Form of Work
Artykuły
(17)
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(12)
Publikacje promocyjne
(1)
Status
only on-site
(24)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(24)
Author
Frankowska Ewa
(7)
Wojakowska Monika
(4)
Pawłowsski Ryszard
(3)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(2)
Kępka Paweł (1975- )
(2)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(2)
Ahmad Damian
(1)
Anders Mateusz
(1)
Bryła Ryszard
(1)
Całuj Kamil
(1)
Dominikowski Adam
(1)
Fliszkiewicz Paweł
(1)
Gawin Aleksander
(1)
Gałuszka Dominik
(1)
Gil Paweł (strażak)
(1)
Groba Józef
(1)
Gromek Paweł
(1)
Grzelewska Patrycja
(1)
Grześków Paweł
(1)
Haberko Mariusz
(1)
Herubin Karolina
(1)
Hołdyński Henryk
(1)
Kharin V.V
(1)
Kilanowski Radosław
(1)
Kleinschmidt Dawid
(1)
Kogut Bogusław
(1)
Krawczyńska Sylwia
(1)
Kędzierski Dariusz
(1)
Lazareva E.V
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Magnuszewski Grzegorz
(1)
Majsterek Klaudia
(1)
Malicka Martyna
(1)
Mazur Andrzej (strażak)
(1)
Mendyka Mirosław
(1)
Naczas Tomasz
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Nowak Marcin (strażak)
(1)
Oleksy Justyna
(1)
Pilawski Władysław
(1)
Przepiórzyńska Justyna
(1)
Richert Tomasz
(1)
Romanowska-Słomka Iwona
(1)
Rybicki Stanisław
(1)
Shavyrina T.A
(1)
Shishov M.V
(1)
Starnowska Marzena
(1)
Stefański Kamil
(1)
Streltsov O.V
(1)
Surowiec Adrian
(1)
Szumer Joanna
(1)
Udavtsova E.Y
(1)
Ulan Adam
(1)
Ura Edward
(1)
Wankiewicz Tomasz
(1)
Wesołowski Marcin
(1)
Wieczorek Mariusz
(1)
Zagórski Wojciech
(1)
Zawadzki Łukasz
(1)
Zwoliński Tomasz (strażak)
(1)
Year
2020 - 2022
(12)
2010 - 2019
(23)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(41)
Spain
(1)
Language
Polish
(41)
English
(1)
Subject
Państwowa Straż Pożarna
(22)
Ryzyko zawodowe
(16)
Doskonalenie zawodowe
(9)
zawodowa straż pożarna
(8)
Komendy straży pożarnych
(7)
Organizacja straży pożarnych
(7)
Pożarnictwo
(5)
BHP
(4)
Ochotnicza Straż Pożarna
(3)
Sprawność fizyczna
(3)
Strażacy
(3)
Szkolnictwo pożarnicze
(3)
Zagrożenia zdrowia
(3)
Analiza ryzyka
(2)
Choroby
(2)
Choroby zawodowe
(2)
Działania operacyjne
(2)
E-learning
(2)
Historia pożarnictwa
(2)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Sport pożarniczy
(2)
Straż pożarna
(2)
Stres zawodowy
(2)
Służby mundurowe
(2)
obciążenie psychiczne
(2)
ochrona zdrowia
(2)
ochrony osobiste
(2)
przepisy
(2)
straże pożarne-organizacja
(2)
wypadki strażaków
(2)
Administracja rządowa
(1)
Bezpieczeństwo lokalne
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Dobra kultury
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Etyka
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Grupy poszukiwawczo-ratownicze
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Kształcenie
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochrona ludności
(1)
Policja
(1)
Praca zawodowa
(1)
Prawo
(1)
Prawo pożarnicze
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Socjologia
(1)
Stres
(1)
Szkolenie
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Służby specjalne
(1)
Wydolność fizyczna
(1)
Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia biologiczne
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(1)
Zawodowa Straż Pożarna (Gdynia)
(1)
Zdrowie i Bezpieczeństwo
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
ankiety
(1)
czynniki szkodliwe
(1)
integracja służb ratowniczych
(1)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(1)
medycyna pracy
(1)
orzecznictwo lekarskie strażackie
(1)
pomoc psychologiczna
(1)
psychologia pożarnicza
(1)
straż pożarna
(1)
służby
(1)
wypalenie zawodowe
(1)
Ćwiczenia pożarnicze
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Gdynia (woj. pomorskie)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Rosja
(1)
Województwo podlaskie
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie
(1)
Województwo wielkopolskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(21)
Księga pamiątkowa
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(9)
Zarządzanie i marketing
(5)
Historia
(1)
Inżynieria i technika
(1)
42 results Filter
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia doskonalenia zawodowego w PSP, wprowadzanych zmian i wdrażania nowego systemu.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 75-76.
Streszczenie: W niniejszej pracy przeprowadzono rozważania dotyczące potencjału Państwowej Straży Pożarnej w kontekście przywództwa, sprawności organizacyjnej i ryzyka zawodowego. Zakres pracy obejmuje analizę teoretyczną danych obszarów bazującą na aktualnych przepisach i wiedzy literaturowej. Część praktyczna natomiast opiera się na badaniach empirycznych w postaci sondażu diagnostycznego, który został zrealizowany poprzez specjalnie przygotowany kwestionariusz ankiety. Na potrzeby przedmiotowych badań wykorzystano też metodę wywiadu eksperckiego z dwoma funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej oraz doświadczenia własne autora. Głównym celem niniejszej pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie “W jakim stopniu jakość potencjału Państwowej Straży Pożarnej wpływa na minimalizowanie ryzyka zawodowego i w jakim stopniu koreluje z przywództwem i sprawnością organizacyjną”. W ramach odpowiedzi na postawione pytania badawcze dowiedziono, że najważniejszymi parametrami podwyższenia jakości działań w PSP przy minimalnym ryzyku jest wykorzystywanie potencjału strażaków, dbanie o bezpieczeństwo strażaków, zwłaszcza poprzez przestrzeganie ochrony indywidualnej i zasad BHP oraz dążenie do wysokiej sprawności działań. Niezbędnymi komponentami jakości działań w PSP są: odpowiedzialne podejście do decyzji, umiejętność zjednywania sobie ludzi i otwartego dialogu z podwładnymi. Natomiast pożądane cechy wśród liderów (dowódców) określono jako umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia oraz umiejętność kierowania i motywowania zespołu oraz kreatywność. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17134/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Probliemnyje aspiekty proffjessjonal'noj adaptacii małodych specijalistov FPS GPS MCZC Rassiji / V.V. Kharin //W: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2013/4 s.43-52.
Tł. tyt.: Problematyczne aspekty adaptacji zawodowej młodych specjalistów Federalnej Straży Pożarnej Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej
Sygnatura: CP-80
Opisano badania problemów adaptacji i rozwoju zawodowego młodych specjalistów w jednostkach Federalnej Straży Pożarnej Państwowej Straży Pożarnej Ministerstwa Federacji Rosyjskiej do spraw obrony cywilnej, sytuacji nadzwyczajnych i usuwania skutków klęsk żywiołowych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Odpowiednie przygotowanie instytucji zhierarchizowanych jest kluczem do niwelowania zagrożeń lub efektywnego usuwania skutków ich występowania. Ważnym elementem w przygotowaniu służb do działań jest edukacja dla bezpieczeństwa, w tym szczególnie doskonalenie zawodowe jako proces systematycznej oraz ciągłej aktywności zawodowej mający na celu aktualizowanie, rozszerzanie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem. W artykule przedstawiono organizację systemu doskonalenia zawodowego na przykładzie jego funkcjonowania w PSP.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16303/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zwolnienia lekarskie. Cz. 1 / Stanisław Rybicki // Przegląd Pożarniczy. - 2014/6 s.42-44.
Omówiono nowe przepisy dotyczące zwolnień lekarskich dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, które weszły w życie dnia 1 czerwca 2014 r.
No cover
Article
In basket
Omawia zagrożenia zdrowia jakie może powodować dla strażaka-ratownika kontakt z poszkodowanym. Przedstawia, możliwe do zastosowania w czasie akcji ratowniczej, sposoby ochrony przed różnymi chorobami, przenoszonymi przez płyny ustrojowe.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16555/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14413/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14420/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15061/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Praca strażaków zawodowych wiąże się z wieloma zagrożeniami występującymi podczas akcji ratowniczogaśniczych, ćwiczeń, szkoleń i innych czynności wynikających z zakresu i toku pełnienia służby. Zgodnie z przepisami prawnymi Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ma obowiązek zagwarantować ochronę zdrowia i życia strażaków przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pełnienia służby.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16314/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Etyka w grupach poszukiwawczo-ratowniczych / Joanna Szumer // W: W Akcji. - 2020/1 strony 10-13.
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Omówiono coraz częściej pojawiające się problemy w pracy ratowników ochotników takie jak: niedowartościowanie, zaburzenia osobowości, egoizm, dążenie do osobistego sukcesu i brak umiejętności pracy w zespole. Zwrócono uwagę, że brak współpracy i profesjonalizmu obniża jakość prowadzonych działań oraz poziom zaufania społecznego do ratowników.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16563/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again