Form of Work
Artykuły
(13)
Książki
(12)
Publikacje fachowe
(5)
Publikacje naukowe
(5)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(10)
Author
Hamanowicz Edward
(2)
Niciński Kazimierz
(2)
Plichta Edyta
(2)
Sałaciński Krzysztof
(2)
Bura Paulina
(1)
Drewniacka Beata
(1)
Drewniacki Dariusz
(1)
Dziengielewski Andrzej
(1)
Elbanowska-Ciemuchowska Stefania
(1)
Gwardyński Robert
(1)
Gąska Marek
(1)
Jankowski Dariusz
(1)
Jarosz Ryszard
(1)
Kabat Sylwester
(1)
Kała Dariusz P
(1)
Kisilowska Małgorzata
(1)
Kociołek Krzysztof T
(1)
Kogut Bogusław
(1)
Kondraciuk Piotr
(1)
Kowalczyk Maciej
(1)
Lewandowski Lech
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Milka Arkadiusz
(1)
Niziołek Ryszard
(1)
Nowak-Obelinda Barbara
(1)
Nowicki Janusz
(1)
Palucci Antonio
(1)
Pietruszkiewicz Piotr
(1)
Plywaczewski Wieslaw
(1)
Pobudek Krzysztof
(1)
Potakowski Paweł
(1)
Przyłuska Elżbieta
(1)
Pykało Jerzy
(1)
Rybak Jarosław
(1)
Szela Artur
(1)
Szymczyk Patryk
(1)
Wach Eugeniusz
(1)
Zaręba Stanisław
(1)
Ziętek Agata W
(1)
Świerczyński Marek
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(29)
Germany
(1)
Italy
(1)
Language
Polish
(31)
Subject
Ochrona zabytków
(23)
Dobra kultury
(11)
Obiekty zabytkowe
(9)
zabytki
(8)
Ewakuacja
(5)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(5)
Ochrona przeciwpożarowa
(4)
Muzea
(3)
Ochrona dziedzictwa kulturowego
(3)
plany operacyjno-ratownicze
(3)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Ewakuacja ludności
(2)
Ewakuacja materiałowa
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Zbiory muzealne
(2)
kultura i sztuka
(2)
ochrona
(2)
prawo humanitarne
(2)
przepisy
(2)
Administracja rządowa
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo kulturowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Czerwony Krzyż
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Historia
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Obiekty sakralne
(1)
Obrona cywilna
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Organizacja
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Planowanie kryzysowe
(1)
Pożary
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Prawo
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
System obronny państwa
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Służby mundurowe
(1)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(1)
Wojna
(1)
Wojsko
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
obrona
(1)
planowanie
(1)
prawo międzynarodowe
(1)
promieniowanie
(1)
służby
(1)
technologia
(1)
współpraca cywilno-ratownicza
(1)
zagrożenia nadzwyczajne
(1)
zmiany klimatyczne
(1)
Subject: time
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
2001-
(2)
1901-2000
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Praca dyplomowa
(2)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Kultura i sztuka
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
31 results Filter
No cover
Article
In basket
Zagrożenie zalaniem / Edyta Plichta // W: Przegląd Pożarniczy. - 2017/12 s. 26-27.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opis problemów związanych z ochroną zabytków i muzeów oraz ewakuacją zbiorów muzealnych. Omówienie konieczności instalacji systemów sygnalizacji wykrywania oraz monitorowania różnego typu zagrożeń np. pożarów lub wycieków.
No cover
Article
In basket
Chronić z głową / Elżbieta Przyłuska // Przegląd Pożarniczy. - 2016/1 s.30-31.
Sygnatura: CP-13
Znaczenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i zaznajomienie z nią pracowników w celu zminimalizowania zagrożenia pożarowego dóbr kultury.
No cover
Article
In basket
Analiza zagrożenia pożarowego obiektów "Zamku Książ" oraz wytyczne zabezpieczenia. Część I / Ryszard Jarosz, Andrzej Dziengielewski, Krzysztof Pobudek // W: Zamek Książ [praca naukowo-badawcza]. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 1983. - 43 s. SGSPk0008999.01.
PN-B-9
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Doagnostyka laboratoryjna dot. bezpieczeństwa przed radiacją, zmianami klimatycznymi. Technologie przemysłowe i ochrona zabytków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1823/1 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Ochrona zabytków przed zagrożeniami stanowi jedno z podstawowych zadań administracji publicznej i kierowników jednostek organizacyjnych posiadających zabytki lub nimi zarządzających. Zagrożenia spowodowane klęskami żywiołowymi, pożarami, czy niektórymi zjawiskami współczesnej cywilizacji jak terroryzm, awarie techniczne i przemysłowe, jak dowodzą doświadczenia ostatnich lat w Polsce - są szczególnie niebezpieczne i szkodliwe dla narodowego dziedzictwa kulturowego. W artykule przedstawiono plany ochrony zabytków.
No cover
Article
In basket
Plan ewakuacji ludzi i mienia, dóbr kultury narodowej z zamku Książ-Wałbrzych / Edward Hamanowicz, Marek Świerczyński // W: Zamek Książ [praca naukowo-badawcza]. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 1983. - 37 s.: rys., zał. SGSPk0008999.01.
PN-B-9
No cover
Article
In basket
Operacyjny plan obrony przeciwpożarowej Zamku "Książ" / Piotr Pietruszkiewicz, Ryszard Niziołek, Stanisław Zaręba // W: Zamek Książ [praca naukowo-badawcza]. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 1983. - 17 s.: rys. SGSPk0008999.01.
PN-B-9
No cover
Article
In basket
Znaczenie słowa humanitarny i zastosowanie prawa wobec ochrony dziedzictwa kulturowego.
No cover
Article
In basket
W artykule przedstawiono sposoby przenoszenia i zabezpieczenia zbiorów muzealnych przed pożarem lub zalaniem. Jedną z najważniejszych metod przeciwdziałania pożarowi i zalaniu oraz ograniczania ich skutków jest wyposażenie obiektów w odpowiednią infrastrukturę, tj. urządzenia techniczne umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie powstałego zagrożenia. W ostatnich latach można było dostrzec bardzo duży postęp w tym zakresie. Obecnie mamy do dyspozycji liczne rozwiązania, które umożliwiają skuteczne i bardzo wczesne wykrycie oraz automatyczne ograniczenie, a nawet zneutralizowanie wielu rodzajów zagrożeń. W przypadku wykrywania pożaru albo zalania każda sekunda jest dosłownie na wagę złota i decyduje o skuteczności późniejszych działań ratowniczych. W związku z tym bezwzględnie powinniśmy wykorzystywać wszelkie możliwości techniczne i organizacyjne. Jeżeli zapewnimy odpowiedni czas na wykrycie zagrożenia, możliwa będzie lepsza ochrona zbiorów przed ich nieodwracalnym uszkodzeniem, zniszczeniem czy utratą. W przypadku pożaru najważniejsze jest wykrycie go w bardzo wczesnej fazie, czyli w fazie tlenia lub wzrostu temperatury ponad normę, czyli wówczas, gdy jeszcze nie powstał otwarty ogień i nie nastąpiło jego rozgorzenie. Najlepiej ilustruje to wykres faz rozwoju pożaru przedstawiający wzrost temperatury w funkcji czasu. Jeżeli pozwolimy na niekontrolowany rozwój pożaru, który osiągnie stan rozgorzenia, to szanse na jego opanowanie i uratowanie obiektu (strefy pożarowej) są praktycznie równe zeru.
No cover
Article
In basket
Ochrona dóbr kultury. Cz.3. Zagrożenia nadzwyczajne / Jerzy Pykało // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2001/3 s.24-28.
Omówiono zasady zabezpieczania dóbr kultury na wypadek zaistnienia zagrożeń nadzwyczajnych oraz plany ich ochrony.
No cover
Article
In basket
Ratowanie zabytków / Jarosław Rybak // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2003/4 s.28-29.
Omówiono stan zabezpieczenia zabytków w Polsce.
No cover
Article
In basket
Plan ewakuacji ludzi, mienia z obiektów podzamcza (budynku nr 4) Książ-Wałbrzych / Edward Hamanowicz, Maciej Kowalczyk // W: Zamek Książ [praca naukowo-badawcza]. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 1983. - 36 s.: rys., zał. SGSPk0008999.01.
PN-B-9
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PS-585 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w Polsce / Dariusz Jankowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2015/9 s.29-31.
Przedstawia definicję pojęć zabytek i ochrona zabytków, różne formy ochrony zabytków oraz zadania administracji państwowej i odpowiednich urzędów w tym zakresie, na podstawie obowiązujących przepisów.
No cover
Article
In basket
Ewakuacja / Krzysztof T. Kociołek // W: Przegląd Pożarniczy. - 2017/12 s. 23-25.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omawia zagadnienia ewakuacji ludzi i zabytków z muzeów i obiektów zabytkowych. Przedstawia zawarte w w przepisach założenia dot. zabezpieczenia i ewakuacji na wypadek różnych zagrożeń oraz problemy praktyczne występujące podczas działań rzeczywistych.
No cover
Article
In basket
Rozmowa z dolnośląskim wojewódzkim konsertwatorem zabytków nt. współpracy władz samorządowych i rządowych z wyspecjalizowanymi służbami m.in. PSP w zakresie oceny, kontroli, pomocy w rozpoznaniu potrzeb i prawidłowym projektowaniu systemów zabezpieczeń i instalacji ppoż. oraz organizowaniu ćwiczeń pożarniczych w obiektach zabytkowych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 18 poz.
Tł.tyt.: Współpraca policji, straży granicznej i służby celnej w zwalczaniu przestępczości wymierzonej w dziedzictwo kulturowe
Artykuł przedstawia zagadnienia dotyczące współpracy policji, straży granicznej i służb celnych w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. W pierwszej części opracowania, przedstawiono najważniejsze podmioty, jak np państwowa organizacja do walki z przestępstwem wymierzonym w dziedzictwo kultury. Na przykłądzie takich podmiotów jak Interpol, Europol czy Eurojust, a także organizacji ściśle z nimi współpracującymi np. UNESCO, Międzynarodowej Rady Muzeów, Światowej Organizacji Celnej a takze Katalogu utraconych dzieł sztuki, w drugiej części autor przedstawia te instrumenty współpracy międzynarodowej organów ścigania, któe można skutecznie wykorzystać w walce z przestepczością wymierzoną w narodowe i światowe dziedzictwa kultury.
Book
In basket
Stan prawny na 1 września 2009 r.
Bibliogr.,wykaz aktów prawnych
Streszczenie: Zamiarem autorów było napisanie poradnika pomocnego w organizacji szkolenia i zgłębianiu postanowień aktów prawa krajowego dotyczących ochrony zabytków, który przybliżałby również zasadnicze normy prawa międzynarodowego o ochronie dóbr kulturalnych w czasie konfliktów zbrojnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1014/10, W-1014/9, W-1014/8, W-1014/7, W-1014/6, W-1014/5, W-1014/4, W-1014/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1014/2 Czyt. [magazyn], W-1014/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9425/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again