Source
Katalog zbiorów
(29)
Form of Work
Książki
(13)
Artykuły
(9)
Publikacje fachowe
(3)
Pliki i bazy danych
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(16)
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(16)
Author
Kuć Małgorzata
(2)
Majkowska Aneta
(2)
Pospiszyl Irena
(2)
Babska Natalia
(1)
Baturo Wojciech
(1)
Bruszlinskij N
(1)
Brzezińska Sylwia
(1)
Bukowska Bogusława
(1)
Chmielewska Małgorzata
(1)
Dyl Paulina
(1)
Frydrych Natalia
(1)
Jabłoński Piotr
(1)
Jechalski Jerzy
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Jędrzejko Mariusz Z
(1)
Kaczmarek Magdalena
(1)
Kostecki Michał
(1)
Kostowski Wojciech
(1)
Kulesza Aleksandra
(1)
Kuśmierczyk Paweł
(1)
Małecka Justyna
(1)
Nepelski Mariusz
(1)
Neć Ryszard
(1)
Nixon Robert G
(1)
Olak Antoni
(1)
Prokopski Dawid
(1)
Pujdak-Brzezinka Monika
(1)
Pychner Małgorzata
(1)
Rychlewski Maksymilian
(1)
Sawicki Tomasz
(1)
Sierosławski Janusz
(1)
Skarzyński Krzysztof
(1)
Sokolov S
(1)
Szmitkowski Paweł
(1)
Szykuła-Piec Barbara
(1)
Trybusińska Dorota
(1)
Wciórka Jacek
(1)
Weremowicz Elżbieta
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Wojakowska Monika
(1)
Włodarski Andrzej Józef (organizacja i zarządzanie)
(1)
Zakrzewski Stanisław Piotr
(1)
Year
2020 - 2023
(7)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
uzależnienie
(18)
uzależnienia
(11)
alkoholizm
(10)
Młodzież
(7)
Narkotyki
(7)
Socjologia
(5)
Zagrożenia zdrowia
(4)
Przestępczość
(3)
wydarzenia społeczne
(3)
Bezpieczeństwo społeczne
(2)
Kryminalistyka
(2)
Policjanci
(2)
Prawo
(2)
Psychologia
(2)
dzieci
(2)
pomoc psychologiczna
(2)
wyroby tytoniowe
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Ewakuacja
(1)
Informacja publiczna
(1)
Internet
(1)
Katastrofy
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauki społeczne
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Patologie społeczne
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Prawo karne
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Ratownictwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stres
(1)
Substancje chemiczne
(1)
System obronny państwa
(1)
Terroryzm
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Zachowania ludzi
(1)
Zagrożenia cybernetyczne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia spowodowane przez człowieka
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
alkohole
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
środki i urządzenia łączności
(1)
Subject: place
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Województwo podlaskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(8)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
29 results Filter
No cover
Book
CD
In basket
Załącznik do I-19141
Streszczenie: Przybliżenie przedstawicielom samorządu lokalnego koncepcji lokalnego monitoringu problemu narkomanii oraz zachęcenie ich do wykorzystywania tej procedury w planowaniu i ewaluacji działań Podręcznik może służyć pomocą realizatorom badań społecznych, czemu służy m.in. aneks przykładowych narzędzi badawczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. CD-346 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zaspokajanie potrzeb a neurotyczne uzależnienie od internetu / Paweł Kuśmierczyk // W: Media - komunikacja: zdrowie i psychologia / red. Bassam Aouil, Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - s. 231-242 .
Sygnatura: I-18280/Czyt.; I-18281; I-18282;
No cover
Book
In basket
Profilaktyka uzależnień [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe. - [B.m] : [b.w.], [2000]. - 1 dyskietka ; 8 cm.
Streszczenie: Zawiera dokumenty tekstowe: adresy i telefony organizacji zwalczających alkoholizm, objawy ostrzegawcze, Europejską Deklarację w Sprawie Alkoholu, mity i fakty dotyczące alkoholu, Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych, Polską Deklarację w Sprawie Młodzieży i Alkoholu, ustawę o Przeciwdziałaniu Narkomanii, ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, strony www dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. D-1 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-121
Streszczenie: Niniejsze rozważania przedstawiam z perspektywy kierownika Oddziału Leczenia Uzależnień (OLU) Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Dyrektorem Szpitala jest Dariusz Kołodziejczyk. Oddział powstał ponad 21 lat temu, w okresie reformy służby zdrowia i powstawania Kas Chorych. Rozpoczął swoją działalność w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 44, z późn. zm.), które regulowało sposób oraz zasady leczenia osób uzależnionych od alkoholu.
No cover
Article
In basket
Alkoholizm i narkomania jako problem kryminologiczny / Natalia Babska //W: Zeszyty Studenckie Pro Publico Bono. 2544-2481 2017, numer 1 (1), strony 77-89.
Sygnatura CP-123
W artykule została poruszona problematyka alkoholizmu i narkomanii oraz ich związku z przestępczością. Zależność między uzależnieniami a łamaniem prawa nie pozostawia żadnych wątpliwości, jednak szczegółowy charakter tych relacji nie jest oczywisty. Omówiono pojęcie uzależnienia, środków odurzających (wraz z ich klasyfi kacją), zjawisko zarówno narkomanii, jak i alkoholizmu, ich skutki oraz płaszczyzny, na których mogą one wpływać na człowieka, a w rezultacie prowadzić do popełniania czynów zabronionych.
No cover
Article
In basket
Uzależnienia od stylu życia / Irena Pospiszyl // W: Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - s.264-275 .
Sygn. IBC-793 do 795
Opisano uzależnienia od urządzeń elektronicznych i hazardu, seksoholizm, pracoholizm oraz wpływ tych uzależnień na psychikę i życie społeczne.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-121
Streszczenie: Będąc funkcjonariuszami Policji, większość z nas zetknęła się podczas wykonywania obowiązków służbowych z problematyką uzależnień. Przeprowadzaliśmy interwencje wobec osób nadużywających alkoholu, stykaliśmy się z osobami zażywającymi narkotyki, a część z nas prowadziła zajęcia profilaktyczne dla młodzieży poświęcone nałogom. Terapeuta uzależnień i autor licznych publikacji poświęconych ww. problematyce, Zbigniew Michalczyk, jako jedną ze strategii profilaktycznych wymienia strategię informacyjną1 . Zakłada ona, iż dostarczenie rzetelnych informacji na temat konsekwencji zachowań ryzykownych ułatwia dokonywanie racjonalnych i właściwych, z punktu widzenia zdrowia, wyborów. Niniejszy artykuł ma na celu działanie profilaktyczne poprzez zwiększenie wiedzy czytelników na temat substancji psychoaktywnych, uzależnienia od nich i jego możliwych konsekwencji. Zawarte w publikacji informacje mogą być przydatne zarówno dla rodziców młodzieży, jak i dla funkcjonariuszy organizujących spotkania poświęcone profilaktyce antynarkotykowej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-121
Streszczenie: Profilaktyka jest zespołem działań mających na celu ograniczenie ryzyka występowania zagrożeń społecznych i zdrowotnych. Adresatem mogą być grupy celowe (np. nastolatkowie, osoby starsze) lub ogół społeczeństwa. Jej usytuowanie w innych działaniach realizowanych przez instytucje państwowe, samorządowe, edukacyjne oraz organizacje pozarządowe powinno mieć charakter wyprzedzający wobec potencjalnego ryzyka. Polska praktyka wskazuje, że większość działań o charakterze profilaktycznym ma charakter post factum, czego przykładem mogą być np. kampanie związane z przeciwdziałaniem skutkom zażywania dopalaczy. Centrum Profilaktyki Społecznej ze swoją ideą profilaktyki integralnej, opartej na wiedzy, jest jedną z pierwszych w kraju inicjatyw, która łączy w integralną całość badania naukowe (w tym społeczne), tworzenie programów profilaktycznych, działania wydawnicze, działalność szkoleniową oraz inicjatywy popularyzatorskie, w tym związane z wykorzystaniem mediów masowych. W ciągu ostatnich pięciu lat eksperci i trenerzy CPS przeszkolili ponad 70 000 osób, a efektem pracy wydawniczej jest 17 opracowań naukowych i popularnonaukowych dotyczących konsekwencji zmian społecznych, profilaktyki narkotykowej, uzależnień behawioralnych oraz profilaktyki cyberzaburzeń, wydanych w języku polskim, niemieckim, ukraińskim i angielskim. W latach 2015–2020 eksperci CPS byli 117 razy cytowani w ogólnopolskich telewizjach i blisko 90 razy w czasopismach. Artykuł prezentuje model profilaktyki realizowany przez CPS.
Book
In basket
Tab.
Streszczenie: Omówiono katastofy i zagrożenia we współczesnym świecie: problemy epidemiologiczne i demograficzne, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, uzależnienia.

Powiązane rekordy:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-795, IBC-794 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-793/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wiktymologia / Małgorzata Kuć. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, 2015. - 175 s. ; 24 cm.
Streszczenie: Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybkai efektywna naukę.Skrypt „Wiktymologia” obejmuje omówienie najważniejszych informacji z zakresu wiktymologii dotyczących: przedmiotu badan wiktymologii, zadań wiktymologii, orientacji i rodzajów wiktymologii, problematyki zagrożeń, pojęcia i typologii ofiar, pojęcia wiktymizacji, alkoholu i środków odurzających jako czynników wiktymogennych, problematyki sekt w kontekście wiktymologicznym, samobójstwa jako przejawu autowiktymizacji, problematyki lobbingu, charakterystyki przemocy w szkole, charakterystyki przemocy w rodzinie, problematyki strachu przed przestępczością, roli ofiary w genezie przestępstwa, problematyki mediacji, wybranych zagadnień wiktymologii penitencjarnej. Każdy rozdział skryptu poprzedzony jest literatura z omawianego zakresu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20823/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Artykuł skupia się wokół problematyki związanej z używaniem przez młodzież narkotyków i dopalaczy. Narkotyki i dopalacze to ciągle duży problem społeczny, który szczególnie destrukcyjnie wpływa na nastolatków. Zagubieni we współczesnym świecie, nieustannie rywalizujący i na każdym kroku udowadniający własną wartość. Nie wszyscy z nich są w stanie sprostać presji otoczenia i oczekiwaniom stawianym przez rodziców, nauczycieli, rówieśników i przez samych siebie. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na skalę dostępności tych substancji. Poziom tego zjawiska przedstawiono na podstawie dostępnych statystyk, raportów i badań. W tej kwestii posłużono się również analizą wyników badań własnych, z zastosowaniem badania ankietowego wśród niepełnoletnich uczniów szkół średnich oraz wywiadu z osobami zajmującymi się profilaktyką i terapią uzależnień. W artykule uwzględniono kontekst zagrożeń dla młodego organizmu wynikający z zażywania narkotyków i dopalaczy. Opisano także prawny kontekst używania narkotyków i dopalaczy przez osoby niepełnoletnie oraz przedstawiono regulacje, istniejące w polskim prawie, które dotyczą przestępczości narkotykowej, stan prawny, umożliwiający przeciwdziałanie temu zjawisku. Szczególną uwagę poświęcono nowym rozwiązaniom, umożliwiającym skuteczniejszą walkę z dopalaczami, które zostały wprowadzone nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Scharakteryzowano w tej kwestii zasadnicze zmiany ustawy, odnoszące się do objęcia przepisami karnymi czynów związanych z posiadaniem, produkcją oraz dystrybucją dopalaczy i stworzeniem instrumentów prawnych umożliwiających ich egzekwowanie.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16668/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Kompendium wiedzy na temat istotnych zjawisk patologii społecznych występujących we wspólczesnym społeczeństwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20427, I-20426 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20425/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY AUTORA NA WGLĄD DO PRACY.
Praca na CD
Bibliografia na stronach 74-77.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15854/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-121
Streszczenie: Funkcjonariusze Policji wykonują zawód związany z dużym nasileniem stresu, co może powodować zwiększone używanie alkoholu jako niekonstruktywny sposób łagodzenia objawów stresu. Ryzyko destrukcyjnego oddziaływania nadmiernego spożywania alkoholu na zdrowie, zdolności do efektywnego wykonywania obowiązków służbowych i wizerunek formacji, wpływ na relacje pracownicze i rodzinne, a nawet zagrożenia związane z przekraczaniem prawa wymuszają podejmowanie szeroko zakrojonych działań zmierzających do ograniczenia skali tego zjawiska. W Policji obowiązują określone zasady postępowania wobec osoby, która przejawia symptomy nadużywania alkoholu, natomiast profilaktyka w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i pomoc osobom doświadczającym problemów alkoholowych, eliminowanie problemów alkoholowych ze środowiska policyjnego należą do zadań psychologów policyjnych mogących prowadzić działalność profilaktyczną i pomocową w zakresie uzależnień, nie tylko od alkoholu.
No cover
Article
In basket
Groźny dymek / Tomasz Sawicki // Przegląd Pożarniczy. - 2008/10 s.32-34.
Właściwości pożarowe papierosów i zagrożenie dla zdrowia ludzi uzależnionych od nałogu.
No cover
Article
In basket
Uzależnienia od substancji chemicznych / Jacek Wciórka, Wojciech Kostowski, Elżbieta Weremowicz, Mariusz Jędrzejko // W: Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - s.228-253 .
Sygn. IBC-793 do 795
Omówienie uzależnień od środków chemicznych i innych substancji odurzających. Opisano skutki i leczenie uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny.
Book
In basket
Bibliogr., aneks
Streszczenie: Książka opisuje przyczyny, przebieg i skutki patologii zarówno społecznych m.in. bezdomności, bezrobocia, żebractwa, patologii w środowisku pracy, czy w małżeństwie i rodzinie oraz patologie jednostki np. alkoholizm, narkomania, prostytucja, patologie odżywiania, hazard, zakupoholizm, uzależnienia od Internetu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-20175 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20174/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14329/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Alkogoł i požary / N. Bruszlinskij, S. Sokolov // Pożarnoe Delo. - 2006/12 s.42-43.
Tabl.
Tł. tyt.; Alkohol a pożary.
Przedstawiono krótką informację historyczną o rozwoju alkoholizmu na świecie oraz o wpływie alkoholizmu na sytuacje pożarowe.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again