Form of Work
Artykuły
(9)
Książki
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Jarosz Wojciech
(3)
Hirano Toshisuke
(2)
Iwata Y
(2)
Koseki H
(2)
Natsume Y
(2)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(2)
Abdullah Salim A
(1)
Arnaldos Josep
(1)
Casal Joaquim
(1)
Ferrero Fabio
(1)
Kozanoglu B
(1)
Król Bernard
(1)
Muňoz M
(1)
Prosser Tony
(1)
Shaluf Ibrahim M
(1)
Stawczyk Jan
(1)
Swebodziński Maurycy
(1)
Takahashi T
(1)
Takakashi T
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(4)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
wyrzut cieczy
(11)
Ropa naftowa
(6)
Zbiorniki
(6)
spalanie
(6)
Badania pożarnicze
(3)
Rafinerie
(3)
zjawisko slopover
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(2)
Paliwa
(2)
Palność - badanie
(2)
Wybuchy
(2)
zjawisko poolfire
(2)
Awaria przemysłowa w Bhopalu (1984)
(1)
Awaria zakładów chemicznych Flixborough (1974)
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
BLEVE
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Katastrofa platformy Piper Alpha (1988)
(1)
Materiały palne
(1)
NFPA
(1)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Rafineria (Czechowice-Dziedzice)
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Scenariusz pożarowy
(1)
Temperatura
(1)
VCE
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zapłon
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
rozprzestrzenianie się pożaru
(1)
wypadki śmiertelne
(1)
zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR)
(1)
zjawisko backdraft
(1)
zjawisko boilover
(1)
zjawisko deflagracji
(1)
zjawisko detonacji
(1)
zjawisko efektu domina
(1)
zjawisko fire plume
(1)
zjawisko flash fire
(1)
zjawisko flashover
(1)
zjawisko wyfuknięcia
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Subject: place
Bhopal (Indie)
(1)
Czechowice-Dziedzice (woj. śląskie)
(1)
Flixborough (Wielka Brytania)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(1)
11 results Filter
No cover
Article
In basket
Hot layer formation during the crude oil fires / Wojciech Jarosz, Jan Stawczyk // Zeszyty Naukowe SGSP. - 2016/2 (58) t. 1 s. 5-16.
Tłumaczenie tytułu: Formatowanie się warstwy gorącej podczas pożarów ropy naftowej
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań nad formowaniem się warstwy gorącej, warunków tworzenia się warstwy gorącej, mechanizmu wyrzutu i zjawisk towarzyszących podczas pożarów ropy naftowej, które zostały przeprowadzone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Badane zjawisko wyrzutu surowej ropy naftowej z zemulgowaną wodą w dużej skali pożaru
Wyniki badań wpływu zawiesiny wodnej zawartej w ropie naftowej na czas do wyrzutu. Badania przeprowadzono z ropą naftową zawierającą 0,3% wody w zbiorniku o szerokości 1,9 m2, z warstwą ropy o wysokości 100, 200 i 400 mm. Badano strumień ciepła promieniowania, temperaturę ropy i płomienia oraz szybkość spalania. Wykazano,że wyrzut ropy poprzedzony jest długotrwałym pożarem, natomiast czas od zapalenia do zjawiska wyrzutu (boilver) jest krótszy gdy w ropie znaduje się emulsja wodna.
No cover
Article
In basket
Floating roof storage tank boilover / Ibrahim M. Shaluf, Salim A. Abdullah // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/1 Vol. 24 s.1-7.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 29 poz., fot., sch.
Tł .tyt.: Analiza zjawiska wyrzutu w czasie pożarów zbiorników z dachami pływającymi
Omówienie wyników badań pożarów ropy naftowej magazynowanej w zbiornikach z dachami pływającymi w czasie, których powstaje zjawisko wyrzutu (boilover). W badaniach wykorzystano zbiorniki o średnicy 2.4 m i 4.5 m. Badano szybkość spalania się ropy, szybkość twoprzenia i przesuwania warstwy gorącej (hot zone), czas od chwili zapalenia się zbiornika do czasu powstania boilover oraz mechanizm powstania tego zjawiska. Dokonano również krytycznej analizy opublikowanych w literaturze danych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Zjawisko wyrzutu (boilover) paliw w czasie pożarów zbiorników z paliwami jest najniebezpieczniejszym zjawiskiem podczas działań gaśniczych. W artykule opisano wyniki badań wyrzutu, w dużej skali pożaru gazoliny i paliwa diesla. Badania wykazały, że wyrzut daja tylko paliwa wieloskładnikowe (diesel) oraz, że czas wyrzutu jest funkcją grubości paliwa i grubości wody znajdującej się na dnie zbiornika.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 11 poz., tab.
Tł .tyt.: Zjawiska boilover i slopover podczas pożaru zbiorników magazynowych zawierających ropę
W artykule przedstawiono ogólne informacje dotyczące pożarów ropy w zbiornikach. Zaprezentowano model przegrzania, mechanizm tworzenia fal ciepła w cieczy oraz zjawiska boilover i slopover.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Badania zjawiska wyrzutu (boilover) w dużej skali pożaru zbiorników z ropą naftową
Wyniki badań mechanizmu zjawiska wyrzutu paliw w czasie pożarów paliw magazynowanych w zbiornikach. Badania przeprowadzono w zbiornikach o średnicy 5 m. Wysokość warstwy paliwa w zbiorniku wynosiła 0,45 m. Czas do wyrzutu wyniósł w badaniach 70 minut, natomiast maksymalny strumień ciepła promieniowania w czasie wyrzutu przewyższał 22 razy strumień ciepła promieniowania, powstały w czasie spalania stacjonarnego.
No cover
Article
In basket
Tabl.
Omówiono wyniki badań sposobów spalania się ropy naftowej w zbiornikach, przeprowadzonych na poligonie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ze szczególnym uwzględnieniem badania szybkości tworzenia się i przemieszczania warstwy przegrzanej w ropie.
No cover
Article
In basket
Amoco Tank 11: lessons for the future / Tony Prosser // Fire. - 2008/1310 Vol. 101 s.26-27.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Tł. tyt.: Pożar rafinerii Amoco Tank 11: wnioski na przyszłość
Spojrzenie na zdarzenia związane z wybuchem pożaru rafinerii Amoco w Milford Haven w 1983 r. Doszło do wystapienia zjawiska boilover i powstania jeziora płomieni. Analiza wydarzeń i wnioski.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13327/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Dni grozy // Przegląd Pożarniczy. - 1971/8 s.6-17.
26 czerwca 1971 r. w rafinerii nafty w Czechowicach-Dziedzicach powstał tragiczny w skutkach pożar. Zginęły 33 oasoby, kilkadziesiąt zostało rannych. Pożar powstał na zbiorniku z ropą od wyłądowania atmosferycznego. W artykule zaprezentowano chronologiczny zapis ważniejszych wydarzeń, przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej i sytuację po wyrzucie ropy.
Book
In basket
Streszczenie: Kompleksowe omówienie zagadnień, niezbędnych w zrozumieniu warunków powstawania i przebiegu pożarów i wybuchów w przemyśle przerobu ropy naftowej oraz skutków tych zdarzeń. Opracowanie składa się z trzech części. Część I omawia szczegółowo różne aspekty teoretyczne i eksperymentalne reakcji spalania i pożaru oraz scenariusze pożarowe, prowadzące do powstania niebezpiecznych wypadków. Część II opisuje podstawy wybuchów, typy spalania się mieszanin (deflagracja, detonacja) oraz wybuchy powstałe w wyniku oddziaływania pożarów na urządzenia technologiczne i instalacje przemysłowe (BLEVE, Fireball, Vapour Cloud Explosion, Boilover, Flashfire). Część III dotyczy oddziaływania środowiska pożarowego, generowanego przez paliwa ropopochodne na otoczenie, a dokładniej: oddziaływania cieplnego pożaru na ludzi, urządzenia technologiczne oraz oddziaływania dymu jako głównego nośnika ciepła i związków toksycznych w pożarach przebiegających na otwartej przestrzeni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1047/17, W-1047/16, W-1047/15, W-1047/13, W-1047/12, W-1047/11, W-1047/10, W-1047/9, W-1047/8, W-1047/7, W-1047/6, W-1047/5, W-1047/4, W-1047/3 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20252/Czyt., W-1047/2 Czyt., W-1047/1 Pozarnictwo (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again