Form of Work
Artykuły
(21)
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(14)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(14)
Author
Wnęk Waldemar
(2)
Brzozowski Seweryn
(1)
Budzynowski Jan
(1)
Bąkowski Konrad
(1)
Cenda Bronisław
(1)
Cholajda Piotr
(1)
Czerski Grzegorz
(1)
Dyja Seweryn
(1)
Dzierzęcka Joanna
(1)
Fiejko Krzysztof
(1)
Formela Leszek
(1)
Jarosz Wojciech
(1)
Jensen H
(1)
Kaźmierczak Roman
(1)
Kiełbasa Tomasz
(1)
Korzeniewski Lech
(1)
Kowalczyk Marek
(1)
Kraujalis Olgierd
(1)
Kubica Przemysław
(1)
Kuziora Łukasz
(1)
Lebiedowski Marek
(1)
Lewicki Mieczysław
(1)
Lindner Jan
(1)
Mitek Tadeusz
(1)
Nagy Stanisław
(1)
Nicholson J
(1)
Polakiewicz Dawid
(1)
Rojda Sławomir
(1)
Sawicki Tomasz
(1)
Skowera Katarzyna
(1)
Szymański Leopold
(1)
Szypkowski Marko
(1)
Terlikowski Tadeusz
(1)
Winnicki Zdzisław
(1)
Woliński Marek
(1)
Wolowczyk P
(1)
Wójcik Robert
(1)
Własiuk Włodzimierz
(1)
Zakrzewski Janusz
(1)
Zakrzewski Kazimierz
(1)
Łaciak Mariusz
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(2)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(35)
English
(1)
German
(1)
Subject
urządzenia gazowe
(25)
instalacja gazowa
(12)
Urządzenia gaśnicze
(9)
Gaz ziemny
(5)
butle gazowe
(5)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(4)
Bezpieczeństwo pożarowe
(3)
Instalacje elektryczne
(3)
Instalacje i urządzenia grzewcze
(3)
Paliwa gazowe
(3)
Projektowanie
(3)
Urządzenia elektryczne
(3)
Warunki techniczne
(3)
Wentylacja
(3)
Zagrożenie wybuchowe
(3)
gazociągi i sieci gazowe
(3)
przepisy
(3)
Budownictwo
(2)
Gazy
(2)
Gazy palne
(2)
Konserwacja urządzeń/sprzętu
(2)
LNG
(2)
LPG
(2)
Normalizacja
(2)
Pożary - zapobieganie
(2)
Tlenek węgla
(2)
Tryskacze
(2)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(2)
instalacja gaśnicza
(2)
BHP
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Budynki
(1)
Elektryczność
(1)
Ewakuacja
(1)
Gazy gaśnicze
(1)
Kominy
(1)
NFPA
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pożary
(1)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Produkty spalania
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przemysł
(1)
Rurociągi
(1)
Spaliny
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Symulacja
(1)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(1)
Toksyczność produktów spalania
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zapobieganie wybuchom
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zatrucia
(1)
Zbiorniki
(1)
agregaty pożarnicze
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
analiza operacyjna
(1)
badania
(1)
drogi ewakuacyjne
(1)
gaz
(1)
gospodarstwo rolne
(1)
halony
(1)
infrastruktura komunalna
(1)
instalacja kanalizacyjno-wodociągowa
(1)
konserwacja sprzętu i urządzeń
(1)
kotłownie
(1)
magazyny
(1)
metale
(1)
ocena zagrożenia
(1)
parametry
(1)
podczerwień
(1)
pomieszczenia mieszkalne
(1)
spalanie gazu
(1)
sprzęt specjalistyczny
(1)
szpitale
(1)
zapobieganie wypadkom
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(6)
Normy
(1)
37 results Filter
No cover
Article
In basket
Omówiono warunki ogólne dotyczące instalacji gazowych m. in. kurek gazowy, gazomierze, warunki instalowania urządzeń gazowych, pomieszczenia na kotły gazowe. Terminologia dotycząca instalacji gazowych.
No cover
Article
In basket
Bezpieczeństwo pożarowe gazomierzy, przewodów gazowych, odbiorników gazu i instalacji gazowych na gaz wysokoprężny.
No cover
Article
In basket
Podstawowe wiadomości o gazach i paliwach gazowych. Ogólna charakterystyka promienników podczerwieni.
Book
In basket
Brak H.1-7
Tł.tyt.: Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji sprzętu parowego, ciśnieniowego i elektrycznego
Streszczenie: Zasady bezpieczeństwa podczas eksploatacji sprzętu parowego, ciśnieniowego i elektrycznego. Obsługa i techniczna ochrona przeciwpożarowa w/w sprzętu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-8197 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania podano warunki szczegółowe, uwagi i zalecenia praktyczne dla montażu wybranych urządzeń powszechnego użytku.
No cover
Article
In basket
Zabezpieczenia eksploatacyjne gazu ziemnego // Przegląd Pożarniczy. - 1997/1 s.19-20.
Zabezpieczenia eksploatacyjne gazu ziemnego w postaci certyfikacji urządzeń gazowych i detektorów gazu ziemnego.
No cover
Article
In basket
Tragiczne żniwa cichego zabójcy / Piotr Cholajda // Przegląd Pożarniczy. - 2008/2 s.26-27.
Przyczyny zagrożenia tlenkiem węgla oraz objawy zatrucia w zależności od stężenia gazu w powietrzu.
No cover
Article
In basket
Czas retencji w pomieszczeniu chromionym stałym urządzeniem gaśniczym gazowym / Przemysław Kubica // W: Bezpieczeństwo pożarowe budowli / przewodn. kom. nauk. Zoja Bednarek. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2008. - s.311-319 .
Sygnatura P-1502/1 Czyt.
Book
In basket
Sygnatury: I-20672 - I-20675
Streszczenie: Tom I ujmuje podstawowy zakres wiedzy z gazownictwa, a w tym podstaw termodynamiki, z wyeksponowaniem szeregu informacji koniecznych do opisania pVT, opisu równowag fazowych gaz-kondensat, gaz-woda, własności hydratów gazowych, elementarnych zagadnień spalania gazu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20672 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Piecykowe zagrożenia / Seweryn Brzozowski // Przegląd Pożarniczy. - 2013/11 s.12-15.
Omawia zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla, jakie mogą powstać w wyniku złego stanu technicznego piecyków gazowych, nieprawidłowych podłączeń i niesprawnych zabezpieczeń lub źle działającej wentylacji w łazience.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 12065, PN-EN 12065 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Koncepcja wymagań dla stałych urządzeń gaśniczych gazowych / Tomasz Kiełbasa // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2009/4 s.95-112.
Autor przedstawia wymagania dla stałych urządzeń gaśniczych gazowych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej w budownictwie.
No cover
Article
In basket
New i3 advantage takes inert gas systems to the next level // Fire Safety Engineering. - 2008/9 Vol. 15 s.42-43.
Grupa tematyczna: Środki gaśnicze i neutralizujące
Tł. tyt.: Nowy typ instalacji gaśniczej zawierającej gazy obojętne (argon i azot)
W artykule omówiono nowe typy gazowych instalacji gaśniczych: HYGOOD "3advantage". Mechanizm działania zastosowanych gazów polega na tłumieniu pożaru. Sa to gazy nietoksyczne, niekorozyjne, czyste środowiskowo. Zastosowanie mają do komputerowych urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych, archiwów, bibliotek oraz pożarów klasy A i B. Instalacje spełniają wymagania normy BS ISO 14520 (gazowe instalacje gaśnicze).
Book
In basket
Indeks
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Książka zawiera: układy zasilania gazem ziemnym, gazociągi, gazomierze i stacje pomiarowe, reduktory ciśnienia, stacje gazowe, obliczanie sieci gazwych, przyłącza gazowe, spalanie gazów, instalacje gazowe, gaz płynny, biogaz, przepisy techniczno-budowlane.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20101, I-20100 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20099/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego jednego z działów energetyki, tzn. energetyki gazowej, a szerzej gazownictwa. Opisane zostały własności toksyczne i wybuchowe paliw gazowych stosowanych w gospodarce komunalnej i przemysłowej. Przedstawiono zagrożenia związane z budową i eksploatacją sieci i instalacji gazowych oraz metody zapobiegania ich powstawaniu. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu użytkowania paliw gazowych i eksploatacji urządzeń gazowych. Po raz pierwszy w literaturze krajowej poruszono problematykę dotyczącą gazów skroplonych (LNG) i kriogeniki. Drugi blok tematyczny to zagadnienia dotyczące gazów przemysłowych i ochrony środowiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19333 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19332/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Urządzenia gaśnicze gazowe / Krzysztof Fiejko // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2008/2 s.32-37.
Standardy projektowania urządzeń gaśniczych gazowych oraz przykłady dyrektyw europejskich związanych z ich budową i eksploatacją.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10140/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Właściwości chemiczne gazu ziemnego i propan - butan oraz zagrożenie wybuchowe urządzeń stosujących ww. gazy
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10356/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Ocena wpływu wybranych czynników na ryzyko zatruć produktami spalania z urządzeń gazowych / Grzegorz Czerski // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2014/1 s.67-74.
Sygnatura: CP-80
Omówono model symulacyjny który umożliwia analizę zmian składu atmosfery gazowej w pomieszczeniach mieszkalnych z urządzeniami gazowymi. Zanalizowano potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa użykowników rozpatrywanego pomieszczenia.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again