfuzyjnym płomieniu laminarnym nie mają wpływu na wprowadzenie cząsteczek węglowodoru rozchodzących się wraz ze wzrostem czasu. Podobny efekt tzw. inhibitowane wytworzenie sadzy, zaobserwowano wcześniej podczas izotermicznej pirolizy mieszanin węglowodorowych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Analiza dokładności pomiarów szybkości wydzielania ciepła przy pomocy kalorymetru stożkowego.
Zanalizowano szczegółowo błędy w obliczeniach stężenia tlenku węgla i sadzy przy wykorzystaniu metody kalorymetru stożkowego.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 16 poz., rys.
Tł.tyt: Jonowy pomiar prądu jako narzędzie do wykrywania zapłonu w kalorymetrze stożkowym
Pomiar prądu jonowego między dwoma elektrodami został przeprowadzony w celu oceny, czy prąd jonowy może być stosowany do wykrywania zapłonu w kalorymetzre stożkowym, a także do badań ogólnej dynamiki pożaru. Jonowy pomiar prądu wyraźnie wskazuje, gdy dochodzi do zapłonu w porozumieniu z tradycyjnymi wynikami badań. Można było też zauważyć że osadzanie sadzy na elektrodach nie wpływa negatywnie możliwości prądu jonowego do wskazania zapłonu.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Mechanizm i makrokinetyka procesu tworzenia się sadzy przy termodestrukcji węglo- i szklanych laminatów w warunkach jednostronnego radiacyjno-konwekcyjnego nagrzewania
Przedstawiono metody eksperymentalnego badania procesu tworzenia się sadzy podczas termodestrukcji węglo i szklanych laminatów. Dokonano analizy mechanizmu powyższego procesu i jego makrokinetyczne parametry. Dokonano porównania rezultatów matematycznych obliczeń z rezultatami eksperymentów.
No cover
Article
In basket
Niebezpieczny sezon grzewczy / Paweł Motyka // W: Strażak. - 2019/3 strony 16-17.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Omówiono zagrożenia związane z ogrzewaniem domów i mieszkań w sezonie zimowym. Opisano przykłady różnego rodzaju pożarów związanych z instalacjami i urządzeniami grzewczymi (pożar przy kominie, w kotłowni, sadzy w kominie) oraz prowadzone akcje ratownicze.
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Tł.tyt.: Numeryczne modelowanie spalania i rozprzestrzeniania się płomienia
Bibliogr.
Streszczenie: W raporcie przedstawiono opis teoretycznych modeli spalania turbulentnego, m. in. modelowania sadzy, modelowania strumienia ciepła promieniowania, modelowania przewodnictwa materiałów stałych i pirolizy. Część druga stanowi opis symulacji CFD rozprzestrzeniania się płomienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-940/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Flame Radiation from Polymer Fires / Fenghui Liang // Fire Safety Journal. - 1998/4 Vol. 31 s.383-395.
Bibliogr. 11 poz., rys., tab., wykr.
Tł.tyt.: Promieniowanie płomienia podczas pożarów polimerów
Pożary pomieszczeń można podzielić na dwa typy, biorąc pod uwagę wielkość wentylacji: 1- pożary rozprzestrzeniające się w warunkach braku powietrza (II faza pożaru) i 2- pożary rozprzestrzeniające się w nadmiarze powietrza (I faza). Wentylacja pomieszczeń jest istotna, biorąc pod uwagę wielkości uzyskiwanych temperatur pożaru i wielkość strumienia cieplnego tworzącego się w czasie pożarów szczególnie w I fazie pożaru. W artykule zanalizowano model pożaru pomieszczenia w obu reżimach wentylacyjnych i promieniowanie płomienia, uwzględniając ilość płonącej sadzy i ilość wydzielonego ciepła w czasie spalania różnego typu polimerów
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 32 poz., fot., tab.
Tł .tyt.: Rodzaje i ilości gazów pożarów tworzących się w czasie testowych pożarów pomieszczeń
W zagadnieniach bezpieczeństwa pożarowego budynku, najistotniejszym elementem analiz jest szacowanie czasów ewakuacji użytkowników z pomieszczeń objętych pożarem (ASET). W artykule opisano metodologię postępowania w szacowaniu niebezpiecznych stężeń gazów pożarowych tworzących się w fazie "preflashover" i "postflashover" pożarów, w któych materiałami palnymi w pomieszczeniu były: sofa, regał książkowy i elektryczne kable zasilające. Określono stężenia: CO, CO2, HCl. HCN i ilość tworzącej się sadzy w pomieszczeniu oraz w korytarzu sąsiadującym z pomieszczeniem objętym pożarem. Inne związki toksyczne: NO2, formaldehyd, i akroleina tworzyły się w stężeniach poniżej granic detekcji. Zasadniczym celem badań było przeprowadzenie analizy porównawczej rodzaju i ilości gazów pożarowych otrzymywanych w małej i i duzej skali pożaru. W artykule opisano wyniki badań wraz z podaniem sposobu obliczeń stężeń poszczególnych gazów.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again