Form of Work
Artykuły
(8)
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Minaev S.S
(2)
Andersson Berit
(1)
Babkin V.S
(1)
Barzykin V.V
(1)
Bunev V.A
(1)
Gieras Marian
(1)
Gomez A
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Heine Michał
(1)
Kagan L
(1)
Karpetis A.N
(1)
Korczavin A.A
(1)
Kostin S.V
(1)
Krajnov A.Ju
(1)
Namjatov I.G
(1)
Navcenja V.Ju
(1)
Obmiński Zbigniew
(1)
Saito Naoshi
(1)
Saso Yuko
(1)
Sivašinskij G
(1)
Trunëv A.V
(1)
Zajcev A.A
(1)
Zamyevskij ŕ.D
(1)
Řebeko Ju.N
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(9)
English
(1)
Subject
spalanie dyfuzyjne
(9)
Badania pożarnicze
(7)
Gazy
(4)
Palność - badanie
(2)
Symulacja
(2)
płomień dyfuzyjny
(2)
spalanie
(2)
Mieszaniny
(1)
Paliwa
(1)
Pyły
(1)
Rozkład termiczny
(1)
Skuteczność gaśnicza
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Termodynamika
(1)
Wybuchy
(1)
Zapłon
(1)
fizykochemia spalania
(1)
gazy pożarowe
(1)
halony
(1)
kinetyka
(1)
parametry obliczeniowe
(1)
podczerwień
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
tlenie
(1)
turbulencja
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Tł.tyt.: Wpływ temperatury aerodynamicznych odkształceń i stężenia supresantu na katalityczną inhibicję przy pomocy wprowadzenia CH3Br w dyfuzyjny płomień metanu z powietrzem.
Bibliogr.
Streszczenie: Abstrakt przedstawiony na sympozjum w Poiters (Francja) w lipcu 1999 r. Zawiera opis eksperymentów przeprowadzonych na płomieniu metanu z powietrzem. Omówiono mechanizm spalania metanu przy pomocy reakcji łańcuchowo-rodnikowej w obecności halonu 1301. Graficznie przedstawiono wyniki badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-737/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Dryf (ruch) źródła dyfuzyjnego spalania wstępnie zmieszanej mieszaniny gazów
Ruchome, zlokalizowane w przestrzeni źródła spalania lub kulki płomieni były odkryte podczas liczbowego modelowania spalania wstępnie zmieszanych mieszanin gazów z niską wartością liczby Luisa. W artykule poruszające się w sposób prostoliniowy źródło płomieni rozpatruje się jako dwudzielność stacjonarnego sferycznego źródła spalania.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 13 poz., rys.
Tł.tyt.: Dyfuzyjne spalanie błony paliwa ciekłego na podłożu metalowym
Wyniki badań eksperymetalnych i teoretycznych dyfuzyjnego spalania błony paliwa ciekłego na podłożu metalowym. Przedstawiono mechanizmy spalania i model matematyczny wykorzystany w badaniach. Dyskusja wyników.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : spalanie kinetyczne
Bibliogr.
Streszczenie: Książka zawiera podstawowe wiadomości dotyczących procesu spalania, przedstawione w kilku grupach tematycznych. Każda z tych grup została opatrzona krótkim wstępem, omawiającym najważniejsze zagadnienia, po którym zamieszczono dobrane tematycznie zadania. Duża uwagę skupiono na tematyce chemii spalania, procesowi wybuchu, spalaniu w silnikach spalinowych oraz termogazodynamicznej teorii spalania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-19600 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19599 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
An Experimental Study of Well-Defined Turbulent Nonpremixed Spray Flames / A.N. Karpetis, A. Gomez // Combustion and Flame. The Journal of the Combustion Institute.. - 2000/1-2 Vol. 121 s.1-23.
Bibliogr. 36 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Eksperymentalne badania dobrze zdefiniowanych, turbulentnych płomieni tworzących się w warunkach braku wstępnego zmieszania paliwa z powietrzem
Opisano wyniki badań eksperymentalnych płomieni dyfuzyjnych przy założonym przepływie turbulentnym fazy lotnej. Szczególny nacisk położono na zminimalizowanie wpływu zasysacza i maksymalizacji trubulencji w płomieniu. Opis struktury takich płomieni otrzymano stosując różne techniki analityczno-diagnostyczne: chemiluminescencję, technikę Dopplera, podczerwień i spektroskopię Ramana. Szczegółowe pomiary potwierdziły przebieg spalania. Podano bardzo interesującą poznawczo ilustrację fotograficzną różnych faz spalania i budowę powstałego płomienia.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Eksperymentalne badania granicznych warunków dyfuzyjnego spalania gazów i par w różnorodnym środowisku
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych warunków gaszenia dyfuzyjnego płomienia metanu i propanu oraz mieszanin wodoru z powietrzem. Skuteczność gaśniczą badano poprzez wprowadzenie do płomienia mieszanin gazowych, azotu i pary wodnej. Graficzne i tabelaryczne przedstawienie wyników badań.
No cover
Article
In basket
Fot., rys.
Tł.tyt.: Przedział filtracyjno-dyfuzyjnego spalania proszku tytanu w azocie w przypadku występowania odgazowania.
Omówiono badania eksperymentalne rozprzestrzeniania się frontu filtracyjno-dyfuzyjnego spalania się w głąb próbek proszku tytanu w atmosferze azotu. Określono zależności głębokości rozprzestrzeniania się spalania od wysokości próbki i ciśnienia gazowego azotu. Ponadto przedstawiono model procesu, na podstawie którego zaproponowano matematyczne zależności pozwalające oceniać głębokość wypalania się próbki.
No cover
Article
In basket
Rys., tab,
Tł.tyt.: Wpływ promieniowania cieplnego na minimalną energię iskrowego zapłonu zawiesiny gazowej
Matematyczny model iskrowego zapłonu zawiesin gazowych buduje się na bazie dwutemperaturowego, ciepłodyfuzyjnego modelu spalania zawiesin gazowych. Natomiast przenoszenie ciepła poprzez promieniowanie modeluje się w dyfuzyjnym przybliżeniu. W artykule, wykorzystując obliczeniowe rozwiązania w powyższej problematyce, wyprowadzono zależności minimalnej energii zapłonu od parametrów, które charakteryzują fazę dyspersyjną. Określono obszar parametrów fazy dyspersyjnej, gdzie przenoszenie ciepła poprzez promieniowanie wpływa na minimalną energię iskrowego zapłonu. Otrzymane wyniki obliczeń porównano z danymi eksperymentalnymi, w których zawiesiną był pył węglowy.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 30 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Badania doświadczalne rozkładu termicznego produktów z fluoropochodnych środków gaśniczych
Zanalizowano rozkłąd termiczny produktów pochodzących z czterech różnych środków gaśniczych. Zbadano: bromotrifluorometan (Halon 1301), pentafluoroetan (HFC 125), heptafluoropropan (HFC 227) i dodecafluoro-2 metylopentan-3 (C6F-keton). Zbadane czynniki wprowadzono do płomienia propanowego w spalaniu dyfuzyjnym. Spalanie produktów analizowano przy pomocy konwencjonalnej techniki podczerwieni IR i FTIR. Wyniki badań pokazują, że odzyskiwanie fluoru HF i COF2 DLA C6f-keton jest niższe w porównaniu do HFC 227 i HFC 125. Istnieje wyraźna różnica w odzyskiwaniu fluoru dla Halonu 1301, gdzie prawie ilościowo odzyskuje się w postaci, HF lub COF2. Halon 1301 dodatkowo zawierać brom, który w dużej mierze jest odzyskiwany w postaci HBr.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again