Form of Work
Artykuły
(10)
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(11)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(11)
Author
Dmochowska Anna
(4)
Majder-Łopatka Małgorzata
(4)
Dobek Tomasz
(2)
Acem Z
(1)
Aldén M
(1)
Beljaev Ju.V
(1)
Bodzoń-Kułakowska Anna
(1)
Boulet P
(1)
Cikman I.M
(1)
Collin A
(1)
Downs W.R
(1)
Dudek Adam
(1)
Eldred C.H
(1)
Enright (Tony) P.A
(1)
Försth M
(1)
Gałęzewski Arkadiusz
(1)
Gniazdowska Justyna
(1)
Ingason Haukur
(1)
Jiao Yunhong
(1)
Kimzey J.H
(1)
Lei Bo
(1)
Li B
(1)
Li Ying Zhen
(1)
Li Z.S
(1)
Małek Jacek
(1)
Małek Kamil
(1)
Norris C.W
(1)
Parent G
(1)
Paszkiewicz Tomasz
(1)
Qu Hongqiang
(1)
Sadlej Joanna
(1)
Silberring Jerzy
(1)
Sizikov A.S
(1)
Skorupka Katarzyna
(1)
Suder Piotr
(1)
Sun Z.W
(1)
Szczurek Marzena
(1)
Szułczyńska Dorota
(1)
Séro-Guillaume O
(1)
Uzarski Piotr
(1)
Vandevelde Paul
(1)
Wu Hongjuan
(1)
Wu Weihong
(1)
Xu Jianzhong
(1)
Zefert Joachim
(1)
Łapaj Tomasz
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(2)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(20)
English
(1)
Subject
spektrometria
(21)
Badania pożarnicze
(5)
Chemia
(2)
Chemia fizyczna
(2)
Chromatografia
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
lasery
(2)
podczerwień
(2)
spektroskopia
(2)
Analiza chemiczna
(1)
BHP
(1)
Drewno
(1)
Dym
(1)
Gazy toksyczne
(1)
Indeks tlenowy
(1)
Kalorymetr stożkowy
(1)
Lasy
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Mieszaniny
(1)
Palność
(1)
Palność - badanie
(1)
Pożary masowe
(1)
Produkty spalania
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Rozkład termiczny
(1)
Rozpuszczalniki
(1)
Wentylacja
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zapłon
(1)
analiza matematyczna
(1)
detekcja
(1)
detektory
(1)
fizyka
(1)
identyfikacja
(1)
jonizacja
(1)
materiały wyposażeniowe
(1)
monitoring
(1)
parametry techniczne
(1)
promieniowanie
(1)
samozapłon
(1)
sytuacje nadzwyczajne
(1)
termograwimetria
(1)
tunele
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Środki ogniochronne
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(7)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
21 results Filter
No cover
Article
In basket
Zdalna detekcja w PSP / Adam Dudek // W: W Akcji. - 2021/3 strony 7-10.
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Opisano urządzenie do zdalnej detekcji skażeń Rapid, które jako spektrometr podczerwieni pasywnej posiada duże możliwości detekcji, jest mobilne i wytrzymałe. Przedstawiono zasadę działania i możliwości operacyjne urządzenia oraz omówiono jego zastosowanie i wykorzystanie w jednostkach PSP.
Book
In basket
Spektroskopia molekularna / Joanna Sadlej. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. - 495 s. : rys., tabl., skor. ; 21 cm.
Księgozbiór czytelni: : Chemia
Streszczenie: Spektroskopia molekularna jest dziedziną wiedzy, która zajmuje się badaniem struktury i dynamiki cząsteczek za pomocą swoistej sondy, jaką jest światło. Przedstawiono najważniejsze metody spektroskopowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-16848/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Fizyka
Streszczenie: Książka zawiera opis technik spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR) i spektroskopii rozproszenia ramanowskiego. Podręcznik jest uzupełniony obszernym zestawem doświadczeń wykorzystujących powszechnie dostępną, jak i nowoczesną aparaturę badawczą. Po przedstawieniu praw fizycznych charakteryzujących daną technikę spektroskopii oscylacyjnej i omówieniu preparatyki próbek i aparatury zebrano zestaw ćwiczeń laboratoryjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21043/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16003/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Chemia
Bilbliografia po rozdziałach, indeks rzeczowy na stronach 357-362.
Streszczenie: Stanowi zwarte opracowanie, ze szczególnym uwzględnieniem biologicznych zastosowań tej metody. Autorzy przedstawiają wiedzę w sposób przystępny, bez stosowania skomplikowanych równań matematycznych czy teorii, wychodząc z założenia, że najważniejsze dla użytkowników są aspekty praktyczne oraz dobór właściwych technik do rozwiązywania określonych problemów analitycznych i badawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21306, I-21305 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21304/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16207/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: W artykule przedstawiono badania, w których zwrócono uwagę na skutki, z jakimi należy się liczyć podczas identyfikacji substancji niebezpiecznych przez osoby nieodpowiedzialne i nie zachowujące zasad bezpiecznej pracy z urządzeniem wyposażonym w laser.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15964/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Nowoczesne metody wykrywania materiałów wybuchowych w służbie bezpieczeństwa publicznego. / Marzena Szczurek // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2015/3 s.149-159.
Sygnatura: CP-80
Wskazano że - sposród wielu metod wykrywania materiałów wybuchowych (MW) - spektrometria ruchliwości jonów może być jedną z najskuteczniejszych metod detekcji tych materiałów zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i polowych. Wnioski: Zagrożenia wynikające z możliwości użycia materiałów wybuchowych przez podmioty godzące w bezpieczeństwo publiczne, np. przez organizacje terrorystyczne, skłaniają do poszukiwania skutecznych sposobów przeciwstawienia się tymże niebezpieczeństwom. Jednym z rozwiązań może być szerokie wykorzystanie metod umożliwiających szybkie wykrywanie materiałów wybuchowych w przestrzeni publicznej. Nie jest to zadanie proste, bowiem w praktyce można się spotkać ze stosowaniem wielu różnych materiałów, surowców oraz systemów detonacji urządzeń wybuchowych, w tym improwizowanych ładunków wybuchowych (ang. improvised explosive devices – IED). Użyte materiały wybuchowe mogą pochodzić z różnych źródeł. Obok klasycznych MW mogą zostać użyte materiały wykorzystywane w górnictwie lub mieszaniny wyprodukowane z powszechnie dostępnych substancji chemicznych. Metody chemii analitycznej wykorzystywane w detekcji materiałów wybuchowych są przydatne głównie w warunkach laboratoryjnych, bowiem opierają się przede wszystkim na wykorzystaniu stacjonarnej aparatury pomiarowej. Spektrometria ruchliwości jonów jest metodą bardziej uniwersalną. Ze względu na swoją specyfikę, tj. chemiczną jonizację pod ciśnieniem atmosferycznym, a tym samym możliwość uproszczenia konstrukcji, stwarza potencjalne możliwości zastosowania w różnych uwarunkowaniach.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15396/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
W artykule przywołano uzasadnienie, celowość i główne rezultaty opracowania krajowego kompleksu „Wizir” dla pomiarów dwukierunkowych współczynników polaryzacji odbicia i luminancji obiektów naturalnych i sztucznych, a także jego przeznaczenie, skład i podstawowe parametry techniczne. W ramach przeprowadzonych prac: dokonano przeglądu zagranicznych instalacji goniometrycznych, wykorzystywanych do pomiarów dwukierunkowego współczynnika odbicia; uzasadniono konieczność opracowania krajowego modelu kompleksu do pomiarów dwukierunkowych współczynników polaryzacji odbicia i luminancji obiektów naturalnych i sztucznych z rozszerzonymi możliwościami w porównaniu z już istniejącymi zagranicznymi odpowiednikami, w tym dzięki możliwości wykorzystania polaryzacyjnych nasadek, pozwalających przeprowadzać pomiary polaryzacyjne; przytoczono wstępne rezultaty prac w kwestii utworzenia nowego krajowego kompleksu „Wizir” do pomiarów dwukierunkowych współczynników polaryzacji odbicia i luminancji obiektów naturalnych i sztucznych; wskazano ostateczny uściślony skład opracowywanego kompleksu i określono jego podstawowe wymogi techniczne.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Emisja promieniowania przez płomienie i wchłanianie jej przez rośliny podczas pożarów lasów
Eksperymenty zostały przeprowadzone w podczerwieni za pomocą spektrometrów podczerwieni z transformacją Fouriera. Uzyskano dane charakteryzujące emisję promieniowania przez płomienie przy użyciu roślinności jako paliwa. Zbadano kilka gatunków roślin biorących udział w absorpcji promieniowania. Omówiono typowe założenia równoważności emisji do wysokiej temperatury ciała doskonale czarnego, a z drugiej strony zamkniętą absorpcję do jednego z czarnej powierzchni. Rzeczywista emisja przez płomienie jest silnie regulowana przez gorące gazy powstałe w wyniku spalenia i odpowiednie emisji spektralnej od jednego ciała do czarnego. Badania przeprowadzono na dwóch gatunkach roślin: Dąb skalny (Quercus coccifera) i Sosna alepska (Pinus halepensis).
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 69-71.
Streszczenie: Celem pracy było określenie możliwości badania mieszanin związków organicznych przy użyciu spektrometrii w podczerwieni. Zakres pracy obejmuje analizę literatury przedmiotu dotyczącej: spektrometrii IR, charakterystyki widm IR. W drugiej części pracy przeprowadzono badania czystych związków oraz ich mieszanin. Określono, czy istnieje możliwość oznaczenie składników tej mieszaniny. Podczas badania wykazano, że niezwykle istotna jest wiedza personelu obsługującego urządzenie oraz umiejętność wykorzystywania oprogramowania. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18080/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Tł.tyt.: Palność w warunkach nieważkości
Streszczenie: Badania przeprowadzone w warunkach normalnego przyciągania ziemskiego: sprzęt i urządzenia, materiał palny, zapłon, fotografowanie i filmowanie zjawisk. Badanie w warunkach nieważkości i wyniki badań: regresja zjawiska palenia, samowygaszanie się płomienia. Omówienie procesu palenia w warunkach nieważkości. W tablicach przedstawiono wyniki badań nad procesem palenia w warunkach nieważkości, analizę produktów spalania przy zastosowaniu spektometru masowego, analizę produktów spalania przy zastosowaniu chromatografu gazowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-5302/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 25 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Badanie krytycznej szybkości i zmian szybkości wzdłużnej wentylacji w wzdłużnie wentylowanym tunelu w czasie pożaru
Artykuł omawia teoretyczną analizę i wyniki eksperymentalne szybkości wzdłużnego wentylowania tuneli w czasie pożarów. Zasadniczym problemem badań było określenie zmian w stosunku wzdłużnej szybkości wentylacji tunelu do krytycznej szybkości wentylacji {"backlayering"). Eksperymenty przeprowadzono w dwóch wzdłuznie wentylowanych tunelach. W analizie teoretycznej wykorzystano bezwymiarowe liczby Frouda i Richardsona. Wyniki wskazują że "backlayering" określony jest zależnością wykładniczą. Szczegółowa analiza matematyczna zmian szybkości wentylacji w załozonych warunkach wraz z opisem procedur eksperymentalnych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 13 poz., rys.
Tł.tyt.: Wykorzystanie spektrometru masowego do analizy danych kinetyki generacji ciepła otrzymywanych z kalorymetru stożkowego
Opis metody polegającej na wykorzystaniu spektrometru masowego do analizy gazów otrzymywanych z kalorymetru stożkowego w miejsce stosowanej konwencjonalnej analizy gazowej. W artykule podano zależności analityczne, czasy zwłoki zapłonu i samozapłonu i inne zależności umożliwiające obliczenie różnych parametrów termokinetycznych metodą MS (Mass Spectrometer).
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono możliwość wykorzystania chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) do identyfikacji wybranych składników środków pianotwórczych. Z badań wynika, że mimo dużego nacisku na ekologiczne aspekty w środkach pianotwórczych będacych w powszechnym użyciu przez jednostki straży pożarnej znajdują się substancje o działaniu szkodliwym. Główne zagrożenie środowiskowe niosą rozpuszczalniki i stabilizatory wchodzące w skłąd tych środków gaśniczych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15308/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16064/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 27 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Rozkład termiczny drewna i jego palność po modyfikacji przeciwogniowej różnymi solami nieorganicznymi
Opis wykorzystania nieorganicznych soli wolframu (Na2WO4), cyny (Na2SnO3) i molibdenu (Na2MoO4) jako środków ognioochronnych drewna. Wpływ ww. soli na zmniejszenie palności drewna badano metodą termograwimetrtczną termograwimetrią różnicową i spektometrią masową. Kinetykę rozkładu drewna liczono metodą Doyle`a i indeksem tlenowym. Wykorzystanie ww. soli spowodowało obniżenie temperatury rozkładu, zmniejszenie ciężaru drewna o wzrost ilości tworzącego się węgla pirolitycznego. Po uognioodpornieniu zmniejszyły się ównież energie kinetyczne w fazie zwęglania i kalcynacji.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again