Form of Work
Artykuły
(18)
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Cozzani Valerio
(7)
Salzano Ernesto
(3)
Tugnoli Alessandro
(3)
Abdolhamidzadeh Bahman
(2)
Gubinelli G
(2)
Reniers G.L.L
(2)
Zanelli S
(2)
Abbasi S.A
(1)
Abbasi Tasneem
(1)
Ale B.J.M
(1)
Antonioni G
(1)
Antonioni Giacomo
(1)
Audenaert A
(1)
Barbaresi Tiziana
(1)
Bonvicini Sarah
(1)
Bruinstroop Arjan
(1)
Cagno Enrico
(1)
Casal J
(1)
Darbra R.M
(1)
De Ambroggi Massimiliano
(1)
Di Padova Annamaria
(1)
Dolladille O
(1)
Dulklaert W
(1)
Félix-Flores M. Guadalupe
(1)
Grande Ottavio
(1)
Hemmatian B
(1)
Huang Guangtuan
(1)
Jiang Juncheng
(1)
Knegt Ann-Marie
(1)
Landucci Gabriele
(1)
Lesiak Piotr
(1)
Lopez-Molina Antioco
(1)
Mannan M. Sam
(1)
Pauwels N
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(1)
Porowski Rafał
(1)
Qiao Jianjiang
(1)
Rashtchian D
(1)
Soudan K
(1)
Spadoni G
(1)
Spadoni Gigliola
(1)
Sun Dongliang
(1)
Sörensen K
(1)
Talbot Paul
(1)
Tallone Fabrizio
(1)
Trucco Paolo
(1)
Vásquez-Román Richart
(1)
Wang Zhirong
(1)
Zhang Mingguang
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(18)
United Kingdom
(1)
United States
(1)
Language
Polish
(18)
English
(2)
Subject
zjawisko efektu domina
(20)
Wybuchy
(8)
Analiza ryzyka
(7)
BLEVE
(5)
Awarie przemysłowe
(4)
Rafinerie
(4)
Symulacja
(4)
przemysł chemiczny
(4)
Ryzyko
(3)
Zagrożenia pożarowe
(3)
Zagrożenie wybuchowe
(3)
awarie chemiczne i radiacyjne
(3)
obiekty przemysłowe
(3)
Zakłady przemysłowe
(2)
Zapłon
(2)
Zbiorniki
(2)
badania
(2)
zjawisko flash fire
(2)
zjawisko poolfire
(2)
Analiza zagrożeń
(1)
Awaria przemysłowa w Bhopalu (1984)
(1)
Awaria zakładów chemicznych Flixborough (1974)
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo przemysłowe
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Ewakuacja
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Katastrofa platformy Piper Alpha (1988)
(1)
Lotniska
(1)
Metodologia
(1)
NFPA
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Pożary
(1)
Przemysł
(1)
QRA
(1)
Ropa naftowa
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Scenariusz pożarowy
(1)
VCE
(1)
Wypadki
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
chmura palna
(1)
elementy budowlane
(1)
obliczenia
(1)
parametry obliczeniowe
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
rozprzestrzenianie się pożaru
(1)
spalanie
(1)
wskaźniki
(1)
wyrzut cieczy
(1)
zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR)
(1)
zdarzenia niebezpieczne
(1)
zjawisko backdraft
(1)
zjawisko boilover
(1)
zjawisko deflagracji
(1)
zjawisko detonacji
(1)
zjawisko fire plume
(1)
zjawisko fireball
(1)
zjawisko flashover
(1)
zjawisko jet fire
(1)
zjawisko slopover
(1)
zjawisko wyfuknięcia
(1)
Subject: place
Bhopal (Indie)
(1)
Flixborough (Wielka Brytania)
(1)
Holandia
(1)
Japonia
(1)
20 results Filter
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 25 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Uproszczony model umożliwiający szacowanie prawdopodobieństwa uderzenia odłamków powstałych w czasie wybuchów
W badaniach zasięgu lotu odłamków podczas wybuchu, wykorzystano zbiornik ciśnieniowy, w którym znajdował się ciekły propan. Opisano matematyczny model prawdopodobieństwa powstania odłamków i ich zasięgu oraz możliwości zaistnienia tzw. efektu domina.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 138 poz., tab.
Tł.tyt.: Powstawanie efektu domina w czasie awarii w zakładach przemysłowych - wykaz wypadków, które miały miejsce w przeszłości i identyfikacja przyczyn
W artykule zestawiono spis wypadków (major accidents), które miały miejsce w zakładach przemysłowych, w któych wystąpił efekt domina. W spisie podano wśród innych danych, sekwencje wypadków, któe przebiegały z efektem domino. Omówiono również mechanizm powstawania efektów domino i prawdopodobieństwo jego powstania w danych warunkach zagrożenia. Po raz pierwszy wprowadzono pojęcie "lokalny efekt domino".
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 32 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Oszacowanie ryzyka wskutek efektu domina w ilościowej analizie ryzyka (QRA)
Rozwinięto systematyczną procedurę ilościowej analizy ryzyka (QRA) spowodowaną efektem domina. Dokładnie oszacowano konsekwencje efektu domina. Przy pomocy specyficznych procedur badań, dzięki programowi komputerowemu można było przeprowadzić wszystkie możliwe kombinacje wg. pierwszego scenariusza. Wyniki badań.
No cover
Article
In basket
Chiba Refinery / Paul Talbot //W: Industrial Fire Journal. - 2012/89 s.26-28.
Tł.tyt.: Pożar rafinerii w Chiba
Trzęsienie ziemi które miało miejsce w Japonii w 2011 r spowodowało ogromne straty nie tylko z powodu powstałego tsunami ale również zniszczeń infrastruktury przemysłowej. Przykładem jest opis ogromnej katastrofy, która miała miejsce w rafinerii w Chiba. W wyniku pożaru rafinerii i zaistniałęj reakcji domina, nastąpiłszereg zjawisk (fireball) i wybuchó typu Bleve, paliwa LPG. W artykule zilustrowano rozmieszczenie zbiornikó w rafinerii, obraz powstającego Bleve oraz działanie miejscowych służb w opanowaniu katastrofy.
No cover
Article
In basket
Bibl. 56 poz., tab.
Tł.tyt.: Ilościowa ocena zjawiska domina i scenariuszy NaTech w złożonych obszarach przemysłowych
Od późnych lat 80-tych XX wieku zaczeto stosować aplikację ilościowej oceny ryzyka (QRA) w zakresie zagrożeń w zakładach przemysłu chemicznego i zapewnienia bezpieczeństwa. Jednak w przypadku aglomeracji przemysłowych i złożonych obszarów przemysłowych potrzebne są konkretne metody określające wysoki wpływ niskie prawdopodobieństwo (HILP). W niniejszym badaniu, opracowano innowacyjną metodologię dla oceny ilościowego ryzyka ze względu na efekt omina i scenariusz NaTech.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 47 poz., tab.
Tł.tyt.: Podejście do redukcji efektu domina na podstawie optymalnych układów
W niniejszej pracy rozwinięto podejście do redukcji prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska domina i jego skutku w zakładach przemysłowych.
No cover
Book
In basket
Olympic Standard. / Arjan Bruinstroop // W:Fire and Rescue. - 2018/109 strony 10-14.
Sygnatura: CZ-150
Tłumaczenie tytułu: Standard olimpijski
W artykule przedstawiono nowoczesną organizację i działania Ansterdam Schiphol Airport w Holandii na przykładzie gwałtownie zwiększającego się efektu domina w służbie pożarniczej na lotnisku.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 30 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Analiza ryzyka podziemnej infrastruktury w miastach
W artykule przedstawiono zintegrowane podejście do analizy wrażliwości i odporności dla podziemnej infrastruktury, tj. społecznej analizy ryzyka wypadków w podziemnej infrastrukturze na obszarze miejskim. Podejście to opiera się na: (1) szczegółowych badanie efektu domina w odniesieniu do składników jednej infrastruktury i dla danego zbioru infrastruktury i / lub należących do tej samej okolicy, (2) analizy ryzyka i podatności danego obszaru (3). określeniu wytycznych interwencji w celu poprawy ogólnej odporności systemu.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 55 poz., tab.
Tł.tyt.; Ograniczenie szkód pożarowych i eskalacji przez ognioodporność: ryzyko - podstawy strategii
Pasywna ochrona przeciwpożarowa poprzez zastosowanie materiałów ognioodpornych jest kluczową barierą w zapobieganiu eskalacji scenariuszy pożarowych. W niniejszej pracy opracowano, oparte na ryzyku metody mające na celu ochronę przed pożarem, zarówno typu poolfire jak i eskalacji pożaru strumieniowego. Procedura dotyczy zarówno zapobiegania efektu domina oraz łagodzenie szkód z tytułu pierwotnego scenariusza pożarowego. Metoda ta jest przede wszystkim ukierunkowana na początku aplikacji do projektowania, umożliwiając identyfikację stref ognioodpornych w początkowych fazach pożaru.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 40 poz., rys., tab.,
Tł. tyt.: Zapobieganie zjawisku efektu domina: od aktywnych i pasywnych strategii do bezpieczniejszych projektów
Zbadano możliwość zastosowania bezpieczniejszych projektów do zapobiegania zjawiska tzw. efektu domina. Przeanalizowano także działania mające na celu zapobieżeniu efektu domina oraz wprowadzono definicję "efektywnego działania". Większe wysiłki aktywne, jak i pasywne okazują się niezbędnym elementem w zapobieżeniu ww. zjawiska, a także pozwalają na określenie możliwości pojawienia się pożaru i wybuchu. Ww. możliwości pozwalają określić scenariusz zdarzeń w zakładach chemicznych i przemysłowych.
No cover
Article
In basket
The significance of domino effect in chemical accidents / B. Hemmatian, B. Abdolhamidzadeh, R.M. Darbra, J. Casal // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2014/May, Vol. 29 s.30-38.
Bibl. 23 poz., tab.
Tł. tyt.: Znaczenie efektu domina w awariach chemicznych
Według danych historycznych, wydarzyło się ponad 330 awarii chemicznych z efektem zjawiska domina, począwszy od roku 1961. Przeanalizowano główne czynniki takie jak: położenie geograficzne, rodzaj wypadku, rodzaj materiału oraz przyczyny i pochodzenie efektu domina
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 47 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Ilościowe szacowanie efektów domina spowodowanego przez nadciśnienie. Cz.I. Modele probitowe
Podczas wybuchów w rafineriach i zakładach chemicznych często powstają zniszczenia spowodowane falą nadciśnieniową. Zanalizowano modele probitowe tzn. modele określające prawdopodobieństwo zaistnienia efektów domina.
No cover
Article
In basket
Proposition d'une methode d'analyse des effets "domino" / O. Dolladille // Préventique Sécurité. - 1999/44 s.62-70.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Fot., sch.
Tł.tyt.: Propozycja metody analizy efektu "domino"
Użytkownicy przemysłu o wysokim stopniu ryzyka są zobowiązani do przeprowadzania studium nad zagrożeniem katastrof przemysłowych. Jedną z ich przyczyn jest efekt domina. Zgodnie z dyrektywą Seveso II wszystkie przedsiębiorstwa, których ona dotyczy, są zobowiązane do uwzględnienia tego efektu przy zarządzaniu ryzykiem technologicznym. Przedstawiona metoda składa się z trzech dużych etapów: selekcji scenariuszy wypadku, przewidywania rozwoju zdarzeń i określenia zastosowanych środków gwarantujących bezpieczeństwo instalacji. Metodę przedstawiono na przykładzie terminalu skroplonych gazów napędowych (LPG) z uwzględnieniem efektu BLEVE.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 41 poz., sch., tab., wykr.
Tł.tyt.; Zjawisko efektu domina wywołane przez odłamki budowlane
Wybuch BLEVE podczas którego często powstają odłamki zbiorników zniszczonych w czasie wybuchów, są wystarczająco do analiz technicznych modelowane. W artykule dokonano anliz porównawczych wyników badań teoretycznych i dużej ilości eksperymentów, przeprowadzonych w rzeczywistej skali wybuchów. Badano ilość, rozkład fragmentów oraz trajektorię lotu, zasięg oraz efekty uderzeń w czasie awarii w wyniku której powstało zjawisko BLEVE. W badaniach analizowano również wpływ siły wiatru, turbulencji powietrza, turbulencji odłamków oraz ich lot w stabilnych (bezwietrznych) warunkach atmosferycznych. Wyniki badań wskazuja, że niestabilne warunki atmosferyczne, będące przyczyną rotacji odłamków wpływają w sposób istotny na zasięg i siłę fragmentów. Prawdopodobieństwo uderzenia wzrasta wraz ze wzrostem gabarytów zbiorników i stopnia ich napełnienia, ale nie zależało od rodzaju wybuchu i objętości zbiornika
No cover
Book
In basket
Tł.tyt.: Wytyczne dla wybuchu chmury pary, wybuchu zbiornika ciśnieniowego, zjawiska BLEVE i zagrożenia zapłonu obłoku par
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Przedstawiono historię różnych form wybuchu oraz omówiono zjawiska: zapłonu obłoku pary (flash fire), wybuchu chmur pary, wybuchu zbiornika ciśnieniowego, podstawy zjawiska bleve (wybuch par wrzących cieczy).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19187 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Case studies. Ilościowe szacowanie efektów domina spowodowanego przez nadciśnienie. Cz.II. Przykłady
Druga część artykułu omawiającego wpływ fali nadciśnieniowej po wybuchu na powstanie efektu domina. Podano przykłady zastosowania modeli probitowych w konkretnych przypadkach.
No cover
Article
In basket
Ocena skutków awarii przemysłowej w instalacjach procesowych, w tym efektu domino. Cz. 1 / Piotr Lesiak, Rafał Porowski // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2012/3 s.13-25.
Przeanalizowano zdarzenia awaryjne, w których wystąpił efekt Domino, opisano definicje efektu Domino powstałe w wyniku badań tego zjawiska, następnie przeanalizowano zagrożenia jakie towarzyszą zdarzeniom awaryjnym oraz przedstawiono rodzaje pożarów i wybuchów.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 42 poz., tab.
Tł.tyt.; Wieloatrybutowy Systemowy Wskaźnik Ryzyka dla porównania i zaznaczania w pierwszej kolejności zakładów chemicznych terenów przemysłowych
Przedstawiono typologię określającą ochronę zakładów chemicznych na obszarze przemysłowym określającą m.in. : ocenę ryzyka, zjawisko efektu domina przy pomocy wskaźnika Systemic Risk Index.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 26 poz., wykr.
Tł. tyt.: Kierowanie ewakuacją w przypadku pożarów w przemyśle chemicznym
W zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego na instalacjach chemicznych istotny jest koszt zabezpieczeń w stosunku do korzyści ekonomicznych. Podczas pożarów instalacji najczęściej jest ona wyłączana, co generuje straty. W artykule opisano model ewakuacji ludzi w czasie pożaru instalacji chemicznej, powodującej efekt domina. Autorzy podają zależności analityczne, umożliwiające obliczenie ekonomicznych korzyści lub strat w czasie ewakuacji z instalacji zagrożonych efektem domina. Model weryfikowany jest przykładami wykorzystującymi dane eksperymentalne wyznaczone przez autora.
Book
In basket
Streszczenie: Kompleksowe omówienie zagadnień, niezbędnych w zrozumieniu warunków powstawania i przebiegu pożarów i wybuchów w przemyśle przerobu ropy naftowej oraz skutków tych zdarzeń. Opracowanie składa się z trzech części. Część I omawia szczegółowo różne aspekty teoretyczne i eksperymentalne reakcji spalania i pożaru oraz scenariusze pożarowe, prowadzące do powstania niebezpiecznych wypadków. Część II opisuje podstawy wybuchów, typy spalania się mieszanin (deflagracja, detonacja) oraz wybuchy powstałe w wyniku oddziaływania pożarów na urządzenia technologiczne i instalacje przemysłowe (BLEVE, Fireball, Vapour Cloud Explosion, Boilover, Flashfire). Część III dotyczy oddziaływania środowiska pożarowego, generowanego przez paliwa ropopochodne na otoczenie, a dokładniej: oddziaływania cieplnego pożaru na ludzi, urządzenia technologiczne oraz oddziaływania dymu jako głównego nośnika ciepła i związków toksycznych w pożarach przebiegających na otwartej przestrzeni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1047/17, W-1047/16, W-1047/15, W-1047/13, W-1047/12, W-1047/11, W-1047/10, W-1047/9, W-1047/8, W-1047/7, W-1047/6, W-1047/5, W-1047/4, W-1047/3 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20252/Czyt., W-1047/2 Czyt., W-1047/1 Pozarnictwo (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again