Form of Work
Artykuły
(10)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(1)
Branch
Czytelnia
(1)
Author
Sobolewski Mirosław
(2)
Bobryszeva S.N
(1)
Bondaruk B.V
(1)
Feyral Tadeusz
(1)
Gancarczyk Dominika
(1)
Grushovinchuk O
(1)
Grzywaczewski Zbigniew
(1)
Gwizdka Marian
(1)
Jakubiec Jakub
(1)
Kaszłacz L.O
(1)
Kawałek Mirosław
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Kovalyshyn V.V
(1)
Matsuyama Ken
(1)
Oka Yasushi
(1)
Orzechowski A
(1)
Stępień Włodzimierz
(1)
Suchecki Włodzimierz
(1)
Whiteley Bob
(1)
Zolala Farzaneh
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1950 - 1959
(3)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
współczynniki
(12)
Badania pożarnicze
(2)
obliczenia
(2)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(2)
Chemia
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Dekontaminacja
(1)
Dwutlenek węgla
(1)
Izolacje cieplne
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Normalizacja
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Prądownice
(1)
Sorbenty
(1)
Statki
(1)
Symulacja
(1)
Temperatura
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
badania
(1)
dyspersja
(1)
parametry techniczne
(1)
rozlewy olejowe
(1)
technika gaszenia pożarów
(1)
trzęsienie ziemi
(1)
wypadki śmiertelne
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Subject: place
Iran (Azja)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(1)
12 results Filter
No cover
Article
In basket
Faktor dispersnosti pri poluczenii ognetuszaszczich poroszkov / S.N. Bobryszeva, B.V. Bondaruk, L.O. Kaszłacz // W: Czrezvyczajnye situacii : predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : V meżdunarodnaja nauczno-prakticzeskaja konferencija, posvjaszczennaja 10-letiju organov i podrazdelenij po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2009. - s.135-137 SGSPk0020411.01.
Bibliogr. 5 poz.
Tł .tyt.: Współczynnik dyspersji przy uzyskiwaniu proszków gaśniczych
Analiza literaturowa współczynnika dyspersji proszków gaśniczych.
No cover
Article
In basket
Analiza porównawcza współczynnikowej metody ustalania zagrozenia pożarowego z normalizacją pożarniczą.
No cover
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 6 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Zwiększenie zakresu realizacji różnych współczynników piany gaśniczej
Zbadano znaczenie pian w środkach gaśniczych. Przyblizono problem podejścia różnicowego do oznaczania współczynnika powtarzania piany, za pośrednictwem różnych sposobów.
No cover
Article
In basket
Scale similarity on ceiling jet flow / Yasushi Oka, Ken Matsuyama // Fire Safety Journal. - 2013/October, Vol. 61 s.289-297.
Bibl. 7 poz., tab.
Tł.tyt.: Podobieństwo skali przy badaniu strumienia przepływającego w czasie pożaru, w pobliżu sufitu
W artykule opisano opracowany przez Autorów artykułu, zależność analityczną, umożliwiającą szacowanie zmian wielkości temperatury, szybkości przepływu strumienia ciepła i masy wokół sufitu oraz grubość warstwy granicznej (grubość Gaussiana). Współczynniki wykorzystane w opracowanej zalezności analitycznej, były policzone w oparciu o przeprowadzoną serię eksperymentów i weryfikowane również na drodze eksperymentalnej.
No cover
Article
In basket
Tabl.
W artykule wyjaśniono pojęcie współczynnika przewodzenia ciepła lambda oraz metody badań w/w współczynnika. W tablicy podano rodzaj izolacji oraz wielkość współczynnika (W/mK) dla danego materiału.
No cover
Article
In basket
The revolutionary new foam system standard / Bob Whiteley // Industrial Fire Journal. - 2010/79 s.24-25.
Grupa tematyczna: Środki gaśnicze i neutralizujące
Tab.
Tł.tyt.: Nowy system norm dotyczących pian gaśniczych
Szczegółowy opis treści normy BSEN 13565 cz. 2 dotyczącej pianowych instalacji gaśniczych. Ww. norma została opublikowana przez Britrisch Standards. W artykule zanalizowano włąsności pian gaśniczych o różnym stopniu spienienia (ciężkie, średnie, lekkie). W uzasadnieniu konieczności wprowadzenia nowych norm, autor publikacji zwraca uwagę na niezbędność zmian w zalecanych stężeniach gaśniczych i współczynnikach zmian podczas wycieku paliwa, szybkości zastosowania pian podając jednocześnie zależność analityczną umożliwiającą obliczenie szybkości zastosowania piany. Zamieszczone w artykule tablice zawierają typowe obszary zastosowań różnych pian, nową klasyfikację pian oraz wspólczynniki korekcji dla różnych klas.
No cover
Article
In basket
Określenie stanu zagrożenia pożarowego przy pomocy metody współczynnikowej.
No cover
Article
In basket
Omówiono zastosowanie dwutlenku węgla jako środka gasniczego pożarów statków w latach 50-tych XX w.
No cover
Article
In basket
Do zadań PSP należy m.in. usuwanie rozlewisk cieczy ropopochodnych, do dużych rozlewów stosuje się sprzęt odpompowujący, natomiast doczyszczanie jezdni prowadzi się przy użyciu różnego typu sorbentów. Warunki techniczno‑użytkowe, jakie muszą spełniać sorbenty określają przepisy. Nie ma natomiast wymagań dotyczących stopnia przywrócenia szorstkości jezdni przez zastosowany sorbent. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zastosowanych sorbentów na współczynnik tarcia na zaolejonych powierzchniach.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11430/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Data collection after massive natural disasters (focusing on Bam earthquake, Iran) / Farzaneh Zolala // Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2010/5 Vol. 19 s.541-547.
Bibliogr. 25 poz., sch.
Tł.tyt.; Zbieranie danych po masowych katastrofach naturalnych (skoncentrowano się na trzęsieniu ziemi w Bam, Iran)
Celem niniejszej pracy jest zbadanie zebranych danych po destrukcyjnym trzęsieniu ziemi w Bam, Iran. Jest to studium przypadku zbierania danych przy użyciu jakościowego podejścia smiertelności. Dane uzyskane w badaniu zostały zebrane poprzez wywiady z osobami zaangażowanymi w zbieranie i przetwarzanie danych w Iranie i oceny rutynowo zbieranych danych. Wyniki wykazały, że istnieje wiele ograniczeń mających wpływ na zbieranie danych po trzęsieniu ziemi. Ograniczenia te są zakorzenione w podstawowych problemach w ramach istniejącego systemu gromadzenia danych, braklu koordynacji między grupami gromadzacych danych w tym krajowych i międzynarodowych organziacji humanitarnychch, pod warunkiem, że pomoc nadeszła po trzęsieniu ziemi.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again