Form of Work
Artykuły
(23)
Publikacje naukowe
(14)
Książki
(4)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(17)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(17)
Author
Półka Marzena (1969- )
(9)
Guzewski Piotr
(4)
Jaskółowski Waldemar
(3)
Pawłowski Roman
(3)
Kowalski Marek
(2)
Pawłowska Zofia
(2)
Agiovlasitis I.P
(1)
American Institute of Chemical Engineers
(1)
Antonov A.V
(1)
Baker G.B
(1)
Balcerzak Nikodem
(1)
Beard Alan N
(1)
Blaut Agata
(1)
Borovikov V.O
(1)
Bródka Michał
(1)
Canel R.O
(1)
Chuang Ying-Ji
(1)
Cisek Marcin
(1)
Cisek Tadeusz
(1)
Collier P.C.R
(1)
Cyprys Radosław
(1)
Czyżewska Anna
(1)
Dong Xilin
(1)
Dołęgowski Maciej
(1)
Drumlak Przemysław
(1)
Drysdale D.D
(1)
Dulklaert W
(1)
Gao Weiying
(1)
Harper Peter
(1)
Heine Michał
(1)
Ho Ming-Chang
(1)
Hrycko Piotr
(1)
Huang Chin-Hsing
(1)
Jowitt P.W
(1)
Juchimowicz Dawid
(1)
Kakardakis T
(1)
Kaplan M.E
(1)
Keeley Deborah
(1)
Klimczak Paweł
(1)
Knigawka Przemysław
(1)
Kolano Kamil
(1)
Kovalyshyn V.V
(1)
Kozyar N.M
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Lin Cheng-Ping
(1)
Lin Ching-Yuan
(1)
Liodakis S
(1)
Liu Mo
(1)
Lois E
(1)
Lu Lingang
(1)
Luzar Artur
(1)
Makowski Krzysztof
(1)
Matuszek Katarzyna
(1)
Misztela Piotr
(1)
Niedobylska Agnieszka
(1)
Obalski Jan
(1)
Ordysiński Szymon
(1)
Piechocka Ewa
(1)
Pietrzykowski Andrzej
(1)
Rejer Piotr
(1)
Reniers G.L.L
(1)
Rudnik Ewa
(1)
Różański Tomasz
(1)
Sagan Dawid
(1)
Skład Anna
(1)
Stelmach Sławomir
(1)
Sörensen K
(1)
Tang Chieh-Hsin
(1)
Tang Kai
(1)
Turner Shane
(1)
Tzamtzis N
(1)
Ulicki Bogusław
(1)
Vorisis D
(1)
Watts J.M
(1)
Wiater Maciej
(1)
Wróblewski Marcin
(1)
Wróblewski Łukasz
(1)
Yu Baogang
(1)
Zarzycki Jarosław (1969- )
(1)
Zielony Rafał
(1)
Year
2010 - 2019
(26)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(40)
United States
(2)
Language
Polish
(40)
English
(2)
Subject
wskaźniki
(42)
Palność - badanie
(11)
Pianki poliuretanowe
(7)
Tworzywa sztuczne
(6)
Analiza ryzyka
(4)
BHP
(4)
Badania pożarnicze
(4)
Przyrządy pomiarowe
(4)
Ratownictwo chemiczne
(4)
Zagrożenia pożarowe
(4)
Normalizacja pożarnicza
(3)
Polimery
(3)
Środki ogniochronne
(3)
Ciepło spalania
(2)
Kalorymetr stożkowy
(2)
Materiały palne
(2)
Pożary - powstawanie
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(2)
przemysł chemiczny
(2)
Administracja samorządowa
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo przemysłowe
(1)
Budownictwo
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
COMAH
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Detektory gazu
(1)
Drewno
(1)
Dwutlenek węgla
(1)
Dym
(1)
Ewakuacja
(1)
Gospodarka przestrzenna
(1)
Health and Safety Executive (HSE)
(1)
ISO
(1)
Kompozyty
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Lasy
(1)
Materiały drewnopochodne
(1)
Obiekty handlowe
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Palność
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(1)
Projektowanie
(1)
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
(1)
Ryzyko
(1)
Samochody
(1)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(1)
Stanowisko pracy
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Symulacja
(1)
Szkoły (budynki)
(1)
Temperatura
(1)
Wentylacja
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
Zarządzanie
(1)
awarie
(1)
czynniki
(1)
dzieci
(1)
emisja
(1)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(1)
kotłownie
(1)
materiały wykończeniowe
(1)
materiały włókiennicze
(1)
obliczenia
(1)
parametry pożarowe
(1)
płyty warstwowe
(1)
regiony śródziemnomorskie
(1)
surowce
(1)
systemy gaśnicze
(1)
tunele
(1)
ubranie gazoszczelne
(1)
urządzenia dozymetryczne
(1)
zdarzenia niebezpieczne
(1)
zjawisko efektu domina
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(15)
Normy
(1)
42 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-364 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach wymaga zmian w podejściu do oceny funkcjonowania w tym obszarze. Stosowane tradycyjnie wskaźniki wynikowe, takie jak wskaźniki wypadków przy pracy i chorób zawodowych, nie dostarczają zadowalających informacji potrzebnych do proaktywnego zarządzania. Aby to umożliwić, konieczne jest stosowanie wskaźników wiodących, charakteryzujących warunki pracy i działania skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W artykule przedstawiono wskaźniki wynikowe i wiodące do oceny funkcjonowania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, zwracając uwagę na podstawowe zalety i wady ich zastosowań.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Do oceny skuteczności zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie wykorzystywać można zarówno wskaźniki opisujące osiągane rezultaty – tzw. wskaźniki wynikowe, jak i charakteryzujące warunki pracy i realizowane działania, nazywane wskaźnikami wiodącymi. Wraz z rozwojem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zmieniają się również stosowane do oceny jego skuteczności wskaźniki. W celu określenia, jak przebiegają te zmiany w praktyce i jakie wskaźniki wynikowe i wiodące są do tego celu wykorzystywane w zależności od poziomu zarządzania bhp, przeprowadzono badania w 60 przedsiębiorstwach. Ich wyniki wskazują, że do wskaźników stosowanych najczęściej należą te, które są związane z realizacją wymagań prawa. Pozostałe wskaźniki są istotnie częściej przyjmowane w przedsiębiorstwach o wyższym poziomie zarządzania.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-37
W artykule przedstawiono ideę powstania tzw. błękitnego węgla. Zaprezentowano wskaźniki emisji z przeprowadzonych w kotle c.o. z ręcznym zasypem paliwa testów energetyczno-emisyjnych spalania węgla kamiennego, z którego wytworzono „błękitny węgiel”, oraz samego „błękitnego węgla”. Wskaźniki emisji poddano następnie analizie tradycyjnej oraz wykorzystującej metodę LCA (Life Cycle Assessment - ocena cyklu życia).
No cover
Article
In basket
Przedstawiono zagadnienia sposobów ustalania liczby osób mogących jednocześnie przebywać w budynkach wielofunkcyjnych, sposoby korzystania z różnych wskaźników i wpływ przyjętych ustaleń na poziom bezpieczeństwa w obiekcie.
No cover
Article
In basket
Wymagający system pomiarowy? / Piotr Guzewski, Roman Pawłowski // Przegląd Pożarniczy. - 1995/12 s.26-28.
Wymieniono najczęstsze błędy związane z pomiarami wykonywanymi przy pomocy rurek wskaźnikowych.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 11 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Badanie wartości N eff poprzez obserwację czasów ewakuacji uczniów przez drzwi o specyficznych szerokościach
Artykuł omawia problemy ewakuacji uczniów ze szkół podstawowych, określając tzw. wartość N eff. Wartość N eff jest definiowana jako liczba osób, które mogą przejść przez jednometrowej szerokości drzwi w czasie jednej minuty. W artykule podano różne dane liczbowe określające minimalne i maksymalne "przepływy" uczniów przez drzwi o okreslonej szerokości. Obliczone wartości rekomendowane przez N eff wynoszą od 30 do 35 osób (min * m). Jest to wg autorów najbardziej bezpieczny wskażnik ewakuacji.
No cover
Article
In basket
Charakterystyka rurek wskaźnikowych i rodzaje pomiarów z udziałem ww. rurek.
No cover
Article
In basket
Analiza ekonomiczna systemu zastosowania rurek wskaźnikowych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
W celu poprawy skuteczności systemu zarządzania bhp używa się w wielu przedsiębiorstwach zestawu wskaźników wynikowych i wiodących do pomiaru poszczególnych procesów w tym systemie. Na podstawie wartości wskaźników odnotowanych w danym okresie, planuje się działania zapobiegawcze. Polegają one przede wszystkim na poprawie realizacji procesów w taki sposób, aby w kolejnym okresie osiągnąć założone wartości wskaźników w obszarach, w których aktualnie odnotowane wartości nie były satysfakcjonujące. W artykule zaprezentowano metodę rozmytych map kognitywnych, która oferuje możliwości szerszego wykorzystania informacji zawartych w wartościach wskaźników. Metoda ta zakłada opracowanie modelu systemu w formie zbioru elementów tworzących system oraz zachodzących pomiędzy tymi elementami wzajemnych wpływów. Posługując się wzorem matematycznym, można określić wartości poszczególnych elementów modelu, a następnie prognozować ich przyszłe wartości. Niekorzystne prognozy są podstawą do podjęcia działań zapobiegawczych w modelowanym systemie. Wykorzystując metodę rozmytych map kognitywnych można opracować model systemu zarządzania bhp. Elementami modelu będą poszczególne procesy oraz poziom bezpieczeństwa. Wartości wskaźników wynikowych i wiodących zostaną zastosowane do obliczenia wartości tych elementów. Prognozowanie z wykorzystaniem takiego modelu mogłoby w przedsiębiorstwie istotnie wspierać poprawę skuteczności systemu zarządzania bhp.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15917/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-ISO 37120 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15548/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 17 poz., tab.
Tł.tyt.: Odnawianie wskaźników jakości wody i substancji wodnych pian gaśniczych i systemów gaśniczych
Omówiono możliwości odnowionych wskaźników jakości wody i substancji wodnych pian gaśniczych a także wskaźniki systemów gaśniczych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15637/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Ubrania gazoszczelne i rurki wskaźnikowe / Bogusław Ulicki // Przegląd Pożarniczy. - 1981/1 s.21-22.
Właściwości ubrań gazoszczelnych rurek wskaźnikowych niemieckiej firmy Dräger i Auer oraz szwedzkiej Trelleborg.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14039/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13900/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
W artykule przedstawiono podstawowe metody ilościowe i jakościowe wyznaczania wskaźników ochrony dla sprzętu ochrony układu oddechowego. Wskazano zalety i wady obu typów metod oraz przedstawiono różnice pomiędzy wyznaczonymi wskaźnikami ochrony stosowanymi przy doborze sprzętu ochrony układu oddechowego w różnych krajach. Omówiono ponadto wyniki dotychczas prowadzonych badań wskaźników ochrony i rozrzut wartości wskaźników ochrony na stanowiskach pracy, który jest znacznie większy niż uzyskiwany w powtarzalnych warunkach laboratoryjnych. Dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, ocena szczelności i wskaźnika ochrony powinna być przeprowadzana za każdym razem, gdy pracownikowi przydzielany jest sprzęt ochrony układu oddechowego.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again