Źródło opisu
Katalog zbiorów
(11)
Forma i typ
Książki
(6)
Artykuły
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(6)
dostępne
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Autor
Dmochowska Anna
(2)
Salamonowicz Zdzisław
(2)
Alden M
(1)
Barrow Gordon M
(1)
Bayramli Erdal
(1)
Blomqvist J
(1)
Doğan Mehmet
(1)
Edner H
(1)
Fleming Ian
(1)
Gajda Bartłomiej
(1)
Jankowski Krzysztof
(1)
Kanabus-Kamińska Malgosia
(1)
Kim Andrew K
(1)
Kisiel Andrzej
(1)
Lundberg H
(1)
Majder-Łopatka Małgorzata
(1)
Matuszkiewicz Rafał
(1)
Małek Kamil
(1)
Melzacki Krzysztof
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Rabek Jan Feliks
(1)
Su Joseph Z
(1)
Williams Dudley H
(1)
Zefert Joachim
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1960 - 1969
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(10)
Wielka Brytania
(1)
Język
polski
(9)
angielski
(2)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(1)
Temat
spektroskopia
(10)
Badania pożarnicze
(2)
Chromatografia
(2)
Przyrządy pomiarowe
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Tworzywa sztuczne
(2)
spektrometria
(2)
Chemia organiczna
(1)
Gazy
(1)
Indeks tlenowy
(1)
Metody badawcze
(1)
Palność
(1)
Palność - badanie
(1)
Polimery
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Produkty spalania
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Spektroskopia
(1)
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
(1)
UL
(1)
badania
(1)
fizyka
(1)
korozja
(1)
podczerwień
(1)
taktyka ratownicza
(1)
termograwimetria
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(3)
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Chemia
(1)
11 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-337 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Bibliogr.
Streszczenie: Raport przedstawia technikę spektroskopii zderzeniowej umożliwiającej analizę mieszaniny gazów. Opisuje wykorzystywanie tej metody do wykrywania gazów pochodzących z różnych modeli pożarów: drewna, polimetakrylanu (PMMA) i polistyrenu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-957/1 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Książka zawiera opis technik spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR) i spektroskopii rozproszenia ramanowskiego. Podręcznik jest uzupełniony obszernym zestawem doświadczeń wykorzystujących powszechnie dostępną, jak i nowoczesną aparaturę badawczą. Po przedstawieniu praw fizycznych charakteryzujących daną technikę spektroskopii oscylacyjnej i omówieniu preparatyki próbek i aparatury zebrano zestaw ćwiczeń laboratoryjnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21043/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Współczesna wiedza o polimerach. 1, Budowa strukturalna polimerów i metody badawcze / Jan F. Rabek. - Wydanie nowe. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2017. - XVIII, 460, [1] strona : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia prac autora na stronie [461], bibliografia na stronach 424-448 i przy rozdziałach. Indeks.
Zawiera: Wstęp do nauki o polimerach // Budowa polimerów // Budowa makrocząsteczek polimerów // Oddziaływania międzycząsteczkowe w polimerach // Roztwory polimerów // Masy molowe makrocząsteczek // Rozdzielanie metodami chromatograficznymi polimerów i produktów syntezy do badań strukturalnych // Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z polimerami // Zastosowanie spektroskopii UV/Vis do badania polimerów // Badanie struktur polimerowych metodami spektroskopii w podczerwieni (IR) // Badanie struktur polimerowych metodami spektroskopii Ramana // Badanie struktur polimerowych metodami magnetycznego rezonansju jądrowego (NMR) // Zastosowanie spektroskopii emisyjnej do badania polimerów: fluorescencja i fosforescencja // Struktura fizyczna polimerów // Morfologia polimerów // Sieciowanie, mieszaniny i stopy polimerowe // Właściwości elektryczne polimerów // Właściwości optyczne polimerów // Właściwości mechaniczne polimerów // Właściwości termiczne polimerów // Degradacja polimerów.
Streszczenie: Materiały polimerowe są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach techniki, a chemia polimerów to istotna, interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, niezbędna nie tylko chemikom, ale również inżynierom, technologom, a nawet lekarzom. Współczesna wiedza o polimerach to podręcznik akademicki, który w sposób prosty i przejrzysty opisuje wybrane zagadnienia z zakresu chemii, fizykochemii i metod badawczych polimerów. Dla każdej grupy polimerów zostały podane liczne przykłady zastosowań w nauce, technologii i życiu codziennym, na podstawie szeroko cytowanej literatury naukowej. Oprócz podziału logicznego na poszczególne tematy, wiadomości w książce zostały usystematyzowane zgodnie z poziomem trudności. Aparat matematyczny został zredukowany do niezbędnego minimum, a metody badawcze zaprezentowano w taki sposób, aby były przydatne w praktyce i pozwalały na łatwą interpretację wyników. Dodatkową zaletą książki jest niezwykle rozbudowana bibliografia, obejmująca najistotniejsze publikacje z dziedziny chemii polimerów powstałe w ciągu ostatnich 40 lat. Publikacja skierowana jest do każdego, kto chciałby się zaznajomić ze współczesną wiedzą o polimerach. Mogą z niego korzystać studenci i doktoranci kształcący się w zakresie chemii i technologii polimerów, a także innych specjalności: inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, farmacji i medycyny. Może być również przydatny pracownikom naukowym i dydaktycznym. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21392, I-21391 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21390/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Index, tab.
Tł.tyt.: Metody spektroskopowe w chemii organicznej
Streszczenie: Omówiono poszczególne widma: ultrafioletowe, podczerwień, jądrowego rezonansu magnetycznego i masowego stosowane w badaniach organicznych związków chemicznych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18419 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Obecnie spektroskopia laserowa pozwala na szybkie zidentyfikowanie substancji niebezpiecznej. W podjętych badaniach porównano skuteczność działania dwóch spektrometrów − StreetLab Mobile i Mobile-IR i otrzymano 83% prawidłowych identyfikacji. Jest to wysoki odsetek, dzięki któremu czas podjęcia decyzji dotyczących dalszych działań ratowniczych oraz wprowadzenia odpowiednich procedur ulega skróceniu.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-13255/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-12018/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibl. 34 poz., tab.
Tł.tyt.: Wpływ fosforynów aluminium, w połączeniu z boranem cynku, borofosforanem i nanogliną na zmniejszenie palności poliamidu-6
W artykule opisano wpływ ww. związków na zmniejszenie palności termoplastycznego tworzywa poliamidu-6. Zmniejszenie palności poliamidu-6 pod wpływem podanych w tytule retardantów, badano metodą indeksu tlenowego (LOI), metodą UL, metodą termograwimetrii i spektroskopii podczerwieni. Wyniki wskazują, że dodatek 15% fosforynu amonu, powoduje wzrost LOI z 22 do 29, klasyfikację V-O (UL-94), wzrost fazy skondensowanej oraz zmniejszenie się szybkości ubytku masy.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-15308/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 8 poz., rys., tab., wykr.
Tł.tyt.: Wykorzystywanie spektroskopii podczerwieni do badań produktów tworzących się podczas testów mających na celu tłumienie pożarów przez dwa zamienniki halonów
Opisano eksperymenty mające na celu, określenie składu gazów w powietrzu, podczas pożarów pomieszczenia (V=121 m3). W badaniach składu fazy lotnej wykorzystano metodę spektroskopii podczerwieni. Jako środki gaśnicze wykorzystano HFC-227 (pochodną siedmiofluoropropanu i HFCC (mieszanina różnych halonów). Mierzono stężenie produktów rozkładu tych halonów w funkcji rodzaju i stężenia tych środków oraz czasu gaszenia pożarów przy wykorzystaniu w/w halonów. Ilościowa analiza otrzymanych wyników z podczewieni wskazuje, że toksyczne stężenia produktów rozkładu termicznego halonów były b. wysokie. Podczas tłumienia pożarów nawet przy bardzo krótkich eksplozjach pożarowych zaobserwowano również bardzo silną korozję aparatury spowodowaną przez tworzący się w czasie rozkładu HCL.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej