Form of Work
Książki
(8)
Artykuły
(2)
Status
only on-site
(8)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(8)
Author
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(3)
Androsov A. S
(1)
Begišev I. R
(1)
Freytag Heinz Helmuth
(1)
Glazer Tadeusz
(1)
Kokot-Góra Szymon
(1)
Ostrowski Tomasz
(1)
Porowski Rafał
(1)
Saleev E. P
(1)
Sawicki Tomasz
(1)
Ziębaczewski Ernest
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(8)
German
(1)
Russian
(1)
Subject
teoria wybuchów
(7)
BLEVE
(4)
fizykochemia spalania
(4)
fizykochemia wybuchów
(4)
teoria pożarów
(4)
Badania pożarnicze
(3)
Rozkład termiczny
(3)
Wybuchy
(3)
przyczyny wybuchu
(3)
zjawisko fireball
(3)
Materiały palne
(2)
Pożary - powstawanie
(2)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(2)
Przyczyny pożaru
(2)
badania
(2)
rozgorzenie pożaru
(2)
spalanie
(2)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Dym
(1)
Pożary
(1)
Prawo
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Pyły przemysłowe
(1)
Płomień
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zapobieganie wybuchom
(1)
Zapłon
(1)
słownik
(1)
zjawisko backdraft
(1)
10 results Filter
No cover
Article
In basket
Przedstawiono definicję pojęcia BLEVE.Opisano to zjawisko oraz wybrane zdarzenia z jego udziałem.
Book
In basket
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tab.
Streszczenie: [Przedstawiono teorie i zjawiska związane z wybuchem m.in.: proces spalania w fazie gazowej, detonacja sferyczna, właściwości materiałów zdolnych do zapalenia i wybuchu, charakterystyka działania wybuchu, właściwości palnych pyłów i mgieł w powietrzu, zmiana właściwo ści systemów zdolnych do wybuchu w pomieszczeniach, przez podwyższenie lub zmniejszenie koncentracji tlenu w powietrzu. Ponadto przedstawiono także urządzenia elektryczne jako źródła zapalenia, prądy zaburzeniowe i ich niebezpieczeństwo zapalenia, iskrzenie stykowe, elektrostatyczne procesy naładowania i ich niebezpieczeństwo zapalenia, iskrzenie cierne i iskrzenie uderzeniowe jako źródło zapalenia. Materiały samozapalne, źródła promieniowania. Metody zapobiegawcze wybuchom oraz ograniczenia pożaru i jego gaszenie.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-4153 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Wybuchy pyłów w przemyśle / Tomasz Ostrowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1980. - 126 s. : rys. ; 20 cm.
Bibliogr., tab.
Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono zagrożenia wybuchowe występujące w przemyśle na przykładzie wybuchów zdarzają cych się w przemyśle spożywczym.Omówiono więc przyczyny inicjacji niekontrolowanych procesów spalania i wybuchów pyłów, charakterystykę tych pyłów oraz aktualny stan badań nad wybuchowością mieszanin pyłowych (1980) Obszerna część pracy zawiera wskazania profilaktyczne dla obiektów zagrożonych wybuchami pyłów spożywczych, zwłaszcza w zakresie likwidacji zapylenia i eliminowania źródeł zapłonu oraz ograniczania skutków ewentualnych wybuchów (poprzez odpowiednie konstrukcje budowla ne i zastosowanie urządzeń zabezpieczających).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-618/80, W-618/79, W-618/78, W-618/77, W-618/76, W-618/75, W-618/74, W-618/73, W-618/72, W-618/71, W-618/70, W-618/69, W-618/68, W-618/67, W-618/66, W-618/65, W-618/64, W-618/63, W-618/62, W-618/61, W-618/60, W-618/59, W-618/58, W-618/57, W-618/55, W-618/54, W-618/53, W-618/52, W-618/50, W-618/49, W-618/48, W-618/47, W-618/46, W-618/45, W-618/44, W-618/43, W-618/42, W-618/41, W-618/40, W-618/39, W-618/38, W-618/37, W-618/36, W-618/35, W-618/34, W-618/33, W-618/32, W-618/31, W-618/30, W-618/29, W-618/27, W-618/26, W-618/25, W-618/24, W-618/23, W-618/22, W-618/21, W-618/20, W-618/18, W-618/17, W-618/16, W-618/15, W-618/14, W-618/13, W-618/12, W-618/11, W-618/10, W-618/9, W-618/8, W-618/7, W-618/6, W-618/5, W-618/4, W-618/3, W-618/2 (75 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-9760/Czyt., W-618/1 Pozarnictwo (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Tł. tyt.: Teoria spalania i wybuchu
Streszczenie: Zawiera informacje z zakresu spalania i wybuchu cieczy i gazów. Szczegółowo omówiono podstawy bilansu cieplnego w czasie spalania mieszanin par cieczy z powietrzem, główne parametry pożarowe i ich zmianę pod wpływem ciśnienia i temperatury. Przedstawiono analizę różnych typów wybuchów gazów oraz szybkości rozprzestrzeniania się płomienia po powierzchni różnych materiałów palnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18806 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono podstawowe pojęcia związane z wybuchem, klasyfikacje wybuchów wraz ze szczegółowym omówieniem tego typu wybuchów, które nie są omówione w polskojęzycznej literaturze przedmiotu. Podano tabelę z przeliczeniem różnorodnych jednostek używanych w skrypcie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-771/100, W-771/99, W-771/98, W-771/97, W-771/96, W-771/95, W-771/94, W-771/93, W-771/92, W-771/91, W-771/90, W-771/89, W-771/88, W-771/87, W-771/86, W-771/85, W-771/84, W-771/83, W-771/82, W-771/81, W-771/80, W-771/79, W-771/78, W-771/77, W-771/76, W-771/75, W-771/74, W-771/73, W-771/72, W-771/71, W-771/70, W-771/68, W-771/67, W-771/66, W-771/64, W-771/63, W-771/62, W-771/61, W-771/60, W-771/59, W-771/58, W-771/57, W-771/56, W-771/55, W-771/54, W-771/53, W-771/52, W-771/51, W-771/50, W-771/49, W-771/48, W-771/47, W-771/46, W-771/44, W-771/43, W-771/42, W-771/41, W-771/40, W-771/39, W-771/38, W-771/37, W-771/36, W-771/34, W-771/33, W-771/32, W-771/31, W-771/30, W-771/29, W-771/28, W-771/27, W-771/26, W-771/25, W-771/24, W-771/23, W-771/22, W-771/20, W-771/19, W-771/18, W-771/17, W-771/16, W-771/15, W-771/13, W-771/12, W-771/11, W-771/10, W-771/9, W-771/8, W-771/7, W-771/6, W-771/5, W-771/4, W-771/3, W-771/2, W-771/1 (94 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-771/69 [magazyn], W-771/35 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono podstawowe pojęcia związane z wybuchem, klasyfikacje wybuchów wraz ze szczegółowym omówieniem tego typu wybuchów, które nie są omówione w polskojęzycznej literaturze przedmiotu. Podano tabelę z przeliczeniem różnorodnych jednostek używanych w skrypcie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-935/29, W-935/28, W-935/27, W-935/26, W-935/25, W-935/24, W-935/23, W-935/22, W-935/21, W-935/20, W-935/19, W-935/18, W-935/17, W-935/16, W-935/15, W-935/14, W-935/13, W-935/12, W-935/11, W-935/10, W-935/9, W-935/8, W-935/7, W-935/6, W-935/5, W-935/4, W-935/3 (27 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-935/2 Czyt., W-935/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Book
In basket
Przyczyny pożarów i wybuchów / Tadeusz Glazer. - Warszawa : Arkady, 1958. - 141 s. : rys., tabl. ; 20 cm.
Grupa tematyczna: Przyczyny pożarów lub (i) wybuchów/Dochodzenie popożarowe lub (i) powybuchowe
Bibliogr.
Streszczenie: Wiadomości ogólne dotyczące zapobiegania i zwalczania pożarów, palenia się i wybuchów. Przyczyny pożarów i wybuchów oraz ustalanie przyczyn pożarów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-25/16, W-25/12, W-25/6, W-25/5, W-25/3 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-25/9 [magazyn], W-25/2 [magazyn], W-25/1 [magazyn] (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-756/200, W-756/199, W-756/198, W-756/197, W-756/196, W-756/195, W-756/194, W-756/192, W-756/191, W-756/190, W-756/189, W-756/188, W-756/187, W-756/186, W-756/185, W-756/183, W-756/182, W-756/181, W-756/180, W-756/179, W-756/178, W-756/177, W-756/176, W-756/175, W-756/174, W-756/173, W-756/172, W-756/170, W-756/168, W-756/167, W-756/166, W-756/165, W-756/164, W-756/163, W-756/162, W-756/161, W-756/160, W-756/159, W-756/158, W-756/157, W-756/156, W-756/155, W-756/154, W-756/153, W-756/150, W-756/149, W-756/148, W-756/147, W-756/146, W-756/145, W-756/144, W-756/143, W-756/142, W-756/141, W-756/140, W-756/139, W-756/138, W-756/137, W-756/136, W-756/135, W-756/134, W-756/133, W-756/132, W-756/131, W-756/129, W-756/128, W-756/126, W-756/125, W-756/124, W-756/123, W-756/122, W-756/121, W-756/118, W-756/117, W-756/116, W-756/115, W-756/114, W-756/113, W-756/112, W-756/111, W-756/110, W-756/109, W-756/108, W-756/107, W-756/106, W-756/105, W-756/104, W-756/103, W-756/102, W-756/101, W-756/100, W-756/99, W-756/98, W-756/97, W-756/96, W-756/94, W-756/93, W-756/92, W-756/91, W-756/90, W-756/89, W-756/88, W-756/87, W-756/86, W-756/85, W-756/84, W-756/83, W-756/82, W-756/81, W-756/80, W-756/76, W-756/75, W-756/74, W-756/73, W-756/72, W-756/71, W-756/70, W-756/69, W-756/68, W-756/67, W-756/66, W-756/65, W-756/64, W-756/63, W-756/62, W-756/61, W-756/60, W-756/58, W-756/56, W-756/54, W-756/53, W-756/51, W-756/50, W-756/49, W-756/47, W-756/46, W-756/45, W-756/44, W-756/43, W-756/42, W-756/41, W-756/40, W-756/39, W-756/38, W-756/37, W-756/35, W-756/33, W-756/32, W-756/31, W-756/30, W-756/29, W-756/28, W-756/27, W-756/26, W-756/25, W-756/24, W-756/23, W-756/22, W-756/20, W-756/19, W-756/18, W-756/17, W-756/16, W-756/15, W-756/14, W-756/13, W-756/10, W-756/9, W-756/8, W-756/7, W-756/6, W-756/5, W-756/4, W-756/3 (174 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-756/11 [magazyn], W-756/2 [magazyn], W-756/1 [magazyn] (3 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Omówiono zagadnienia związane z zapotrzebowaniem wodnym do gaszenia pożarów. Opisano zjawisko wstecznego ciągu płomienia, przedstawiono objawy mogące ostrzec strażaków przed potencjalnym ryzykiem wystąpienia tego zajwiska. Poruszono problematykę palności i wybuchu dymu oraz zapobiegania takim zagrożeniom. Omówiono także wpływ wiatru na pożar i zachodzące w nim zjawiska.
Book
In basket
Streszczenie: Omówiono wybrane terminy, pojęcia, procesy i zjawiska związane z badaniem przyczyn powstania i rozprzestrzeniania się pożarów i wybuchów; dodatkowo definicje niektórych pojęć z zakresu prawa procesowego i kryminalistyki, oraz procesów fizykochemicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-974/21, W-974/20, W-974/19, W-974/18, W-974/17, W-974/16, W-974/15, W-974/14, W-974/13, W-974/12, W-974/11, W-974/10, W-974/9, W-974/8, W-974/7, W-974/6, W-974/5, W-974/4, W-974/3 (19 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-974/2 [magazyn], W-974/1 Pozarnictwo (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again