Źródło opisu
Katalog zbiorów
(26)
Forma i typ
Książki
(12)
Artykuły
(9)
Publikacje naukowe
(5)
Dostępność
tylko na miejscu
(16)
dostępne
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(16)
Autor
Krasuski Adam
(6)
Maciak Tadeusz
(5)
Lange Claus
(2)
Mirończuk Marcin
(2)
Bojar Bożenna
(1)
Bąk Kamil
(1)
Cegiełka Kazimierz (1944- )
(1)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(1)
Felcenloben Dariusz
(1)
Grzybowski Przemysław
(1)
Jagusiak Bogusław
(1)
Kreński Karol
(1)
Lubański Andrzej
(1)
Luttgens Jason
(1)
Mandia Kevin
(1)
Mikulski Feliks
(1)
Nahotko Marek
(1)
Pechenizkiy Mykola
(1)
Pepe Matthew
(1)
Sawicki Krzysztof
(1)
Sienkowski Jarosław
(1)
Skok Zofia
(1)
Sosnowski Łukasz
(1)
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
(1)
Szczuka Marcin
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Szumilas Dorota
(1)
Szymański Grzegorz
(1)
SzádeczkyTamás
(1)
Wahl Kerstin
(1)
Wajs Jerzy
(1)
Wojciechowski Marek
(1)
Łazowy Stanisław
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(23)
Niemcy
(2)
Węgry
(1)
Język
polski
(23)
angielski
(3)
Temat
systemy informacyjno-wyszukiwawcze
(26)
Bazy danych
(15)
Internet
(3)
Państwowa Straż Pożarna
(3)
biblioteki
(3)
informatyka
(3)
informatyzacja
(3)
Bezpieczeństwo informacyjne
(2)
Ochrona informacji
(2)
Programy komputerowe
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Technologia pożarnicza
(2)
analiza
(2)
informacja
(2)
systemy komputerowe
(2)
słownik
(2)
technologia
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo militarne
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
CBRN
(1)
CS PSP
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Działania operacyjne
(1)
Geoinformacja
(1)
IMS
(1)
Informacja naukowa
(1)
JRG
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Prawo
(1)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(1)
Transmisja danych
(1)
Wojsko
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
analiza operacyjna
(1)
bibliografia
(1)
konferencje
(1)
oprogramowanie komputerowe
(1)
prawo autorskie
(1)
przestępczość komputerowa
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
systemy informacyjne
(1)
teoria
(1)
zdarzenia
(1)
Łączność satelitarna
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Węgry
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(5)
Poradnik
(2)
26 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Ind.
Streszczenie: [Słownik pomyślany został jako pomoc dla wszystkich zainteresowanych informacją naukową.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-16666 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: [Słownik języków informacyjno-wyszukiwawczych z zakresu wojskowości. Powinien być standardem wykorzystywanym do opracowania zbiorów bibliotecznych, muzealnych i zasobów archiwalnych o tematyce militarnej.]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-16280 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-16279 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Omówiono metody wyszukiwania informacji w internecie oraz programy je ułatwiające.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18600 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18599 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tłumaczenie tytułu: Nowe kierunki w bazach danych i systemach informacyjnych.
Streszczenie: Database and information systems technologies have been rapidly evolving in several directions over the past years. New types and kinds of data, new types of applications and information systems to support them raise diverse challenges to be addressed. The so-called big data challenge, streaming data management and processing, social networks and other complex data analysis, including semantic reasoning into information systems supporting for instance trading, negotiations, and bidding mechanisms are just some of the emerging research topics. This volume contains papers contributed by six workshops and the Ph.D. Consortium associated with the ADBIS 2012 conference that report on the recent developments and an ongoing research in the aforementioned areas.

Powiązane rekordy:
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20871 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Omawia problematykę komunikacji naukowej w sieci, wykorzystania internetu do tworzenia bibliotek cyfrowych, możliwości wyszukiwania informacji, jej dostępności i autoryzacji dostępu oraz zaspokajania potrzeb różnych grup użytkowników korzystających z serwisów biblioteki cyfrowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18849/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: [Konferencja dotyczyła problemów zakresie następujących tematów: współużytkowanie baz danych w resortowym Systemie Informacji Naukowo-Technicznej i Bibliotecznej oraz środowisko wojskowe w społeczeństwie informacyjnym.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-865/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Wasko : [folder]. - Gliwice : Wasko, 2009. - [22] s. : il. ; 30 cm.
Streszczenie: Omówiono ofertę sytemów teleinformatycznych oraz informatycznych dla firm i instytucji firmy WASKO.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1508/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Risk Management of New Technologies. / Tamás Szádeczky // W: Academic and Applied Research in Military and Public Management Science. - 2016/3 Vol. 15 s.279-290.
Sygnatura: CZ-168
Tłumaczenie tytułu: Zarządzanie ryzykiem nowych technologii.
Świat biznesu posługuje się nowym zjawiskiem tzw. Chmura obliczeniowa (również przetwarzanie w chmurze, ang. cloud computing) – model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja) z minimalizacją kapitału CAPEX (ang. capital expenditures) – oznacza wydatki inwestycyjne na rozwój produktu lub wdrożenie systemu - jednak tylko w tej części, w której kapitał przeznaczony jest na podtrzymanie dotychczasowej zdolności przedsiębiorstwa do generowania przychodu na infrastrukturę IT i personelu. Artykuł jest analizą bezpieczeństwa informacyjnego, w tym przypadku korzystania chmur oraz umiejętnego zarządzania informacją, która może także stwarzać zagrożenia.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-11408/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Architektura oraz możliwości funkcjonalne katalogowych baz danych / Adam Krasuski, Tadeusz Maciak // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2007/2 s.151-178.
Autorzy omawiają sposoby zapisu informacji oraz opis technologii katalogowych baz danych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Rozproszone bazy danych - architektura funkcjonalna / Adam Krasuski // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2007/1 s.255-282.
Sygnatura: CP-80
Podstawowy podział rozproszonych baz danych oraz różnice funkcjonalne występujące między poszczególnymi rodzajami.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-3998 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Using domain knowledge in initial stages of KDD: Optimization of compound object processing. / Marcin Szczuka // W: Fundamenta Informaticae / [IS] [Polish Mathematical Society]. - 2014/4 Vol. 129 s.341-364.
Tłumaczenie tytułu: Korzystanie z wiedzy dziedzinowej na początkowych etapach KDD: Optymalizacja przetwarzania obiektów złożonych.
W artykule przedstawiono elementy korzystania z wiedzy dziedzinowej w początkowych etapach procesu KDD, wykorzystując różne rodzaje wiedzy o domenie. Omówiono zastosowanie domen.
Książka
W koszyku
Bibliogr., netogr.
Streszczenie: Książka ta może służyć piszącym różnego rodzaju prace na ocenę za przewodnik oraz jako pomoc naukowa do zajęć, np. z języka polskiego, komunikacji interpersonalnej czy metodyki pisania prac. Szczególnie przyda się maturzystom oraz uczestnikom seminariów licencjackich i magisterskich. Autorzy z właściwym sobie humorem doradzają, co i jak czytać, aby napisać dobrą pracę; w jaki sposób najlepiej wyszukiwać informacje i gromadzić je na potrzeby warsztatu pisarskiego; jakich błędów unikać podczas pisania prac i oddawania ich oceniającym; w jaki sposób dopracować stronę formalną tekstu i poprawnie go zilustrować; na co zwracać uwagę zbierając materiały i pisząc prace z wykorzystaniem komputera; jak przygotować tekst do druku; w jaki sposób zachować się podczas publicznych wystąpień w klasie i na konferencji naukowej; jak korespondować z nauczycielem i współpracować podczas seminarium dyplomowego itp.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19254/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Informationssystem für gefährliche Stoffe und Guter / Claus Lange // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2000/1 s.18-22.
Tł. tyt.: System informacyjny o materiałach niebezpiecznych
Omówiono system informacyjny nt. materiałów niebezpiecznych, wersja 2000. System ten jest już wykorzystywany przez straż pożarną.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-5937 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-13831/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr.
Streszczenie: W książce omówiono m.in. zagadnienia związane z możliwością opisu świata rzeczywistego za pomocą wybranych modeli baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich reprezentacji w modelach pojęciowych, wybrane zagadnienia dotyczące właściwości danych przestrzennych, sposoby klasyfikowania obiektów przestrzennych, a także istotny problem niepewności dotyczący przetwarzania danych geoinformacyjnych, związanych z reprezentacją poszczególnych encji świata rzeczywistego w modelach konceptualnych z wykorzystaniem systemów GIS.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19820/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
W artykule przedstawiono projekt systemu wykorzystującego bazy danych i metody CBR do wspomagania decyzji dla służb PSP w sytuacji zagrozenia.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej