Form of Work
Artykuły
(19)
Publikacje naukowe
(9)
Książki
(5)
Pliki i bazy danych
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(14)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(14)
Author
Lewandowski Lech
(2)
Mitek Tadeusz
(2)
Skrabacz Aleksandra
(2)
Biedugnis Stanisław
(1)
Bobkowski Maciej
(1)
Borowicz Agnieszka
(1)
Dorna Anna
(1)
Drozdowski Sebastian
(1)
Dudek Michał
(1)
Dębiński Wojciech
(1)
Gad Karolina
(1)
Hadyś Tadeusz
(1)
Iwański Marcin
(1)
Jastrzębski Roman
(1)
Jenkins Dan
(1)
Jopek Tadeusz
(1)
Kaczmarczyk Barbara
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kała Dariusz P
(1)
Kisiel Maciej
(1)
Knap Józef Piotr
(1)
Kociołek‑Pęksa Anna
(1)
Kosowski Arkadiusz
(1)
Krauch Stefan
(1)
Kucharska Izabela
(1)
Leszczyński Tadeusz
(1)
Leśniakiewicz Wiesław
(1)
Lidwa Witold
(1)
Listewnik Iwo
(1)
Mackiewicz Sławomir
(1)
Madej Klaudia
(1)
Marciniec Krzysztof
(1)
Matuła Mariusz
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Michalska Jolanta
(1)
Nowak-Obelinda Barbara
(1)
Ortuňo Alejandro Salazar
(1)
Pardecka Dorota
(1)
Pieter Dominik
(1)
Pieter Ewa
(1)
Piorun Norbert
(1)
Płaczek Janusz
(1)
Rak Małgorzata
(1)
Roguski Eugeniusz Wojciech
(1)
Salmon Paul
(1)
Sawa Paulina
(1)
Schroth Alexander
(1)
Sikora Jerzy
(1)
Smolarkiewicz Mariusz
(1)
Stanton Neville
(1)
Szawerna Damian
(1)
Słupek Marcin. mgr
(1)
Teter Zbigniew
(1)
Thiele Jens
(1)
Tryboń Monika
(1)
Walker Guy
(1)
Wystalski Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(13)
1960 - 1969
(2)
Country
Poland
(34)
Germany
(3)
Language
Polish
(32)
German
(3)
English
(2)
Subject
współpraca cywilno-ratownicza
(22)
Obrona cywilna
(9)
Akcja ratownicza
(7)
Współpraca cywilno-wojskowa
(7)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(6)
Współdziałanie służb
(6)
Współpraca międzynarodowa
(6)
Zarządzanie kryzysowe
(6)
Ochrona ludności
(5)
Sytuacje kryzysowe
(4)
Wojsko
(4)
Bezpieczeństwo cywilne
(3)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(3)
Ratownictwo
(3)
Reagowanie kryzysowe
(3)
służby ratownicze
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Analiza zagrożeń
(2)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(2)
JRG
(2)
Katastrofy
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Planowanie kryzysowe
(2)
SAR
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Współpraca krajowa
(2)
Zaopatrzenie w wodę
(2)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(2)
bezpieczeństwo powszechne
(2)
ćwiczenia
(2)
Administracja publiczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Dekontaminacja
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Hiszpania
(1)
KG PSP
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Kształcenie
(1)
Lasy
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Prawo
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Straż graniczna
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Służby mundurowe
(1)
Ukraina
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
analiza społeczna
(1)
działania interwencyjne
(1)
finanse
(1)
lotnictwo
(1)
lotnictwo cywilne
(1)
medycyna katastrof
(1)
ochrona przed katastrofami
(1)
poddasza
(1)
przepisy
(1)
samoloty
(1)
transport lotniczy
(1)
trzęsienie ziemi
(1)
usuwanie skutków katastrof
(1)
zagrożenia miejscowe
(1)
zapobieganie wypadkom
(1)
zdarzenia masowe
(1)
Ćwiczenia pożarnicze
(1)
ćwiczenia ratownicze
(1)
Subject: place
Landau (Niemcy)
(1)
Niemcy
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(9)
Materiały konferencyjne
(1)
38 results Filter
Authority data
współpraca cywilno-ratownicza (hasło przedmiotowe)
zob. też służby ratownicze (hasło przedmiotowe)
No cover
Article
In basket
W ręce obywateli / Aleksandra Skrabacz // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2005/4 s.10-13.
Niedoceniamy lub marnujemy naturalne zdolności społeczeństwa do samoorganizacji na rzecz bezpieczeństwa. Tymczasem różne doświadczenia pokazują, że organizacje społęczne i inicjatywy lokalne mogą w sytuacjach kryzysowych z powodzeniem wspierać wciąż mało mobilne struktury państwowe.
No cover
Article
In basket
Strażacki bilans / Tadeusz Mitek // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2005/5 s.4-6.
Z okazji dnia strażaka któy oprzypada 4 maja, czyli w dniu św. Floriana, patrona strażaków - KG PSP dokonała podsumowania swoich działań. Oceniła stan posiadania i przedstawiła plany na przyszłość. Dotyczy to także współpracy z szeroko pojętą obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym.
No cover
Article
In basket
The functioning of the aeronautical search and rescue services in Poland / Adam Konarzewski //W: Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej. - 2018/1 (110) strony 50-60.
Sygnatura CP-56
Tłumaczenie tytułu: Funkcjonowanie usług aeronautycznych wyszukiwania i ratowania w Polsce.
Streszczenie: Artykuł analizuje prawne i instytucjonalne funkcjonowanie służb poszukiwawczo-ratowniczych (usługi ASAR) w Polsce, także w kontekście ich współpracy z władzami cywilnymi i wojskowymi. Niniejsze opracowanie dotyczy również międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych dotyczących usług ASAR. Praca zawiera prezentację najważniejszych aktów prawnych, na których opiera się organizacja i funkcjonowanie usług ASAR w Polsce, a także zadania cywilnego / wojskowego centrum koordynacji ratownictwa lotniczego oraz władz cywilnych i wojskowych odpowiedzialnych za założenie i funkcjonowanie ASAR usługi. Przedstawiono charakterystykę odpowiednich podmiotów wchodzących w skład usług ASAR, a także inne odpowiednie instrumenty prawne i dokumenty operacyjne, które są niezbędne do funkcjonowania służb poszukiwawczo-ratowniczych w Polsce.
No cover
Book
In basket
Wieloletnia interdysycplinarna współpraca z Państwową Strażą Pożarną : doświadczenia lekarskie / Józef Piotr Knap, Zbigniew Teter, Maciej Kisiel, Izabela Kucharska, Maciej Bobkowski, Wojciech Dębiński, Tadeusz Hadyś, Arkadiusz Kosowski // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 183-195. SGSPk0021750.01.
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: Autorzy, współpracujący ze strażakami od ponad ćwierćwiecza lekarze, reprezentujący MSW, MON, Minsterstwo Zdrowia, NFZ i Państwową Inspekcję Sanitarną, - przedstawiają ważne momenty, osiągnięcia wynikające z tej współpracy, oraz osobiste doświadczenia i refleksje - ukierunkowane na przyszłość.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6566 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Siły Zbrojne w realizacji zadań obrony cywilnej / Romuald Kalinowski // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej. - 2000/4 s.37-44.
Wykorzystanie wojska w systemie obrony cywilnej
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11547/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Rozmowa z dolnośląskim wojewódzkim konsertwatorem zabytków nt. współpracy władz samorządowych i rządowych z wyspecjalizowanymi służbami m.in. PSP w zakresie oceny, kontroli, pomocy w rozpoznaniu potrzeb i prawidłowym projektowaniu systemów zabezpieczeń i instalacji ppoż. oraz organizowaniu ćwiczeń pożarniczych w obiektach zabytkowych.
No cover
Article
In basket
Collective intelligence / Alejandro Salazar Ortuňo // Crisis Response Journal. - 2015/3 Vol. 10 s.34-35.
Tł.tyt.: Zbiorowa inteligencja
Na przykładzie trzęsienia ziemi w Lorca (Hiszpania) pokazano sprawną organizację i inicjatywę stworzenia elastycznej i inteligentnej społecznośc w obliczu sytuacji kryzysowych.
No cover
Article
In basket
Coordination during multi - agency emergency response: issues and solutions / Paul Salmon, Neville Stanton, Dan Jenkins, Guy Walker // Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2011/2 Vol. 20 s.140-156.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Kordynacja podczas wielokierunkowego działania interwencyjnego różnych agencji: problemy i rozwiązania
Omówiono współpracę między cywilnymi a militarnymi agencjami w działąniach interwencyjnych przeprowadzanych na wielką skalę. Omówiono probglemy współpracy militarnych agencji z z agencjami cywilnymi oraz mozliwe rozwiązania w celu wydajności współpracy.
Book
CD
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
Zob. CD-154.
Streszczenie: [Forum zostało poprzedzone ćwiczeniami grup poszukiwaczo-ratowniczych (23-30 maja 2004 r.) w Żaganiu. Podczas Forum zaprezentowano i omówiono wiele ważnych zagadnień, które w istotny sposób wpływają na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa społeczeństwom narażonym na zagrożenia współczesnego świata.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-153/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-121
25 stycznia 2018 r. w strukturach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie został uruchomiony operacyjnie Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ARCC (AIR Rescue Coordination Centre). Ośrodek dedykowany jest wszystkim użytkownikom polskiej przestrzeni powietrznej i znacznie zwiększa możliwość koordynowania przez Agencję działań poszukiwawczo- -ratowniczych służb SAR (Search and Rescue) w polskiej przestrzeni odpowiedzialności. W artykule przedstawiono m.in. przygotowania do utworzenia ośrodka, podstawy prawne jego funkcjonowania, szczegółowe zadania, zasady współpracy z innymi służbami, a także doskonalenie kwalifikacji przez personel.
No cover
Article
In basket
Marbach am Neckar: Brand einer Dachgeschosswohnung / Alexander Schroth //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2019/11 strony 907-909.
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: Pożar mieszkania na poddaszu w Marbach am Neckar.
Streszczenie: W środę 26 czerwca 2019 r. Doszło do pożaru w Marbach am Neckar przy Schillerstrasse w mieszkaniu na poddaszu czteropiętrowego domu wielorodzinnego. W artykule opisano wdrożone środki, ich skutki, rozwój sytuacji, a także lokalną współpracę w kontekście koncepcji higieny straży pożarnej Marbach.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14632/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-86
Streszczenie: Doskonalenie zawodowe w zakresie własnych kompetencji oraz ćwiczenie komunikacji pomiędzy poszczególnymi służbami to bardzo ważne elementy pracy ratownika medycznego. Szczególne znaczenie mają zatem szkolenia, podczas których uczestnicy mają do czynienia z realnymi sytuacjami i problemami, takimi jak chaos czy trudności w komunikacji pomiędzy poszczególnymi zespołami.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11527/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11875/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13801/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Aktywność społeczna w obszarze bezpieczeństwa powszechnego / Aleksandra Skrabacz // W: Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny: konferencja z okazji 61. rocznicy podpisania konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. o ochronie ofiar wojny. - Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa, 2010. - s. 29-37 SGSPk0019108.01.
Sygn.: B-371
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again