Form of Work
Artykuły
(64)
Publikacje naukowe
(26)
Książki
(25)
Publikacje fachowe
(6)
Pliki i bazy danych
(3)
Rejestracje dźwiękowe i wideo
(1)
Rozdział
(1)
Status
only on-site
(49)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(49)
Author
Kamocka-Bronisz Renata
(13)
Guzewski Piotr
(12)
Dmochowska Anna
(4)
Kowalczyk Przemysław
(4)
Majder-Łopatka Małgorzata
(4)
Ranecki Jerzy
(4)
Czarnecki Robert
(3)
Datta Krzysztof
(3)
Giełżecki Jan
(3)
Jarosz Wojciech
(3)
Marciniak Andrzej
(3)
Tarkowska Sylwia
(3)
Wolański Robert Marcin
(3)
Bronisz Sławomir
(2)
Czerwienko Dariusz
(2)
Furmański Piotr
(2)
Godniowska Marta
(2)
Górska Agnieszka
(2)
Kogut Bogusław
(2)
Koniuch Tyberiusz
(2)
Kozela Robert
(2)
Krasowski Tomasz
(2)
Lejko Zofia
(2)
Młynarczyk Magdalena
(2)
Naworol Ireneusz
(2)
Roguski Jacek
(2)
Salamonowicz Zdzisław
(2)
Szewczyk Artur
(2)
Ulicki Bogusław
(2)
Witczak Elżbieta
(2)
Wiśniewski Tomasz S
(2)
Wójcik Zbigniew
(2)
Węsierski Tomasz
(2)
Łapka Piotr
(2)
Alfuth Patryk
(1)
Andres Mateusz
(1)
Andrusjak Z.V
(1)
Atkinson Bill
(1)
Bartkowiak Grażyna
(1)
Berus Przemysław
(1)
Blukacz Monika
(1)
Bolibruch B.V
(1)
Brzychczyk Beata
(1)
Bugaj Marcin A
(1)
Błażejczyk Paweł
(1)
Chojecki Daniel
(1)
Chorłowska Monika
(1)
Chęsy Paulina
(1)
Cieślikiewicz Łukasz
(1)
Depczyński Krystian
(1)
Dudek Adam
(1)
Dudziński Łukasz
(1)
Dziubałtowski Rafał
(1)
Dzięcielak Piotr
(1)
Fiedler Siegfried
(1)
Filipska Karolina
(1)
Franz Kurt
(1)
Frelke Krystian
(1)
Gajda Michał
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Grzegorczyk Wojciech
(1)
Grzymowicz Bogdan
(1)
Guzy Zbigniew
(1)
Helt Jürgen
(1)
Hutcheson Ian
(1)
Ignaszak Roman
(1)
Irzmańska Emilia
(1)
Jaromin Dariusz
(1)
Jarosławska-Kolman Karina
(1)
Jędraszko Sylwia
(1)
Kiełczewski Michał
(1)
Klugowski Michał
(1)
Kowalski Łukasz
(1)
Kozłowski Sebastian
(1)
Krasutskaja I.M
(1)
Krzemińska Sylwia
(1)
Król Bernard
(1)
Książek Piotr
(1)
Kubiś Michał
(1)
Lewicka Sylwia
(1)
Loik V.B
(1)
Ludescher U
(1)
Maj Iwona
(1)
Majka Adam
(1)
Malkowski Damian
(1)
Mania Ryszard
(1)
Markowski Tomasz
(1)
Matuszkiewicz Rafał
(1)
Miedzak Adrian
(1)
Mielczarek Filip
(1)
Moses Ian
(1)
Nawrot Marcin
(1)
Niedek Adam
(1)
Noga Tomasz
(1)
Ogrodnik Paweł
(1)
Orszulak Piotr
(1)
Osenkowski Dawid
(1)
Pawlak Teofil
(1)
Pawłowski Roman
(1)
Pieniak Daniel
(1)
Year
2020 - 2022
(16)
2010 - 2019
(67)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(18)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(121)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(120)
English
(2)
Subject
Odzież ochronna
(54)
Ubranie specjalne
(49)
Ubranie chemoodporne
(47)
ubranie gazoszczelne
(29)
BHP
(25)
Środki ochrony indywidualnej
(17)
Ratownictwo chemiczne
(13)
Wytrzymałość materiałów
(11)
Odzież ochrony termicznej
(10)
ochrony osobiste
(10)
Normalizacja
(8)
ubranie
(8)
Dekontaminacja
(6)
Aparaty oddechowe
(5)
Hełmy strażackie
(5)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(5)
Badania pożarnicze
(4)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(4)
Stres cieplny
(4)
ochrona zdrowia
(4)
Ergonomia
(3)
Metody badawcze
(3)
Ratownictwo ekologiczne
(3)
Sprzęt ratowniczy
(3)
badania
(3)
katalog
(3)
materiały włókiennicze
(3)
przepisy
(3)
Amoniak
(2)
Bezpieczeństwo osobiste
(2)
Izolacje cieplne
(2)
Konserwacja urządzeń/sprzętu
(2)
Normalizacja pożarnicza
(2)
Ratownictwo wodne
(2)
Sprzęt pożarniczy
(2)
Temperatura
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Warunki atmosferyczne
(2)
Wydolność fizyczna
(2)
Wyposażenie strażaka
(2)
Zagrożenia chemiczne
(2)
odporność
(2)
odporność cieplna/termiczna
(2)
owady
(2)
promieniowanie cieplne/termiczne
(2)
sprzęt specjalistyczny
(2)
ubranie ochrony biologicznej
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
COVID-19
(1)
Chemia organiczna
(1)
Fizjologia człowieka
(1)
Klasyfikacja
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Materiały ogniotrwałe
(1)
Materiały promieniotwórcze
(1)
Obsługa i eksploatacja
(1)
Ochrona przeciwporażeniowa
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Pożarnictwo
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Promieniowanie jonizujące
(1)
Promieniowanie słoneczne
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Sorbenty
(1)
Sprzęt przeciwgazowy i przeciwdymny
(1)
Starzenie (materiałoznawstwo)
(1)
Strefa zagrożenia wybuchem
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Symulacja
(1)
Służby mundurowe
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Tekstylia
(1)
Wentylacja
(1)
Wyposażenie
(1)
Zagrożenia biologiczne
(1)
Zagrożenia epidemiologiczne
(1)
Zagrożenia radiologiczne
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Zużycie (materiałoznawstwo)
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
aparatura nurkowa
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
badania eksploatacyjne
(1)
badania techniczne
(1)
ciecze
(1)
czynniki szkodliwe
(1)
dopuszczenie do użytkowania
(1)
Subject: place
Szkocja
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(36)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(9)
Inżynieria i technika
(5)
Medycyna i zdrowie
(1)
122 results Filter
No cover
Book
CD
In basket
Dar Gene'a P. Carlsona.
Streszczenie: Katalog ubrań ochronnych firmy Tyvek i Tychem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. CD-10 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Więcej bezpieczeństwa podczas akcji z materiałami niebezpiecznymi: nowe gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubrania ochronne
Przedstawiono nowe ubrania gazoszczelne i chemoodporne oraz detale dotyczące ww. ubrań.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: BHP
Omówiono ubranie chemoodporne, warunki pracy w tego typu odzieży, przygotowanie jej do eksploatacji, czynności wykonywane po użyciu CUG, ich przechowywanie w magazynie i w pojeździe ratowniczym.
No cover
Article
In basket
Zasady eksploatacji i pracy w chemoodpornych ubraniach gazoszczelnych cz.1 / Jerzy Ranecki // Magazyn Ratowniczy 998: kwartalnik poświęcony problemom ratownictwa. - 2002/1 s.40-41.
Grupa tematyczna: BHP
Podano informacje ogólne nt. chemoodpornych ubrań gazoszczelnych oraz warunki bezpieczeństwa jakie musi ono spełniać. Omówiono fizjologię pracy w tej odzieży, źródła obciążeń, główne zagrożenia.
No cover
Article
In basket
W artykule przedstawiono metody testowania chemoodpornych ubrań gazoszczelnych (CUG), używanych przez ratowników do pracy w strefie bezpośredniego narażenia na kontakty z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Szczególną uwagę zwrócono na test szczelności.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11052/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Szkolna)
Tab.
Streszczenie: Omówiono zakres stosowania, odporność chemiczną oraz dekontaminację, konserwację i testowanie chemoodpornych ubrań gazoszczelnych (CUG).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-812/9, W-812/8, W-812/7, W-812/6, W-812/5, W-812/4, W-812/3, W-812/2 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-812/1 Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawia rodzaje i poszczególne elementy ubrań ochrony przeciwchemicznej oraz zasady wyboru ubrania i sprzętu towarzyszącego, odpowiedniego do zagrożenia.
No cover
Article
In basket
Zasady eksploatacji i pracy w chemoodpornych ubraniach gazoszczelnych cz.2 / Jerzy Ranecki // Magazyn Ratowniczy 998: kwartalnik poświęcony problemom ratownictwa. - 2002/2 s.33-35.
Omówiono: przygotowanie CUG do eksploatacji, czynności wykonywane po użyciu CUG, przechowywanie w magazynie, przechowywanie w pojeździe ratowniczym, zasady pracy w CUG podczas akcji ratowniczych oraz wymagania stawiane CUG.
No cover
Article
In basket
Dekontaminacja ubrań gazoszczelnych / Ryszard Grosset // Przegląd Pożarniczy. - 1994/3 s.12.
Przedstawiono przebieg dekontaminacji ubrań gazoszczelnych.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Krótko omówiono rodzaje materiałów stosowanych na warstwy ubioru ochronnego i ich właściwości cieplne, radiacyjne i dyfuzyjne. Na podstawie symulacji numerycznej różnych sposobów wymiany ciepła w ubiorze ochronnym wykazano, że największą rolę odgrywa w niej przewodzenie ciepła i promieniowanie cieplne. Przeprowadzano symulacje numeryczne przepływu ciepła przez trzy ubiory ochronne wykonane z warstw różnych materiałów.
No cover
Article
In basket
W artykule przedstawiono badania opisujące wpływ jaki ma wykonywanie pracy w chemoodpornym ubraniu gazoszczelnym typu 1a na organizm ratownika.
No cover
Article
In basket
Kamizelka taktyczna dla strażaka / Piotr Dzięcielak // Strażak - . - 2013/4 s.52-53.
Przedstawia przydatność kamizelki taktycznej w pracy strażaka, omawia budowę i możliwości zastosowania takiej kamizelki.
No cover
Article
In basket
Tłumaczenie tytułu: Badanie efektywności ochrony osobistej ratowników podczas działań w przypadku awarii przemysłowej.
W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych, dotyczących wymiany ciepła i masy w oddzielnych elementach pakietu materiałów specjalnych gazoszczelnego ubrania ratownika. Dzięki nim można oszacować zdolność zachowania swoich właściwości ochronnych od niskich temperatur, biorąc pod uwagę mikrokilmat przestrzeni pod ubraniem w środowisku: niska temperatura – ubranie ochronne – człowiek. Zasada polega na określaniu osiągnięcia temperatury granicznej między środowiskiem agresywnym, a ciałem człowieka, uwzględniając wskaźniki cieplne akumulowane ciałem. Na podstawie teoretycznych badań zaproponowano sposoby doskonalenia metod oceny pakietu ochronnego ubrania przy zachowywaniu właściwości ochronnych od niskich temperatur podczas awarii z amoniakiem. Zasada określenia właściwości ochronnych od niskich temperatur pakietu materialów polega na określaniu indeksu stabilności mroźnej. Z jego pomocą możliwa jest ocena efektywności gazoszczelnego ubrania w warunkach podobnych do eksploatayjnych podczas awarii w pomieszczeniach z zautomatyzowanymi instalacjami chłodzeniowymi.
No cover
Article
In basket
Badania techniczne ubrań gazoszczelnych / Bogusław Ulicki // Przegląd Pożarniczy. - 1984/3 s.22-23.
Wyniki badań technicznych ubrań gazoszczelnych.
No cover
Article
In basket
Jak dbać o NOMEX czyli, drugą skórę strażaka / Karolina Filipska //W: Brandheiss : najlepszy magazyn strażacki. - 2019/3 strony 20-22.
Streszczenie: Odzież specjalna, popularnie wśród strażaków zwana NOMEX, ma niejednokrotnie trudne zadanie do spełnienia. Przede wszystkim stanowi bezpośrednią ochronę przed obrażeniami podczas działań ratowniczo - gaśniczych. Do pewnego stopnia powinna również stanowić bariere dla wysokiej temperatury czy wody. W artykule przedstawiono zasady konserwacji NOMEX-u
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przeprowadzone badania miały na celu ukazanie zmian zachodzących w tkaninach w czasie ich przyspieszonego zużycia: ścierania i starzenia lampą ksenonową. Ocenę zużycia prowadzono na podstawie badań wytrzymałości resztkowej na przebicie kulką po cyklach ścierania lub starzenia dla tkaniny bawełnianej i aramidowej.
No cover
Book
CD
In basket
Dar Gene'a P. Carlsona.
Streszczenie: Przewodnik określający poziom toksyczności substancji i ich przenikania oraz prezentujący odpowiedni sprzęt i ubrania ochronne firmy DUPONT.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. CD-9 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Środki ochrony indywidualnej strażaków. Cz. 5 / Tomasz Sawicki // Atest : ochrona pracy. - 2014/1 s.21-24.
Omawia rodzaje, zastosowanie i parametry techniczne różnych typów specjalnych ubrań ochronych: żaroodpornych, gazoszczelnych, ochrony biologicznej, do zwalczania owadów błonkoskrzydłych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4082 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again