Form of Work
Artykuły
(11)
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Atkinson G
(1)
Cheng Xudong
(1)
Chow W.K
(1)
Ciszewski Kamil
(1)
Cui E
(1)
Garrad Gordon
(1)
He L.H
(1)
Heskestad Gunnar
(1)
Hu L.H
(1)
Hua J
(1)
Khoo B.Ch
(1)
Kumar K
(1)
Li Liming
(1)
Log Torgrim
(1)
Lu K.H
(1)
Ma T.G
(1)
Mei Peng
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(1)
Poreh Michael
(1)
Qiu Z.W
(1)
Quintiere James G
(1)
Simeoni A
(1)
Tang F
(1)
Thomas Philip H
(1)
Tofiło Piotr
(1)
Viegas D.X
(1)
Wang Xuegui
(1)
Wolanin Jerzy. (1950-
(1)
Wu Y
(1)
Xing H.J
(1)
Xue H
(1)
Zhang Heping
(1)
Zhang X.C
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
zjawisko fire plume
(13)
Badania pożarnicze
(7)
Symulacja
(5)
Pożary wewnętrzne
(3)
Pożary - powstawanie
(2)
Wybuchy
(2)
badania
(2)
spalanie
(2)
Awaria przemysłowa w Bhopalu (1984)
(1)
Awaria zakładów chemicznych Flixborough (1974)
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
BLEVE
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budynki
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
HRR
(1)
ISO
(1)
Katastrofa platformy Piper Alpha (1988)
(1)
Lasy
(1)
Metody badawcze
(1)
NFPA
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Pożary
(1)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(1)
Pożary masowe
(1)
Produkty spalania
(1)
Prognozowanie zagrożeń
(1)
Płomień
(1)
Rafinerie
(1)
Ropa naftowa
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Scenariusz pożarowy
(1)
Tryskacze
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
VCE
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Wentylacja
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zapłon
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
gazy pożarowe
(1)
model strefowy
(1)
obliczenia
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
rozprzestrzenianie się pożaru
(1)
strefa pożarowa
(1)
testy pożarnicze
(1)
turbulencja
(1)
wyrzut cieczy
(1)
zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR)
(1)
zjawisko backdraft
(1)
zjawisko backfire
(1)
zjawisko boilover
(1)
zjawisko deflagracji
(1)
zjawisko detonacji
(1)
zjawisko efektu domina
(1)
zjawisko flash fire
(1)
zjawisko flashover
(1)
zjawisko poolfire
(1)
zjawisko slopover
(1)
zjawisko wyfuknięcia
(1)
Subject: place
Bhopal (Indie)
(1)
Flixborough (Wielka Brytania)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
13 results Filter
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 28 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Numeryczne badanie interackji strumienia wody z instalacji tryskaczowej z kolumną konwekcji ognia
W artykule opisano numeryczną symulację umożliwiającą ilościową analizę kompleksu i interakcji przebiegającej między strumieniem zraszającym a KKO. Badano wpływ typu tryskaczy, wielkości kropel i szybkości przepływu strumienia na mechyanizm tworzącego się nadciśnienia podczas pożaru.
No cover
Article
In basket
Interaction of fire plume with inclined surface / Y. Wu, H.J. Xing, G. Atkinson // Fire Safety Journal. - 2000/4 Vol. 35 s.391-403.
Bibliogr. 12 poz., rys.
Tł.tyt.: Wzajemne oddziaływanie kolumny konwekcyjnej pożaru w przestrzeni pochyłej
Wzajemne oddziaływanie na siebie kolumny konwekcyjnej ognia w przestrzeni pochyłej zostało przedstawione wizualnie i zanalizowane przy pomocy zmodyfikowanego systemu gry barw w kształcie pierścieni. Przedstawiono wyniki badań.
No cover
Article
In basket
Temperatures of Restricted Turbulent Fire Plumes / Torgrim Log, Gunnar Heskestad // Fire Safety Journal. - 1998/2 Vol. 31 s.101-115.
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Zmiany temperatury w turbulentnym pióropuszu ognia
W artykule zanalizowano zmiany temperatur turbulentnego pióropuszu ognia tworzącego się w środowisku pożarowym, poprzez wprowadzenie do dolnej części pióropusza poziomej siatki spełniającej rolę ekranu. Ekran taki powoduje zmniejszenie pionowego przepływu fazy lotnej i w konsekwencji zmniejszenie ilości wciąganego powietrza. Podano modele przepływu fazy lotnej w pióropuszu przy wykorzystaniu różnego typu ekranów. Graficzne i tabelaryczne przedstawiono wyniki.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 49 poz., rys., tab., wykr.
Tł. tyt.: Numeryczna symulacja symetrycznej kolumny konwekcyjnej ognia: dokładność i ograniczenia
Wyniki badań dokładności pomiarów i ograniczeń nowej wersji Symulatora Dynamiki Pożarów (FDS-Fire Dynamics Simulator), opracowanego w NIST. Podstawy teorii rozpraszania (dystrybucji) gazów pożarowych w atmosferze i korelacje wykorzystywane w modelach, dotyczące temperatur kolumny, szybkości przepływu gazów, wysokości płomienia. Graficzne przedstawienie symulacji pożarowych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 10 poz.
Tł.tyt.: Krótki komunikat: niejednoznaczność w analitycznych zależnościach opisujących kolumnę konwekcyjną ognia i wysokość płomienia
Zanalizowano różnice występujące w równaniach opisujących przepływ masy i ciepła w kolumnie konwekcyjnej ognia (kko), szczególnie w odniesieniu do opisu kko podanej przez Poreha i Morgana.
No cover
Article
In basket
Eruptive behaviour of forest fire / D.X. Viegas, A. Simeoni // Fire Technology. - 2011/2 Vol. 47 s.303-320.
Bibliogr. 68 poz.
Tł.tyt.; Pożary lasów w czasie których występuje zjawisko wybuchu
W artykule opisano mechanizmy powstawania erupcji lub wybuchu w czasie masowych pożarów lasów, szczególnie w kanionach. Z badań wynika, że mechanizm wybuchu jest złożony. Najistotniejsze są warunki, w których pożar powstaje (typ gleby, zalesienie, gatunek drzew, nasłonecznienie, wilgotność powietrza itp.). Badania miały na celu: opracowanie klasyfikacji "wybuchowych pożarów lasów" i opracowanie specjalnych procedur postepowania straży pożarnej na wypadek pożaru ograniczające wypadki śmiertelne wśród strażaków oraz opracowanie kompleksowego bezpieczeństwa pożarów lasów wybuchowych. Wyniki wskazują, że pożary wybuchowe lasów powstają w warunkach nagłego wzrostu wielkości uwalnianej energii i nagłego przyśpieszenia szybkości rozprzestrzeniania się płomienia. W takich warunkach tworząca się kolumna konwekcyjna ognia osiaga bardzo dużą wysokość a spalająca się w iej kinetycznie pirolityczna faza lotna powoduje powstanie wybuchu.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 93-94.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy magisterskiej jest badanie kolumny konwekcyjnej. Ideą w tym przypadku jest wykorzystanie korelacji inżynierskich jako jednego ze sposobów obliczeń i skontrastowania uzyskanych wyników z odczytami z symulacjami CFD. Powyższe podyktowane zostało tym, że jest mało raportów dotyczących przedstawionego zagadnienia. W pracy skoncentrowano się na porównaniu parametrów temperatury uzyskanych w kolumnie konwekcyjnej. Analiza została przeprowadzona w oparciu o program komputerowy do symulacji CFD FDS oraz nakładkę graficzną Pyrosim. Obliczeń w niniejszej pracy dokonywano na podstawie przestrzeni wynikającej z normy NFPA 204. W tym celu przyjęto pomieszczenie o największym dopuszczonym przez standard NFPA 204 wymiarze. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17755/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 18 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Wpływ stanu wentylacji w szybkość wydzielania ciepła typowych tworzyw termoplastycznych w pożarze pomieszczenia
Celem badań było zbadania wpływu stanu wentylacji na HRR typowych termoplastycznych tworzyw w pożarze pomieszczenia. Tworzywa do testó pożarniczych zostały wybrane zgodnie z normą ISO 9705 Wyniki badań pokazują, że generowany pożar powierzchni paliwa ciekłego odgrywał ważną rolę w procesie spalania. Wartości współczynnika wzrostu pożaru dla różnych testów były prawie te same. Nie tylko czynnik wentylacyjny ale także poziome położenie należy uznać kiedy analizowano wpływ warunku warunków wentylacji. Model przewidywania szczytu HRR został opracowany na podstawie teorii zjawiska fire plume. Porównywalne wyniki w różnych warunkach wentylacyjnych wykazały, że model mógł dobrze przewidzieć trend zmienności szczytowego HRR.
No cover
Article
In basket
Bibl. 26 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Profil strumienia ciepła na elewacji budynku z bocznych ścian wskutek zjawiska fire plume wyrzuconego przez okno: Badania eksperymentalne i globalnej współzależności
W artykule zbadano profil strumienia ciepła na elewacji budynku z bocznych ścian wskutek wyrzucenia pióropusza ognia przez okno. Zaproponowano nową globalną formułę charakteryzująca pionowy profil strumienia cieplnego na podstawie modelu Lee`s bez ścian bocznych dodatkowo modyfikowaną za pomocą parametru K w stosunku do odległości rozdzielającej ścian bocznych i charakterystycznej skali długości okien. Dane doświadczalne dla różnych odległości okien i ścian bocznych będących w separacji są dobrze zwinięte w proponowanym wzorze.
No cover
Article
In basket
A study of wall and corner fire plumes / Michael Poreh, Gordon Garrad // Fire Safety Journal. - 2000/1 Vol. 34 s.81-89.
Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Tł .tyt.: Wpływ ściany i narożnika na szybkość tworzenia się kolumny konwekcyjnej ognia
Opisano wyniki badań wpływu ściany na szybkość rozwoju pożaru. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że: - przegroda budowlana w postaci ścian zmniejsza przepływ palnej masy do kolumny ognia, natomiast powoduje wzrost wysokości płomieni; - zwiększa fluktuacje płomienia w pomieszczeniu objętym pożarem w porównaniu ze spalaniem na otwartej przestrzeni. W oparciu o wyniki badań eksperymentalnych opracowano model wpływu ścian na przepływ masy powyżej regionu spalania płomieniowego. Wyniki badań eksperymentalnych i obliczeń teoretycznych są tylko wtedy zbieżne, gdy wykorzystuje się w modelu założenie Hansella, mówiące o ilości powietrza wciąganego do kolumny ognia.
No cover
Article
In basket
CFD simulations on balcony spill plume / W.K. Chow, E. Cui // Journal of Fire Sciences. - 1998/6 Vol. 16 s.468-485.
Bibliogr. 24 poz., rys.
Tł.tyt. : CFD symulacje dynamiki płynu po balkonie w warunkach pożarowych
Symulacje CFD (Computational Fluid Dynamics) są często stosowane do oceny ruchu płynu w środowisku pożarowym. W artykule wykorzystano tę metodę oceny rozprzestrzeniania się gazów pożarowych po balkonie (fasadzie budynku). Model CFD w wersji CC-EXACT został wybrany jako symulator dynamiki płynu. Otrzymano liniową korelację masowej szybkości przepływu wraz ze wzrostem szybkości tworzenia się kolumny konwekcyjnej ognia. Otrzymane wyniki porównano z wynikami opublikowanymi wcześniej w literaturze.
Book
In basket
Streszczenie: Kompleksowe omówienie zagadnień, niezbędnych w zrozumieniu warunków powstawania i przebiegu pożarów i wybuchów w przemyśle przerobu ropy naftowej oraz skutków tych zdarzeń. Opracowanie składa się z trzech części. Część I omawia szczegółowo różne aspekty teoretyczne i eksperymentalne reakcji spalania i pożaru oraz scenariusze pożarowe, prowadzące do powstania niebezpiecznych wypadków. Część II opisuje podstawy wybuchów, typy spalania się mieszanin (deflagracja, detonacja) oraz wybuchy powstałe w wyniku oddziaływania pożarów na urządzenia technologiczne i instalacje przemysłowe (BLEVE, Fireball, Vapour Cloud Explosion, Boilover, Flashfire). Część III dotyczy oddziaływania środowiska pożarowego, generowanego przez paliwa ropopochodne na otoczenie, a dokładniej: oddziaływania cieplnego pożaru na ludzi, urządzenia technologiczne oraz oddziaływania dymu jako głównego nośnika ciepła i związków toksycznych w pożarach przebiegających na otwartej przestrzeni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1047/17, W-1047/16, W-1047/15, W-1047/13, W-1047/12, W-1047/11, W-1047/10, W-1047/9, W-1047/8, W-1047/7, W-1047/6, W-1047/5, W-1047/4, W-1047/3 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20252/Czyt., W-1047/2 Czyt., W-1047/1 Pozarnictwo (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again