Form of Work
Artykuły
(2)
Książki
(1)
Status
only on-site
(1)
Branch
Czytelnia
(1)
Author
Bralewska Karolina
(1)
Feuchter Thomas
(1)
Jones Urszula
(1)
Klapsa Wojciech
(1)
Lesiak Piotr
(1)
Małozięć Daniel
(1)
Owczarska Urszula
(1)
Paszkiewicz Tomasz
(1)
Thorns Jochen
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
Country
Poland
(2)
Germany
(1)
Language
Polish
(3)
Subject
woda pogaśnicza
(3)
Akcja gaśnicza
(1)
Akumulator
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Gaszenie pożarów
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Samochody
(1)
Wpływ na środowisko
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Subject: place
Niemcy
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Ochrona środowiska
(1)
4 results Filter
Authority data
woda pogaśnicza (hasło przedmiotowe)
No cover
Article
In basket
Ehningen: Brand einer Hochvoltbatterie auf einem Prüfstand / Jochen Thorns, Thomas Feuchter. W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2021/5 strony 396-402.
Sygnatura CZ-12
Tł. tytułu: Pożar akumulatora wysokiego napięcia na stanowisku probierczym
Streszczenie: Spalony akumulator samochodowy wysokiego napięcia na stanowisku klimatycznym w Ehningen (Badenia-Wirtembergia). Pożar został szybko ugaszony przez służby ratunkowe dodatkiem środka gaśniczego F-500. Artykuł opisuje kolejność działania i dotyczy głównie zagadnień retencji wody pożarowej oraz analizy wody pożarowej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Omówiono aspekty prawne dotyczące klasyfikacji wód pogaśniczych pod kątem potencjalnych zagrożeń. Ustawodawstwo polskie nie jest w tym aspekcie jednoznaczne i w żadnym akcie prawnym nie wskazuje bezpośredniej definicji tych wód. Analiza wykazała, że takie wody mogą być traktowane jako odpady lub ścieki, a na ich kwalifikację wpływa występująca infrastruktura oraz wdrożone rozwiązania techniczno-organizacyjne dla retencji wód pogaśniczych. Nadrzędną zasadą ochrony środowiska jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu oraz przywracanie do stanu właściwego w przypadku jego zanieczyszczenia lub wystąpienia szkody w środowisku.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 57-63.
Streszczenie: Celem pracy było rozpoznanie właściwości fizykochemicznych wód popożarowych oraz ocena ich wpływu na wybrane elementy środowiska. W celu jego realizacji przeprowadzono analizy jakościowe i ilościowe wody zebranej po gaszeniu pożarów testowych. Pracę podzielono na dwie zasadnicze części: literaturową i badawczą. W części literaturowej opisano czym jest zjawisko pożaru i grupy pożarów. W niej przedstawiono także wpływ pożarów na środowisko oraz właściwości wody, która stanowi główny środek gaśniczy wykorzystywany przez Państwową Straż Pożarną. W części badawczej omówiono budowę, zasadę działania wykorzystanych urządzeń pomiarowych, a także metodykę badań. Opisano materiały użyte do zasymulowania trzech pożarów testowych: pożaru materii organicznej, pożaru mieszkania i pożaru śmietnika. Pożary te gaszono wodą pobraną z sieci hydrantowej, którą następnie zebrano i poddano analizie. Zbadanie próbek wody popożarowej pozwoliło uzyskać wyniki stężeń azotanów, wolnego chloru, miedzi, aluminium, cynku, żelaza, amoniaku, fosforanów, detergentów niejonowych i anionowych, kadmu i chromu (VI) oraz wartości ChZT, OWO, przewodności, pH i mętności. Przeprowadzone badania oraz analiza literatury wskazują na znaczne zagrożenia dla środowiska ze strony wód popożarowych. Największym zanieczyszczeniem charakteryzowała się woda zebrana po gaszeniu pożaru testowego 3, tj. śmietnika, która we wszystkich pomiarach wykazała najwyższe stężenia substancji niebezpiecznych. Wyniki pracy mogą zostać wykorzystane jako materiał dydaktyczny dla strażaków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17538/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again