Form of Work
Artykuły
(22)
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Lin Ching-Yuan
(3)
Cholewa Wacław
(2)
Chuang Ying-Ji
(2)
Pawlak Andrzej (nauki techniczne)
(2)
Tang Chieh-Hsin
(2)
Baxter P
(1)
Boyce Karen E
(1)
CHOLEMASTER Czechowice-Dziedzice
(1)
Chen Chien-Jung
(1)
Chen Chunxiao
(1)
Chen Jin
(1)
Cheng Yuan
(1)
Chuang Ying-Hung
(1)
Cui Xihong
(1)
Dec Lesław
(1)
Doering Eugeniusz K
(1)
Dziedzic Jan
(1)
Dziwiszek Filip
(1)
Dziwulski Dariusz
(1)
Golasa Tomasz
(1)
Gwynne S.M.V
(1)
Hsiao Hung-Yi
(1)
Huang Chin-Hsing
(1)
Kaneko Shinji
(1)
Kociołek Krzysztof T
(1)
Kuo En-Shu
(1)
Leahy J
(1)
Li Qiang
(1)
Lin Yu-Chang
(1)
Liu Mengting
(1)
Livingstone D
(1)
Nilsson D
(1)
Rochala Paweł
(1)
Ronchi Enrico
(1)
Shields T.Jim
(1)
Shih Naai-Jung
(1)
Silcock G.W.H
(1)
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa; Oddział Katowice
(1)
Thomson M
(1)
Yang Chih-Hsiang
(1)
Zheng Xiaoping
(1)
Żabicki Damian
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(2)
1930 - 1939
(1)
Country
Poland
(25)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(26)
Subject
znaki ewakuacyjne
(15)
Znaki i barwy bezpieczeństwa
(11)
Ewakuacja
(10)
Oświetlenie awaryjne
(10)
drogi ewakuacyjne
(10)
oświetlenie ewakuacyjne
(9)
Normalizacja
(4)
znaki ostrzegawcze
(4)
Bezpieczeństwo pożarowe
(3)
Projektowanie
(3)
przepisy
(3)
Symulacja
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Zachowania ludzi
(2)
badania
(2)
inżynieria pożarowa
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Budynki
(1)
Budynki wysokie
(1)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(1)
EXODUS
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Metody badawcze
(1)
Obiekty handlowe
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Oświetlenie
(1)
Pożary
(1)
Scenariusz pożarowy
(1)
czas ewakuacji
(1)
drogi pożarowe
(1)
inżynieria
(1)
model Bayesa
(1)
obiekty
(1)
obliczenia
(1)
powiadamianie
(1)
scenariusz ewakuacji
(1)
tunele
(1)
znaki drogowe
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(1)
26 results Filter
No cover
Book
In basket
Ready made signs. - Westerham : [Colin Davis Associates]. - 60 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Streszczenie: [Zaprezentowano spis znaków drogowych, ostrzegawczych i ewakuacyjnych]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1651/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-59
Streszczenie: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków wysokich i wysokościowych powinni oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami m.in. drogi i wyjścia ewakuacyjne. W artykule przedstawiono przykład zastosowania znaków ewakuacyjnych.
No cover
Article
In basket
Oświetlenie i oznakowanie awaryjne podczas ewakuacji / Damian Żabicki // Ochrona Mienia i Informacji. - 2015/5 s.40-43.
Omawia przepisy regulujące kwestie rozróżnienia rodzajów oświetlenia awaryjnego, rozmieszczenia oświetlenia, wymagań dot. opraw, konieczności okresowych kontroli oraz właściwego oprogramowania sterującego i umożliwiającego wykonanie testów oraz wymianę danych.
No cover
Article
In basket
Znaki symboliczne na planach sytuacyjnych / Eugeniusz K. Doering // Przegląd Pożarniczy. - 1935/10 s.290-296.
Znaki ewakuacyjne i pożarowe w latach 30-tych XX w.
No cover
Article
In basket
Ewakuacja z obiektów / Dariusz Dziwulski // Pożarnik. - 2006/9 s.6-12.
Rodzaje ewakuacji oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach przygotowania procedur ewakuacji. Lokalizacja poszczególnych znaków ewakuacyjnych.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Podstawowe badania na temat stosowania znaków awaryjnych do wyjść awaryjnych w przypadku pożaru
Bezpieczeństwo pożarowe i wyjścia ewakuacyjne stanowią priorytet w czasie pożaru.Znaki ewakuacyjne odgrywają rolę w sposób rozpoznawalny i ich znaczenie jest trudno przecenić. W badaniach wykorzystano wirtualną rzeczywistość (VR) jako technikę analizy rozpoznawania znaków ewakuacyjnych. Wyniki badań pokazują że różne znaki są w różny sposób rozpoznawane a po drugie mają wpływ na rozpoznawanie przestrzenne wyjść ewakuacyjnych podczas wypadku.
Book
In basket
Streszczenie: Oświetlenie awaryjne obejmuje oświetlenie bezpieczeństwa i oświetlenie ewakuacyjne, a więc służy bezpieczeństwu w miejscach zgromadzeń dużej liczby ludzi. Dobór właściwego oświetlenia awaryjnego musi stanowić kompromis pomięzy ceną, estetyką, łatwością montażu i serwisu, a także kosztem eksploatacji przez użytkownika. Oświeltenie znaków ewakuacyjnych musi być widoczne również w warunkach oświetlenia podstawowego. Opracowanie jest materiałem pomocniczym nie zastępującym odpowiednich przepisów prawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-876/8, W-876/7, W-876/6, W-876/5, W-876/4 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-876/3 Ratownictwo, W-876/2 [magazyn], W-876/1 [magazyn] (3 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr 22 poz., sch., tab., rys.
Tł.tyt.: Wirtualno-rzeczywiste (VR) badania czasu ewakuacji i porównanie wyników badań z tradycyjnymi metodami obliczeń
Celem badań czasów ewakuacji różnymi metodami było porównanie sposobów obliczeń tych wielkości i wykorzystanie nowej metody obliczania czasów ewakuacji na Tajwanie i w Japonii. Wyniki badań pokazują duże różnice w oszacowywaniu czasów ewakuacji ww. dwoma metodami. Funkcja wykorzystana do obliczeń czasu ewakuacji sprawdza się tylko dla warunków, gdy w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych jest właściwe oznakowanie ewakuacyjne.
No cover
Article
In basket
Emergency evacuation // Crisis Response Journal. - 2009/2 Vol. 5 s.45-46.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Tł. tyt.: Droga ewakuacyjna
W USA po zdarzeniach związanych z 9/11, huraganami Katrina i Rita w 2005 r, wzięto pod uwagę znaczenie tablic i znaków ewakuacyjnych na terenach zagrożonych. W artykule przedstawiono panel dyskusyjny dotyczący znaków bezpieczeństwa i drogowych znaków ewakuacyjnych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 42 poz., tab.
Tł.tyt.: Modelowanie wpływu znaków określających wyjścia ewakuacyjne na ewakuację w tunelach
Opis wykorzystywanych w badaniach dwóch różnych modeli ewakuacji: FDS+Evac oraz modelu Exodus. WW. modele umożliwiają ilościowe szacowanie wpływu znaków wyjść ewakuacyjnych na przebieg ewakuacji w tunelach oraz ilościową ocenę wpływu dymu na widoczność znaków przez ludzi.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Tł .tyt.; Wzorce ratownictwa w zastosowaniu do różnych scenariuszy działań ratowniczo-ewakuacyjnych w czasie pożaru
W artykule opisano sposób zastosowania znaków ewakuacyjnych, wykorzystywanych w oznaczenioach dróg ewakuacyjnych, w sytuacjach gdt znaki te nie są widoczne w czasie gęstego dymu. Omawiane w artykule badania przeprowadzone były w pełnej skali pożaru i polegały na zmiennej konfiguracji dodatkowych znaków ewakuacyjnych rozmieszczonych w przestrzeni objętej pożarem. Przeprowadzono serię symulacji ewakuacji, w różnych scenariuszach pożaru (mała, duża gęstość dymu, dobra widzialność, brak widzialności itp.). W analizie i interpretacji uzyskanych danych wykorzystano również wyniki uzyskane wcześniej z symulacji komputerowych. Wyniki pokaząły, że wykorzystanie dodatkowych znaków ewakuacyjnych znacznie zwieksza bezpieczeństwo ewakuacji w czasie pożaru.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - technika pożarnicza
Streszczenie: Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa biorąc pod uwagę problemy, jakie występują podczas odbiorów instalacji oświetlenia awaryjnego w budynkach, opracowała „Wytyczne projektowania Oświetlenia Awaryjnego”, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”, w których opisano wymagania stawiane oświetleniu awaryjnemu przez Państwową Straż Pożarną.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20921, I-20920 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20919/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Emergency lighting / J. Leahy // Fire Safety Engineering. - 2001/1 Vol. 8 s.12-13.
Tł.tyt.: Oświetlenie ewakuacyjne
Dyskusja dotycząca projektowania i wybierania odpowiednich tablic świetlnych stanowiących system ratowniczy podczas ewakuacji.
No cover
Article
In basket
Rodzaje oświetlenia awaryjnego i cele jego stosowania / Andrzej Pawlak // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2017/9 s.24-28.
Sygnatura CP-103
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące stosowania systemów oświetlenia awaryjnego zawarte w aktualnych przepisach prawnych, z uwzględnieniem zapisów znowelizowanej normy PN-EN 1838 z 25 listopada 2013 r. Dokonano interpretacji niektórych, niezbyt jednoznacznych, zapisów zawartych w normach przedmiotowych, a także omówiono rozbieżności pomiędzy wymaganiami zawartymi w różnych dokumentach prawnych. Zaprezentowano podział oświetlenia awaryjnego oraz omówiono cele, wymagania i przykładowe zastosowania poszczególnych rodzajów oświetlenia ewakuacyjnego: oświetlenia dróg ewakuacyjnych, strefy otwartej (zapobiegające panice) i oświetlenia strefy wysokiego ryzyka. Przedstawiono także ogólne zasady umieszczania opraw oświetlenia ewakuacyjnego.
No cover
Article
In basket
Gdy zacznie się palić / Krzysztof T. Kociołek // Zagrożenia. - 1998/2-3 s.58-60.
Zasady postępowania w przypadku pojawienia się pożaru. Znaczenie znaków ewakuacyjnych .
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 21 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Określenie optymalnej odległości, lokalizacji znaków ewakuacyjnych
Opis wpływu oznakowania dróg ewakuacyjnych na skutecznośc ewakuacji (EESs - emergency evacuation signs). W artykule opisano ilościowy (obliczeniowy) model, umożliwiający obliczenie optymalnej odległości rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych w czasie działań ratowniczych w środowisku pożarowym. W modelu skutecznej ewakuacji wykorzystano dane odnoszace się do czynnika ludzkiego i dane opisujące interakcję ewakuowanych z istniejącymi warunkami technicznymi w budynku, w którym ma miejsce pożar.
No cover
Article
In basket
Have you seen the light? / P. Baxter // Fire Safety Engineering. - 2008/4 Vol. 15 s.24.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Tł. tyt.: Czy widziałeś światła awaryjne?
W artykule przedstawiono perspektywy instalowania świateł awaryjnych ze znakami ewakuacyjnymi włącznie.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
W artykule zaprezentowano najważniejsze informacje zamieszczone w aktualnych ustawach, rozporządzeniach oraz polskie normy dotyczące instalacji oświetlenia awaryjnego. Przedstawiono – zawarty w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury – wykaz pomieszczeń, w których należy stosować oświetlenie ewakuacyjne oraz wymagania techniczne, jakie mają spełniać te instalacje. Omówiono dwie ustawy oraz dwa rozporządzenia, z których wynika m.in. konieczność uzgadniania projektów instalacji oświetlenia ewakuacyjnego czy obowiązek uzyskania dopuszczenia do użytkowania opraw oświetlenia awaryjnego. Na podstawie analizy norm określono podstawowe funkcje oświetlenia ewakuacyjnego, omówiono podział systemów oświetlenia awaryjnego oraz wymieniono grupę norm dotyczących symboli graficznych, barw i znaków bezpieczeństwa.
No cover
Article
In basket
Oświetlenie awaryjne. Wymagania Unii Europejskiej cz.2 / Wacław Cholewa // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2002/2 s.22-24.
Omówiono wymagania dotyczące oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia antypanicznego, miejsc pracy o szczególnym zagrożeniu, oświetlenia rezerwowego, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11796/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again