Form of Work
Artykuły
(10)
Publikacje naukowe
(6)
Książki
(2)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(7)
Author
Salamonowicz Zdzisław
(6)
Cumber Peter S
(2)
Appel Glenn
(1)
Barbaresi Tiziana
(1)
Bialas Kamil Oscar
(1)
Brand Anna
(1)
Brandt Jonas
(1)
Casal J
(1)
Cozzani Valerio
(1)
Cumber P.S
(1)
Darbra R.M
(1)
Di Padova Annamaria
(1)
Guzenda Mateusz
(1)
Hyjek Michał
(1)
Janus Tomasz
(1)
Jarosz Wojciech
(1)
Kutaj Adrian
(1)
Lesiak Piotr
(1)
Lewak Michał
(1)
Lindström Johan
(1)
Lönnermark Anders
(1)
Munoz M
(1)
Onokpe Owin
(1)
Palacios A
(1)
Piorun Paweł
(1)
Porowski Rafał
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Rosén Fredrik
(1)
Tallone Fabrizio
(1)
Targosz Marta
(1)
Tofiło Piotr
(1)
Tugnoli Alessandro
(1)
Tępiński Jarosław
(1)
Wade Robin
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
zjawisko jet fire
(17)
LPG
(4)
Symulacja
(4)
BLEVE
(2)
Badania pożarnicze
(2)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(2)
Modele matematyczne
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Symulator pożarowy
(2)
obliczenia
(2)
zjawisko flash fire
(2)
Analiza zagrożeń
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Baza paliw (Buncefield)
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Gazy
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Ochrona przeciwporażeniowa
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Pojazdy
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Rafineria (Czechowice-Dziedzice)
(1)
Rafinerie
(1)
Ryzyko
(1)
VCE
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Zakłady chemiczne NYPRO Ltd. (Flixborough)
(1)
awarie
(1)
butle gazowe
(1)
programy
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
przepisy
(1)
przyczyny wybuchu
(1)
samozapłon
(1)
scenariusz zdarzeń
(1)
substancje palne
(1)
turbulencja
(1)
wystawy
(1)
zdarzenia niebezpieczne
(1)
zjawisko efektu domina
(1)
zjawisko fireball
(1)
zjawisko poolfire
(1)
Subject: time
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Czechowice-Dziedzice (woj. śląskie)
(1)
Flixborough (Wielka Brytania)
(1)
Hemel Hempstead (Wielka Brytania)
(1)
Janków Przygodzki (woj. wielkopolskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(6)
Monografia
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Inżynieria i technika
(1)
Ochrona środowiska
(1)
17 results Filter
No cover
Article
In basket
Emergency scenarios during accidents involving LPG. Bleve explosions mechanism / Zdzisław Salamonowicz // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2013/2 s.31-39.
Tł.tyt.: Scenariusze awaryjne podczas zdarzeń z LPG. Mechanizm wybuchu BLEVE
Przedstawiono możliwe scenariusze awaryjne podczas zdarzeń z LPG, takich jak: emisja gazu bez zapłonu, pożar chmury palnej mieszaniny (Flash Fire) po opóźnionym zapłonie, wybuch par w przestrzeni ograniczonej, pożar strumieniowy, pożar kulisty i inne. Opisano wybrane awarie w Polsce i na świecie. Omówiono teorie wybuchu fizycznego BLEVE, mechanizm prowadzący do wybuchu i jego efekty fizyczne.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 9 poz.
Tł.tyt.: Zjawisko jet fire na autobusach
Autobusy i zagrożenia w odniesieniu do paliw alternatywnych i ryzyko powstania zjawiska jet fire.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 27 poz., wykr.
Tł.tyt.; Pomiar strumienia ciepła promieniowania z pożaru strumieniowego przy wykorzystaniu modelu reaktancji pojemnościowej skupionej
Opis eksperymentalnej metodologii pomiaru strumienia ciepła promieniowania tworzacego się wokół pożaru strumieniowego. W badaniach wykorzystano termopory, zlokalizowane przy stalowych prętach, mierzące przebieg wzrostu temperatury w funkcji czasu ogrzewającego sie pręta w wyniku oddziaływania strumienia ciepła promieniowania. Opis opracowania teoretycznego wyników badań tzn. bilansu energetycznego każdego punktu pomiarowego pręta. W artykule opisano model reaktancji pojemnościowej skupionej. Wszystkie założenia teoretyczne modelu wykazały dobrą zgodność z wynikami eksperymentalnymi.
No cover
Article
In basket
Wybrane aspekty awarii z udziałem LPG - aktualne problemy badawcze / Wojciech Jarosz, Zdzisław Salamonowicz // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2010/4 s. 73-76.
Sygnatura: CP-80
Omawia mechanizmy awarii zbiorników ciśnieniowych magazynujących LPG, a szczególnie przemiany termodynamiczne gazu w zbiorniku spowodowane pożarem strumieniowym.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 40 poz., rys., wykr.
Tł. tyt.: Obliczenie strumienia ciepła promieniowania z pożaru strumieniowego
Głównym celem publikacji jest opis sposobu rozwiązania głównej słabości odwróconej metody Monte Carlo w zastosowaniu do symulacji pożaru strumieniowego tzn. jego szybkości powolnej konwergencji. W artykule opisano sposób obliczenia strumienia ciepła promieniowania z pożaru strumieniowego przy różnym ustawieniu palącego się strumienia gazu w stosunku do receptora ciepła.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15990/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Passing the new jet fire standard / Robin Wade // Industrial Fire Journal. - 2011/86 s.16-17.
Tł.tyt.: Przechodząc do nowego przepisu dotyczącego pożaru strumieniowego
Międzynarodowa Wystawa Pasywnej Ochrony Przeciwpożarowej - Chartek posiada certyfikat ISO 22899, który został uznany przez organizacje międzynarodowe i zakłady rafimneryjne, dotyczący zjawiska jet fire czyli pożaru strumieniowego. W artykule omówiono ww. certyfikat.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 39 poz., wykr.
Tł.tyt.; Przewidywanie średniej kwadratowej pola (RMS) i jego znaczenia w poddźwiękowym pożarze strumieniowym wodoru
W artykule przybliżono dwa modele przewidujące średnią kwadratową pola - RMS i jego znaczenie w ocenie turbulencji pożaru strumieniowego wodoru.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16437/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono modelowanie matematyczne pożaru strumieniowego metodą CFD na przykładzie pożaru propanu wydostającego się z dyszy. Pokazano wpływ masowego przepływu gazu na długość, szerokość i wysokość płomienia. Symulacje numeryczne przeprowadzono dla przepływów cieczy w zakresie liczby Macha poniżej 0,2. Pozwoliło to na prowadzenie symulacji w zakresie przepływu nieściśliwego. Otrzymane wyniki symulacji porównano z korelacjami opisanymi w literaturze.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 34 poz., tab.
Tł.tyt.: Promieniowanie cieplne z pionowych pożarów strumieniowych
Geometryczne i termiczne dane otrzymane z doświadczeń z pożarami strumieniowymi wykorzystano do szacowania intensywności promieniowania cieplnego z płomieni w kierunku celów znajdujących się w różnych odległościach.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16609/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 55 poz., tab.
Tł.tyt.; Ograniczenie szkód pożarowych i eskalacji przez ognioodporność: ryzyko - podstawy strategii
Pasywna ochrona przeciwpożarowa poprzez zastosowanie materiałów ognioodpornych jest kluczową barierą w zapobieganiu eskalacji scenariuszy pożarowych. W niniejszej pracy opracowano, oparte na ryzyku metody mające na celu ochronę przed pożarem, zarówno typu poolfire jak i eskalacji pożaru strumieniowego. Procedura dotyczy zarówno zapobiegania efektu domina oraz łagodzenie szkód z tytułu pierwotnego scenariusza pożarowego. Metoda ta jest przede wszystkim ukierunkowana na początku aplikacji do projektowania, umożliwiając identyfikację stref ognioodpornych w początkowych fazach pożaru.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13985/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 49-51.
Streszczenie: Zagrożenia pożarowe i inne efekty fizyczne związane z uwolnieniem dużych ilości energii, są często spowodowane przez wypadki związane z niewłaściwym eksploatowaniem, transportem i magazynowaniem zbiorników z gazem LPG. W Pracy pod tytułem „Numeryczne modelowanie pożaru strumieniowego i efektów fizycznych przy wykorzystaniu programu ANSYS”, przedstawia się szereg komputerowych symulacji opisujących zjawisko jakim jest pożar strumieniowy, jak również ilustruje zagrożenia związane z tym zjawiskiem. Pracę podzielono na dwie części, krótszą literaturową i tą dłuższą badawczą. W pierwszej części rozpatrzono zasięgi oddziaływania promieniowania cieplnego z podzieleniem na strefy niebezpieczne przy pożarach typu „jet-fire”, zdefiniowano wybuch BLEVE, objaśniono charakterystykę i podstawowe zagrożenia wynikające z eksploatacji oraz magazynowania LPG, a także omówiono metody oraz znaczenie symulacji numerycznych. W części badawczej natomiast zawarto proces tworzenia obróbki geometrii będącej podstawą symulacji numerycznych, którą potem podzielono na kształt siatki o możliwie małych elementach. Wybrano tez odpowiednie warianty i opcje, a następnie dokonano kilkanaście symulacji w odmiennych wariantach w programach ANSYS i ALOHA. Dane zostały zaczerpnięte z rzeczywistego odtworzenia problemu oraz z historycznego wybuchu pożaru, które miało miejsce w Jankowie Przygodzkim. Otrzymane wyniki porównano i dokonano analizy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17605/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9833/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia strony 319-[327].
Streszczenie: Celem tej monografii jest opis najważniejszych badań doświadczalnych oraz symulacji numerycznych w obszarach awaryjnych uwolnień substancji palnych, w tym pożarów i wybuchów oraz metod ograniczania tego typu uwolnień do środowiska oraz otoczenia miejsca pracy. Monografia składa się z sześciu głównych rozdziałów, w tym wprowadzenia opisującego podstawy zjawisk dotyczących uwolnienia substancji palnych w kontekście inżynierii środowiska, przeglądu wybranych zdarzeń w przemyśle, podczas których doszło do oddziaływania substancji palnych na środowisko, oceny emisji zanieczyszczeń do środowiska w wyniku spalania substancji, analizy procesów powstawania pewnych krytycznych zjawisk związanych z uwolnieniem substancji palnych do środowiska, w tym samozapłon wodoru, rozkład cząstek dymu podczas spalania różnych materiałów oraz wybuchy par cieczy palnych i detonacje w mieszaninach gazowych. Dodatkowo przedstawiono kilka metod i sposobów ograniczania skutków uwolnień substancji palnych, jak również przegląd metod modelowania numerycznego przebiegu uwolnień substancji palnych do środowiska w postaci pożarów oraz wybuchów. Monografię kończy rozdział zawierający podsumowanie zaprezentowanych wyników badań oraz wnioski, jak również bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21234, I-21233 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21232/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again