Form of Work
Artykuły
(19)
Publikacje naukowe
(6)
Książki
(3)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(8)
Author
Półka Marzena (1969- )
(2)
Sawicki Tomasz
(2)
Adair P.K
(1)
Ahrens Marty
(1)
Barker R.H
(1)
Bronowicz Jerzy
(1)
Bruszlinskij N
(1)
Bushell Paul
(1)
Bąkowicz Jan
(1)
Coburn Steven
(1)
Gann Richard G
(1)
Geiman Justin.A
(1)
Hall J.R. Jr
(1)
Henderson Joanna
(1)
Hnetkovsky Edward J
(1)
Issac J.C
(1)
Janardhan S
(1)
Jerome I
(1)
Jones J.S
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Kaczmarczyk Mateusz
(1)
Karlikowski Tytus
(1)
Knap Mateusz
(1)
Kostowski Wojciech
(1)
Laskowska-Klita Teresa
(1)
Liu Chuan
(1)
MacKay Sherri
(1)
Machowicz Stanisław
(1)
Marcus Howard A
(1)
Markey E
(1)
Marshall A.W
(1)
Mazur Joanna
(1)
Murthi R.M
(1)
Ościłowska Barbara
(1)
Paul K.T
(1)
Sherwood T.S
(1)
Sokolov S
(1)
Szymborski Janusz
(1)
Truchan Marian
(1)
Tudos A
(1)
Vyse A
(1)
Wakelyn P.J
(1)
Wanna J.T
(1)
Wargocki Ludwik
(1)
Wciórka Jacek
(1)
Weremowicz Elżbieta
(1)
Wiedemann K.E
(1)
Williamson J.W
(1)
Wójcik Zbigniew
(1)
Zelius P
(1)
Ławniczuk Włodzimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(27)
English
(2)
Subject
wyroby tytoniowe
(29)
Przyczyny pożaru
(8)
Badania pożarnicze
(7)
statystyka pożarnicza
(5)
Zapłon
(4)
Bezpieczeństwo pożarowe
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(2)
Palność - badanie
(2)
Pożary
(2)
Tworzywa sztuczne
(2)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
dzieci
(2)
meble
(2)
obiekty przemysłowe
(2)
straty popożarowe
(2)
tlenie
(2)
uzależnienie
(2)
ASTM International
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Drewno
(1)
Elektryczność
(1)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Narkotyki
(1)
Obiekty handlowe
(1)
Paliwa płynne
(1)
Palność
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przemysł
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Pyły
(1)
Pyły przemysłowe
(1)
Płomień
(1)
Statystyka pożarnicza
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Temperatura zapłonu
(1)
Termodynamika
(1)
Tryskacze
(1)
Urządzenia gaśnicze
(1)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(1)
Wybuchy
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
alkohole
(1)
edukacja
(1)
hydranty
(1)
materiały celulozowe
(1)
materiały gumowe
(1)
materiały wyposażeniowe
(1)
materiały włókiennicze
(1)
ochrona zdrowia
(1)
spalanie
(1)
szpitale
(1)
włókna
(1)
zakłady opieki zdrowotnej
(1)
Środki ogniochronne
(1)
źródło zapalenia
(1)
Subject: place
Rosja
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(6)
29 results Filter
No cover
Article
In basket
Papierosy poszły z dymem / Jan Bąkowicz, Marian Truchan // Przegląd Pożarniczy. - 1992/2-3 s.14-17.
Przedstawiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej pożaru Łódzkiej Wytwórni Papierosów, który wybuchł 25 września 1991 r.
No cover
Book
In basket
(Zdrowie naszych dzieci)
Grupa tematyczna: Inne
Streszczenie: [Zaprezentowano dane z piśmiennictwa światowego i podsumowano doświadczenia własnych przedsięwzięć badawczych i wdrożeniowych na rzecz ochrony dzieci przed rozpoczynaniem palenia, wchodzeniem w nałóg, ochrony przed paleniem biernym i jego następstwami zdrowotnymi.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-85 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Kurienie i požary / N. Bruszlinskij, S. Sokolov // Pożarnoe Delo. - 2008/8 s.42.
Tł. tyt.: Palenie papierosów a pożary
W artykule przedstawiono papierosy jako jeden z głównych czynników przyczyn pożaru. Statystyka pożarów spowodowanych przez papierosy.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 22 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Temperatura spalania bibułki sześciu papierosów o małej podatności do zapalenia
W artykule podano wyniki badań temperatur tlenia zewnętrznych części (ubocznych) sześciu papierosów o niskiej podatności do zapalenia. W eksperymencie wykorzystano papierosy różniące się typem zewnętrznej osłony papierosa (bibułek). Celem badań było oszacowanie wpływu typu zewnętrznej osłony papierosów na bezpieczeństwo pożarowe użytkowników. Badania wykonane zgdonie z ASTM E 2187-04
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 30 poz.
Tł .tyt.: Materiały powodujące powstanie pożarów w handlu detalicznym i ich niewłaściwe stosowanie przez dzieci i młodzież
Opis wpływu obecności punktowych bodźców energetycznych (płomień zapałek i tlących się papierosów) na możliwość powstania pożaru. Mimio nakazu ich używania młodzież i dzieci nie przestrzegają obowiązującego prawa. W artykule podano krótki opis raportu z badań kosztów, skutków i konsekwencji opracowany w UE dotyczący specjalnych programów edukacyjnych dla dzieci i młodziezy na ww. tematy.
No cover
Article
In basket
Slow burn fire-safe cigarettes / E. Markey // NFPA Journal. - 2002/6 Vol. 96 s.42-45.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tł.tyt.: Powolne spalanie. Bezpieczeństwo pożarowe papierosów
Omówiono trudności związane z redukcją pożarów spowodowanych przez papierosy.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 25 poz., rys., tab., wykr.
Tł.tyt.: Oszacowywanie zmniejszonej zdolności zapłonowej papierosów i ich rola w zmniejszeniu ryzyka zaistnienia pożarów miękkich mebli tapicerskich i materacy
W Wlk. Brytanii podatność do zapalenia miękkich mebli tapicerskich określa się wykorzystując jako źródło zapłonu tlący się papieros i płomyk zapalający. W USA jako źródło zapalenia w badaniach mebli miękkich stosuje się papierosy o zmniejszonej zdolności zapłonowej. Ten typ papierosa został dokładnie zdefiniowany i opisany przez National Institute for Standard and Technology i jest wykorzystywany do opracowywania empirycznej korelacji pomiędzy różnymi testami. Test został skrytykowany przez organizację Cigarette Ignition Propensity Joint Venture (CIPJV), która zbadała wpływ zmian składu papierosa na jego zdolności inicjujące reakcję spalania. Część pierwsza artykułu omawia typ badań zdolności zapłonowej przeprowadzonych z różnymi typami papierosów. Część druga ocenia rolę papierosa o zmniejszonej zdolności zapłonowej na zmniejszenie ryzyka pożaru.
No cover
Article
In basket
Cigarettes Kill / J.R. Jr Hall // NFPA Journal. - 1998/1 Vol. 92 s.56-62.
Bibliogr. 4 poz., tab.
Tł.tyt.; Papierosy zabijają
1/4 wszystkich wypadków śmiertelnych w czasie pożarów w 1995r. była spowodowana zaistnieniem spalania od tlącego się papierosa. W artykule autor omawia bardzo szczegółowo dane statystyczne z okresu 1991-95 dotyczące ilości zaistniałych pożarów od papierosów dzieląc je na grupy: wypadki w budunkach mieszkalnych, niemieszkalnych, pojazdach i na zewnątrz budynków. Najczęściej od papierosów zapalają się: materace, łóżka, miękkie meble. Analiza rozporządzenia "Cigarette Safety Act of 1984" oraz "Fire Safe Cigarette Act of 1990" opracowanego przez Krajowy Instytut Standardów i Technologii (KIST).
No cover
Article
In basket
Bibl. 27 poz., tab.
Tł. tyt.: Skłonność zapalonych papierosów do zapłonu oparów benzyny
W badaniach pożarniczych regularnie szacuje się dostępne paliwa i potencjalne źródło zapłonu określając przy tym przyczynę powstania pożaru. Celem niniejszych badań jest zbadanie skłonności zapalonych papierosów do zapłonu oparów benzyny zaś rozszerzenie poprzedniej pracy obejmuje dużą liczbę badań i szeroki zakres warunków testowych.
No cover
Article
In basket
Groźny dymek / Tomasz Sawicki // Przegląd Pożarniczy. - 2008/10 s.32-34.
Właściwości pożarowe papierosów i zagrożenie dla zdrowia ludzi uzależnionych od nałogu.
No cover
Article
In basket
Novyj zakon pomožet požarnym / A. Tudos //W: Pożarnoe Delo. - 2002/5 s.30-31.
Tł. tyt.: Nowa ustawa pomoże pożarnikom
Omówiono treść ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie ograniczenia palenia tytoniu uchwaloną przez państwową dumę rosyjskiej federacji. Szczególną uwagę zwrócono na grupę pożarów powstałych od nieuważnego palenia tytoniu i liczbę ofiar śmiertelnych w takich pożarach. Podano dane statystyczne.
No cover
Article
In basket
Uzależnienia od substancji chemicznych / Jacek Wciórka, Wojciech Kostowski, Elżbieta Weremowicz, Mariusz Jędrzejko // W: Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - s.228-253 SGSPk0019021.01.
Sygn. IBC-793 do 795
Omówienie uzależnień od środków chemicznych i innych substancji odurzających. Opisano skutki i leczenie uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-1862 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14965/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15198/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Papierosy a pożary / Tomasz Sawicki // W Akcji. - 2012/3 s.50-52.
Przedstawia zagrożenie pożarowe jakie stanowią żarzące się papierosy, przykład tragicznego w skutkach pożaru w Londyńskim metrze wywołanego niedopałkiem. Omawia przepisy dot. zakazu palenia w określonych miejscach i sytuacjach ze względu na stwarzane zagrożenie pożarowe oraz nowe normy zapłonu papierosów, których wprowadzenie ma zmniejszyć ryzyko wywołania pożaru (tzw. papierosy samogasnące).
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 3 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Wpływ papierosów na podatność do samozapłonu różnych włókien
Badano wpływ 25 różnych próbek papierosów o zmiennej gęstości, porowatości i wilgotności na zapalność włókien bawełnianych, zabezpieczonego płótna żaglowego oraz czterech włókien występujących w handlu. Wpływ papierosów na podatność do samozapłonu badanych włókien był zróżnicowany. Papierosy o małej gęstości i zmniejszonej średnicy (obwodzie) miały małe zdolności do samozapłonu włókna żaglowego i lekkich włókien handlowych.
No cover
Article
In basket
Serious fires caused by smoking materials / I. Jerome // FP & FEJ 2003-2007 [Fire Prevention & Fire Engineers Journal]. - 2003/November s.36-37.
Tabl.
Tł.tyt.: Poważne pożary spowodowane przez papierosy
Analiza strat popożarowych powstałych w wyniku pożarów spowodowanych przez papierosy w okresie styczeń-grudzień 2001 r.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2274 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2140 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again