Form of Work
Artykuły
(10)
Publikacje naukowe
(5)
Książki
(2)
Status
only on-site
(7)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(7)
Author
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Bielecka Marta Anna
(1)
Casadei Folco
(1)
Gajek Agnieszka
(1)
Giannopoulos Georgios
(1)
Gigoła Michał
(1)
Grzegorczyk Krzysztof
(1)
Gustin Bill
(1)
Guzek Marek
(1)
Jaśkiewicz Marek
(1)
Jurecki Rafał S
(1)
Jóźwiak Zofia
(1)
Kierzkowski Artur
(1)
Krasnodębski Grzegorz
(1)
Kulczyk Jan
(1)
Kwaśniowski Stanisław
(1)
Larcher Martin
(1)
Lewandowski Henryk
(1)
Lozia Zbigniew
(1)
Michalik Jerzy S
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Orankiewicz Grzegorz
(1)
Poloczek Kamila
(1)
Salamonowicz Zdzisław
(1)
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(1)
Solomos George
(1)
Sulęta Władysław Ryszard
(1)
Szulkowski Paweł
(1)
Walczyk Tadeusz
(1)
Woliński Marek
(1)
Wójcik Arkadiusz
(1)
Zaskórski Florian
(1)
Zdanowicz Piotr
(1)
Zgodziński Tomasz
(1)
Zielińska Edyta
(1)
Ziomek Marcin
(1)
[i in.]
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(16)
United States
(1)
Language
Polish
(16)
English
(1)
Subject
zagrożenia transportowe
(15)
Katastrofy transportowe
(3)
Transport materiałów niebezpiecznych
(3)
Akcja ratownicza
(2)
LPG
(2)
Samochody
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Symulacja
(2)
Transport kolejowy
(2)
cysterny
(2)
zagrożenia miejscowe
(2)
ADR
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Atak terrorystyczny
(1)
BLEVE
(1)
Komunikacja miejska
(1)
Lotniska
(1)
Metro
(1)
Paliwa gazowe
(1)
Paliwa płynne
(1)
Porty morskie
(1)
Pożary
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Ryzyko
(1)
System ochrony przeciwpożarowej
(1)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(1)
Terroryzm
(1)
Transport
(1)
Transport drogowy
(1)
Wybuchy
(1)
Wypadki
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zbiorniki
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
czas
(1)
katastrofy wodne
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
przepisy
(1)
samoloty
(1)
stacje kolejowe
(1)
systemy komputerowe
(1)
szkło
(1)
Subject: place
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
17 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Materiały i substancje niebezpieczne
Streszczenie: W książce opisano systemy regulujące zasady przewozu ładunków niebezpiecznych, szczególnie podkreślono konieczność ujednolicenia przepisów obowiązujących we wszystkich krajach UE, opisano również związane z transportem tych ładunków zagrożenia dla ludzi i środowiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20265 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20264/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Opis zagrożeń pożarowych i wybuchowych związanych z transportem gazów płynnych.
No cover
Article
In basket
Prezentuje dane dot. transportu towarów niebezpiecznych w Polsce, przyczyny zagrożeń oraz wypadków w transporcie drogowym, ocenę możliwych skutków awarii. Przedstawiono kilka scenariuszy awarii cystern przewożących różnego rodzaju substancje chemiczne (LPG, chlor, amoniak) oraz możliwe zagrożenia terrorystyczne - scenariusz uwolnienia kwasu solnego, azotowego lub siarkowego
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 33 poz., tab.
Tł.tyt.; Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu - badania w symulatorze jazdy samochodem
W publikacji przedstawiono wyniki badań dotyczące czasu reakcji kierowców pojazdó samochodowych w sytuacjach zagrożenia wypadkowego. Badania te zostały wykonane w symulatorze jazdy samochodem autoPW w ramach projektu badawczego N50901631/1251. W zainscenizowanej sytuacji przedwypadkowej, badany kierowca próbując uniknąć zderzenia z przeszkodą, zmuszony był do wykonania manewru hamowania. Przebadano 107 osób różniących się wiekiem i doświadczeniem w prowadzeniu samochodu.
No cover
Article
In basket
Fizykochemiczne zagrożenia związane z wypadkami pojazdów ADR / Kamila Poloczek //W: Kwartalnik Policyjny. - 2020/1-2 strony 114-118.
Sygnatura CP-121
Streszczenie: Zdarzenia drogowe – zarówno kolizje, jak i wypadki, w których uczestniczą pojazdy przewożące towary niebezpiecz-ne, w przypadku rozszczelnienia opakowań tych produktów mogą generować poważne zagrożenia. W zależności od specyfiki oraz ilości tych substancji w niebezpieczeństwie może być życie i zdrowie ludzi i zwierząt, mienie, a także środowisko naturalne, jeśli ulegnie skażeniu. Ładunek tak przewożony określany jest jako towary niebezpieczne, ponieważ charakteryzujesię „właściwościami, które mogą doprowadzić do nagłego i niebezpiecznego zdarzenia. Najczęściej myśli się o pożarze, poważnym zatruciu ludzi lub środowiska, zniszczeniu mienia czy śmierci ludzi. Drogowy transport ładunków oraz towarów niebezpiecznych od roku 1957 reguluje międzynarodowa konwencja ADR2(fr. L’ Accord européen relatif au transport international des mar-chandises Dangereuses par Route, ang. the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, niem. das Europäische Übereinkommen über die interna-tionale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße).Przepisy powyższej umowy podlegają nowelizacji w cyklu dwuletnim, ostatnia nowelizacja weszła w życie dnia 1 stycz-nia 2019 r. Obecnie umowa obowiązuje w 50 państwach3. Podstawowe zmiany w każdej z tych nowelizacji sprowadza-ją się przede wszystkim do poszerzenia klasyfikacji towarów niebezpiecznych.
No cover
Article
In basket
Zagrożenia portów morskich. Część 2 / Władysław Ryszard Sulęta, Grzegorz Krasnodębski // Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. - 2010/4 s.15-17.
Przedstawia kategorie zagrożeń występujących w portach morskich oraz ich przyczyny.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11998/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Katastrofy transportowe / Marta Anna Bielecka. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon Sp. z o. o., 2014. - 160 s. : il. kolor. ; 29 cm.
Księgozbiór czytelni: : Transport, bezpieczeństwo transportu
Streszczenie: Książka przybliża nahbardziej znane wypadki drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze. Probuje pokazać ich przyczyny, przebieg, zasięg akcji ratowniczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20413, I-20412 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20411/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawiono informacje na temat budowy, właściwości gazu oraz elementów składowych instalacji gazowych służących do zasilania pojazdów samochodowych. Omówiono podstawowe źródła zagrożeń związane z budową, konstrukcją oraz eksploatacją samochodów wyposażonych w gazowy układ zasilania, będące przyczyną wypadków lub pożarów w trakcie użytkowania.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11118/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-3759 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8035/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Ełumaczenie tytułu: Transport skradzionego paliwa: rosnące i ukryte zagrożenie dla strażaków.
Przykłądowe zdarzenia dotyczące wypadków drogowych ze skradzionymi zbiornikami paliw oraz przeciwdziałanie zagrożeniom dla strażaków.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9450/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 29 poz., rys.
Tł .tyt.: Eksperymentalne i numeryczne działania symulacyjne do oceny efektów wybuchu na dworcu kolejowym
W artykule zbadano zachowania strukturalnych i budulcowych materiałów przy wysokim poziomie obciążenia, a także eksperymentalne techniki i oprzyrządowanie do odpowiedniego rodzaju obróbki. Równocześnie opracowano także instrumenty modelowania cyfrowego przydatne w wypadku szybkich dynamicznych zmian. Przy użyciu tych narzędzi autorzy podjęli próbę oceny fizyzcznego zagrożenia infrastruktury transportu kolejowego w wypadku obciążeń detonacyjnych, głównie przy zagrożeniu atakiem terrorystycznym. Parametry czasowe, parametry powietrza i samego budynku zostały dokładnie zaprojektowane z wykorzystaniem programów niezbędnego segmentalnego modelowania Europlexus. Szczególną uwagę skupiono na modelowaniu kruszenia szkła, które może stać się przyczyną wzrostu liczby i stopnia urazów. Na potrzeby badania przestudiowano budowę dworca kolejowego, którego geometria została odtworzona z zastosowaniem techniki skanowania laserowego. Opracowano reakcje strukturalne dla kilku scenariuszy wybuchu, a także z wykorzystaniem odpowiednich probit funkcji obliczono ogólny poziom ryzyka urazów i strat ludności. Nakreslono potencjał danej metody przy wykorzystaniu jej w charakterze narzędzia rekonstrukcji zdarzenia w celach sądowo-medycznych i eksperckich.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Omówiono właściwości fosforu, sposób jego transportowania oraz zasady postępowania ratowniczego w czasie awarii. Podano przykłady awarii związanych z transportem kolejowym fosforu oraz podjętych działań.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again