Form of Work
Artykuły
(49)
Publikacje naukowe
(6)
Książki
(2)
Status
only on-site
(8)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(8)
Author
Sawicki Tomasz
(10)
Gałązka Elżbieta
(2)
Jach W
(2)
Krajnov A.Ju
(2)
Miazga Tadeusz
(2)
Aaltonen Kalevi
(1)
Abramowicz Marian
(1)
Auerkari Pertti
(1)
Bieniek Krzysztof
(1)
Borowski Paweł
(1)
Degenkolbe Sven
(1)
Dlugogorski Bogdan Z
(1)
Dou Zhan
(1)
Feyral Tadeusz
(1)
Finucane Mark J
(1)
Grabiec-Kóska Wanda
(1)
Gruca Piotr
(1)
He Chaonan
(1)
Heikkilä Ana-Mari
(1)
Hill Stephen M
(1)
Hirst Ronald
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Huang Xiaoming
(1)
Itkonen Jyrki
(1)
Iwata Yusaku
(1)
Jankowski Roman
(1)
Jarmoszko Andrzej
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Jia Guowei
(1)
Jiang Juncheng
(1)
Juita
(1)
Kasperkiewicz Marta
(1)
Kaźmierczak Grzegorz
(1)
Kennedy Eric M
(1)
Koseki Hiroshi
(1)
Kozlov E.A
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Lachowicz J
(1)
Leslie G
(1)
Li Zijun
(1)
Mackie John C
(1)
Mao Guangbin
(1)
Matovic D
(1)
Miller Grażyna
(1)
Mokrzycki Julian
(1)
Morozov A.I
(1)
Murasawa Naoharu
(1)
Nasiłowski Karol
(1)
Niewiadomski Alfred
(1)
Orłowski Andrzej
(1)
Ościłowska Barbara
(1)
Peters E
(1)
Pofit-Szczepańska Melania
(1)
Pollard A
(1)
Porst Peter
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Quintiere James G
(1)
Rinne Mikael
(1)
Rochala Paweł
(1)
Rybiński Janusz
(1)
Sakamoto Takabumi
(1)
Schneider Dirk
(1)
Schreiber Hans Martin
(1)
Sipilä Juha
(1)
Smith Alex C
(1)
Song Zeyang
(1)
Struś Włodzimierz
(1)
Suzuki Keiko
(1)
Szachowska H
(1)
Tamura Hiroyuki
(1)
Tuominen Risto
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Vela Iris
(1)
Wang Zhirong
(1)
Wharry David M
(1)
Witt Werner
(1)
Wu Chao
(1)
Xu Tao
(1)
Yang Fuqiang
(1)
Yang Hongqi
(1)
Yuan Liming
(1)
Zhao Shenping
(1)
Zhu Hongqing
(1)
Zwolanowski Tadeusz
(1)
Łangowski Krzysztof
(1)
Ścibiorek Ireneusz
(1)
Żyto Zdzisław
(1)
Year
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(5)
1960 - 1969
(6)
1950 - 1959
(3)
1930 - 1939
(2)
Country
Poland
(57)
Language
Polish
(55)
English
(1)
German
(1)
Subject
samozapalenie
(57)
Przyczyny pożaru
(11)
Badania pożarnicze
(7)
Dochodzenie popożarowe
(4)
Metody badawcze
(4)
Paliwa
(4)
Palność - badanie
(4)
Substancje chemiczne
(4)
Zagrożenia pożarowe
(4)
Aerozole
(3)
Gazy
(3)
Palność
(3)
Temperatura
(3)
Tworzywa sztuczne
(3)
kopalnie
(3)
spalanie
(3)
Analiza termiczna
(2)
Analiza zagrożeń
(2)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(2)
Historia pożarnictwa
(2)
Materiały palne
(2)
Pożary
(2)
Pyły
(2)
Pyły przemysłowe
(2)
Pyły węglowe
(2)
Ryzyko
(2)
gospodarstwo rolne
(2)
górnictwo
(2)
hałdy
(2)
magazyny
(2)
materiały naturalne
(2)
oleje
(2)
oleje roślinne
(2)
samonagrzewanie
(2)
samozagrzewanie
(2)
siarczki
(2)
substancje pochodzenia organicznego
(2)
surowce
(2)
wypadki śmiertelne
(2)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Biomasa
(1)
Chemia
(1)
Ciecze palne
(1)
Gazy palne
(1)
Izolacje cieplne
(1)
Japonia
(1)
Kalorymetr
(1)
Materiały drewnopochodne
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Mieszaniny
(1)
Odpady
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Paliwa płynne
(1)
Podpalenia
(1)
Recykling
(1)
Statki wodne
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(1)
Termowizja i termografia
(1)
Wentylacja
(1)
Wełna mineralna
(1)
Wybuchy
(1)
Węgiel
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zapłon
(1)
Zbiorniki
(1)
chmura
(1)
ciecze
(1)
elewatory zbożowe
(1)
fizykochemia spalania
(1)
gospodarka rolna
(1)
klasyfikacja pożarowa
(1)
korozja
(1)
laboratorium
(1)
magazyny zbożowe
(1)
metale
(1)
młyny
(1)
obliczenia
(1)
odpady komunalne
(1)
parametry obliczeniowe
(1)
produkty roślinne
(1)
składy/hurtownie
(1)
spalanie płomieniowe
(1)
termograwimetria
(1)
trzęsienie ziemi
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(6)
58 results Filter
Authority data
samozapalenie (hasło przedmiotowe)
zob. też analiza cieplna/termiczna (hasło przedmiotowe) ; kopalnie (hasło przedmiotowe) ; materiały palne (hasło przedmiotowe) ; palność (hasło przedmiotowe) ; przyczyny pożaru (hasło przedmiotowe) ; substancje pochodzenia organicznego (hasło przedmiotowe)
No cover
Article
In basket
Samozapalność aerozoli i metody jej wyznaczania (I) // Przegląd Pożarniczy. - 1968/1 s.7-9.
Bibliogr. 20 poz.
Definicja określająca aerozole i samozapalność aerozoli, w celu ustalenia jednolitej nomenklatury
No cover
Article
In basket
Samozapalność aerozoli i metody jej wyznaczania (II) // Przegląd Pożarniczy. - 1968/2 s.10-12.
Bibliogr. 18 poz.
Metody wyznaczające skłonność aerozoli do samozapalenia.
No cover
Article
In basket
Samozapalność aerozoli i metody jej wyznaczania (III) // Przegląd Pożarniczy. - 1968/3 s.11-13.
Bibliogr. 6 poz.
Dalsza część dotycząca metod wyznaczenia samozapalności aerozoli.
No cover
Article
In basket
Zjawisko samozapalenia się oraz jego istota w dochodzeniu popożarowym
No cover
Article
In basket
Samozapalanie się / Tadeusz Miazga // Przegląd Pożarniczy. - 1935/11 s.321-323.
Wyjaśniono zjawisko samozpalaenia się jak rozumowano w latach 30-tych XX w.
No cover
Article
In basket
Zapaliło się "samo" / Andrzej Orłowski // Strażak - . - 1984/4 s.10-11.
Omówiono zjawisko samozapalenia się mas produktów roślinnych przechowywanych w stodołach.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 4 poz.
Omówiono samozapalenie natłuszczonych tkanin jako przyczynę pożarów. Przypuszcza się, że wiele pożarów zaklasyfikowanych jako nieustalona lub jako podpalenie - to samozapalenie.
No cover
Article
In basket
Tajemnicze pożary / Tomasz Sawicki // Przegląd Pożarniczy. - 2012/2 s.14-17.
Omawia przyczyny samozapaleń, rodzaje substancji podatnych na samozapalenia i sposoby zapobiegania.
No cover
Article
In basket
Badanie temperatury samozapalenia pyłów / Zdzisław Żyto // Biuletyn Informacji Technicznej. - 1980/3-4 s.68-72.
No cover
Article
In basket
Samozapalanie się tłuszczów / Tadeusz Miazga // Przegląd Pożarniczy. - 1935/12 s.359-360.
Przedstawiono samozapalenie się olejów roślinnych jak i zwierzęcych, w kontekście lat 30-tych XX w.
No cover
Article
In basket
W kopalniach węgla brunatnego / Alfred Niewiadomski // Przegląd Pożarniczy. - 1966/12 s.8-11.
Własności fizykochemiczne węgla, charakteystyka pożarowa oraz możliwości samoazaplane węgla Właściwości pyłów węgla brunatnego.
No cover
Article
In basket
Charakterystyka metali, rodzaje związków chemicznych oraz czynniki które powodują ich samozagrzewanie i w konsekwencji prowadzą do samozapalenia.
No cover
Article
In basket
Bibl. 73 poz., tab.
Tł.tyt.: Porównawcza ocena ryzyka samozapalenia zwałów węgla przy wykorzystaniu rozmytej teorii przyblizeń AHP
Samozapalenie zwałów węgla jest poważnym problemem ekonomicznym, wpływającym w dużym stopniu na bezpieczeństwo otoczenia. Stąd też badania, mające na okreslenie metod, zapobiegających temu zjawisku sa prowadzone od lat.W artykule opisano metody które zapobiegają samozapaleniu zwałów, oparte na zmytych przybliżeniach AHP. Równoległe badania ww. zjawiska prowadzone były w Chinach i Hiszpanii. W oparciu o zamieszczoną w tekście analizę matematyczna, szacowano zdolność do samozapalenia zwałów różnego typu węgli wraz z opisem metodologii oceny. Uzyskane wyniki wskazują, że opisana metoda umozliwia obiektywną ocene zdolności do samozapalenia zwałów węgla.
No cover
Article
In basket
Bibl. 22 poz., tab.
Tł.tyt.: Samozapalenie izolacji z wełny mineralnej, skażonej kwasem tłuszczowym (podstawy, przypadek studyjny, analiza metodologii)
W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele danych, opisujących zdolność do samozapalenia materiałów, szczególnie materiałów porowatych. O ile sama wełna mineralna nie ulega samozapaleniu, o tyle oksydacyjne zdolnośći tłuszczówpowodują, że nawet lekkie "zabrudzenie" wełny tłuszczem, stwarza zaqgrożenie samozapalenia. Podatność do samozapalenia zalezy od czynników m.in.: rodzaju substancji tzn. jej reaktywności w powietrzu, lotności, zaabsorbowanej cieczy palnej, objętości i temperatury. W artykule w celu wyjaśnienia zjawiska samozapalenia wełny mineralnej, wykorzystano kryterium Thomasa, oparte na kinetyce reakcji utleniania.
No cover
Article
In basket
Bibl. 32 poz.
Tł.tyt.: Rola nadtlenków i nienasycenia w samozapaleniu oleju lnianego
Artykuł ma na celu wyjaśnienie chemicznych aspektów samoutleniania się oleju lnianego z domieszką soli metali, w obecności bawełny. Autorzy badań analizują mechanizm tworzenia się nadtlenków, których funkcją jest ułatwienie przejścia w reakcję autooksydacji. W szczegółach opisano zalezność między tworzeniem się nadtlenków i zmianę stopnia nienasycenia oleju oraz rolę estrów kwasu tłuszczowego w modyfikacji struktury oleju. Kataliczną rolę soli metali w utlenianiu oleju, powiązano z wpływem temperatury na szybkość rozkładu nadtlenków.
No cover
Article
In basket
Bibl. 19 poz., tab.
Tł.tyt.: Kinetyczna analiza samozapalenia zasiarczonej rdzy w zbiornikach paliw
Zbadano zdolność do samozapalenia osadów korozyjnych, utworzonych w czasie eksploatacji zbiorników z paliwami w zakładach przerobu ropy naftowej. Wykorzystując najnowsze metody analizy chemicznej, stwierdzsono że głównymi składnikami osadów są FeS i FeS2 zdolne do samozapalenia. W artykule opisano mechanizm oksydacji ww. siarczków. Współczynniki wykłądnicze w równaniach kinetycznych liczono metodą Madhusudanan-Krishnan-Ninan.
No cover
Article
In basket
Samozapalenia jako przyczyny pożarów na statkach / Tadeusz Feyral // Przegląd Pożarniczy. - 1951/3 s.22-24.
Omówiono zjawisko samozapalenia jako jedną z głównych przyczyn pożarów na statkach.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Przedstawiono autorski pogląd na przyczynę występowania samoistnego zapłonu otuliny ciepłochronnej, na przykładzie badań przeprowadzonych dla wybranych cieczy łatwopalnych pochodzenia karbo- i petrochemicznego.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again