Source
Katalog zbiorów
(12)
Form of Work
Artykuły
(10)
Książki
(1)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Porowski Rafał
(5)
Teodorczyk Andrzej
(2)
Wolański Piotr
(2)
Davis Scott
(1)
Engel Derek
(1)
Kagawa Toshiharu
(1)
Kauffman C.W
(1)
Manca Davide
(1)
Middha Prankul
(1)
Nichols J.A
(1)
Okawa Yoichi
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -)
(1)
Rosas Camilo
(1)
Van Wingerden Kees
(1)
Youn Chongho
(1)
Zieziula Dorota
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(11)
United States
(1)
Language
Polish
(11)
English
(1)
Subject
zjawisko detonacji
(12)
zjawisko deflagracji
(4)
Gazy
(3)
Wybuchy
(3)
Mieszaniny
(2)
Rurociągi
(2)
Zagrożenie wybuchowe
(2)
mieszanina gazowa
(2)
mieszanina pyłowo-powietrzna
(2)
spalanie
(2)
Awaria przemysłowa w Bhopalu (1984)
(1)
Awaria zakładów chemicznych Flixborough (1974)
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
BLEVE
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Gazy palne
(1)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Katastrofa platformy Piper Alpha (1988)
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Mgła wodna
(1)
NFPA
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Ochrona przeciwwybuchowa
(1)
Paliwa
(1)
Pogorzelisko
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Pyły
(1)
QRA
(1)
Rafinerie
(1)
Ropa naftowa
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Scenariusz pożarowy
(1)
Substancje chemiczne
(1)
VCE
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zapłon
(1)
Zbiorniki
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
fala uderzeniowa
(1)
gazociągi i sieci gazowe
(1)
kinetyka
(1)
mieszanina pyłowo-gazowa
(1)
mieszanina wybuchowa
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
raport bezpieczeństwa
(1)
rozprzestrzenianie się pożaru
(1)
spalanie detonacyjne
(1)
wyrzut cieczy
(1)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(1)
zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR)
(1)
zjawisko backdraft
(1)
zjawisko boilover
(1)
zjawisko efektu domina
(1)
zjawisko fire plume
(1)
zjawisko flash fire
(1)
zjawisko flashover
(1)
zjawisko poolfire
(1)
zjawisko slopover
(1)
zjawisko wyfuknięcia
(1)
Subject: place
Bhopal (Indie)
(1)
Flixborough (Wielka Brytania)
(1)
Genre/Form
Normy
(1)
12 results Filter
No cover
Article
In basket
Teoria detonacji / Piotr Wolański // Biuletyn Informacji Technicznej. - 1979/2 s.7-14.
Form of Work
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Some comments on schock tube measurements of gaseous detonations / Rafał Porowski, Andrzej Teodorczyk //W: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2011/2 s. 43-50.
Tłumaczenie tytułu: Kilka komentarzy na temat pomiarów detonacji gazowych w rurze uderzeniowej
Opisuje badania doświadczalne poświęcone pomiarom detonacji gazowych w rurze doświadczalnej, wpływ mieszanin w sekcji napędzającej na ciśnieni oraz prędkość detonacji w sekcji testowej.
No cover
Article
In basket
Bibl. 29 poz., tab.
Tł.tyt.: Przejście od deflagracji do detonacji (DDTs): Przewidywanie DDTs w eksplozji węglowodorów
W artykule przedyskutowane kalkulacje CFD dotyczące określenia przejścia zjawiska deflagracji w detonację (DDTs) dla różnych paliw obejmując: węglowodór, etylen, propan i gaz naturalny.
No cover
Book
In basket
Tł. normy: Przewodnik ochrony przeciwwybuchowej dla instalacji rurociągowej mieszanin gazowych
Norma w języku angielskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. NFPA 67 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Spalanie detonacyjne w mieszaninach gazowych stanowi największe zagrożenie w przemyśle podczas transportu tych gazów w gazociągach. Charakteryzuje się ono dużą prędkością rozprzestrzeniania się fali detonacyjnej i znacznym wzrostem ciśnienia. Artykuł ten ma celu dokonanie przeglądu stanu wiedzy w zakresie przejścia do detonacji w mieszaninach gazowych.
No cover
Article
In basket
Opis struktury fali detonacyjnej i zjawisk jej towarzyszących.
No cover
Article
In basket
Quantitative assessment in safety reports of the consequences from the detonation of solid explosive / Davide Manca // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/6 Vol. 26 s.974-981.
Bibl. 19 poz.
Tł.tyt.: Ocena ilościowa w raportach bezpieczeństwa z konsekwencji detonacji materiału wybuchowego w postaci stałej
Raporty bezpieczeństwa są dokumentami obowiązkowymi w krajach Unii. Po wprowadzeniu dyrektywy SEVESO III - 2012/18/EU duży nacisk kładzie się na konsekwencje detonacyjne materiałów wybuchowych. W artykule przedstawiono ocenę ilościową tych konsekwencji.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Badanie charakterystyk nowego bezpiecznika ogniowego
Opis konstrukcji nowego bezpiecznika ogniowego, umozliwiającego zabezpieczenie przed pożarem i przed wybuchem zbiorniki z wodorem. W artykule opisano wpływ szybkości przepływu i szybkość zatrzymania przepływu par wodoru przez wąskie, równoległe płytki specjalnej konstrukcji na szybkość przerywania reakcji spalania par wodoru z powietrzem. Zwrócono uwagę, że skuteczność działania bezpiecznika zależy od wielkości szczelin płytki a w mniejszym stopniu od wewnętrznej szczeliny gaszącej. Bezpieczni wykonano zgodnie ze standardem ISO 16852.
No cover
Article
In basket
Zjawisko detonacji mieszanin pyłowych: przegląd stanu wiedzy / Rafał Porowski // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2014/4 s.85-93.
Sygnatura: CP-80
Przedstawiono przegląd stanu wiedzy w zakresie detonacji mieszanin pyłowych. Opisano prace badawcze prowadzone przez ośrodki naukowe na całym świecie, ze szczególnym nastawieniem na badania eksperymentalne detonacji mieszanin pyłowych oraz parametrów detonacji. Wyjaśniono podstawy teoretyczne propagacji fali spalania w kanałach rurach oraz zjawisko przejścia do detonacji (DDT).
No cover
Article
In basket
Streszczenie: W artykule opisane zostały metody tłumienia detonacji za pomocą gazu, proszków gaśniczych oraz mgły wodnej. Pomimo znacznej poprawy w zakresie zarządzania i eksploatacji urządzeń, które przetwarzają substancje palne, wciąż istnieje potrzeba stworzenia innowacyjnych metod i środków ochrony przeciwwybuchowej. Czynnikami, które mogą się przyczyniać do zmniejszenia skutków wybuchu, są między innymi minimalizacja wystąpienia uszkodzeń i wycieków, ulepszona konstrukcja oraz poprawa procedur operacyjnych i zarządzania bezpieczeństwem w warunkach przemysłowych.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - spalanie i wybuchy
Streszczenie: Kompleksowe omówienie zagadnień, niezbędnych w zrozumieniu warunków powstawania i przebiegu pożarów i wybuchów w przemyśle przerobu ropy naftowej oraz skutków tych zdarzeń. Opracowanie składa się z trzech części. Część I omawia szczegółowo różne aspekty teoretyczne i eksperymentalne reakcji spalania i pożaru oraz scenariusze pożarowe, prowadzące do powstania niebezpiecznych wypadków. Część II opisuje podstawy wybuchów, typy spalania się mieszanin (deflagracja, detonacja) oraz wybuchy powstałe w wyniku oddziaływania pożarów na urządzenia technologiczne i instalacje przemysłowe (BLEVE, Fireball, Vapour Cloud Explosion, Boilover, Flashfire). Część III dotyczy oddziaływania środowiska pożarowego, generowanego przez paliwa ropopochodne na otoczenie, a dokładniej: oddziaływania cieplnego pożaru na ludzi, urządzenia technologiczne oraz oddziaływania dymu jako głównego nośnika ciepła i związków toksycznych w pożarach przebiegających na otwartej przestrzeni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1047/17, W-1047/16, W-1047/15, W-1047/13, W-1047/12, W-1047/11, W-1047/10, W-1047/9, W-1047/8, W-1047/7, W-1047/6, W-1047/5, W-1047/4, W-1047/3 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20252/Czyt., W-1047/2 Czyt., W-1047/1 Pozarnictwo (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again