Źródło opisu
Katalog zbiorów
(18)
Forma i typ
Artykuły
(14)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(3)
Książki
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(4)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Autor
Agrawal R
(1)
Baczyńska Teresa
(1)
Brailovsky I
(1)
Davis Scott
(1)
Di Benedetto Almerinda
(1)
Eber R.M
(1)
Engel Derek
(1)
Garcia-Agreda A
(1)
Ghuge S.P
(1)
Grigorash A.V
(1)
Grune J
(1)
Gurjar B.R
(1)
Głowiński Józef
(1)
Haberstroh H
(1)
Huang Ping
(1)
Jordan T
(1)
Krüger Klaus
(1)
Kuznetsov M
(1)
Kümmerlen Felix
(1)
Lee Tae Sung
(1)
Liu Zhen-yi
(1)
Makarov D.V
(1)
Matsuda T
(1)
Middha Prankul
(1)
Molkov V.V
(1)
Pang L
(1)
Park Dal Jae
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(1)
Porowski Rafał
(1)
Qian Xin-ming
(1)
Rosas Camilo
(1)
Russo P
(1)
Sanchirico R
(1)
Schröder Thomas
(1)
Sempert K
(1)
Sharma R.K
(1)
Sivashinsky G.I
(1)
Sung Jae Yong
(1)
Van Wingerden Kees
(1)
Wate S.R
(1)
Wojnarowski Andrzej
(1)
Yamaguma M
(1)
Yuan Meng-qi
(1)
Zhang Q
(1)
Zhang S.X
(1)
Zhu Yi
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(5)
Kraj wydania
Polska
(15)
Stany Zjednoczone
(3)
Język
polski
(15)
angielski
(3)
Temat
zjawisko deflagracji
(18)
Wybuchy
(11)
Badania pożarnicze
(4)
zjawisko detonacji
(4)
BLEVE
(3)
Mieszaniny
(3)
Ochrona przeciwwybuchowa
(2)
Pyły
(2)
Płomień
(2)
Symulacja
(2)
VCE
(2)
Wentylacja
(2)
Zagrożenie wybuchowe
(2)
Zapobieganie wybuchom
(2)
spalanie
(2)
Awaria przemysłowa w Bhopalu (1984)
(1)
Awaria zakładów chemicznych Flixborough (1974)
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Gazy
(1)
Instalacja
(1)
Katastrofa platformy Piper Alpha (1988)
(1)
Klasyfikacja
(1)
LPG
(1)
NFPA
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Oddymianie
(1)
Paliwa
(1)
Rafinerie
(1)
Ropa naftowa
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Rurociągi
(1)
Scenariusz pożarowy
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Wykrywanie pożaru
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
Zapłon
(1)
algorytmy
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
badania
(1)
chmura palna
(1)
detekcja
(1)
dyspersja
(1)
gazociągi i sieci gazowe
(1)
izolacja
(1)
kopalnie
(1)
mieszanina gazowa
(1)
mieszanina hybrydowa
(1)
mieszanina wybuchowa
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
ofiary śmiertelne
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
przyczyny wybuchu
(1)
rozprzestrzenianie się pożaru
(1)
turbulencja
(1)
wyrzut cieczy
(1)
zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR)
(1)
zjawisko backdraft
(1)
zjawisko boilover
(1)
zjawisko efektu domina
(1)
zjawisko fire plume
(1)
zjawisko flash fire
(1)
zjawisko flashover
(1)
zjawisko poolfire
(1)
zjawisko slopover
(1)
zjawisko wyfuknięcia
(1)
Temat: miejsce
Bhopal (Indie)
(1)
Chiny
(1)
Flixborough (Wielka Brytania)
(1)
Indie
(1)
Gatunek
Normy
(1)
18 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 18 poz., rys.
Tł. tyt.: Wentylowanie wybuchów deflagracyjnych mieszanin gazowych: modelowanie bezwładności zamknięć kanałów wentylacyjnych
Opisano model wzrostu ciśnienia wybuchu w pomieszczeniu z bezwładnymi zasuwami (zamknięciami) kanałów wentylacyjnych oraz sposób przeprowadzenia eksperymentu. Zmiennymi wielkościami w badaniach były: typ otworów (drzwi), ich wielkość i rozmieszczenie oraz skłąd mieszaniny gazowej. Badano wielkość i szybkość narastania ciśnienia, przy którym następuje przemieszczanie się zasuw kanałów wentylacyjnych.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tł. normy: Norma ochrony przeciwwybuchowej poprzez odpowietrzanie podczas deflagracji.
Norma w języku angielskim
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. NFPA 68 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Hydraulic resistance as a mechanism for deflagrationto-detonation transition / I. Brailovsky, G.I. Sivashinsky // Combustion and Flame. The Journal of the Combustion Institute.. - 2000/4 Vol. 122 s.492-499.
Bibliogr. 35 poz., rys.
Tł.tyt.: Wpływ oporu hydraulicznego na mechanizm przejścia deflagracji w detonację
Opis modelu przejścia deflagracji w detonację w rurze. Pokazano, że opór hydrauliczny powoduje stopniowe wstępne sprężenie i wstępne ogrzanie warstw gazu ulegających deflagracji, które prowadzą po pewnym okresie czasu do lokalnej, termicznej eksplozji i w konsekwencji przejście do detonacji.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Przedstawiono wzory wiążące zredukowane ciśnienie z ważnymi parametrami procesu deflagracji gazów z upustem, w tym z powierzchnią urządzeń upustowych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 7 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Badania eksperymentalne deflagracji i wybuchu mieszaniny wodór - powietrze w półwarstwowej powierzchni zamkniętej
W artykule przedstawiono wyniki badań zjawiska deflagracji i detonacji mieszaninyu wodór- powietrze w półwarstwowej powierzchni zamkniętej. Wpływ reaktywności mieszaniny zależny jest od cienkości warstwy i w tym przypadku zbadano rozprzestrzenianie się płomienia w krytycznych warunkach i możliwośći detonacji. Wyniki badań pokazują prędkość płomienia vs stężenia wodoru dla różnych grubości i szerokości półwastwowej powierzchni płaskiej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr.
Tł.tyt.: Badania wielkości wybuchu mieszanin hybrydowych i porównanie wybuchów jednorodny "pył-powietrze" i "pary-powietrze"
W artykule opisano wybuch mieszanin pyłów homo- i heterogenicznych z powietrzem oraz homogenicznych mieszanin "paliwo-powietrze". W badaniach wykorzystano mieszaniny "kwas nikotynowy-aceton". Badano granice wybuchowości oraz indeks palności w bombie o objętości 20 litrów. W artykule podano wyniki badań porównawczych wybuchów mieszanin "ciało stałe-powietrze" i "para-powietrze", przeprowadzonych w tych samych warunkach. Wyniki pokazuja, że na siłę wybuchu ma przede wszystkim początkowy poziom turbulencji przed zapoczątkowaniem spalania. Podstawiając w mieszaninie, w miejsce pary, pył, siła wybuchu maleje.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Effect of scale on flame speeds of methane-air / Q. Zhang, L. Pang, S.X. Zhang // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/5 Vol. 24 s.705-712.
Bibliogr.
Tł.tyt.: Wpływ skali na prędkość rozprzestrzeniania się płomienia w mieszaninach metanu z powietrzem
Wpływ stężenia metanu na siłę wybuchu w kopalniach węgla. Opis numerycznej symulacji wybuchu mieszaniny CH4/)2 + N2 w podziemnych korytarzach. Charakterystykę wybuchu deflagracyjnego badano w trzech skalach. Geometria pomieszczenia i typ obiektów badanych był identyczny w różnych skalach. Liczono zmianę nadcisnień tworzących sie w czasie wybuchu w funkcji zmiany skali.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibl. 29 poz., tab.
Tł.tyt.: Przejście od deflagracji do detonacji (DDTs): Przewidywanie DDTs w eksplozji węglowodorów
W artykule przedyskutowane kalkulacje CFD dotyczące określenia przejścia zjawiska deflagracji w detonację (DDTs) dla różnych paliw obejmując: węglowodór, etylen, propan i gaz naturalny.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tł. normy: Przewodnik ochrony przeciwwybuchowej dla instalacji rurociągowej mieszanin gazowych
Norma w języku angielskim
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. NFPA 67 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibl. 23 poz.
Tł.tyt.: Detekcja deflagracji, przy wykorzystaniu postrzępionej klasyfikacji logicznej
Początek powstawania zjawisk deflagracji jest eksperymentalnie trudno wyznaczalny. W artykule opisano nową metodę wykrywania tego zjawiska, wykorzystującą niestosowane dotychczas fotodiody w podczerwieni oraz nowy elektroniczny sposób (algorytmy), rejestrujące we wczesnym okresie powstawania deflagracji dane, informujące o stanie dynamicznym przestrzeni w któej ona się rozwija.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tł. normy: Norma dotycząca systemów zapobiegania wybuchom
Norma w języku angielskim
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. NFPA 69 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Spalanie detonacyjne w mieszaninach gazowych stanowi największe zagrożenie w przemyśle podczas transportu tych gazów w gazociągach. Charakteryzuje się ono dużą prędkością rozprzestrzeniania się fali detonacyjnej i znacznym wzrostem ciśnienia. Artykuł ten ma celu dokonanie przeglądu stanu wiedzy w zakresie przejścia do detonacji w mieszaninach gazowych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 16 poz.
Tł.tyt.; Badania doświadczalne dotyczące charakterystyk wybuchu gwałtownego spalania różnych mieszanin DME-LPG
Zbadano charakterystykę wybuchu gwałtownego spalania różnych mieszanin eteru dimetylu (DME) i skroplonego propanu - butanu czyli LPG.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Tantalum dust deflagration in a bag filter dustcollecting device / T. Matsuda, M. Yamaguma // Journal of Hazardous Materials. - 2000/1-3 Vol. 77 s.33-42.
Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Gwałtowny wybuch pyłu tantalu w torbie filtrowej urządzenia odpylającego
Wypadek związany z gwałtownym wybuchem proszku tantalu wydarzył się w torbie filtrowej podczas pracy urządzenia odpylającego. Przeprowadzono badania w celu zrozumienia mechanizmu wybuchu, oceny materiału, zdolności do zapalenia się i przebiegu spalania proszku tantalu. Zakłada się, że przyczyną wybuchu było wyładowanie elektrostatyczne.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 37 poz., tab.
Tł.tyt.; Ocena wypadku wybuchu chmury par: wnioski z wypadku Indian Oil Corporation Ltd. w Jaipur, Indie
29 .10.2009 r do szło do wybuchu chmur par (Vapour Cloud Explosion) na olbrzymim obszarze magazynowania paliw w Indian Oil Corporation w Jaipur, Indie. Konsekwencją wybuchu były zniszczone instalacje przemsyłowe oraz cięzkie uszkodzenie sąsiednich budynków. W artykule przedstawiono wnioski z ww. zdarzeń.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono charakterystykę zagrożeń powodowanych awariami i katastrofami chemicznymi m.in. zagrożenie wybuchowe, deflagracja i detonacja, wybuch gazów i pyłów, pożary, zjawisko bleve, oraz uwalnianie substancji toksycznych
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibl. 70 poz., tab.
Tł.tyt.: Analiza i ocena wybuchu par w czasie awarii w fabryce Qindagao (Chiny): lekcja z wypadku
Wybuch par ropy naftowej w Qindagao był jednym z najwiekszych katastrof w Chinach. 22.11.2013 r., w czasie wybuchu zginęło 62-u pracowników, a 1367 zostało ciężko rannych. Zniszczeniu uległa cała fabryka. Główną przyczyną wypadków śmiertelnych było powstałe nadciśnienie i latające odłamki zniszczonej aparatury, instalacji i elementów budowlanych. Raport powypadkowy, szczegółowo analizujeprzyczyny (rozszczelnienie aparatury) i zły projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego, w którym nie uwzględniono rozszerzenia się granic wybuchowości ropy naftowej w wysokich temperaturach.
Książka
W koszyku
Streszczenie: Kompleksowe omówienie zagadnień, niezbędnych w zrozumieniu warunków powstawania i przebiegu pożarów i wybuchów w przemyśle przerobu ropy naftowej oraz skutków tych zdarzeń. Opracowanie składa się z trzech części. Część I omawia szczegółowo różne aspekty teoretyczne i eksperymentalne reakcji spalania i pożaru oraz scenariusze pożarowe, prowadzące do powstania niebezpiecznych wypadków. Część II opisuje podstawy wybuchów, typy spalania się mieszanin (deflagracja, detonacja) oraz wybuchy powstałe w wyniku oddziaływania pożarów na urządzenia technologiczne i instalacje przemysłowe (BLEVE, Fireball, Vapour Cloud Explosion, Boilover, Flashfire). Część III dotyczy oddziaływania środowiska pożarowego, generowanego przez paliwa ropopochodne na otoczenie, a dokładniej: oddziaływania cieplnego pożaru na ludzi, urządzenia technologiczne oraz oddziaływania dymu jako głównego nośnika ciepła i związków toksycznych w pożarach przebiegających na otwartej przestrzeni.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-1047/17, W-1047/16, W-1047/13, W-1047/12, W-1047/11, W-1047/10, W-1047/9, W-1047/8, W-1047/7, W-1047/6, W-1047/5, W-1047/4, W-1047/3 (13 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20252/Czyt., W-1047/2 Czyt., W-1047/1 Pozarnictwo (3 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej