Form of Work
Publikacje naukowe
(15)
Książki
(8)
Artykuły
(7)
Publikacje fachowe
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
only on-site
(20)
unknown
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(22)
Author
Kaczmarek Magdalena
(13)
Szykuła-Piec Barbara
(5)
Popiel Agnieszka
(2)
Pragłowska Ewa
(2)
Zawadzki Bogdan (1957- )
(2)
Barros A
(1)
Baumberg Ignacy
(1)
Boike Magdalena
(1)
Bérenguer C
(1)
Castro I.T
(1)
Cybulko Anna
(1)
Gajda Patrycja
(1)
Habrat Paweł
(1)
Heintze Robert
(1)
Huynh K.T
(1)
Jurczuk Karolina
(1)
Jureczko Rafał
(1)
Kacprzycki Michał
(1)
Kopera Anna
(1)
Krystynek Paweł
(1)
Kubacka-Jasiecka Dorota
(1)
Kujawski Robert
(1)
Kędzierski Zbigniew
(1)
Madziała Marcin
(1)
Materska Maria
(1)
McLean G
(1)
Melka Paweł
(1)
Milen D.P
(1)
Mudyń Krzysztof
(1)
Najder Anna
(1)
Ogińska-Bulik Nina
(1)
Różański Grzegorz
(1)
Sarnowiak Mariusz
(1)
Sienkiewicz Krzysztof
(1)
Smith A
(1)
Subda Jagoda
(1)
Surowiec Robert
(1)
Sword Richard M
(1)
Sword Rosemary K. M
(1)
Szarpak Łukasz
(1)
Terzyk Dariusz
(1)
Thomas Mike
(1)
Tomas Dariusz
(1)
Wołoszyn Przemysław
(1)
Zimbardo Philip G
(1)
Year
2020 - 2021
(5)
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Audience Group
Psycholodzy
(1)
Subject
Trauma
(30)
Stres
(17)
psychologia pożarnicza
(7)
Psychologia
(6)
Stres pourazowy
(5)
obciążenie psychiczne
(5)
pomoc psychologiczna
(4)
Stres zawodowy
(3)
służby ratownicze
(3)
BHP
(2)
Choroby zawodowe
(2)
Czynniki zagrożenia zawodowego
(2)
Ratownictwo
(2)
Skuteczne działanie w stresie
(2)
Strażacy
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Dowodzenie
(1)
International Search and Rescue Advisory Group
(1)
Interwencja kryzysowa
(1)
Kierowanie
(1)
Kobieta
(1)
Młodzież
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Psychoprofilaktyka
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Ratownictwo drogowe
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Socjologia
(1)
Służby mundurowe
(1)
Trzęsienie ziemi w Haiti (2010)
(1)
Urban Search and Rescue
(1)
Wojsko
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zapobieganie
(1)
ankiety
(1)
monitoring
(1)
ratownictwo górskie
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
służby
(1)
służby medyczne
(1)
Subject: place
Ameryka Łacińska
(1)
Polska
(1)
Port-au-Prince (Haiti)
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(17)
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Psychologia
(4)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
30 results Filter
No cover
Article
In basket
Psychologia w ratownictwie / Magdalena Kaczmarek // W: Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych : nauki podstawowe oraz przygotowanie operacyjne dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi / red. Jarosław Zarzycki. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2014. - s.134-137 SGSPk0021468.01.
Sygn.: W-1051/1 Czyt.
Scharakteryzowano problem stresu który występuje wśród ratowników podczas akcji ratowniczych jako odczucia traumatyczne. Omówiono sposoby radzenia sobie ze stresem.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Omawia zaburzenia występujące po stresie traumatycznym, sposób rozpoznawania PTSD, rodzaje, rozwój i utrzymywanie się objawów oraz możliwość pomocy.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Streszczenie: Autorzy ukazują rolę i znaczenie interwencji w odniesieniu do różnych grup dotkniętych cierpieniem, zagubionych, wymagających pomocy, analizując równocześnie przyczyny stanu kryzysowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20632 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20631/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Suffering and psychological symptoms of depression: a case study of rescue, survival and melancholy / D.P. Milen // Fire Research & Management. Incorporating the Journal of the Fire Service College. [od roku 2002 zmiana tytułu na: Fire Safety, Technology & Management incorporating the Journal of the Fire Service College]. - 2006/3 Vol. 10 s.33-36.
Bibliogr. 14 poz., tab.
Tł.tyt.: Cierpienie i psychologiczne symptomy depresji: ratowanie, przeżycie i melancholia
W artykule omówiono przykłady depresji spowodowanej przeżyciami strażaków w czasie działań ratowniczych, podkreślając że mało jest opublikowanych danych omawiających psychologiczne aspekty i stany uczestników po traumatycznych przeżyciach. Zanalizowano wpływ różnych czynników powstania stresu, czasu jego trwania i stanów depresyjnych, jako wyniki obciążeń psychicznych, tworzących się w czasie działań ratowniczych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14631/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr., 28 poz., wykr., zał.
Tł.tyt.; Okresowa inspekcja i polityka wymiany dla systemów z powodu degradacji i traumatycznych wydarzeń z zastrzeżeniem konkurencyjnych trybów awaryjnych
Omówiono główne warunki utrzymaniea jednej - jednostki systemu, które podlegają konkurencji i zależnych uszkodzeń wynikających z pogorszenia stanu traumatycznych wydarzeń. Głównym celem jest stworzenie modelu oceny wartości informacji monitorowania stanu na podjęcie decyzji. Wyniki liczbowe pokazują, że to jest rzeczywiście przydatne do dokładnego śledzenia rzeczywistych zmian w systemie w celu dostosowania orzeczeń w sprawach alimentacyjnych do prawdziwego stanu systemu w celu poprawy skuteczności polityki utrzymania. Analiza oszczędności kosztów utrzymania może być wykorzystana do uzasadnienia lub nie do wyboru polityki opartej na informacji, monitorowania stanu oraz do inwestowania w urządzenia monitorujące stan.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 52-57.
Streszczenie: Niniejsza praca o temacie „Wpływ zdarzeń traumatycznych na funkcjonowanie strażaka – ratownika” zajmuje się rozpoznaniem i przedstawieniem zdarzeń traumatycznych, na jakie wystawieni są strażacy – ratownicy podczas pełnienia służby. Traktuje także o konsekwencjach i wpływie doświadczonych zdarzeń na funkcjonowanie strażaka. Celem przyświecającym pracy, było zidentyfikowanie występujących w pracy strażaka zdarzeń o charakterze traumatycznym, jak i określenie ich wpływu na jego życie. Aby osiągnąć zamierzony cel, autor zapoznał się i wykorzystał w pracy informacje z różnych źródeł. Wiedza została pozyskana z książek, artykułów, raportów, badań oraz źródeł internetowych. Wskutek analizy źródeł opisany został system bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwo wewnętrzne, Państwowa Straż Pożarna, jej zadania oraz element, bez którego nie miałaby szansy istnieć – zasoby ludzkie, czyli strażacy – ratownicy. Głównym tematem rozważań były zdarzenia trudne, których doświadczają strażacy. Autor w celu uzyskania potrzebnych informacji posłużył się metodą jakościową – wywiadem. Technika wywiadu wsparta została narzędziem, jakim był kwestionariusz. Respondentami była dziesięcioosobowa grupa strażaków – ratowników, z wybranych Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych. Rozmowy pozwoliły na wysnucie wniosków korelujących z dostępnymi dotychczas badaniami. Na podstawie dostępnych opracowań, jak i własnych obserwacji autor uwzględnił sposoby radzenia sobie ze stresem. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17020/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14305/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15836/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14404/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Critical Incidents: the Psychological Aftermath / G. McLean, A. Smith // Ambulance UK.. - 2002/5 Vol. 17 s.345-350.
Grupa tematyczna: Psychologia/Socjologia
Bibliogr. 24 poz., tab.
Tł.tyt.: Zdarzenia krytyczne: urazy psychologiczne po zdarzeniu
W artykule przedstawiono krytyczną analizę możliwych problemów psychologicznych, które mogą wpłynąć na personel medyczny podczas zdarzeń. Przedyskutowano możliwe zabiegi interwencyjne.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12778/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12784/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Objaśniono co to jest Zespół Stresu Pourazowego, jakie są jego uwarunkowania i sytuacje w jakich może wystąpić. Zwrócono uwagę na szczególne narażenie strażaków ratowników na stres w czasie akcji oraz konieczność uświadomienia sobie tego zagrożenia i korzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12410/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12829/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12830/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawiono zagrożenie związane z możliwością zatrzymania czynności serca w przypadku położenia poszkodowanego pozostającego wcześniej w podwieszeniu, nazwane suspension trauma. Omówiono objawy wstrząsu, badania nad jego przyczynami oraz sposoby pomocy i zmniejszenia ryzyka wystąpienia traumy.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Streszczenie: Książka Siła czasu pokazuje natomiast przełomowe podejście, które pozwala ludziom cierpiącym na zaburzenie po stresie traumatycznym zmienić ich perspektywę czasową i przejść od traumatycznej przeszłości do jaśniejszej przyszłości.Pomaga cierpiącym na zaburzenie po stresie traumatycznym wyjść poza dawne zranienia i stanąć na pewnym gruncie teraźniejszości, a także zrobić krok ku jaśniejszej przyszłości. Autorzy nie patrzą na PTSD, jak na psychiczne zaburzenie, ale raczej jak na psychiczne zranienie - naturalną reakcję na traumatyczne zdarzenia - i oferują cierpiącym na nie ludziom kojący balsam nadziei .Książka omawia krok po kroku proces terapii, z której z powodzeniem skorzystało wiele osób: od weteranów wojennych do ofiar napastowania, wypadków, napaści i zaniedbań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21020, I-21019 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21018/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14411/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again