Form of Work
Artykuły
(28)
Publikacje naukowe
(24)
Książki
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(25)
Branch
Czytelnia
(25)
Author
Sulik Paweł
(5)
Konecki Marek
(3)
Ratajczak Dariusz
(3)
Dzień Grzegorz
(2)
Kociołek Krzysztof T
(2)
Kodeba V.M
(2)
Kuczyński Karol
(2)
Nocoń Witold
(2)
Rochala Paweł
(2)
Szachowska H
(2)
Wolanin Jerzy. (1950-
(2)
Bartoszyńska Bogumiła
(1)
Borkowski Tomasz
(1)
Brenner H.W
(1)
Buk Dariusz
(1)
Burakiewicz Grzegorz
(1)
Buła Dariusz
(1)
Celej Antoni
(1)
Chudzińska Zofia
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Cyburt Jacek
(1)
Cłapa Iwona
(1)
Dąbrowski Sebastian
(1)
Falkowski Grzegorz
(1)
Gustafsson N.E
(1)
Hamanowicz Edward
(1)
Janik Paweł
(1)
Joniec Waldemar
(1)
Kashef Ahmed
(1)
Kokot Szymon
(1)
Kokot-Góra Szymon
(1)
Koński Łukasz
(1)
Kubica Przemysław
(1)
Kuchowicz Daniel
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Kulak Łukasz
(1)
Kwapień Maciej
(1)
Lei Bo
(1)
Magusiak Józef
(1)
Matusik Józef
(1)
Mańka Magdalena
(1)
Maślak Mariusz
(1)
Nasiłowski Mateusz
(1)
Ogrodnik Paweł
(1)
Ozga Łukasz
(1)
Pałubicka-Florczak Emilia
(1)
Pecio Mariusz
(1)
Piotrowski Marcin
(1)
Plewa Krzysztof
(1)
Pszeniczny Grzegorz
(1)
Pustelak Tomasz
(1)
Raj P.K
(1)
Rakowska Joanna
(1)
Safuta Andrzej
(1)
Spitzka Bogdan
(1)
Stosik Milena
(1)
Stępień Łukasz
(1)
Suchecki Włodzimierz
(1)
Sygnatowicz Ewa
(1)
Tarnowski Łukasz
(1)
Terwilliger Michael S
(1)
Wiśniewski Wiktor
(1)
Woliński Marek
(1)
Wróbel Paweł
(1)
Wysoczyński Przemysław
(1)
Węgrzyński Wojciech
(1)
Yuan Zhongyuan
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(28)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(4)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(54)
United States
(1)
Language
Polish
(54)
English
(1)
Subject
strefa pożarowa
(51)
Budynki
(8)
Bezpieczeństwo pożarowe
(5)
przepisy
(5)
Analiza zagrożeń
(4)
Odporność ogniowa
(4)
oddzielenia przeciwpożarowe
(4)
Konstrukcje budowlane
(3)
Konstrukcje stalowe
(3)
Materiały budowlane
(3)
Pożary - powstawanie
(3)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(3)
Pożary wewnętrzne
(3)
Scenariusz pożarowy
(3)
Strefa zagrożenia wybuchem
(3)
drogi ewakuacyjne
(3)
elementy budowlane
(3)
magazyny
(3)
Badania pożarnicze
(2)
Budynki wysokie
(2)
Ewakuacja ludności
(2)
Hale produkcyjne
(2)
Kable
(2)
Metody badawcze
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Pożary
(2)
Projektowanie
(2)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(2)
Schody
(2)
Strefa zagrożenia
(2)
Warunki pożarowe
(2)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(2)
Zagrożenia życia
(2)
Zagrożenie wybuchowe
(2)
analiza bezpieczeństwa
(2)
biurowce
(2)
izolacja
(2)
obciążenie ogniowe
(2)
przepisy techniczno-budowlane
(2)
Administracja rządowa
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Budownictwo
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Ciecze palne
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Czujki pożarowe
(1)
Elektryczność
(1)
Ewakuacja
(1)
Gazy
(1)
Grupy szybkiego reagowania
(1)
Konstrukcje
(1)
Lasy
(1)
Obiekty handlowe
(1)
Ochrona życia
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Paliwa
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Pożary masowe
(1)
Prognozowanie zagrożeń
(1)
Pyły
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo wysokościowe
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Symulacja
(1)
Symulator pożarowy
(1)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(1)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(1)
Służby specjalne
(1)
Toksyczność produktów spalania
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Warunki atmosferyczne
(1)
Warunki techniczne
(1)
Wentylacja
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Zachowania ludzi
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(1)
bezpieczeństwo wybuchowe
(1)
budynki użyteczności publicznej
(1)
czas ewakuacji
(1)
drogi pożarowe
(1)
instalacja kanalizacyjno-wodociągowa
(1)
inwentaryzacja
(1)
materiały chemiczne
(1)
model strefowy
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
obliczenia
(1)
ocena zagrożenia
(1)
parametry obliczeniowe
(1)
parametry pożarowe
(1)
sprzęt ratownictwa wysokościowego
(1)
strefa spalania
(1)
służby ratownicze
(1)
Subject: place
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(23)
Normy
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(1)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
55 results Filter
No cover
Article
In basket
Skuteczna strefa pożarowa / H.W. Brenner ; [tł.] H. Szachowska // Biuletyn Informacji Technicznej. - 1975/3 s.38-48.
No cover
Article
In basket
Zewnętrzne strefy pożarowe / Andrzej Safuta // Biuletyn Informacji Technicznej. - 1972/4 s.40-47.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Artykuł omawia wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów oraz prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych i zagrożonych wybuchem.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-59
Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienie, jakim jest nadzorowanie zamkniętej klatki schodowej stanowiącej odrębną strefę pożarową. Nadzór klatki schodowej za pomocą czujek dymu jest zależny od jej tzw. pionowej drożności, czyli od oporów, jakie występują w czasie przemieszczania się dymu w kolumnie konwekcyjnej, wynikających z faktu istnienia obu biegów, a także odległości między biegami.
No cover
Article
In basket
Drogi pożarowe / Paweł Rochala // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/9 strony 30-33.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono przepisy dotyczące lokalizacji drogi pożarowej związane m.in. z klasyfikacją obiektów budowlanych oraz wymagania odnoszące się do jej parametrów i przejezdności.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-3348 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Vlijanie protivpożarnych pojasov v sistemach uteplenija narużnych ograżdajuszczich konstrukcij / V.M. Kodeba // W: Czrezvyczajnye situacii predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : IV mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencii / red. E.R. Bariev. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2007. - s.151-154 .
Tł. tyt.: Wpływ stref pożarowych w zamkniętych systemach ociepleń konstrukcji murowych
Omówiono wpływ stref pożarowych na system ociepleń konstrukcji murowych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Wykonując przejścia kablowe w elementach budynku (ściany, stropy, przegrody przeciwpożarowe) należy wybrać taką ich technologię, która nie pogarszałaby ich odporności ogniowej. Dodatkowo, jak każdy wyrób budowlany, przejścia kabli (przepusty instalacyjne) powinny mieć wymagane Prawem budowlanym dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (certyfikaty, aprobaty ­techniczne, karty charakterystyki). Artykuł omawia wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych i zagrożonych wybuchem.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Bibl.21 poz.
Przedstawiono dwa alternatywne podejścia do specyfikacji miarodajnej wartości gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej. Gęstość ta zależy od nagromadzonych w rozpatrywanej strefie materiałów palnych i determinuje intensywność pożaru, który w tej strefie może rozgorzeć. Za miarodajną uznaje się wartość reprezentatywną dla założonego charakteru użytkowania strefy. Decyduje ona o prognozie poziomu bezpieczeństwa w pożarze, w tym w szczególności o ryzyku zniszczenia mieszczącej się w badanej strefie konstrukcji nośnej. Wnioski: Tradycyjny sposób postępowania oparty na zindywidualizowanej inwentaryzacji pojedynczej strefy pożarowej wydaje się żmudny i mało praktyczny. Każda zmiana sposobu użytkowania strefy, a nawet samo tylko uzupełnienie zgromadzonych w niej materiałów palnych, prowadzi do zakwestionowania wiarygodności wyliczonego wcześniej oszacowania. Z tego względu w pracy rekomenduje się zastosowanie podejścia opartego na obliczeniach probabilistycznych, bardziej uniwersalnego i dającego wyniki o zweryfikowanej wiarygodności.
No cover
Article
In basket
Strefy przeciwpożarowe jako środek profilaktyczny w budownictwie // Przegląd Pożarniczy. - 1954/4 s.112-116.
Projektowanie strefy przeciwpożarowej na którą skłądają się pasy stropowe, filary, grzebienie i ściany oraz schematy konstrukcji stref przeciwpożarowych jakie stosowano w latach 50-tych XX w.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Omówiono strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Kontynuacja omówienia stref pożarowych i oddzieleń przeciwpożarowych.
No cover
Article
In basket
Vlijanie protivopożarnych pojasov v sistemach uteplenija narużnych ograżdajuszczich konstrukcij / V.M. Kodeba // W: Czrezvyczajnye situacii : predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : V meżdunarodnaja nauczno-prakticzeskaja konferencija, posvjaszczennaja 10-letiju organov i podrazdelenij po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2009. - s.75-78 .
Bibliogr. 5 poz.
Tł.tyt.: Wpływ stref pożarowych w systemach ociepleń narożnych konstrukcji murowych
Analiza porównawcza wpłyywu stref pożarowych na konstrukcje murowe z ociepleniem i bez ocieplenia.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5926 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Pierwsza część oceny zagrożenia wybuchem została opublikowana w numerze 9/2015 „Promotora BHP”. W niniejszym artykule zapraszamy Państwa do kontynuacji omawianego tematu. Dokonanie oceny zagrożenia wybuchem jest podstawą do określenia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego, w tym wymagań techniczno-budowlanych, odnoszących się do pomieszczenia, jak również całego budynku (strefy pożarowej). „To, czy pomieszczenie zostanie zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem, ma dla wymogów bezpieczeństwa niebagatelne znaczenie” .
No cover
Article
In basket
Systemy uszczelnień przepustów przeciwpożarowych / Magdalena Mańka // Rynek Instalacyjny. - 2021/9 strony 76-78.
Sygnatura CP-37
Streszczenie: Pomimo szybkiego rozwoju nowoczesnych metod i narzędzi, które służą do ograniczenia rozwoju pożaru i minimalizowania jego skutków, wciąż najwyższy poziom bezpieczeństwa budynku gwarantuje konstrukcja i ściany oraz stropy oddzielenia przeciwpożarowego. Rozwiązania te wspomagane przez elementy biernej i czynnej ochrony ppoż. pozwalają ograniczyć obszar objęty pożarem wyłącznie do pojedyńczej strefy pożarowej.
No cover
Article
In basket
Zarys wymogów prawnych w akresie ewakuacji / Łukasz Stępień //W: Security & Alarm Systems = Bezpieczeństwo i Systemy Alarmowe : SEC & AS. - 2019/2 strony 16-21.
Sygnatura: CP - 125
Streszczenie: Przedstawiono wymogi prawne dotyczące ewakuacji z uwzględnieniem stref pożarowych i długości dróg ewakuacyjnych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13162/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Omówiono proponowane zmiany w przepisach dot. tej tematyki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again