Forma i typ
Książki
(9)
Artykuły
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(13)
Placówka
Czytelnia
(13)
Autor
Szajewska Anna
(7)
Bejmowicz Remigiusz
(2)
Rybiński Janusz
(2)
Bilski Dariusz
(1)
Błaszczyk Karol
(1)
Gawryś Marcin
(1)
Górski Przemysław
(1)
Hendzel Lucjan
(1)
Holler Heiko
(1)
Jokiel Andrzej
(1)
Jurzyk Ireneusz
(1)
Kowalski Marcin
(1)
Kubacki Marek
(1)
Okólski Jakub
(1)
Półka Marzena
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Rosa Grzegorz
(1)
Szulczyk Radosław
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Wolf Marc
(1)
Ziomek Marcin
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(8)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(15)
Niemcy
(1)
Język
polski
(15)
niemiecki
(1)
Temat
samochody osobowe
(11)
Samochody osobowe
(5)
Pożary pojazdów
(4)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(3)
Badania pożarnicze
(2)
Dymotwórczość
(2)
Pożary - powstawanie
(2)
Ratownictwo techniczne
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
Konstrukcja maszyn
(1)
LPG
(1)
Materiały palne
(1)
Metody badawcze
(1)
Pojazdy
(1)
Pożary
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Smog
(1)
Systemy zabezpieczenia
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
badania
(1)
badania techniczne
(1)
materiały wykończeniowe
(1)
pojazdy hybrydowe
(1)
pojazdy silnikowe
(1)
spalanie
(1)
wymagania
(1)
Temat: miejsce
Województwo łódzkie
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(12)
Normy
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Transport i logistyka
(2)
Inżynieria i technika
(1)
16 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: Cracking the Egg” jako opcjonalna metoda ratowania uszkodzonego samochodu w pozycji dachowej.
Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę ratunkową, która jest bardzo pracochłonna, czasochłonna i wymaga intensywnego szkolenia. Jest również daleka od dobrze znanych standardów szkoleniowych i wiąże się z ryzykiem we wdrażaniu technicznym. Z drugiej strony metoda ratunkowa „Cracking the Egg” lub podejście oparte na niej może pomóc odnieść sukces, jeśli samochód w szczególnej sytuacji osiągnie granice bezpiecznych, zdrowych, szybkich i sprawdzonych metod ratunkowych. Celem tego artykułu nie jest zatem ustanowienie nowego standardowego podejścia, ale rozszerzenie operacyjnego repertuaru taktycznego w zakresie pomocy technicznej o wariant lub nowe podejście.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Przedstawiono systemy bezpieczeństwa w samochodach w celu dostarczenia ratownikom wiedzy niezbędnej podczas prowadzenia akcji ratowniczej. Omówiono dodatkowy system bezpieczeństwa pasażerów (SRS) oraz opisano elementy składowe tego systemu - ich budowę i sposób działania.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-15577/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-15373/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16199/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Hybrydy na drodze / Dariusz Bilski, Jakub Okólski // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/6 strony 17-21.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono postępowanie ratownicze i ratowniczo-gaśnicze w zdarzeniach z udziałem samochodów o napędzie hybrydowym. Przedstawiono charakterystykę takich pojazdów, sposoby postępowania, użycie narzędzi i przykład akcji ratowniczej.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-15259/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 67-69.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy dyplomowej była analiza porównawcza dymotwórczości wybranych elementów wyposażenia samochodów osobowych. W tym celu przygotowane zostały próbki fragmentów podłóg i wycinki obić przednich foteli z wybranego popularnego modelu samochodu osobowego. Do wykonania badań posłużono się metodą testu jednokomorowego zgodnie z normą PN ISO 5659-2:2017-08, pozwalającym wyznaczyć gęstość optyczność dymu badanych próbek. Praca porusza zagadnienia związane z mechanizmem powstania i właściwości dymu. Przedstawia także zagrożenia oparte na występowaniu dymu w ograniczonych przestrzeniach poprzez ograniczenie widzialności, wpływ na zachowanie i zdrowie człowieka pod względem zawartych w dymie substancji toksycznych, a także oddziaływaniu cieplnym. Scharakteryzowano najczęściej wykorzystywane tworzywa sztuczne w przemyśle motoryzacyjnym oraz opisano w jaki sposób ogień rozprzestrzenia się wewnątrz pojazdu. W poruszono także problematykę pożarów samochodów w miejscach takich jak garaże podziemne i nadziemne, tunele oraz pokłady promów transportowych. Wykonując pomiary zgodnie z metodyką zawartą w normie uzyskano informacje na temat gęstości optycznej dymu poszczególnych fragmentów wyposażenia samochodów poddanych oddziaływaniu cieplnym o wartości 25 lub 50 kW/m2 w obecności płomienia pilotowego i jego braku. Ustalono także procentowe różnice między masą próbek przed i po wykonanym pomiarze, a także rozróżniono który materiał ma największy wpływ na zdolności dymotwórcze podłogi samochodowej stosowanej w obecnie produkowanych modelach danego samochodu. Uzyskane wyniki pomiarów porównano z wartościami dopuszczalnymi gęstości optycznej dymu stosowanych wobec materiałów wykorzystywanych w kolejnictwie i transporcie morskim. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że znaczna część przebadanych materiałów nie spełnia obowiązujących norm gęstości optycznej dymu w transporcie morskim i szynowym na poziomie pozwalającym wykorzystanie ich jako elementy siedzeń lub podłóg. Zauważono zależność pomiędzy wartością gęstości strumienia ciepła oddziałowującego na badaną próbkę, a ilością i szybkością wydzielanego dymu podczas badania - im wyższa wartość natężenia ciepła, tym szybciej komora wypełnia się dymem oraz tym większa masa próbki ulega rozkładowi termicznemu. Stwierdzono także, że pod wpływem 25 kW/m2 bez płomienia pilotowego nie doszło do zapłonu żadnej z badanych próbek. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16737/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-15358/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16077/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów i norm na stronach 61-62.
Streszczenie: Emisja szkodliwych substancji, które dostają się do powietrza atmosferycznego wraz ze spalinami samochodów to nie jedyny problem. Niniejsza praca bada bowiem emisję cząstek PM 10 oraz PM 2,5 podczas pożaru takiego środka transportu jakim jest samochód osobowy. Postępowy rozwój techniki przyczynił się niewątpliwie do usprawnienia tych pojazdów, co wiążę się ze zwiększeniem ilości materiałów palnych zgromadzonych w całej ich konstrukcji. Tworzywa sztuczne nie tylko zwiększają obciążenie ogniowe auta ale także przyczyniają się do wzrostu zanieczyszczeń środowiska podczas ewentualnego jego pożaru. Szkodliwe produkty spalania podczas pożarów mają dodatkowo negatywny wpływ na zdrowie ludzkie wywołując często poważne choroby wtórne. Przedmiotem badań, który posłużył do tego celu był samochód osobowy marki Renault Scenic pierwszej generacji z 1999 roku. Badanie przeprowadzone zostało w miejscowości Jędrzejów w województwie świętokrzyskim. Inicjacja pożaru przedmiotowego pojazdu miała miejsce w komorze silnika. Problemem badawczym w niniejszej pracy było porównanie wpływu zanieczyszczeń na środowisko wynikających z pożaru samochodu osobowego z normami dopuszczalnymi. Do przeprowadzonego eksperymentu badawczego użyto termopar, kamery termowizyjnej oraz przenośnego monitora jakości powietrza, który na bieżąco monitorował zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego podczas przebiegu całego badania. Cały eksperyment badawczy trwał 61 minut. Pierwszym ważnym rezultatem, który pojawia się w tych testach, jest to, że podczas gdy zarówno całkowita masa samochodu, jak i frakcja plastiku rosły w ciągu ostatnich dziesięcioleci, wartości szczytowe temperatur i całkowita ilość uwolnionej energii nie różnią się tak bardzo między opublikowanymi danymi a uzyskanymi tutaj. Pomiary toksycznych gazów pokazują, że podczas pożaru powstaje duże stężenia lotnych związków organicznych oraz pyłów. Szczytowe pomiary obrazują stężenie rzędu 2,3 mg/m3 dla pyłów PM 10 oraz 1,3 mg/m3 dla PM 2,5. Wyniki powyższego badania wyraźnie przedstawiły, iż wraz ze wzrostem temperatury zanotowane przez termopary ewidentnie wzrastało także stężenie lotnych związków organicznych jak i cząstek PM 10 oraz PM 2,5. Rozwiązując postawiony na początku tej pracy problem badawczy należy zwrócić uwagę, iż podczas pożaru samochodu osobowego emisja zanieczyszczeń kilkadziesiąt razy przekracza wartości dopuszczalne, to jest ona krótkotrwała. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16721/CD (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD.
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 54-57.
Streszczenie: Rozwój cywilizacyjny przyczynił się do rozpowszechnienia różnego rodzaju środków transportu, w tym samochodów. Zwiększająca się ilość samochodów na drogach bezpośrednio skutkuje większą ilością wypadków komunikacyjnych i pożarów. Pożary samochodów mogą powstawać w różnych okolicznościach, jedną z nich jest pożar w skutku wypadku komunikacyjnego. Częstym zjawiskiem podczas wypadku jest dachowanie samochodu. W przypadku pożaru samochodu leżącego na dachu zmienia się dynamika spalania oraz powstają nowe zagrożenia dla pasażerów. Praca magisterska pod tytułem „Badanie dynamiki pożaru samochodu osobowego leżącego na dachu” to praca badawcza, składająca się z 4 rozdziałów oraz analizy wyników i wniosków autora. W pierwszym rozdziale przedstawiono dane statystyczne na temat pożarów samochodów w ostatnich latach. W tym rozdziale opisano również przyczyny postawania pożarów samochodów oraz zagrożeń z nimi związanych zarówno dla pasażerów jak i dla ratowników. W drugim rozdziale opisano przebieg pożaru samochodu, w zależności od miejsca zainicjowania procesu spalania. Przedstawiono też czynniki determinujące rozwój pożaru pojazdu oraz jego charakterystykę. W trzecim rozdziale przeanalizowano wpływ położenia pojazdu na zmianę przebiegu spalania oraz nowe potencjalne zagrożenia w porównaniu do spalania samochodu stojącego na kołach. Czwarty rozdział to część badawcza. Zawarto w nim dane na temat badanego pojazdu, okoliczności przeprowadzenia badania, opisano sprzęt pomiarowy oraz przebieg eksperymentu. Szczegółowo przeanalizowano proces spalania badanego pojazdu. Na podstawie zebranych materiałów przeprowadzono analizę wyników. Scharakteryzowano dynamikę spalania samochodu leżącego na dachu oraz występujące zagrożenia. Przestawiono różnice w procesie spalania w porównaniu do samochodu stojącego na kołach. W ostatniej części pracy zamieszczono wnioski. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16718/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 50-52.
Streszczenie: W pracy inzynierskiej skupiono się na zjawisku pożaru samochodu osobowego. Badano materiały i elementy wykorzystane do wykończenia wnętrza samochodu osobowego. Poddano je badaniom z wykorzystaniem źródeł zapłonu występujących w trakcie użytkowania pojazdu. Porównywano zapalność, liniową szybkość rozprzestrzeniania się płomienia oraz ilość i właściwości powstałego dymu. Wymieniono kilka przyczyn pożarów samochodów osobowych. Przedstawiono kilka pożarów testowych pojazdów samochodowych. Opisano zagadnienia związane ze spalaniem materiałów polimerowych. Część badawcza pracy została poświecona badaniu zapalności materiałów wykończenia wnętrz samochodów osobowych. Następnie uzyskane wyniki porównano z badaniami wykonanymi w Szwedzkim Instytucie badawczym według metod ISO 3795 i ISO 6941. Analiza wyników pozwoliła na sformułowanie wniosków dotyczących elementów tapicerki samochodowej oraz metod badawczych pod kątem oceny ryzyka podczas pożaru samochodu osobowego. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17376/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-S-48016 (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-56.
Streszczenie: W pracy przedstawiono fazy rozwoju pożaru, analizę statystyczną pożarów samochodów oraz przyczyny ich powstawania. Opisano zagrożenia dla ratowników podczas gaszenia pożaru auta. Podczas badań poligonowych spalono trzy samochody osobowe. Do samochodu numer jeden wlano benzynę i podpalono za pomocą pochodni. Wszystkie drzwi i okna zostały zamknięte. Uznajemy ten samochód za szczelny. Z samochodem numer dwa postąpiono podobnie, lecz zostały wybite 2 boczne szyby i rozpoczęto gaszenie po 15minutach. Auto numer trzy zostało podpalone za pomocą koktajlu Mołotowa, nie ingerując w proces palenia się auta. Do każdego samochodu przyczepiono termopary i monitorowano temperaturę na bieżąco. Zapisano przebieg i obserwacje badań do każdego pojazdu. Na końcu zawarto podsumowanie i wnioski wysnute z przeprowadzonego badania. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-18417/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 73-76.
Streszczenie: Tematem pracy jest ocena czynników chłodniczych stosowanych w samochodach w aspekcie ochrony przeciwpożarowej. Celem pracy jest określenie czasu rozszczelnienia układów samochodowych, których integralną część stanowią czynniki chłodnicze i płyny eksploatacyjne podczas pożaru. Wpływu czynników chłodniczych na przebieg pożaru samochodu. Odniesienie zdarzenia typu pożar samochodu osobowego wraz z zakresem spowodowanych zniszczeń do czasu trwania realizowanych przez PSP, w oparciu o obowiązujące wytyczne, założeń związanych z alarmowaniem oraz dojazdem do miejsca akcji na przykładzie miasta Łodzi. Zakresem pracy jest przegląd literatury obejmujący zagadnienia związane z najczęstszymi przyczynami pożarów pojazdów, jak również opis stosowanych czynników chłodniczych i płynów eksploatacyjnych wykorzystywanych do prawidłowego funkcjonowania samochodów osobowych. Praca zawiera informacje dotyczące przeprowadzonego badania. Badania zostały przeprowadzone na terenie jednostki ratowniczo gaśniczej nr 4 w Łodzi. W doświadczeniu został wykorzystany samochód marki Ford model: FORD ESCORT VII KOMBI 1.8 TD 70KM 51KW 1998 r Celem badań oraz analiz było odpowiedzenie na pytanie: 1.Jak długi okres czasu trwa pożar samochodu osobowego przy szczególnym uwzględnieniu momentów rozszczelnienia układów zawierających czynniki chłodnicze i płyny eksploatacyjne? 2.Jaki wpływ ma zjawisko pożaru na czynniki chłodnicze oraz płyny eksploatacyjne zawarte w samochodzie? 3.Jak przedstawia się stosunek powierzchni chronionej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej (Państwowa Straż Pożarna) w czasie do wielkości uszkodzeń pojazdu spowodowanego pożarem? Parametrem zbadanym jest temperatura wybranych przestrzeni pojazdu w czasie pożaru. Przedstawiono również analizę obszaru chronionego (miasto Łódź) na podstawie obowiązujących wytycznych w oparciu o dane uzyskane z KW PSP Łódź w czasie. Po przeanalizowaniu wyników badań można oraz wykonanej analizie z zakresu czasu trwania realizowanych założeń związanych z alarmowaniem oraz dojazdem do miejsca akcji wyznaczonych służb, dowiadujemy się że dla pożarów aut osobowych wpisujących się w model przedstawiony w badaniu czas rozszczelnienia głównych układów zaopatrzonych w czynniki chłodnicze oraz płyny eksploatacyjne lub/i rozkład termiczny wspomnianych mediów następuje w okresie do 18 minut. Natomiast realizacja wytycznych zawartych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji KSRG oraz na podstawie przykładu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi obrazuje, że ściśle zurbanizowane obszary miejskie zapewniają podjęcie działań gaśniczych w czasie do 8 minut w przypadku rozlokowania jednostek których rejon operacyjny nie przekracza 11 km2. Powiększenie rejonu operacyjnego do max 33 km2 skutkuje wydłużeniem czasu o kolejne 7 minut. Zwiększanie powierzchni rejonu operacyjnego wpływa proporcjonalnie na wydłużenie czasu dojazdu do miejsca zdarzenia. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17086/CD [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej