Source
Katalog zbiorów
(175)
Form of Work
Publikacje naukowe
(123)
Artykuły
(31)
Książki
(12)
Rękopisy
(12)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(142)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(142)
Author
Lipiński Stanisław
(25)
Naworol Ireneusz
(13)
Denczew Sławczo
(9)
Dzień Grzegorz
(7)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(7)
Marciniak Andrzej
(6)
Równicki Piotr
(5)
Zarzycki Jarosław (1969- )
(5)
Budziński Zdzisław
(4)
Łabędzki Józef
(4)
Dworecki Stanisław E. (1945- )
(3)
Gawin Aleksander
(3)
Grosset Ryszard (1954 - )
(3)
Suchecki Włodzimierz
(3)
Wnęk Waldemar
(3)
Adamski Aleksander
(2)
Bułat Andrzej
(2)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(2)
Grzywaczewski Zbigniew
(2)
Kustra Piotr
(2)
Lewandowski Lech
(2)
Lubaszka Lucjan
(2)
Mazurek Mariusz
(2)
Ościłowska Barbara
(2)
Równicka Karolina
(2)
Szajewska Anna
(2)
Wolanin Jerzy. (1950-
(2)
Wróblewski Dariusz
(2)
Wysoczyński Przemysław
(2)
Adamczyk Krzysztof
(1)
Adamczyk Michał
(1)
Adamski Aleksander. bryg. mgr inż
(1)
Andruszkiewicz Marek
(1)
Antosik Rafał
(1)
Baniecki Leszek
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Biernacki Karol
(1)
Bingham Robert C
(1)
Bogdański Mieczysław
(1)
Brancewicz Ryszard
(1)
Buczko Dariusz
(1)
Budzyński Zdzisław. mł. bryg. mgr inż
(1)
Chamot Piotr
(1)
Chmiel Michał
(1)
Chmielewski Jan
(1)
Chojecki Mirosław
(1)
Chojnowski Tomasz
(1)
Chuchro Marcin
(1)
Czarnecki Marcin
(1)
Dobrzański Mieczysław Michał
(1)
Drzymała Tomasz
(1)
Duplicka Urszula
(1)
Dzidek Mirosław
(1)
Fic Michał
(1)
Flis Marcin
(1)
Fronczak Krzysztof
(1)
Gałaj Jerzy
(1)
Gałat Jacek
(1)
Gałek Stanisław
(1)
Gierski Edward
(1)
Gikiewicz Magdalena
(1)
Gonera Piotr
(1)
Gołębiowski Marcin
(1)
Grabek Paulina
(1)
Grabowski Dariusz
(1)
Grochowski Łukasz
(1)
Grunt-Mejer Iwona
(1)
Grzesik Mariusz
(1)
Guzy Zbigniew
(1)
Guła Przemysław
(1)
Górecki Michał
(1)
Gębka Arkadiusz
(1)
Hamanowicz Edward
(1)
Henke Andreas
(1)
Hieropolitański Tomasz
(1)
Janik Paweł
(1)
Januszewski Mirosław
(1)
Jarząb Urszula
(1)
Jastrzębski Daniel
(1)
Jesionek Jacek
(1)
Kaczmarek Daniel
(1)
Kaczor Tomasz
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kaliński Paweł
(1)
Kamiński Andrzej
(1)
Karasiński Stanisław
(1)
Karlikowski Tytus
(1)
Klecha Rafał
(1)
Klimczak Konrad
(1)
Knap Magdalena
(1)
Kobyłka Damian
(1)
Koch Michael
(1)
Kociołek Krzysztof
(1)
Kolekta Krzysztof
(1)
Konecki Marek
(1)
Kosiński Janusz
(1)
Kosowicz Krzysztof
(1)
Kosowski Bogdan
(1)
Kowalik Wojciech
(1)
Kowalski Edmund
(1)
Year
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(101)
2000 - 2009
(46)
1990 - 1999
(11)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(7)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(174)
United States
(1)
Language
Polish
(174)
English
(1)
Subject
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(91)
Akcja ratownicza
(77)
Zabezpieczenie operacyjne
(69)
zabezpieczenie logistyczne
(36)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(34)
Zaopatrzenie w wodę
(14)
zabezpieczenie techniczne
(13)
zagrożenia miejscowe
(13)
Powódź
(12)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(11)
Współdziałanie służb
(9)
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
(9)
zabezpieczenie akcji ratowniczej
(9)
bilans sił i środków
(8)
Obiekty zabytkowe
(7)
Lasy
(6)
Zagrożenia pożarowe
(6)
analiza bezpieczeństwa
(6)
Analiza zagrożeń
(5)
Budynki wysokie
(5)
Klęski żywiołowe
(5)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(5)
Sytuacje kryzysowe
(5)
Taktyka walki z pożarami
(5)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(5)
szpitale
(5)
JRG
(4)
Obiekty handlowe
(4)
Państwowa Straż Pożarna
(4)
Pożary
(4)
Transport kolejowy
(4)
Zarządzanie kryzysowe
(4)
kontenery
(4)
plany operacyjno-ratownicze
(4)
Akcja gaśnicza
(3)
Katastrofy budowlane
(3)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Organizacja straży pożarnych
(3)
Paliwa
(3)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(3)
Ratownictwo techniczne
(3)
Statki wodne
(3)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(3)
przepisy
(3)
zabezpieczenie medyczne
(3)
Analiza ryzyka
(2)
Awarie przemysłowe
(2)
BHP
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Budownictwo użyteczności publicznej
(2)
Dowodzenie
(2)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(2)
Katastrofy kolejowe
(2)
Metro
(2)
Obiekty sakralne
(2)
Obrona cywilna
(2)
Planowanie kryzysowe
(2)
Pojazdy pożarnicze
(2)
Pożary masowe
(2)
Pożary wewnętrzne
(2)
Proces decyzyjny
(2)
Przyczyny pożaru
(2)
Ratownictwo chemiczne
(2)
Ratownictwo medyczne
(2)
Samochody pożarnicze
(2)
Sprzęt gaśniczy
(2)
Sprzęt ratowniczy
(2)
Stacje benzynowe
(2)
Wybuchy
(2)
Wypadki drogowe
(2)
Wypadki kolejowe
(2)
Zagrożenia zdrowia
(2)
Zagrożenie wybuchowe
(2)
Zdarzenia masowe
(2)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(2)
rejon operacyjny
(2)
sprzęt specjalistyczny
(2)
sprzęt łącznościowy i alarmowania
(2)
tereny miejskie
(2)
wypadki strażaków
(2)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(2)
zapobieganie wypadkom
(2)
Ćwiczenia pożarnicze
(2)
Łączność
(2)
Alarmowanie
(1)
Aparaty oddechowe
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Budynki
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Dowodzenie strategiczne
(1)
Elektrownie
(1)
Ewakuacja
(1)
Ewakuacja ludności
(1)
Ewakuacja medyczna
(1)
Grupy poszukiwawczo-ratownicze
(1)
Grupy specjalistyczne
(1)
Hale (budynki)
(1)
Instytucje
(1)
Subject: place
Kuźnia Raciborska (woj. śląskie)
(2)
Buncefield (Wielka Brytania)
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Moskwa (Rosja)
(1)
Polska
(1)
Rosja
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo śląskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(131)
Rozprawa doktorska
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
175 results Filter
No cover
Article
In basket
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia / Marcin Chuchro // Strażak - . - 2013/5 s.50-51.
Przedstawia problematykę zabezpieczenia strefy działań ratowniczych i wydzielenia z niej strefy niebezpiecznej, omawia cele zabezpieczenia miejsca zdarzenia, sprzęt, oświetlenie, blokowanie ruchu na drogach.
No cover
Article
In basket
Zabezpieczenie medyczno-sanitarne akcji ratowniczych oparte jest na doraźnej pomocy leczniczej pogotowia ratunkowego, które przyjeżdżając na wezwanie załatwia konkretny przypadek a nie zajmuje się zabezpieczeniem systemowym tych działań. Znaczenie i rola podoficera sanitarnego.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-15
W artykule przedstawiono sposób materiałowego zabezpieczenia akcji gaśniczej jak w przypadku zaopatrzenia wodnego, dostarczanie sprzętu, ochrona i oświetlenie miejsca pożaru czy też pomoc lekarska.
No cover
Article
In basket
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia / Piotr Gonera // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/12 strony 30-33.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia zabezpieczenia miejsca akcji ratowniczo-gaśniczej, aby zminimalizować zagrożenie dla ratowników, poszkodowanych oraz innych osób. Omówiono sposoby i zasady ustawienia samochodów podczas zdarzeń drogowych w zależności od rodzaju drogi i warunków terenowych.
No cover
Article
In basket
Testament oficera technicznego / Bogusław Poremski // W: Przegląd Pożarniczy. - 2017/8 s.42-44.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opis przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej sprzed 25 lat pod kątem rodzaju i wykorzystania sprzętu technicznego. Omówiono problemy techniczne, awarie, konieczne naprawy i organizację dostaw części zamiennych. Korzystając z tych doświadczeń autor artykułu, dowódca i organizator zabezpieczenia technicznego w czasie pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej, przedstawił propozycję prawidłowej organizacji systemu zabezpieczenia technicznego podczas długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych.
No cover
Article
In basket
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia podczas działań ratowniczo-gaśniczych po katastrofie kolejowej / Krzysztof Kociołek // Magazyn Ratowniczy 998: kwartalnik poświęcony problemom ratownictwa. - 2000/2 s.27-29.
Podano zasady postępowania dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej bezpośrednio po przybyciu na miejsce katastrofy kolejowej oraz elementy wpływające na sposób określenia bezpiecznej strefy.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16224/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Roty asekuracyjne / Waldemar Pruss // W: W Akcji. - 2015/5 strony 52-54.
Przedstawiono genezę powstania rot asekuracyjnych w USA, mających pomagać strażakom w sytuacjach zagrożenia, co związane było z dużą liczbą wypadków szczególnie podczas pożarów wewnętrznych. Przedstawiono polskie przepisy dot. stosowania asekuracji podczas działań w strefie zagrożenia oraz wyposażenie rot asekuracyjnych i przydatny sprzęt.
No cover
Article
In basket
Hochwasserschutz erfolgreich getestet / F. Nellen // Schweizerische Feuerwehr-Zeitung. - 2000/3 s.51-53.
Tł .tyt.: Przetestowano skuteczną ochronę przeciwpowodziową
Przedstawiono wyniki testów sprawności ochrony przeciwpowodziowej w Naters nad rzeką Kelenbach. Ćwiczenia przeprowadzono na wybranym scenariuszu, który obejmował akcje ratownicze, szybkość działań ratowniczych, ewentualne zagrożenia.
No cover
Article
In basket
Zabezpieczenie logistyczne jednostek ratowniczych w długotrwałych akcjach / Jan Szymczyk //W: Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia (ASzWoj). - 2017/2 (22) strony 195-217.
Sygnatura: CP-109
Do określenia akcji ratunkowej mianem długotrwałej upoważnia czas jej trwania, który przekracza 6 godzin. Akcja ratownicza to wszelkie działania podejmowane przez służby mające na celu ratowanie zdrowia i życia osób poszkodowanych w różnego rodzaju zdarzeniach, a także likwidacja skutków tych zdarzeń. Sprawne prowadzenie akcji ratowniczych wymaga zaspokojenia potrzeb logistycznych oraz medycznych osób poszkodowanych oraz prowadzących działania ratownicze. Ich zaspokojenie gwarantuje ratownikom możliwość oraz komfort prowadzenia akcji. Obowiązek prowadzenia akcji ratowniczych wynika z Konstytucji i spoczywa na organach państwowych. Zasady funkcjonowania polskiego systemu ratownictwa określa szereg aktów prawnych. Zakres przedmiotowy artykułu został podzielony na trzy zagadnienia teoretyczne. Pierwsze z nich ukazuje teorię logistyki w sytuacjach kryzysowych, opisując rządzące nią mechanizmy i sposób organizacji zarządzania kryzysowego na terenie Polski. Druga część artykułu w całości poświęcona została organizacji długotrwałych akcji ratunkowych. Ustalone zostają priorytety w organizacji działań ratowniczych, określone najważniejsze potrzeby jednostek biorących udział w akcjach ratowniczych. Trzecia część to przykład długotrwałej akcji ratowniczej. Dwa zagadnienia teoretyczne skonfrontowane zostały z trzecią częścią, przedstawiającą organizację długotrwałej akcji ratowniczej na przykładzie działań prowadzonych po katastrofie kolejowej, do której doszło 3 marca 2012 roku w okolicy miejscowości Szczekociny oraz powodzi w Krakowie w roku 2010.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Omówiono możliwości wykorzystania systemów zabezpieczających dany obiekt przez dowódcę ewentualnej akcji ratowniczo-gaśniczej.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15826/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Megawaty w płomieniach / Wiesław Wypych // Przegląd Pożarniczy. - 2012/11 s.10-12.
Przedstawia zabezpieczenie przeciwpożarowe elektrowni Turów w Bogatyni, zawiera opis akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru elektrowni w lipcu 2012 r.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4942 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7056/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę porównowawczą i przykład systemu zabezpie4czenia logistycznego w Państwowej Straży Pożarnej, kładąc nacisk na jego modernizację i usprawnienie.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2311 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-211 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again