Form of Work
Artykuły
(19)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(3)
unknown
(1)
Branch
Czytelnia
(4)
Author
Półka Marzena (1969- )
(3)
Qu Hongqiang
(2)
Wu Weihong
(2)
Xu Jianzhong
(2)
Al Quadi Arabi N.S
(1)
Al-Kadi Quahir N.S
(1)
Ao Yu-hui
(1)
Bakirtzis D
(1)
Bayramli Erdal
(1)
Bilotti E
(1)
Bin Mustapha Kamal Nasharuddin
(1)
Bourbigot Serge
(1)
Camino Giovanni
(1)
Castrovinci A
(1)
Chew M.Y.L
(1)
Delichatsios M.A
(1)
Doğan Mehmet
(1)
Fall M
(1)
Fen Guo
(1)
Fina A
(1)
Flak Damian
(1)
Gao Lijing
(1)
Hagen Martin
(1)
Hapuarachchi T.D
(1)
Hereid J
(1)
Hostikka Simo
(1)
Hu Jiang-tao
(1)
Huang Xiaoming
(1)
Iwata Yusaku
(1)
Jaworska Magdalena
(1)
Jiang Junqing
(1)
Jiang Pingkai
(1)
Jiao Yunhong
(1)
Joshi Kulblushan
(1)
Jureczka Mateusz
(1)
Kochubey V.V
(1)
Koseki Hiroshi
(1)
Kovalyshyn V.V
(1)
Kozyar N.M
(1)
Lim S.M
(1)
Liu Xiu-sen
(1)
Mangs Johan
(1)
Murasawa Naoharu
(1)
Naganathan Sivakumar
(1)
Peijs T
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(1)
Raghavan V
(1)
Rangwala Ali S
(1)
Reynolds C.T
(1)
Samb S.S
(1)
Samyn F
(1)
Staggs J.E.J
(1)
Turchyn A.I
(1)
Wang Lichun
(1)
Wenguang Cui
(1)
Wu Hongjuan
(1)
Xie Jixing
(1)
Xu Tao
(1)
Yanlei Gao
(1)
Yao Yong-nan
(1)
Yu Jinhong
(1)
Zhang Hongyan
(1)
Zhang Hui-xuan
(1)
Zhang J
(1)
Zhang Zhengxiang
(1)
Zheng Yanju
(1)
Zhou Daowei
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(21)
Belgium
(1)
United States
(1)
Language
Polish
(21)
English
(2)
Subject
termograwimetria
(23)
Badania pożarnicze
(8)
Analiza termiczna
(6)
Środki ogniochronne
(6)
Indeks tlenowy
(5)
Odporność ogniowa
(5)
Polimery
(5)
Tworzywa sztuczne
(5)
Kalorymetr stożkowy
(4)
Palność
(4)
Palność - badanie
(4)
Drewno
(3)
Metody badawcze
(3)
Rozkład termiczny
(3)
badania
(3)
Substancje chemiczne
(2)
UL
(2)
Wytrzymałość materiałów
(2)
kinetyka
(2)
warunki termiczne
(2)
włókna
(2)
ASTM International
(1)
Beton
(1)
HRR
(1)
Kable
(1)
Materiały budowlane
(1)
Materiały palne
(1)
Mieszaniny
(1)
Odpady przemysłowe
(1)
Pyły
(1)
Płomień
(1)
Recykling
(1)
Symulacja
(1)
Temperatura
(1)
Toksyczność produktów spalania
(1)
Zapłon
(1)
Zarządzanie
(1)
elementy budowlane
(1)
obliczenia
(1)
samozapalenie
(1)
samozapłon
(1)
spalanie
(1)
spektrometria
(1)
spektroskopia
(1)
surowce
(1)
zwęglanie
(1)
Łąki i pastwiska
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Subject: place
Chiny
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Normy
(1)
23 results Filter
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 11 poz., tab.
Tł.tyt.; Wpływ włókien polipropylenowych na termograwimetryczne właściwości samozagęszczającego się betonu w podwyższonych temperaturach
W artykule zbadano eksperymentalnie i statystycznie wpływ włókien polipropylenowych (PP) na termograwimetryczne właściwości samozagęśzczającego się betonu (SCC) zawierającego materiał rodzimy. Przygotowano mieszaninę zawierającą cement, wodę, popiół lotny, kruszywo drobne, kruszywo grube i super plastyfikatory z dodatkiem włókien polipropylenowych o objętości mieszanin. Określono właściwości fizyczne SCC wystawione na temperaturę 200, 400 i 600 C po ochłodzeniu w laboratorium.
No cover
Book
In basket
Zastępuje: PN-EN ISO 11358:2004 - wersja polska
Norma w języku angielskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. PN-EN ISO 11358-1
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14722/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14803/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibl. 15 poz., tab.
Tł.tyt.: Badanie spontanicznego zapalenia przechowywanych odpadów spożywczych, które mają być wykorzystywane do recyklingu
Magazynowane w temepraturze pokojowej odpady przemysłowe lub ich materiały z recyklingu stopniowo nagrzewają się, a następnie zapalają się. W celu zrozumienia tego zjawiska zbadano pozostałość ściśniętego sosu sojowego produkowanego w procesie warzenia sosu sojowego i pozostałości przetwórstwa mączki rybnej z ryb. Zastosowano system analizy termograwimetrycznej/ różnicowej, , wysoko wrażliwy na przepływ ciepła kalorymetr (C80) i tester spontanicznego zapłonu, w celu okreslenia ich właściwości. Zastosowano także teorię termicznego zapłonu Frank-Kamenetksii.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 26 poz., tab., wykr.
Tł. tyt.: Wykorzystanie środka ognioochronnego do zmniejszenia palności włókna wiskozowego
Opis działania antypirenu organofosforowego, N-1 - alkoholu chloroizopropylowego i 3 - dwumetylofosfonopropionoamidu w odniesieniu do włókien wiskozowych. Surowcami do otrzymywania ww. antypirenu były: fosforan dwumetylowy, akryloamid i epichloropidryna. badano mechanizm syntezy i strukturę molekularną antypirenu oraz własności uognioodpornionych włókien wiskozowych, mierząc indeks tlenowy oraz szybkość ubytku masy w wysokich temperaturach metodą termograwimetryczną.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Badania materiałów gaśniczych metodą analizy termicznej
W artykule przedstawiono wyniki termograwimetrii i zróżnicowanej analizy termicznej próbek wodnych środków gaśniczych w czystym stanie i zaznaczone na stabilnej powierzchni.
No cover
Article
In basket
Wood pyrolysis in high temperature and its kinetics / S.M. Lim, M.Y.L. Chew // Journal of Applied Fire Science. - 2004-2005/4 Vol. 13 s.339-357.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 32 poz., rys., tab., wykr.
Tł.tyt.: Piroliza drewna w wysokiej temperaturze i jej kinetyka
Rozkład termiczny drewna obejmuje kompleks reakcji. W artykule opisano kinetykę rozkładu czterech ciężkich gatunków drewna: Balan, Kapur, Meranti i Duran. W badaniach wykorzystano metodę termograwimetrii (TGA), ogrzewając poszczególne gatunki do 600 C. Stałe kinetyczne reakcje liczono metodą Coatsa i Redferna. Entalpie przemian termicznych obliczono wykorzystująć kalorymetrię skaningową (DSC). Stwierdzono, że reakcje dehydratacji są I rzędu, a następnie w temperaturach wyższych następuje depolimeryzacja.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Aby scharakteryzować termiczną degradację polimerów, opracowano teoretyczne założenia kinetyki reakcji, wykorzystując równanie Arrheniusa. Energię aktywacji liczono w krzywych termograwimetrycznych (TG). Otrzymano bardzo dobrą zgodność danych eksperymentalnych z obliczeniowymi dla tej samej szybkości grzania. Obliczone krzywe szybkości ubytku masy są porównywane z opracowanym modelem ubytku masy.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 61 poz., tab., wykr.
Tł. tyt.: Wpływ wysokiej temperatury na wytrzymałość i mikrostrukturalne własności cementowej pasty spiekanej
Głównym celem badań było zbadanie wpływu wysokich temperatur na wytrzymałość i mikrostrukturę (tzn. strukturę porów, porowatość) cementowej pasty spiekanej (CPB) przy wykorzystaniu testów eksperymentalnych. W badaniach wykorzystano różne typy próbek CPB i różne temperatury w zakresie 100 - 600 C i n/w. metody laboratoryjne: termograwimetrię oraz metody badań wytrzymałości. Wyniki badań sformułować mozna następująco: wzrost temperatury do 200 C powoduje wzrost wytrzymałości różnych próbek CPB. Powyżej temperatury 200 C następuje zmniejszenie wytrzymałości CPB, a powyżej temp. 400 C wytrzymałość CPB drastycznie spada. Interpretacja otrzymanych wyników przy pomocy zmian mikrostrukturalnych badanych spieków CPB.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9881/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 23 poz., tab.
Tł.tyt.: Wpływ wietrzenia węgla i pyłów organicznych na ich samozapłon
Wietrzenie węgla i innych celulozowych pyłów występuje ze względu na proces zwilżania a następnie suszenia, lub przez poddanie ich do temperatury wyższej od temperatury otoczenia przez dłuższy okres czasu. Pierwszy typ wietrzenia występuje w wilgotnych magazynach, drugi typ występuje, gdy przechowuje się przetwarzane pyły jednostkowe i utrzymuje sięzgromadzony pył w podwyższonej temperaturze. W wyniku wietrzenia, fizyczne i termiczne właściwości pyłu mogą się zmienić. Dlatego też zastosowano standardową metodę testową ASTM E 20121 do określenia zapłonu pyłu. W tym badaniu zastosowano trzy próbki mianowicie: pył mąki pszennej, węgiel z Pittsburgh`a i proszek węglowy z zagłębia rzeki. Termograwimetryczną analizęi standardowe testy zapłonu przeprowadzono zarówno na świeżych i suchych próbkach pyłu.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 22 poz., tab.
Tł.tyt.; Pionowe rozprzestrzenianie się płomienia na materiałach zwęglających w różnych temperaturach otoczenia
Przedstawiono nową aparaturę rozwoju płomienia do pomiaru stosunku rozprzestrzeniania się płomienia przy różnych temperaturach otoczenia. Badania przeprowadzono na różnych próbkach kabli. Przeprowadzono w małej skali badania z analizą termograwimetryczną i kalorymetrem stożkowym w celu zcharakteryzowania przykłądowych materiałów pod względem ich właściwości termicznych i zachowania pożaru.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Tł .tyt.: Badanie twardości uognioodpornionego wysokoudarowego polistyrenu
Wyniki badań własności ognioochronnych wysokoudarowego polistyrenu (HPS) zawierającego trzy typy utwardzaczy. Badania przeprowadzono metodą termograwimetrii, testami palności i testami mechanicznymi. Pozostałości zwęglano i zbadano elektronowym mokroskopem skaningowym. Wyniki badań zmian twardości HPS w zalezności od różnych dodatków przedstawiono w postaci graficznej i tabelarycznej.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 30 poz., rys., tab., wykr.
Tł. tyt.: Wpływ nanoglinek i środków ognioochronnych na zmniejszenie palności mieszanek polimerowych EVA i LDPE
Wyniki badań wpływu glinek organicznych i wodorotlenku aluminium Al(OH)3 (ATH) i magnezu Mg(OH)2 (MH) na zmniejszenie palności polimeru octanu etyleno - winylowego (ETA) i polietylenu o niskiej gęstości (LDPE). W badaniach wykorzystano termograwimetrię i kalorymetr stożkowy stosując następujące warunki: szybkość ogrzewania 1-20 C/min, gęstość strumienia ciepła 15-60KW/m2. Otrzymane dane eksperymentalne wskazują silne własności antypirenowe ATH i MH w porównaniu z oddziaływaniem glinek organicznych. Zarówno ATH i MH obniżają znacznie pik HRR max wydłużając czasy do zapalenia i nie zwiększają kinetyki generacji dymu i CO.
No cover
Article
In basket
Bibl. 34 poz., tab.
Tł.tyt.: Wpływ fosforynów aluminium, w połączeniu z boranem cynku, borofosforanem i nanogliną na zmniejszenie palności poliamidu-6
W artykule opisano wpływ ww. związków na zmniejszenie palności termoplastycznego tworzywa poliamidu-6. Zmniejszenie palności poliamidu-6 pod wpływem podanych w tytule retardantów, badano metodą indeksu tlenowego (LOI), metodą UL, metodą termograwimetrii i spektroskopii podczerwieni. Wyniki wskazują, że dodatek 15% fosforynu amonu, powoduje wzrost LOI z 22 do 29, klasyfikację V-O (UL-94), wzrost fazy skondensowanej oraz zmniejszenie się szybkości ubytku masy.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 34 poz., wykr., tab.
Tł.tyt.: Charakterystyka palności użytków zielonych z obszaru Songhua Jiang-Nen Jiang Plain (Chiny) za pomocą analizy termicznej
Celem badań było badanie palności trawy z obszaru Songhua Jiang-Nen Jiang Plain w Chinach. Przy pomocy termograwimetrii A Pyris Diamond TG-DTG zbadano różne gatunki trawy rosnące w rejonie ww. obszaru i które były często były dewastowane przez pożary masowe. Wyniki badań dające ranking palności naturalnego paliwa moga być zastosowane w planowaniu zarządzania pożarami łąk i pastwisk, modelowaniu zachowania się pożaru i szacowania ryzyka pożarowego.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 27 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Rozkład termiczny drewna i jego palność po modyfikacji przeciwogniowej różnymi solami nieorganicznymi
Opis wykorzystania nieorganicznych soli wolframu (Na2WO4), cyny (Na2SnO3) i molibdenu (Na2MoO4) jako środków ognioochronnych drewna. Wpływ ww. soli na zmniejszenie palności drewna badano metodą termograwimetrtczną termograwimetrią różnicową i spektometrią masową. Kinetykę rozkładu drewna liczono metodą Doyle`a i indeksem tlenowym. Wykorzystanie ww. soli spowodowało obniżenie temperatury rozkładu, zmniejszenie ciężaru drewna o wzrost ilości tworzącego się węgla pirolitycznego. Po uognioodpornieniu zmniejszyły się ównież energie kinetyczne w fazie zwęglania i kalcynacji.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 28 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Własności palne lepiszcza asfaltowego zawierającego środki zmniejszające palność
Opis palności lepiszcza asfaltowego zawierającego Mg(OH)2. W badaniach wykorzystano różne metody klasycznej fizykochemii. Wynki pokazują, że procesy spalania lepiszcza modyfikowanego Mg(OH)2 składają się z trzech etapów. Wyniki pokazują też, że wzrost stężenia wodorotlenku magnezu w lepiszczu powoduje zmniejszenie ilości substancji lotnych tworzących się z lepiszcza i wydłuża czasy do zapłonu i samozapłonu asfaltu. Wzratsa również termostabilnoiść tak modyfikowanego asfaltu. 20% dodatek Mg(OH)2 do lepiszcvzu powoduje, że asfalt uzyskuje klasyfikację "trudno zapalny".
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again