Form of Work
Artykuły
(17)
Publikacje naukowe
(6)
Książki
(4)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Rejestracje dźwiękowe i wideo
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(11)
Author
Ranecki Jerzy
(4)
Dmochowska Anna
(3)
Majder-Łopatka Małgorzata
(3)
Jarosz Wojciech
(2)
Marciniak Andrzej
(2)
Salamonowicz Zdzisław
(2)
Ulicki Bogusław
(2)
Andrusjak Z.V
(1)
Atkinson Bill
(1)
Bolibruch B.V
(1)
Błażejczyk Paweł
(1)
Dziubałtowski Rafał
(1)
Fiedler Siegfried
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Guzewski Piotr
(1)
Guzy Zbigniew
(1)
Helt Jürgen
(1)
Ignaszak Roman
(1)
Jaromin Dariusz
(1)
Krasutskaja I.M
(1)
Loik V.B
(1)
Matuszkiewicz Rafał
(1)
Miedzak Adrian
(1)
Pawłowski Roman
(1)
Pietrowski Piotr
(1)
Ranecki Roman
(1)
Sawicki Tomasz
(1)
Siebrecht Michael
(1)
Stukowski Aleksander
(1)
Sztajn Bogdan
(1)
Wlaź Patryk
(1)
Zwolińska Danuta
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(2)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(28)
English
(1)
Subject
ubranie gazoszczelne
(29)
Odzież ochronna
(12)
Ubranie chemoodporne
(12)
BHP
(7)
Ratownictwo chemiczne
(7)
Dekontaminacja
(4)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(4)
Aparaty oddechowe
(3)
Amoniak
(2)
Temperatura
(2)
Środki ochrony indywidualnej
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Ergonomia
(1)
Hełmy strażackie
(1)
Metody badawcze
(1)
Normalizacja
(1)
Odzież ochrony termicznej
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Sprzęt przeciwgazowy i przeciwdymny
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Stres cieplny
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wydolność fizyczna
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
badania techniczne
(1)
czynniki szkodliwe
(1)
fizjologia
(1)
kontrola
(1)
ochrona zdrowia
(1)
ochrona życia
(1)
ochrony osobiste
(1)
rozlewy olejowe
(1)
samochody specjalne
(1)
skażenie środowiska
(1)
testy pożarnicze
(1)
ubranie ochrony biologicznej
(1)
wskaźniki
(1)
środki/sprzęt ochrony osobistej (mun.)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
29 results Filter
No cover
Book
CD
In basket
Dar Gene'a P. Carlsona.
Streszczenie: Katalog ubrań ochronnych firmy Tyvek i Tychem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. CD-10 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Dekontaminacja ubrań gazoszczelnych / Ryszard Grosset // Przegląd Pożarniczy. - 1994/3 s.12.
Przedstawiono przebieg dekontaminacji ubrań gazoszczelnych.
No cover
Article
In basket
Tłumaczenie tytułu: Badanie efektywności ochrony osobistej ratowników podczas działań w przypadku awarii przemysłowej.
W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych, dotyczących wymiany ciepła i masy w oddzielnych elementach pakietu materiałów specjalnych gazoszczelnego ubrania ratownika. Dzięki nim można oszacować zdolność zachowania swoich właściwości ochronnych od niskich temperatur, biorąc pod uwagę mikrokilmat przestrzeni pod ubraniem w środowisku: niska temperatura – ubranie ochronne – człowiek. Zasada polega na określaniu osiągnięcia temperatury granicznej między środowiskiem agresywnym, a ciałem człowieka, uwzględniając wskaźniki cieplne akumulowane ciałem. Na podstawie teoretycznych badań zaproponowano sposoby doskonalenia metod oceny pakietu ochronnego ubrania przy zachowywaniu właściwości ochronnych od niskich temperatur podczas awarii z amoniakiem. Zasada określenia właściwości ochronnych od niskich temperatur pakietu materialów polega na określaniu indeksu stabilności mroźnej. Z jego pomocą możliwa jest ocena efektywności gazoszczelnego ubrania w warunkach podobnych do eksploatayjnych podczas awarii w pomieszczeniach z zautomatyzowanymi instalacjami chłodzeniowymi.
No cover
Article
In basket
Badania techniczne ubrań gazoszczelnych / Bogusław Ulicki // Przegląd Pożarniczy. - 1984/3 s.22-23.
Wyniki badań technicznych ubrań gazoszczelnych.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Więcej bezpieczeństwa podczas akcji z materiałami niebezpiecznymi: nowe gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubrania ochronne
Przedstawiono nowe ubrania gazoszczelne i chemoodporne oraz detale dotyczące ww. ubrań.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: BHP
Omówiono ubranie chemoodporne, warunki pracy w tego typu odzieży, przygotowanie jej do eksploatacji, czynności wykonywane po użyciu CUG, ich przechowywanie w magazynie i w pojeździe ratowniczym.
No cover
Article
In basket
Zasady eksploatacji i pracy w chemoodpornych ubraniach gazoszczelnych cz.1 / Jerzy Ranecki // Magazyn Ratowniczy 998: kwartalnik poświęcony problemom ratownictwa. - 2002/1 s.40-41.
Grupa tematyczna: BHP
Podano informacje ogólne nt. chemoodpornych ubrań gazoszczelnych oraz warunki bezpieczeństwa jakie musi ono spełniać. Omówiono fizjologię pracy w tej odzieży, źródła obciążeń, główne zagrożenia.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4082 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Charakterystyka funkcjonowania stacji serwisowej ubrań gazoszczelnych na przykładzie placówki w Katowicach.
No cover
Article
In basket
Ubrania gazoszczelne / Aleksander Stukowski // Atest : ochrona pracy. - 1999/12 s.42-44.
Grupa tematyczna: BHP
W artykule przedstawiono różne rodzaje ubrań gazoszczelnych, ich zalety i wady. Podano parametry ubrań w zakresie limitu czasu przebywania w nim ratownika w różnych warunkach pracy; omówiono zasady dekontaminacji i konserwacji ubrań.
No cover
Article
In basket
W artykule przedstawiono metody testowania chemoodpornych ubrań gazoszczelnych (CUG), używanych przez ratowników do pracy w strefie bezpośredniego narażenia na kontakty z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Szczególną uwagę zwrócono na test szczelności.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11052/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Szkolna)
Tab.
Streszczenie: Omówiono zakres stosowania, odporność chemiczną oraz dekontaminację, konserwację i testowanie chemoodpornych ubrań gazoszczelnych (CUG).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-812/9, W-812/8, W-812/7, W-812/6, W-812/5, W-812/4, W-812/3, W-812/2 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-812/1 Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawia rodzaje i poszczególne elementy ubrań ochrony przeciwchemicznej oraz zasady wyboru ubrania i sprzętu towarzyszącego, odpowiedniego do zagrożenia.
No cover
Article
In basket
Tłumaczenie tytułu: Problemy stworzenia skutecznej ochrony indywidualnej ratowników podczas awarii w obiektach przemysłowych.
W artykule przeanalizowano cechy niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących podczas awarii w obiektach niebezpiecznych chemicznie, gdzie używany jest amoniak. Zdefiniowano, że ich niebezpieczeństwo wynika nie tylko z obecności niebezpiecznych substancji chemicznych, ale również powodowana jest niską temperaturą otaczającego środowiska. Przeprowadzono analizę czynników niskotemperaturowych (do - 40ºС), które skracają czas pobytu ratownika podczas naprawy awarii w warunkach sytuacji nadzwyczajnej z uwalnianiem (wylaniem) amoniaku w ograniczonej przestrzeni. Na podstawie analizy krajowych i zagranicznych dokumentów prawnych i literatury naukowej zdefiniowano niedociągnięcia metod i środków technicznych dotyczących oszacowania trwałości do działania w niskich temperaturach specjalnych gazosczelnych ubrań. Ustalono, że obecnie nie ma przepisów, które wyznaczają bezpieczny czas pracy ratownika w niskich temperaturach.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4224 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: [Szczegółowy opis ubrań gazoszczelnych różnych firm.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-64 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zasady eksploatacji i pracy w chemoodpornych ubraniach gazoszczelnych cz.2 / Jerzy Ranecki // Magazyn Ratowniczy 998: kwartalnik poświęcony problemom ratownictwa. - 2002/2 s.33-35.
Omówiono: przygotowanie CUG do eksploatacji, czynności wykonywane po użyciu CUG, przechowywanie w magazynie, przechowywanie w pojeździe ratowniczym, zasady pracy w CUG podczas akcji ratowniczych oraz wymagania stawiane CUG.
No cover
Article
In basket
Over exposed? / Bill Atkinson // Fire and Rescue. - 2013/90 s.18-19.
Tł. tyt.: Przeeksponowany?
Podczas gdy służby pożarnicze i ratownicze UK oraz ratownicze robią obowiązkowo gazoszczelne kombinezony, to holenderska straż pożarna jest za zaniechaniem ich stosowania. Autor wyjaśnia, dlaczego są takie radykalnie różne podejścia w Europie.
No cover
Article
In basket
Ubrania gazoszczelne i rurki wskaźnikowe / Bogusław Ulicki // Przegląd Pożarniczy. - 1981/1 s.21-22.
Właściwości ubrań gazoszczelnych rurek wskaźnikowych niemieckiej firmy Dräger i Auer oraz szwedzkiej Trelleborg.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again