Form of Work
Artykuły
(8)
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(5)
Author
Grela Jerzy
(2)
Abkowitz Mark D
(1)
Bednarczyk Damian
(1)
Buta Bogna
(1)
Camp Janey V
(1)
Chęciński Józef
(1)
Denczew Sławczo
(1)
Galan Magda
(1)
Gruss Łukasz
(1)
Halama Arkadiusz
(1)
Kamiński Władysław
(1)
Kasperek Robert
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Kobjak V.V
(1)
Kukszinov M.S
(1)
Kuśmierek Krzysztof
(1)
LeBoeuf Eugene J
(1)
Levkevicz V.E
(1)
Maciejewski Maciej
(1)
Niedbała Jerzy
(1)
Ostojski Mieczysław S
(1)
Paskucki Waldemar
(1)
Radlak Aleksandra
(1)
Rolewska Magdalena
(1)
Skorulski Witold
(1)
Stochliński Tadeusz
(1)
Struś Włodzimierz
(1)
Sulik Paweł
(1)
Słota Henryk
(1)
Tomczyk Paweł
(1)
Walczykiewicz Tomasz
(1)
Wiatkowski Mirosław
(1)
Więzik Beniamin. (1948-)
(1)
Zieliński Jan
(1)
Łagosz Artur
(1)
Świątkowski Andrzej
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(6)
1990 - 1999
(5)
1970 - 1979
(1)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
1989-2000
(3)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
zbiorniki retencyjne
(16)
Gospodarka wodna
(3)
Powódź
(3)
Powódź (1997)
(3)
skutki powodzi
(3)
Klęski żywiołowe
(2)
Ochrona przeciwpowodziowa
(2)
Wały przeciwpowodziowe
(2)
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
(2)
Zaopatrzenie w wodę
(2)
hydrotechnika
(2)
Adsorpcja
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Akweny
(1)
Dekontaminacja
(1)
Farby i lakiery
(1)
Hydrologia
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Materiały budowlane
(1)
Meteorologia
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Powódź (2010)
(1)
Prognozowanie zagrożeń
(1)
Projektowanie
(1)
Ryzyko
(1)
Woda
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Zarządzanie
(1)
budownictwo wodne
(1)
erozja
(1)
prognozowanie
(1)
rzeki
(1)
skażenie środowiska
(1)
straty
(1)
służby techniczne
(1)
transport wodny (morski, rzeczny)
(1)
urządzenia wodne-terenowe
(1)
wały
(1)
zagrożenia powodziowe
(1)
zapory wodne
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Wisła (rzeka)
(2)
Województwo małopolskie
(2)
Białoruś
(1)
Dunajec (rzeka)
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Odra (rzeka)
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo podkarpackie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
16 results Filter
No cover
Article
In basket
Risk vozniknovenija czrezvyczajnych situacij na iskusstvennych vodoemach / M.S. Kukszinov // W: Czrezvyczajnye situacii predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : IV mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencii / red. E.R. Bariev. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2007. - s.217-219 .
Tł.tyt.: Ryzyko klęsk żywiołowych w sztucznych stawach
Omówiono możliwe ryzyko klęski żywiołowe na sztucznych zbiornikach wodnych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono wyniki wstępnych badań jakości wody zbiornika Turawa przeprowadzonych w obrębie Instalacji Poprawiającej Jakość Wody w początkowym okresie jej funkcjonowania. Podano wyniki analizy zmian takich wskaźników wody, jak odczyn, przewodność elektrolityczna, azot azotanowy i fosfor fosforanowy. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem statystyk podstawowych i testu rang Wilcoxona. Na podstawie wyników uzyskanych w analizowanym okresie 2020 r. sformułowano wnioski dotyczące stopnia poprawy jakości wody poprzez obniżenie zawartości biogenów w wodach tego zbiornika. Wskazano możliwe kierunki rekultywacji zbiorników wodnych, które borykają się z eutrofizacją retencjonowanych w nich wód.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Zbadano adsorpcję barwników Direct Orange 26 (DO26) i Reactive Blue 81 (RB81) na trocinach dębu, sosny i wiśni. Kinetyka adsorpcji przebiegała zgodnie z modelem pseudo II rzędu. Adsorpcja w warunkach równowagowych była dobrze opisana równaniem izotermy Langmuira. Zbadano wpływ pH i siły jonowej roztworu na proces. Adsorpcja barwników zmniejszała się wraz ze zwiększeniem pH roztworu, a zwiększała wraz ze wzrostem siły jonowej roztworu. Uzyskane wyniki pokazały, że trociny mogą być z powodzeniem stosowane do usuwania barwników z roztworów wodnych.
No cover
Article
In basket
Prognozirovanie abrazionnych risk-processov na vodnych ob`ektach Respubliki Belarus / V.E. Levkevicz, V.V. Kobjak // W: Czrezvyczajnye situacii : predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : V meżdunarodnaja nauczno-prakticzeskaja konferencija, posvjaszczennaja 10-letiju organov i podrazdelenij po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2009. - s.182-184 .
Bibliogr. 5 poz.
Tł. tyt.: Prognozowanie ryzyka procesów abrazyjnych w zbiornikach wodnych w Republice Białorusi
Abrazja ľ jeden z procesów erozyjnych. Polega na ścieraniu podłoża skalnego przez luźny materiał skalny przemieszczany przez prądy rzeczne i morskie, falowanie wód, przypływy i odpływy morskie, lodowce i wiatry, także na wzajemnym ścieraniu materiału skalnego, wskutek czego ulega on rozdrobnieniu i obtoczeniu. Zachodzi na stromych, skalnych brzegach dużych zbiorników wodnych, takich jak oceany, morza i duże jeziora. Przedstawionio za pomocą obliczeń matematycznych prognozowanie ryzyka abrazji w zbiornikach wodnych na Białorusi.
No cover
Article
In basket
Powódź na Podkarpaciu / Aleksandra Radlak // W: Przegląd Pożarniczy. - 2020/9 strony 16-18.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opis przebiegu powodzi w gminie i mieście Kańczuga oraz okolicznych wsiach na Podkarpaciu w czerwcu 2020 r.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-3509 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12862/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Inland waterway resource and spill management needs in Southeastern USA / Janey V. Camp, Mark D. Abkowitz, Eugene J. LeBoeuf // Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2010/4 Vol. 19 s.483-497.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Bibliogr. 36 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Zasoby wodnych dróg śródlądowych i potrzeba zarządzania wylewem rzek w południowo-wschodnich USA
Celem niniejszej pracy jest ocena zagadnień przez zarządzających zasobami dróg wodnych w południowo - wschodnich USA, jako przewodnik pozwalający udoskonalić system informacji zarządzającej. Wyniki badania wskazują, że komunikacja często stanowi "słabe ogniwo" w dwóch dziedzinach: zarządzania gospodarką wodną i działaniami interwencyjnymi na zalanie. Ulepszone narzędzia zarządzania przepływem informacji mogą stanowić cenne źródło rozwiązania tego problemu. Wyświetlanie informacji przestrzennej / wideo uznano za ważne, aby zwiększyć możliwości działań interwencyjnych personelu zarządzającego i powinny być uwzględnione w nowej generacji systemów interwencyjnych na zalanie terenów..
No cover
Article
In basket
Właściwości tworzyw cementowo-glinianych i ich zastosowanie do produkcji budowlanych elementów konstrukcyjnych
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15340/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Przedstawiono pojęcie bilansu wodnego oraz gospodarkę wodną w Polsce, zbiorniki retencyjne i rodzaje wód. Zanieczyszenia i ochrona wód, szkodliwe oddziaływanie broni masowego rażenia źródła wody. Zasady określania skażeń i zakażeń wody. Zabezpieczenie wody oraz podstawowe sposoby uzdatniania wód skażonych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-8285, W-455/23, W-455/22, W-455/20, W-455/19, W-455/18, W-455/17, W-455/16, W-455/15, W-455/14, W-455/13, W-455/12, W-455/11 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-455/21 [magazyn], W-455/10 [magazyn], W-455/9 [magazyn] (3 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówienie powodzi w dorzeczu Wisły z lipca 1997r., które ma pełnić funkcję podstawowego źródła danych dla analiz projektowych i badawczych, służących przebudowie i modernizacji ochrony przed powodzią.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20687, I-17834 (2 egz.)
Book
CD
In basket
Zob. CD-387, CD-388
Bibliogr.
Streszczenie: Celem monografii jest przedstawienie wszechstronnej analizy przyczyn, przebiegu, i skutków powodzi w dorzeczu Wisły w 2010 r. Zgromadzone w niej informacje mają z jednej strony przedstawić w sposób obiektywny fakty z przebiegu powodzi, a z drugiej stanowić ostrzeżenie przed ewentualnym pojawieniem się podobnych sytuacji w przyszłości. Zaprezentowany materiał jest konkretny, jasny i wiarygodny dzięki zawarciu dużej ilości wykresów, zestawień liczbowych, map i fotografii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-19490 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19489/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again