Source
Katalog zbiorów
(37)
Form of Work
Artykuły
(24)
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(4)
Status
only on-site
(12)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(12)
Author
Węsierski Tomasz
(8)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -)
(5)
Makhviladze G.M
(2)
Roberts J.P
(2)
Salamonowicz Zdzisław
(2)
American Institute of Chemical Engineers
(1)
Aneziris O
(1)
Baran Jakub
(1)
Barlas S
(1)
Bethge K
(1)
Bibby N.G
(1)
Chmiel Tomasz
(1)
Cieślak Tomasz
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Golba Kamil
(1)
Gostintsev Y.A
(1)
Gwardiak Paweł
(1)
Jaku S.E
(1)
Jakuš S.E
(1)
Jarosz Wojciech
(1)
Jian Gong
(1)
Jones J.C
(1)
Klöpper M
(1)
Kłysz Paweł
(1)
Lizhong Yang
(1)
Ostrowski Jerzy
(1)
Papazoglou Ioannis A
(1)
Pawłowski Wiesław
(1)
Piórczyński Wacław
(1)
Ryzhkov A.M
(1)
Rękas Agnieszka
(1)
Shaluf I.M
(1)
Sommer Erhard
(1)
Talbot Paul
(1)
Tweeddale M
(1)
Wieruszewski Mariusz
(1)
Williamson R
(1)
Wojnarowski Andrzej
(1)
Xiaodong Zhou
(1)
Yafei Wang
(1)
Year
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(12)
Country
Poland
(36)
United States
(1)
Language
Polish
(36)
English
(1)
Subject
zjawisko fireball
(37)
BLEVE
(21)
Badania pożarnicze
(8)
Zagrożenie wybuchowe
(6)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(5)
LPG
(5)
Rafinerie
(5)
Wybuchy
(5)
Analiza ryzyka
(3)
Pożary
(3)
Symulacja
(3)
fizykochemia spalania
(3)
obiekty przemysłowe
(3)
promieniowanie cieplne/termiczne
(3)
teoria wybuchów
(3)
Awarie przemysłowe
(2)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(2)
Gazy
(2)
Paliwa
(2)
Pożary - powstawanie
(2)
Rozkład termiczny
(2)
Stacje benzynowe
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
badania
(2)
fizykochemia wybuchów
(2)
rozgorzenie pożaru
(2)
spalanie
(2)
Analiza zagrożeń
(1)
Dym
(1)
Gazy palne
(1)
Katastrofy
(1)
Metody badawcze
(1)
NFPA
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Pirotechnika
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Programy komputerowe
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Scenariusz pożarowy
(1)
Strefa zagrożenia wybuchem
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Terroryzm
(1)
Transport kolejowy
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zapobieganie wybuchom
(1)
Zbiorniki
(1)
burze ogniowe
(1)
butle gazowe
(1)
cysterny
(1)
magazyny
(1)
obliczenia
(1)
ofiary śmiertelne
(1)
parametry obliczeniowe
(1)
przemysł chemiczny
(1)
przepisy
(1)
przyczyny wybuchu
(1)
rejon operacyjny
(1)
statystyka matematyczna
(1)
szyby naftowe
(1)
wyciek cieczy palnej
(1)
wypadki śmiertelne
(1)
zjawisko backdraft
(1)
zjawisko efektu domina
(1)
zjawisko flash fire
(1)
zjawisko jet fire
(1)
ćwiczenia
(1)
Subject: place
Japonia
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(8)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
37 results Filter
No cover
Article
In basket
Feuerball / M. Klöpper // Feuerwehr Magazin. - 2008/6 s.56-57.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Tł.tyt.: Kula ogniowa
Przedstawiono scenariusz wybuchu tłuszczu kuchennego w postaci kuli ogniowej.
No cover
Article
In basket
Trying to prevent catastrophic fireballs / S. Barlas // NFPA Journal. - 2002/6 Vol. 96 s.30, 92.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tł.tyt.: Próbując zapobiec katastrofie "fireball".
Omówiono ochronę zakładów przemysłowych przed atakami terrorystycznymi. Przedstawiono wytyczne opracowane przez senat USA.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Eksperymentalne badanie wpływu CO na zjawisko backdraft w warunkach pożarów paliw ciekłych
W artykule opisano wyniki badań zjawiska backdraft w zmniejszonej skali pożaru ze średniej wielkości oknami, używając jako paliwo heksan. Mierzono temperaturę pożaru, temperaturę i wysokość warstwy dymu, stężenie tlenku węgla, całkowitą ilość (stężenie) niespalonych węglowodorów, warunki tworzenia się fireball (kuli ognistej) i czas spalania. Wyniki wskazują, że krytycznym parametrem dla zistnienia zjawiska backdraft jest całkowite stężenie gazów palnych tzn. stężenie węglowodoru i tlenku węgla. W prowadzonych badaniach stężenie węglowodorów przewyższało krytyczną wartość tzn 2.5% w temperaturze 420 K w pomieszczeniu więc istniały warunki dla zaistnienia zjawiska backdrafty
No cover
Article
In basket
Chiba Refinery / Paul Talbot //W: Industrial Fire Journal. - 2012/89 s.26-28.
Tł.tyt.: Pożar rafinerii w Chiba
Trzęsienie ziemi które miało miejsce w Japonii w 2011 r spowodowało ogromne straty nie tylko z powodu powstałego tsunami ale również zniszczeń infrastruktury przemysłowej. Przykładem jest opis ogromnej katastrofy, która miała miejsce w rafinerii w Chiba. W wyniku pożaru rafinerii i zaistniałęj reakcji domina, nastąpiłszereg zjawisk (fireball) i wybuchó typu Bleve, paliwa LPG. W artykule zilustrowano rozmieszczenie zbiornikó w rafinerii, obraz powstającego Bleve oraz działanie miejscowych służb w opanowaniu katastrofy.
No cover
Article
In basket
Emergency scenarios during accidents involving LPG. Bleve explosions mechanism / Zdzisław Salamonowicz // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2013/2 s.31-39.
Tł.tyt.: Scenariusze awaryjne podczas zdarzeń z LPG. Mechanizm wybuchu BLEVE
Przedstawiono możliwe scenariusze awaryjne podczas zdarzeń z LPG, takich jak: emisja gazu bez zapłonu, pożar chmury palnej mieszaniny (Flash Fire) po opóźnionym zapłonie, wybuch par w przestrzeni ograniczonej, pożar strumieniowy, pożar kulisty i inne. Opisano wybrane awarie w Polsce i na świecie. Omówiono teorie wybuchu fizycznego BLEVE, mechanizm prowadzący do wybuchu i jego efekty fizyczne.
No cover
Article
In basket
Fire shuts down ESSO refinery / N.G. Bibby // NFPA Journal. - 1999/2 Vol. 93 s.64-69.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł.tyt.; Pożar rozprzestrzenia się na rafinerię w ESSO
Przedstawiono fatalne skutki pożaru rafinerii ESSO na środowisko australijskiego stanu Victoria. Pożar wybuchł w trzech szybach rafinerii wytwarzając zjawisko fireball. Dwóch pracowników zginęło. Akcja trwała 48 godzin.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 30 poz., rys., wykr.
Tł.tyt.: Tworzenie się "fireball" podczas spalania paliw węglowodorowych. Cz.1. Struktura i dynamika wzrostu
Przedstawiono model spalania i oddziaływania ciepła na zjawisko fireball podczas wytworzenia się obłoku tuż przy powierzchni ziemi. Niestacjonarny przebieg spalania zrównano z przybliżeniem parametrów (k-e)-modelu turbulentnego, modelu turbulentnego spalania i podstawowym równaniem kinetycznym odpowiadającym zjawisku "fireball". Omówiono wzmożoną dynamikę "fireball" przy zwiększonym wyrzucie w warunkach diabatycznych 5-250 przy półgodzinnej zależności od temperatury wrzenia i szybkości reakcji w "fireball". Stwierdzono, że dla danej masy paliwa i szybkości wyrzutu przy niezmienionych parametrach można określić skalę zależności zjawiska "fireball".
No cover
Article
In basket
Wyniki badań i obliczeń dotyczące określenia strumienia ciepła w określonej odległości od środka zjawiska fireball.
No cover
Article
In basket
A simplified thermal treatment of fireball / J.C. Jones // Journal of Fire Sciences. - 2001/2 Vol. 19 s.100-105.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 4 poz., wykr.
Tł.tyt.: Uproszczone termiczne traktowanie kul ognistych
Prosty sposób oszacowania temperatury kul ognistych dla wycieków o określonym rozmiarze został opracowany na podstawie użycia wcześniej istniejących wykresów transferu ciepła wydzielanego w stosunku do czasu jako modelu. Takie obliczenia są wykorzystywane dla małych i dużych propanowych kul ognistych.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Ilościowa analiza skutków BLEVE na organizm ludzki
Metodologia oszacowania ryzyka związanego z powstaniem zjawiska BLEVE zawiera pewne nieścisłości, które w konsekwencji mogą wpływać na ocenę intensywności promieniowania, dawkę termicznego promieniowania, prawdopodobieństwo utraty życia i zasięgu zagrożeń podczas BLEVE. W artykule zaproponowano model zjawiska BLEVE i FIREBALL wprowadzając ilościowe parametry charakteryzujące ww zjawiska.
No cover
Article
In basket
Mathematical modelling of the dynamics of fire formations in the open atmosphere / A.M. Ryzhkov, Y.A. Gostintsev // Fire Science and Technology - an International Journal. - 1996/1 Vol. 16 s.13-28.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 42 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Matematyczne modelowanie dynamiki powstania pożarów na otwartej przestrzeni
Oplis kompleksu zagadnień zwiazanych z dynamiką pożaru rozwijającego się na otwartej przestrzeni. W artykule wyjaśniono mechanizm tworzenia się ognia, kuli ognistej, wiru ogniowego oraz burzy ogniowej.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14176/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
300 Gasflaschen fliegen durch die Luft / Erhard Sommer // 118 Swissfire.ch. - 2010/4 s.4-7.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł.tyt.: 300 butli gazu wyleciało w powietrze
29 listtopada 2009 w małej wiosce Dorf am Striegel (kanton Argowia) doszło do olbrzymiego wybuchu w postaci kuli ognia, oraz zablokowania dróg i linii kolejowych i 300 butli gazowych w promieniu pół kilometra wyleciało w powietrze. Nie było rannych. W artykule omówiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej.
No cover
Article
In basket
Charakterystyka i dane statystyczne dotyczące występowania zjawiska bleve - fireball na świecie.
No cover
Article
In basket
Massive fireball at oil refinery / R. Williamson // Fire. - 2001/1152 Vol. 94 s.21.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł. tyt.: Kula ognista w rafinerii
16 kwietnia 2001 r. straż pożarna otrzymała wezwanie do wybuchu i pożaru w rafinerii Coboco Humber w Humberside. W akcji wzięło udział sześć samochodów gaśniczych oraz pompa wspomagająca.
No cover
Article
In basket
Hannover: Grossfeuer in Brauerei / K. Bethge // 112-Magazin der Feuerwehr [od Nr 10/2001 jako FFZ Feuerwehr Fachtzeitschrift ]. - 2000/12 s.750-751.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł. tyt.: Wielki pożar w hannowerskim browarze
W październiku 2000 r. nastąpił wybuch w browarze w Hannowerze. Wybuch miał postać fireball i był widoczny w odległości 5 km. Przedstawiono przebieg akcji. Straty oszacowano na 25 mln DM.
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia na stronach 39-41.
Streszczenie: Celem pracy było określenie zagrożeń jakie niesie za sobą wybuch BLEVE-Fireball w kwestii odłakmowania oraz strumienia cieplnego. Aby uzyskać odpowiedź związaną z problemem zawartym w celu pracy przeprowadzone zostały badania, w których zarejestrowano pożar kulisty jak i określono zasięg odrzutu odłamków. Do badań zostały użyte małe zbiorniki „Alpen Camping” o wsadzie 190g LPG. Do wybuchu BLEVE doprowadzono układając wyżej wspomniany zbiornik na wcześniej przygotowanym palenisku i poddawano go bezpośredniemu oddziaływaniu płomieni. Przebieg próby rejestrowany był kamerą umieszczoną na statywie, która pozwalała na nagranie całego przebiegu poszczególnych prób badawczych w odpowiedniej ilości klatek. Pozwoliło to w późniejszym etapie na obrabianie materiału o odpowiednim poziomie dokładności. Rezultaty badań przedstawione zostały tak, by dać wgląd w specyfikę zjawiska w jak największym stopniu. Na podstawie otrzymanych danych sporządzono statystykę, wykresy w czasie jak i schematy odłamkowania. W celu jeszcze lepszego zrozumienia zagrożeń jakie niesie za sobą badane zjawisko dokonano porównania części dotyczącej pożaru kulistego do wybranych źródeł literaturowych. Daje to obraz sensowności przekładu opracowanych już teoretycznych wartości na rzeczywisty obraz jakiego można się spodziewać w przypadku wybuchu małych zbiorników zawierających LPG. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17588/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11697/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15607/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Piekło nad Olsztynem / Jerzy Ostrowski // Strażak - . - 1994/8 s.4-5.
W dniu 1 czerwca 1993 r w miejscowości Olsztyn k/ Częstochowy wybuchł tragiczny w skutkach pożar magazynu. Najpierw na niebie pojawił się biały grzyb idący wolno do góry a pod nim rozpalona do białości ognista kula płomieni. Dopiero później rozdarł sie huk. Z wnętrza magazynu wybiegły dwie palące się pochodnie. Przedstawiono przebieg akcji. Przyczyną pożaru magazynu były przygotowania pracowników do pokazu sztucznych ogni w Bytomiu, którzy próby wykonywali w magazynie z materiałami pirotechnicznymi.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again