Form of Work
Publikacje naukowe
(10)
Artykuły
(4)
Książki
(3)
Status
only on-site
(13)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(13)
Author
Smolarkiewicz Mariusz
(4)
Aleksandrowicz Kamil
(1)
Bereza Adrian
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Chojan Przemysław
(1)
Filary Stefan
(1)
Gawroński Jacek
(1)
Jarocka-Krzemkowska Małgorzata
(1)
Jopek Tadeusz
(1)
Krysiuk Katarzyna
(1)
Kucharska Anna
(1)
Kęsoń Tadeusz Józef
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Machowski Marcin
(1)
Motyka Paweł
(1)
Mrówka Dariusz
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Nowak Bartosz
(1)
Omyła Andrzej
(1)
Płochocki Kamil
(1)
Rękas-Romaniuk Agnieszka
(1)
Stackiewicz Anna. mgr
(1)
Szewczyk Joanna
(1)
Słojkowski Marcin
(1)
Tryboń Monika
(1)
Walkowiak Bartosz
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
zagrożenia komunikacyjne
(13)
Transport drogowy
(4)
wypadki komunikacyjne
(4)
Wypadki drogowe
(3)
zagrożenia miejscowe
(3)
zagrożenia techniczne
(3)
Akcja ratownicza
(2)
Komunikacja miejska
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
(1)
Katastrofy
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Komunikacja
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
LPG
(1)
Młodzież
(1)
Paliwa
(1)
Pojazdy
(1)
Pojazdy specjalne
(1)
Prognozowanie zagrożeń
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo drogowe
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Samochody
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Współpraca krajowa
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zagrożenia życia
(1)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
autostrady
(1)
dzieci
(1)
infrastruktura komunalna
(1)
przepisy
(1)
wypadki kolejowe
(1)
zagrożenia powodziowe
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Województwo lubelskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(12)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
17 results Filter
No cover
Article
In basket
Systemy zasilania pojazdów. Zagrożenia. Cz. 1 / Jacek Gawroński // 998 : czasopismo straży pożarnych. - 2011/6 s.48-51.
Opis zagrożeń występujących podczas pożarów pojazdów w zależności od rodzaju zastosowanego systemu zasilania.
No cover
Article
In basket
Zagrożenia na przejazdach kolejowych / Paweł Motyka // Strażak - . - 2015/7 s.18-19.
Opisuje różne akcje ratownicze prowadzone przez straż pożarną po wypadkach na przejazdach kolejowych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11531/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14359/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11601/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11206/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 47-49.
Streszczenie: Tematem niniejszej pracy jest „Analiza czynników zagrożeń dla działań ratowniczych prowadzonych przy zdarzeniach z udziałem pojazdów wykorzystujących innowacyjne rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne”. Cały ten tekst podzielony został na sześć głównych części. Trzy pierwsze rozdziały posiadające charakter teoretyczny mają na celu przedstawienie problematyki. Kolejne to natomiast wyniki badania własnego oraz część projektowa, które mają na celu przedstawienie opinii funkcjonariuszy Państwowej Straży pożarnej oraz zaproponowanie modyfikacji. Do tego, do niniejszego materiału dołączone zostało wprowadzenie oraz podsumowanie. W pierwszym rozdziale omówione zostały metody badawcze zastosowane do analizy oraz problemy, których rozwiązanie wypracowane zostanie w dalszej części pracy. Rozdział drugi poświęcony jest charakterystyce innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych przy budowie nowoczesnych pojazdów samochodowych. W trzeciej części pracy skupiono się na badaniu zagrożeń ujawnionych w praktyce i oczekiwaniach podczas działań ratowniczych przy zdarzeniach z udziałem pojazdów z innowacyjnymi rozwiązaniami. W kolejnym rozdziale dokonano oceny zakresu możliwości wykorzystania dotychczas stosowanych metod ratowniczych na potrzeby obsługi zdarzeń z udziałem pojazdów innowacyjnych. Kolejnym etapem było przeprowadzenie badania ankietowego wśród 50 ratowników z Państwowej Straży Pożarnej biorących udział w zdarzeniach na drogach. Wyniki ankiety pozwoliły na poznanie opinii dotyczącej poziomu wiedzy, prowadzonych szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, zaplecza sprzętowego oraz obecnego przygotowania ratowników do działań ratowniczych przy pojazdach tradycyjnych i innowacyjnych. Ostatnia część pracy poświęcona jest propozycji modyfikacji przygotowania operacyjnego do działań ratowniczych przy pojazdach innowacyjnych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17214/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12081/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15941/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Straż pożarna kieruje ruchem drogowym / Małgorzata Jarocka-Krzemkowska // 998 : czasopismo straży pożarnych. - 2011/6 s.22-27.
Zasady kierowania ruchem drogowym przez strażaków w czasie akcji ratowniczej, gesty sygnalizacyjne kierowania ruchem (opis i ilustracje).
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11347/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10955/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Analiza przyczyn i akcji ratowniczych na wybranych przykładach wypadków masowych w komunikacji miejskiej.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Transport, bezpieczeństwo transportu
Streszczenie: Książka ta stanowi syntezę różnych obszarów wiedzy wpływających bezpośrednio i pośrednio na bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie. Literatura przedmiotu jest trudno dostępna (wyczerpane nakłady, brak możliwości zakupu) i rozproszona. Z tej przyczyny, aby zaoszczędzić czas na poszukiwanie literatury, skrypt zawiera w znacznej części streszczenia lub wypisy z dorobku innych autorów - znawców przedmiotu oraz własne opracowania autora.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1539, IBC-1530 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1516/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7743/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7751/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 59-60.
Streszczenie: Celem pracy jest analiza zagrożeń występujących na terenie powiatu lubelskiego w kontekście wykorzystywanych sił i środków. Praca została podzielona na trzy rozdziały. w rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki powiatu lubelskiego oraz zagrożeń występujących na terenie powiatu. Zagrożenia podzielono na pożary i najczęściej występujące miejscowe zagrożenia, w tym zagrożenia powodziowe, chemiczne, komunikacyjne w tym rozdziale również przedstawiono dane statystyczne ze zdarzeń w latach 2017-2020. Na podstawie charakterystyki zagrożeń, danych statystycznych i danych historycznych dokonano oceny ryzyka występujących zagrożeń. w rozdziale drugim skupiono się na analizie aspektów prawnych podmiotów będących w systemie ksrg. w kolejnym kroku opisano działania jakie wykonuje się w związku z występującymi zagrożeniami w powiecie lubelskim oraz dokonano oceny potencjału ratowniczego jakim dysponuje ksrg w powiecie. Podczas oceny potencjału ratowniczego przedstawiono rozmieszczenie jednostek PSP oraz OSP włączonych do ksrg w powiecie lubelskim. w ostatnim rozdziale została przedstawiona i przeanalizowana ankieta. Ankieta dotyczyła problemu pracy jakim było „Czy siły i środki wykorzystywane do reagowania na zagrożenia w powiecie lubelskim są wystarczające?” oraz miała wskazać środki jakie należy podjąć aby poprawić poziom bezpieczeństwa w powiecie. w tym rozdziale przedstawiono również wnioski z pracy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18392/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again