Form of Work
Artykuły
(18)
Author
Cygankiewicz Dariusz
(7)
Skiepko Edward
(5)
Popielarczyk Tomasz
(3)
Datta Krzysztof
(2)
Becker James
(1)
Godlewski Paweł
(1)
Grabysz Witold
(1)
Hauszyld Stanisław
(1)
Kowalczyk Bolesław
(1)
Mroczko Grzegorz
(1)
Parapura Henryk
(1)
Sabała Sławomir
(1)
Skaźnik Marian
(1)
Sowa Tomasz
(1)
Szczotka Józef
(1)
Zboina Jacek
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
1910 - 1919
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
urządzenia zasilające
(15)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(9)
źródło zasilania
(7)
Urządzenia elektryczne
(6)
Akumulator
(4)
Elektryczność
(4)
Normalizacja pożarnicza
(3)
systemy wykrywania dymu
(3)
Energia elektryczna
(2)
Normalizacja
(2)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(2)
Systemy zabezpieczenia
(2)
Agregat prądotwórczy
(1)
Budynki
(1)
Generatory
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Urządzenia przeciwpożarowe
(1)
agregaty pożarnicze
(1)
badania techniczne
(1)
centrale pożarnicze
(1)
narzędzia hydrauliczne
(1)
pompy
(1)
przepisy
(1)
Łączność
(1)
środki i urządzenia łączności
(1)
18 results Filter
No cover
Article
In basket
Omawia zagadnienia wymagań w zakresie zasilania i sterowania urządzeń przeciwpożarowych, doboru poszczególnych źródeł zasilania w zależności od tego co mają zasilać w przypadku zaniku napięcia zasilania podstawowego - zasilanie napowietrzania w systemach oddymiania, zasilanie elementów wykonawczych przeciwpożarowych wyłączników prądu, klap przeciwpożarowych, obwodów bezpiecznego zasilania urządzeń.
No cover
Article
In basket
Omawia wymagania dla systemów zasilania urządzeń/węzłów łączności, zasilanie urządzeń telekomunikacyjnych prądem z siłowni oraz użycie akumulatorów w zasilaniu.
No cover
Article
In basket
Agregat prądotwórczy / Krzysztof Datta // W: Strażak. - 2017/11 strony 50-51.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Omawia budowę i zalety użytkowe agregatów prądotwórczych, przedstawia ich różne typy oraz podaje wskazówki praktyczne dot. ich użycia i eksploatacji.
No cover
Article
In basket
Omawia wymagania formalne i projektowe dla zasilaczy stosowanych w systemach kontroli rozporzestrzeniania dymu i ciepła oraz wymagania dotyczące badań dla zasilaczy elektrycznych i pneumatycznych.
No cover
Article
In basket
Omówiono zagadnienia dot. zasilania urządzeń przeciwpożarowych, definicje, wymagania, czas działania urządzeń, pojawiające się problemy.
No cover
Article
In basket
What`s in a name? / James Becker // Fire Chief: the official magazine of Fire-Rescue International. - 2010/8 Vol. 54 s.78-87.
Tł.tyt.: To co jest w nazwie?
W artykule przedstawiono różnicę w budowie i w działaniu między alternatorami a generatorami.
No cover
Article
In basket
Przedstawia stan normalizacyjno-prawny dot. instalacji elektrycznych do celów ochrony przeciwpożarowej, które muszą działać w czasie pożaru. Omawia wymagania dla urządzeń przeciwpożarowych, które muszą być zasilane energią elektryczną oraz zagadnienia zasilania rezerwowego systemów ochrony ppoż. w instalacjach na przykładzie zasilacza ZUP-230V.
No cover
Article
In basket
Przedstawia cechy, parametry techniczne i funkcje zasilacza ZUP-230V. Omawia wykorzystywanie zasilacza dla potrzeb różnych instalacji - zasilania bram, przeciwpożarowych wyłączników prądu, wentylacji i oddymiania.
No cover
Article
In basket
Akumulatory elektryczne / Stanisław Hauszyld // Przegląd Pożarniczy. - 1919/3-4 s.30-33.
Wg informacji z początku XX w, akumulatory albo ogniwa wtórne lub jeszcze inaczej zasobniki elektryczności są to aparaty, w których sposobem chemicznym przechowywujemy albo magazynujemy energię elektryczną. W artykule omówiono zasadę działania akumulatora.
No cover
Article
In basket
Pompy hydrauliczne / Krzysztof Datta // Strażak - . - 2017/4 s.46-47.
Przedstawia pompy hydrauliczne, stanowiące ważny element zestawu ratownictwa technicznego. Omawia budowę i zalety użytkowe tych urządzeń, rodzaje sosowanego napędu oraz wskazówki praktyczne dot. uruchamiania i obsługi pompy.
No cover
Article
In basket
Przedstawia wymagania formalne dot. zasilaczy, na podstawie obowiązujących norm. Omawia badania funkcjonalne zgodności parametrów z deklaracją producenta, badania klimatyczne sprawdzające zdolność zasilacza do pracy w niskich i wysokich temperaturach oraz badania kompatybilności elektromagnetycznej.
No cover
Article
In basket
Artykuł przedstawia wymagania stawiane zasilaczom w celu uzyskania jak największej niezawodności na przykładzie zasilaczy firmy Merawex.
No cover
Article
In basket
Opisano realizację pomysłu opracowania uniwersalnych zasilaczy przeznaczonych do stosowania w instalacjach bezpieczeństwa. Przedstawiono stan normalizacyjno-prawny, zasadnicze wymagania takie jak niezawodność zasilania instalacji oraz schematy, funkcje i zalety projektowanego zasilacza.
No cover
Article
In basket
Omawia wymagania formalne, techniczne i podział zasilaczy oraz inne rodzaje zasilania systemów kontroli np. zespoły prądotwórcze.
No cover
Article
In basket
Omawia wymagania jakie musi spełniać zasilanie o napięciu 230V w ochronie przeciwpożarowej dla zapewnienia niezawodności działania urządzeń bezpieczeństwa pożarowego, przedstawia konieczność ustalenia dwóch niezależnych źródeł zasilania.
No cover
Article
In basket
Możliwość korzystania z dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej w wielu branżach chroni przed wysokimi stratami produkcyjnymi lub uszkodzeniami sprzętu, w branżach o dużym zagrożeniu pożarowym pozwala uniknąć poważnych zagrożeń. W artykule omówiono przepisy odnoszące się do obiektów budowlanych, w których zanik napięcia może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub zagrożenia środowiska. Przedstawiono wymagania odnoszące się do urządzeń przeciwpożarowych w różnego rodzaju obiektach.
No cover
Article
In basket
Ciągłość zasilania urządzeń przeciwpożarowych / Edward Skiepko // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2014/1 s.18-23.
Omawia problematykę zasilania urządzeń przeciwpożarowych w warunkach pożaru, zagadnienia niezawodności takiego zasilania oraz poprawnego montażu i lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
No cover
Article
In basket
Omówiono możliwości wykorzystania centrali CS-ZSP135, ogólne wymagania prawne i normalizacyjne, przeznaczenie i zastosowanie, cechy funkcjonalne oraz zalety konfiguracyjne centrali.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again