Source
Katalog zbiorów
(53)
Form of Work
Artykuły
(35)
Publikacje naukowe
(9)
Książki
(7)
Publikacje fachowe
(3)
Status
only on-site
(12)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(12)
Author
Mizerski Andrzej
(4)
Graves E.E
(2)
Jaskółowski Waldemar
(2)
Król Bernard
(2)
Antczak Bogdan
(1)
Blanchard E.J
(1)
Bołtryk M
(1)
Bruining J
(1)
Błażejewski Tomasz
(1)
Chalak A
(1)
Charuchinda Sireerat
(1)
Derkowski Adam
(1)
Dobashi Ritsu
(1)
Donskoi E
(1)
Durso Jr. Fred
(1)
Ebner Christian
(1)
Elton Stuart
(1)
Finucane Mark J
(1)
Fëdorov A.V
(1)
Gliński Przemysław
(1)
Golovanov A.N
(1)
Gosteev Ju.A
(1)
Grišin A.M
(1)
Guimont G
(1)
Guo H.Z
(1)
Guziałowska-Tic Joanna
(1)
Herman Michał
(1)
Heuwing Stefan
(1)
Hirano Toshisuke
(1)
Hshieh Fu-Yu
(1)
Huang Jiejie
(1)
Iones J.C
(1)
Isakov G.N
(1)
Jagielski Grzegorz
(1)
Janik Paweł
(1)
Jones J.C
(1)
Kachlik Kazimierz
(1)
Kapełko A
(1)
Kapełko R
(1)
Ketegenov T.A
(1)
Kondo S
(1)
Kondrikov B.N
(1)
Ksandopulo G.I
(1)
Kulwas Edward
(1)
Kwiatkowski Eugeniusz
(1)
Li Z
(1)
Liu K
(1)
Małaszkiewicz D
(1)
Mc Elwain D.L.S
(1)
Medvedev V.V
(1)
Mofa N.N
(1)
Molodec A.M
(1)
Molodec M.A
(1)
Nabatov S.S
(1)
Okrasiński K
(1)
Olszak Łukasz
(1)
Pan W-P
(1)
Parikh D.V
(1)
Pereira J.C.F
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -)
(1)
Porowski Rafał
(1)
Prędecka Anna
(1)
Puchlij V.A
(1)
Rajkova V.M
(1)
Riley J.T
(1)
Robert K.Q
(1)
Roberts P.T
(1)
Rudnik Ewa
(1)
Sachinvala N.D
(1)
Salame P.A
(1)
Sawhney A.P.S
(1)
Sawicki Tomasz
(1)
Sedmale G
(1)
Sedmalis U
(1)
Shackelford C.D
(1)
Siewiorek Robert
(1)
Sobolewski Mirosław
(1)
Sperberga I
(1)
Staples Ron
(1)
Suzuki Masataro
(1)
Szulc Robert
(1)
Takahashi A
(1)
Tanaka K
(1)
Tian C.M
(1)
Tokuhashi K
(1)
Urano Y
(1)
Wanders Dieter
(1)
Witoń Piotr
(1)
Wiąckowski Jacek
(1)
Wolf K.-H.A.A
(1)
Won Y.-S
(1)
Wood M
(1)
Wu Y.-P
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Xie W
(1)
Xu J.Z
(1)
Zaleski Bogdan
(1)
Zhao Z-B
(1)
Zhou X.Y
(1)
Zhuiykov S
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(29)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(2)
Country
Poland
(53)
Language
Polish
(51)
English
(2)
Subject
substancje pochodzenia organicznego
(53)
Badania pożarnicze
(12)
Palność - badanie
(7)
spalanie
(7)
Symulacja
(6)
Tworzywa sztuczne
(6)
Metody badawcze
(4)
Paliwa
(4)
Palność
(4)
Rozkład termiczny
(4)
Substancje chemiczne
(4)
Zapłon
(4)
włókna
(4)
Materiały budowlane
(3)
Przyczyny pożaru
(3)
Pyły
(3)
Wybuchy
(3)
Budownictwo
(2)
Ciecze palne
(2)
Konstrukcje betonowe
(2)
Odporność ogniowa
(2)
Pożary
(2)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(2)
Projektowanie
(2)
Substancje i produkty ropopochodne
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
badania
(2)
bawełna
(2)
przepisy
(2)
samozapalenie
(2)
samozapłon
(2)
skażenie środowiska
(2)
warunki termiczne
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Awarie techniczne
(1)
Biomasa
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Dekontaminacja
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Elektrociepłownie
(1)
Gaz ziemny
(1)
Gazy
(1)
Gazy palne
(1)
Katastrofy
(1)
Parki narodowe/rezerwaty
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Pożary masowe
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Przemysł drzewny
(1)
Recykling
(1)
Ropa naftowa
(1)
Rurociągi
(1)
Sorbenty
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Statystyka
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Zabezpieczenia ogniochronne
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zbiorniki
(1)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(1)
alkohole
(1)
biopaliwa
(1)
ciecze
(1)
czynniki szkodliwe
(1)
elementy budowlane
(1)
fala detonacyjna
(1)
fizykochemia spalania
(1)
gospodarstwo domowe
(1)
kinetyka
(1)
kurtyny wodne
(1)
materiały wyposażeniowe
(1)
materiały włókiennicze
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
oleje kuchenne
(1)
oleje opałowe
(1)
parametry obliczeniowe
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
sadza
(1)
samonagrzewanie
(1)
substancje lotne
(1)
surowce
(1)
szkło
(1)
technologia
(1)
testy pożarnicze
(1)
tlenie
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Środki ogniochronne
(1)
Subject: place
Kampinoski Park Narodowy (obszar)
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(10)
53 results Filter
No cover
Article
In basket
Rys., tabl.
Tł.tyt.: Spalanie oksydowanych układów na bazie kwarcu modyfikowanymi organicznymi związkami podczas mechaniczno-chemicznej obróbki
Przedstawiono rezultaty badań spalania układu SiO2+Al w stechiometrycznym składzie po mechnicznochemicznej obróbce w młynach-aktywatorach dwóch typów: z przewagą napędu działającego na przesunięcie lub przesuwem i dynamicznym zgniataczem.
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Materiały niebezpieczne
Streszczenie: [OIpracowanie dotyczy ryzyka związanego z procesami przetwarzania i magazynowania ropy naftowej. Ocena ryzyka stwarzanego przez rozpę naftową.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17150/S (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Coal and fly ash: characterization and utilization / red. C.D. Shackelford // Journal of Hazardous Materials. - 2000/1-3 Vol. 77 s.1-342.
Grupa tematyczna: Inne
Bibliogr., rys., tab.
Tł. tyt.: Popiół węglowy i popiół lotny: charakterystyka i utylizacja
Specjalne wydanie miesięcznika poświęcone zagadnieniom związanym z popiołem węglowym i popiołem lotnym - a zwłaszcza ich charakterystyką i utylizacją.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono zmiany w wielkości i wartości produkcji substancji organicznych i nieorganicznych w Polsce w latach 2007–2018. Zaobserwowano wzrost produkcji substancji nieorganicznych i spadek produkcji substancji organicznych. Stwierdzono, że substancje organiczne ze względu na swoją budowę są bardziej toksyczne niż substancje nieorganiczne, dlatego wprowadzenie w życie rozporządzenia REACH spowodowało spadek produkcji substancji organicznych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Wykorzystanie modelowania w oszacowaniu wielkości spalonej powierzchni skóry znajdującej się pod warstwą odzieży
Opisano komputerowy model umożliwiający przewidywanie wielkości uszkodzonej powierzchni skóry w czasie spalania się odzieży. Omówiono system "skóra/włókno" wykorzystany wraz z graficznym przedstawieniem zmian mocy strumienia ciepła w funkcji czasu spalania się odzieży.
Book
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Tab.
Streszczenie: [Węgiel kamienny w nauce, technice i gospodarce. Sucha destylacja węgla kamiennego. Przebudowa substancji węglowej na paliwa gazowe. Bezpośrednia i pośrednia prze budowa substancji węglowej na paliwa ciekłe.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-1251 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Termodynamiczne potencjały węgla
Wyniki badań dotyczących możliwości termodynamicznych potencjałów węgla. Badania przeprowadzono w warunkach 3-100 hPa i temperaturze 300-6000 oK.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 25 poz., rys., tab.
Tł .tyt.: Przewidywanie ciepła spalania i dolnej granicy zapalności dla pochodnych organicznych silikonów
W artykule przedstawiono empiryczne równania umożliwiające obliczenie ciepła spalania i dolnych granic zapalności 105 substancji będacych pochodnymi silikonowymi związków organicznych.
No cover
Article
In basket
A means of calculating the fire points of organic compounds / J.C. Jones // Journal of Fire Sciences. - 2001/1 Vol. 19 s.62-68.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 10 poz., tab.
Tł.tyt.: Sposoby obliczania temperatury zapłonu trwałego związków organicznych
Temperatury zapłonu chwilowego dla czterech ciekłych związków organicznych: m-ksylenu, n-butanolu, n-dekanu i n-dodekanu są obliczane, wtedy gdy pojawia się temperatura zapłonu trwałego, gdy ciśnienie pary wynosi 1,5 raza wartości stechiometrycznych. Temperatury zapłonu trwałego obliczane w ten sposób są porównywane z wartościami eksperymentalnymi z literatury fachowej i występuje między nimi całkowita zgodność.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 10 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Badanie rozkładu termicznego różnych gatunków uodpornionych przeciwogniowo włókien wełnianych
Opisano sposoby wyznaczania parametrów kinetycznych rozkładu termicznego włókien wełnianych, odpornych ogniowo.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 29 poz., rys., tab., wykr.
Tł.tyt.: Kinetyka reakcji chemicznych podczas detonacji mieszanin substancji organicznych
Z uwzględnieniem założeń teorii krytycznej średnicy detonacji DREMINA-TROFIMOWA badano kinetykę i mechanizm chemicznych reakcji w fali detonacyjnej roztworów nitroglikolu i innych związków chemicznych z kwasem azotowym. Przeanalizowano rozliczne kinetyczne modele, w tym obliczono efektywne wartości kinetycznych parametrów dla każdej fazy i całego procesu.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Zapłon zawiesiny cząstek węgla. Ścisłe przybliżenie
Z wykorzystaniem metod mechaniki heterogennych środowisk opracowano model matematyczny zapłonu zawiesiny cząstek węgla w gazie. Przebadano niektóre jego jakościowe właściwości pozwalające określić różne charakterystyczne warianty cieplnej dynamiki mieszanin. Przeprowadzono weryfikację modelu z różnego punktu widzenia.
No cover
Article
In basket
Argus des accidents technologiques, mai-juin 2001 / G. Guimont // Préventique Sécurité. - 2001/59 s.71-80.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Fot., tabl.
Tł.tyt.: Argus wypadków technologicznych, maj-czerwiec 2001 r
W maju i w czerwcu 2001 roku zarejestrowano w bazie danych ARIA 284 wypadki. Okres ten charakteryzował się dużą liczbą wypadków związanych z dystrybucją paliw, których poważnymi konsekwencjami były eksplozje. Na drugim miejcu plasują się eksplozje silosów z materiałami organicznymi. Opisano i zanalizowano 37 wypadków.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5955 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6308 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: W artykule przebadano ilość lotnych związków organicznych (LZO) występujących w dwóch wybranych punktach na terenie wybranej jednostki ratowniczo-gaśniczej (JRG). Analizowano powietrze z garażu oraz kabiny samochodu gaśniczego za pomocą tubek dyfuzyjnych zawierających sorbent Tenax-TA®. Przy wykorzystaniu techniki chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas, oznaczono związki pochłonięte z powietrza. Oceniono, że powietrze z terenu JRG, oddziałując chronicznie, może stanowić zagrożenie dla zdrowia strażaków.
No cover
Article
In basket
Optimalization of coal pyrolysis modeling / E. Donskoi, Elwain D.L.S. Mc // Combustion and Flame. The Journal of the Combustion Institute.. - 2000/3 Vol. 122 s.359-367.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 15 poz., rys., tab., zał.
Tł.tyt.: Optymalizacja modelowania pirolizy węgla
Piroliza węgla obejmuje dużą ilośc rekacji chemicznych. Najbardziej dokładną metodą wykorzystywaną obecnie w modelowaniu pirolizy węgla jest model rozdziału energii aktywacji, zwany modelem wielokrotnych reakcji. W artykule opisano metodę modelowania pirolizy węgla przy wykorzytaniu modelu DAEM.
No cover
Article
In basket
The Great Boston Molasses Flood of 1919 / Jr. Fred Durso // NFPA Journal. - 2011/3 Vol. 105 s.90-93.
Tł.tyt.; Wielka fala melasy po wybuchu zbiornika w Bostonie 1919 r
Przedstawiono historię wybuchu zbiornika melasy usytuowanego w Boston Harbor. Podczas destylacji melasy doszło do wybuchu która wylała się w postaci ogromnej fali niszcząc napotkane obiekty i tereny. Przedstawiono przyczyny wybuchu i ww. zdarzenia.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Mechanizm i makrokinetyka procesu tworzenia się sadzy przy termodestrukcji węglo- i szklanych laminatów w warunkach jednostronnego radiacyjno-konwekcyjnego nagrzewania
Przedstawiono metody eksperymentalnego badania procesu tworzenia się sadzy podczas termodestrukcji węglo i szklanych laminatów. Dokonano analizy mechanizmu powyższego procesu i jego makrokinetyczne parametry. Dokonano porównania rezultatów matematycznych obliczeń z rezultatami eksperymentów.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again