Form of Work
Artykuły
(14)
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(5)
Status
only on-site
(10)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(10)
Author
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(4)
Grosset Ryszard
(2)
Habich Bohdan
(2)
Jaskółowski Waldemar
(2)
Beljaev E.N
(1)
Biegańska J
(1)
Borowski Jacek
(1)
Bothe H
(1)
Bultel Y
(1)
Cammenga H.K
(1)
Cant Robert Stewart
(1)
Delpech F
(1)
Ermak D.L
(1)
Finjakov S.V
(1)
Gruber Harvey N
(1)
Hau M
(1)
Heine Michał
(1)
Hu Erjiang
(1)
Karlikowski Tytus
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Koopman R.P
(1)
Kucnerowicz-Polak Barbara
(1)
Lewicki Mieczysław
(1)
Liang Yuntao
(1)
Meidl Anita M
(1)
Meidl James H
(1)
Obmiński Zbigniew
(1)
Pieńkosz Paweł
(1)
Porowski Rafał
(1)
Poterek Marek
(1)
Poterek Michał
(1)
Proskudin V.F
(1)
Rochala Paweł
(1)
Schenk S
(1)
Smoleński Dionizy
(1)
Tarakonov V.N
(1)
Thivel P-X
(1)
Vianna Sávio S.V
(1)
Welzel M.M
(1)
Wilk Paweł
(1)
Wyskok Tomasz
(1)
Zeng Wen
(1)
Żuber vel Michałowski Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(3)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(23)
English
(1)
Subject
Zagrożenie wybuchowe
(15)
spalanie
(14)
Materiały i substancje wybuchowe
(6)
Pyły
(5)
Metody badawcze
(4)
Palność - badanie
(4)
Wybuchy
(4)
Zagrożenia pożarowe
(4)
mieszanina wybuchowa
(4)
spalanie wybuchowe
(4)
Substancje toksyczne
(3)
Symulacja
(3)
Zapobieganie wybuchom
(3)
Zapłon
(3)
Analiza ryzyka
(2)
BLEVE
(2)
Gazy
(2)
Gazy palne
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Toksyczność produktów spalania
(2)
fizykochemia spalania
(2)
mieszanina niebezpieczna
(2)
Analiza zagrożeń
(1)
Awaria przemysłowa w Bhopalu (1984)
(1)
Awaria zakładów chemicznych Flixborough (1974)
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
BHP
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Chemia
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Gaz ziemny
(1)
Katastrofa platformy Piper Alpha (1988)
(1)
LPG
(1)
Materiały palne
(1)
NFPA
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Paliwa
(1)
Palność
(1)
Pirotechnika
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Prawo pożarnicze
(1)
Produkty spalania
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Rafinerie
(1)
Ropa naftowa
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Scenariusz pożarowy
(1)
VCE
(1)
Zagrożenia życia
(1)
analiza matematyczna
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
azot
(1)
badania
(1)
biopaliwa
(1)
fizyka
(1)
fizykochemia wybuchów
(1)
gazyfikacja
(1)
inżynieria
(1)
kinetyka
(1)
magazyny
(1)
obliczenia
(1)
ocena zagrożenia
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
rozprzestrzenianie się pożaru
(1)
spalanie gazu
(1)
spalanie turbulentne
(1)
techniczne środki ochrony przeciwpożarowej
(1)
tlenie
(1)
układ palny
(1)
wyrzut cieczy
(1)
zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR)
(1)
zjawisko backdraft
(1)
zjawisko boilover
(1)
zjawisko deflagracji
(1)
zjawisko detonacji
(1)
zjawisko efektu domina
(1)
zjawisko fire plume
(1)
zjawisko flash fire
(1)
zjawisko flashover
(1)
zjawisko poolfire
(1)
zjawisko slopover
(1)
zjawisko wyfuknięcia
(1)
Subject: place
Bhopal (Indie)
(1)
Flixborough (Wielka Brytania)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(4)
24 results Filter
No cover
Article
In basket
Zagrożenie wybuchem / Paweł Rochala // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/3 strony 27-32.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawiono definicję wybuchu i zagrożenia wybuchem. Omówiono procesy związane ze spalaniem wybuchowym, zagadnienia zapobiegania wybuchom domowym, wybuchom w produkcji, transporcie i przechowywaniu. Opisano rodzaje stref zagrożenia wybuchem oraz kilka najczęściej spotykanych urządzeń i substancji o dużym zagrożeniu wybuchowym.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-12848 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Zagrożenie pożarowe gazów palnych / Marek Poterek // 998 : czasopismo straży pożarnych. - 2011/6 s.56-59.
Przedstawia zagrożenie pożarowe i wybuchowe gazów palnych wynikające z ich własności fizykochemicznych.
No cover
Article
In basket
Rys., tabl.
Tł.tyt.: Struktura powierzchni spalania prochu w warunkach owiewu
Przedstawiono wyniki badań struktury powierzchni (chropowatości) balistycznego prochu spalającego się w warunkach owiewu jego powierzchni. W eksperymentach zmieniono karotyczność prochu, szybkość spalania, cisnienie i szybkość owiewu. Na podstawie analizy danych eksperymentalnych sformułowano hipotezę związaną z mechanizmem tworzenia się chropowatości w warunkach owiewu.
No cover
Article
In basket
Experimental study of the effect of nitrogen addition on gas explosion / Yuntao Liang, Wen Zeng, Erjiang Hu // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/1 Vol. 26 s.1-9.
Bibliogr. 15 poz.
Tł.tyt.; Badania doświadczalne wpływu dodatku azotu na wybuch gazu
Zbadano rozprzestrzenianie się płomienia i charakterystykę spalania mieszaniny gazowej metan/powietrze podczas wybuchu gazu w objętościowej bombie spalania. Naciągnięta prędkość rozprzestrzeniania się płomienia, nienaciągnięta prędkość rozprzestrzeniania się płomienia laminarnego oraz prędkość spalania laminarnego i długość Markstein`a zostały uzyskane w różnych proporcjach azotu do mieszaniny gazowej. Zanalizowano stabilność spalania różnych stosunków azotu do mieszaniny
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Wykorzystanie EDS spalania skonsensowanych systemów do oceny parametrów przekazywania ciepła przez przegrodę
Badano w sposób eksperymentalny i teoretyczny niektóre robocze charakterystyki szeregu emulsyjnych, wybuchowych materiałów ze szklanymi mikrośrodowiskami. Dla każdego rozpatrywanego materiału wybuchowego wyliczona i określona została szybkość detonacji.
No cover
Article
In basket
Tab.
Przedstawiono składniki niektórych fajerwerków - ogni sztucznych oraz ich rodzaje: mieszanki oświetlające, sygnalizujące, pozorujące. Zwrócono uwagę na szkodliwe właściwości niektórych produktów spalania oraz omówiono ich wpływ na organizm ludzki.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12053/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
No cover
Article
In basket
Lessons learned from LNG safety research / R.P. Koopman, D.L. Ermak // Journal of Hazardous Materials. - 2007/3 Vol. 140 s.412-428.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 63 poz., rys., tab., wykr.
Tł. tyt.: Nauka z badań bezpieczeństwa skroplonego gazu ziemnego (LNG)
Omówienie wyników badań przeprowadzonych w latach 1977-1989 przez amerykańskie laboratorium badawcze (LLNL - Lawrence Livermore national Laboratory) na temat zagrożeń pożarowo-wybuchowych, powstałych w wyniku wycieku dużych ilości LNG. Celem badań było również opracowanie komputerowych modeli, opisujących warunki tworzenia się chmur LNG, dyspersję chmur gazu ziemnego w atmosferze, spalanie chmur i szybkość przejścia spalania w wybuch. Szczegółowe omówienie wyników badań.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10011/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 33 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Zapalenie mieszanin "powietrze -paliwo" przy pomocy strumienia ciepła promieniowania emitowanego z ogrzanych powierzchni
Zbadano optyczno-cieplne własności strumienia promieniowania jako źródła zapalenia mieszanek palnych. Promieniowanie optyczne w Dyrektywie Unii Europejskiej 94/9/EC jest wymienione jako niebezpieczne źródło zapalenia. Podstawowy standard Unii Europejskiej regulujący sposoby zapobiegania wybuchom EN 1127-1 stanowi, że w każdej analizie zagrożenia wybuchem należy rozpatrzyć minimalną moc strumienia ciepła promieniowania, przy którym następuje wybuch. W artykule zanalizowano trzy mechanizmy zapalenia: - absorbcja promieniowania przez materiał;- tworzenie się plazmy zdolnej do zapalenia;- ogrzanie się powierzchni ciała stałego i emisja ciepła. Opis badań ze szczegółową analizą wyników.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10044/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Streszczenie: [Podano elementarne wiadomości z chemii i fizyki, obja śniono środki gasnicze. Z zagadnień specjalnych omówio no środki zapalajace, materiały wybuchowe, sposoby zabezpieczenia materiałów przed działaniem ognia, wpływ pyłów na zagrożenie pozarowe, działanie substancji tru jących i zagadnienie korozji. Ponadto opisano stopy łatwo topliwe, sposoby gaszenia mas plastycznych oraz zasady magazynowania materiałów chemicznych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-276/A [magazyn], I-15340/A [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9630/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 12 poz., tab., wykr.
Tł .tyt.; Wykorzystanie modelowania CFD do przewidywania ciśnienia wybuchu
Opis sposobu wykorzystania programu obliczeniowego CFD w projektowaniu i podejmowaniu optymalnej decyzji wyboru najlepszej opcji projekyu modelu. W artykule opisano wyniki badań trzech różnych typów związków chemicznych, które mają różne własności palne i wybuchowe w czasie ich przerobu i magazynowania w warunkach, które stwarzają zagrożenie wybuchem. W badaniach wykorzystano wielościanową matematyczną korelację umożliwiającą prognozowanie zachowania się wybuchowych zwiazków chemicznych w czasie wybuchów i szacowanie łącznie z CFD analizy ryzyka. Założenia numerycznego modelowania wybuchów, zweryfikowano wykonując obliczenia dla przypadku, który miał miejksce w rzeczywistości w formie Mobil British Gas.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Materiały i substancje niebezpieczne
Streszczenie: [Właściwości materiałów wybuchowych i toksycznych (materiały samorzutnie rozkładające się, materiały napędowe do rakiet, materiały toksyczne, trujące produkty spalania, materiały promieniotwórcze)]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-9743 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-6999/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again