Form of Work
Artykuły
(23)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(2)
Branch
Czytelnia
(2)
Author
Merci B
(4)
Vierendeels J
(3)
Frangi Andrea
(2)
Gomon M.M
(2)
Theuns E
(2)
Vandevelde Paul
(2)
Wasan S.R
(2)
Babrauskas Vytenis
(1)
Brindley J
(1)
Buchanan Andrew
(1)
Buchanan Andrew H
(1)
Carradine David
(1)
Chew Michael Yit Lin
(1)
Chyall Leonard J
(1)
Collier P.C.R
(1)
Fei Guoxia
(1)
Fontana Mario
(1)
Friquin Kathinka Leikanger
(1)
Galea E.R
(1)
Gawłowska Małgorzata
(1)
Gilman I.W
(1)
Gupta A.K
(1)
Harris Richard H. Jr
(1)
Hostikka Simo
(1)
Hugi Erich
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Jia F
(1)
Kashiwagi Takashi
(1)
Kozlowski Ryszard
(1)
König Jürgen
(1)
Lau Peter W.C
(1)
Lipinskas Donatas
(1)
Liu Yuan
(1)
Mangs Johan
(1)
McIntosh A.C
(1)
Metcalfe E
(1)
Mizerski Andrzej
(1)
Morgan Alexander B
(1)
Moss Peter
(1)
Patel M.K
(1)
Planinc I
(1)
Porter D
(1)
Rauwoens P
(1)
Saxens N.K
(1)
Schnabl S
(1)
Sharma Sunil K
(1)
Shi Long
(1)
Siedlecki Paweł
(1)
Staggs J.E.J
(1)
Szljakov A.A
(1)
Thomas J.K
(1)
Tsai Kevin
(1)
Turk G
(1)
Van Hees P
(1)
Van Zeeland Ineke
(1)
Wang Qi
(1)
Watt S.D
(1)
Weber Regina
(1)
White Robert
(1)
Władyka-Przybylak Maria
(1)
Yu Ziqing
(1)
Zaleski Bogdan
(1)
Zhou Aixi
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(27)
Slovenia
(1)
Language
Polish
(27)
English
(1)
Subject
zwęglanie
(28)
Badania pożarnicze
(13)
Drewno
(8)
Symulacja
(7)
spalanie
(7)
Odporność ogniowa
(5)
Tworzywa sztuczne
(5)
elementy budowlane
(5)
Kalorymetr stożkowy
(4)
Konstrukcje drewniane
(4)
Materiały drewnopochodne
(4)
Rozkład termiczny
(4)
Palność - badanie
(3)
Polimery
(3)
Płomień
(3)
Analiza termiczna
(2)
Temperatura
(2)
Warunki pożarowe
(2)
Zapłon
(2)
badania
(2)
Środki ogniochronne
(2)
ASTM International
(1)
Dym
(1)
HRR
(1)
Indeks tlenowy
(1)
Kable
(1)
Kompozyty
(1)
Konstrukcje betonowe
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Palność
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Torfowiska
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
algorytmy
(1)
analiza
(1)
kinetyka
(1)
materiały celulozowe
(1)
metale
(1)
odporność cieplna/termiczna
(1)
spalanie bezpłomieniowe
(1)
spalanie płomieniowe
(1)
termograwimetria
(1)
termostabilność
(1)
testy pożarnicze
(1)
źródło pożaru
(1)
żywice
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(2)
28 results Filter
No cover
Article
In basket
Analiticzeskie metody opredeljenija skorosti obuglivanija elemntov derevjannych konstrukcij / M.M. Gomon // W: Czrezvyczajnye situacii predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : IV mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencii / red. E.R. Bariev. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2007. - s.265-268 .
Tł.tyt.: Metody analityczne do określenia stopnia zwęglania elementów konstrukcji drewnianych
Omówiono metody analityczne pozwalające określić stopień zwęglania konstrukcji drewnianych
No cover
Article
In basket
Prediction of fire origin location to wood materials charring / Donatas Lipinskas // W: Czrezvyczajnye situacii predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : IV mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencii / red. E.R. Bariev. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2007. - s. 18-21 .
Sygn. : P-1765/1
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 10 poz., tab.
Tł.tyt.: Szybkość zwęglania podwójnych fornirowanych belek drewnianych
W artykule opisano sposób przeprowadzania eksperymentów i wyniki bbadań układó dwóch belek połączonych w różny sposób: sklejonych, połączonych przy pomocy gwoździ itp. Zasadniczym celem badań było badanie szybkości zwęglania belek w małym piecu z jednoczesnym wykorzystaniem dużego palnika i w dużej skali pożaru.
No cover
Article
In basket
K voprosu ocenki skorosti obuglivanija i mechaniczeskich svoistv drevesiny pri vysokoj temperature / M.M. Gomon, A.A. Szljakov // W: Czrezvyczajnye situacii predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : IV mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencii / red. E.R. Bariev. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2007. - s.262-265 .
Tł.tyt.: Ocena właściwości tempa mechanicznego zwęglania drewna w wysokich temperaturach
Ocena szybkości zwęglania drewna w warunkach pożarowych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4013 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 22 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Przebieg pożarów w lasach tropikalnych i europejskich i odporność ogniowa drzwi wykonanych z tych gatunków drewna
Wykorzystywanie w budownictwie coraz większej ilości gatunków tropikalnych, stwarza potrzebę oceny ich odporności ogniowej w/g standardów europejskich (ISO 834-1). W artykule opisano wyniki badań odporności ogniowej, indeksu przepuszczalności tlenu i szybkości zwęglania 16-tu gatunków drewna, rosnących na terenie Ameryki Północnej, Nowej Zelandii, krajów skandynawskich i Szwajcarii. Wyniki pokazały, że indeks tlenowy przez okreslony gatunek jest silnie skorelowany z szybkością zwęglania i odpornością ogniową elementu. Stwierdzono również że sama gęstość drewna nie może być miernikiem jego odporności ogniowej.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 27 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Palność nanokompozytów polistyrenowych: tworzenie się warstwy zwęglonej
Nanokompozyty mają dwie istotne własności. Zmniejszają palność materiałów i zwiększają wytrzymałość w przeciwieństwie do wielu związków antypirenowych zmniejszających jednoczesnie palność i wytrzymałość. W artykule opisano wyniki badań nanokompozytów polimerowo-glinowych. Stwierdzono, że największy wpływ na zmianę właściwości palnych nanokompozytów polimerowo-glinowych ma ich lepkość oraz katalityczne własności glinu co wpływa na szybkość i głębokość zwęglania.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 39 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Modyfikatory własności palnych tworzyw - przegląd
Materiały warstwowe uognioodpornione są zazwyczaj wykonane z warstw krzemianowych i polimerów, których metody syntezy są bardzo zróżnicowane. Metody badań własności inhibicyjnych stosowanych modyfikatorów tworzyw, opierają się głównie na badaniu szybkości i głębokości zwęglania jako warstwy izolującej głębiej położoną masę tworzywa od powietrza i uniemożliwiającej gazyfikację tworzyw. Nanokompozyty będące związkami krzemianowymi są tanie a ponadto efekt impregnacji przeciwogniowej osiąga się przy niskiej zawartości krzemianu w kompozycie. Opisano strukturę nanokompozytów, podstawy chemiczne ich syntezy oraz własności inhibicyjne stosowanych inhibitorów reakcji spalania.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 19 poz., rys.
Tł.tyt.: Rozszerzenie i oszacowanie integralnego modelu pirolizy materiałów zwęglających się
Przy badaniu reakcji na ogień materiałów stałych opracowuje się numeryczne modele wzrostu pożaru w oparciu o modele pirolizy. Badano szybkość pirolizy, masową szybkość uwalniania substancji lotnych i temperaturę powierzchni. Symulację pożarową pirolizy porównano z wynikami eksperymentalnymi. Zaletą modelu jest brak wymagań odnośnie zmian profilu temperatury w materiale zwęglającym się.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 20 poz., rys., wykr.
Tł.tyt.: Zastosowanie prostej entalpii - opartej na modelu pirolizy w symulacji numerycznej pirolizy materiałów zwęglających
Zastosowano nowy prosty model pirolizy materiałów zwęglania do kilku numerycznych i eksperymentalnych przypadków testowych ze zmienną nałożonego zewnętrznie przepływu ciepła. Model oparty jest na entalpii. Odcinkowo-liniowe reprezentacji pole temperatury jest przyjęte w połączeniu z prognozą pirolizy. Kinetyki chemicznej nie uwzględniono: proces pirolizy odbywa się w nieskończenie cienkiej "temperatury pirolizy". Omówiono zmiany w czasie pirolizy gazów oraz przepływ masy i temperatury powierzchni. Prezentowany model jest w stanie odtworzyć wyniki liczbowe w odniesieniu do tych, które zostały uzyskane. Ww. model działa lepiej niż model integralny.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 29 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Numeryczna symulacja ubytku masy podczas pirolizy materiałów zwęglających się
W artykule omówiono nieliniowe warunki brzegowe: ruch frontu granicznego "węgiel - materiał nierozłożony" tworzącego się podczas pirolizy materiałów zwęglających się. Ta nowa technika symulacji spalania jest porównywana z analitycznymi rozwiązaniami. Zamieszczony w artykule model pirolizy autorzy wykorzystują do oceny szybkości ubytku masy z białej sosny eksponowanej na strumień ciepła w atmosferze azotu. Porównanie modelu z wynikami eksperymentalnymi pokazuje, że zarówno obliczanie szybkości ubytku masy jak i rozkład temperatury wewnątrz sosny są zgodne z uzyskanymi wynikami eksperymentalnymi.
No cover
Article
In basket
Buckling of timber columns exposed to fire / S. Schnabl, G. Turk, I. Planinc // Fire Safety Journal. - 2011/7 Vol. 46 s.431-439.
Bibliogr. 34 poz., tab.
Tł.tyt.; Wyboczenia kolumn drewnianych, eksponowanych na pożar
W artykule przeanalizowano i opisano model zachowania sie konstrukcji słupów drewnianych, poddanych wysokiej ekspozycji cieplnej. Badano szczególnie wielkość wyboczeń słupów obciążopnych i nieobciążonych w czasie i ekspozycji powodującej osiagnięcie krytycznego wyboczenia. W tym celu przebadano wpływ stosunku smukłości, poziomu obciążeń, zawartości wilgoci na krytyczne obciążenia wyboczenia kolumn. Otrzymane wyniki porównano z wynikami wyboczeń otrzymanymi wcześniej.
No cover
Article
In basket
Bibl. 39 poz.
Tł.tyt.: Wpływ płomieniowych źródeł ciepła na termostabilność i własności pożarowe kompozytów zwęglających się w czasie spalania
Opisane w artykule badania miały na celu, oszacowanie wpływu płomienia na sposób zachowania się wyrobów warstwowych i ich własności pożarowe. Szczególnie interesującym elementem badań, była ocena reakcji kompozytów, kiedy na jego powierzchnię działą nie tylko zewnętrzny strumień ciepła, ale również po zapaleniu nakłądający się strumień ciepła, pochodzący z powstałego ze spalania kompozytu płomienia. Opisano ównież dwuwarstwowy model płomienia. Wyniki wskazują że tworząca się w czasie spalania kompozytów powierzchniowa warstwa węgla, wyhamowuje kinetykę generacji ciepła w czasie spalania i zmniejsza szybkość spalania.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 27 poz., rys., tab., wykr.
Tł.tyt.; Synteza nowolaku oparta na zwęglaniu: Krzem zawierający żywicę fenolową i jego działanie synergistyczne z wodorotlenkiem magnezu w poliamidzie-6
Nowolak oparty na zwęglonym krzemie zawierającym żywicę fenolową (SCPR) zsyntetyzowano w reakcji nowolaku z aminopropylotrietoksysilanem w etanolu w reakcji odwodnienia. Zbadano odporność ogniową substancji chemicznych biorących udziałw syntezie nowoloaku.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 65 poz., wykr.
Tł.tyt.: Wpływ własności materiałów i zewnętrznych czynników na szybkość zwęglania drewna i belki wykonanej ze sklejki drewnianej
Bardzo szczegółowy komplementarny opis zalezności szybkości zwęglania od różnych parametrów. Autor analizuje i interpretuje wpływ gęstości, zawartości wilgoci, chemicznego składu, orientacji włókien, przepuszczalności, efekty skali ekspozycji cieplnej, skurczliwosci węgla i jego utleniania, stężenia tlenu i współczynnika otworów na szybkość zwęglania. Szczegółowa analiza wpływu ww. czynników na szybkość zwęglania materiałów celulozowych, umożliwia stwierdzenie że aktualnie nie jest możliwe podanie jednej wartości szybkości zwęglania dla danego gatunku ze względu na prowadzenie badań w różnych warunkach i w konsekwencji braku mozliwości przeprowadzenia analizy porównawczej opublikowanych danych eksperymentalnych.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 19 poz., tab., wykr.
Tł. tyt.: Środki zmniejszające gęstość dymu w czasie spalania się polichlorku winylu 1- kompleksy metaloorganiczne
Wyniki badań wpływu molibdenowych, chromowych i wanadowych związków organicznych na zmniejszenie się gęstości dymu w czasie spalania PCW. Stosując ww. kompleksy udowodniono, że zmniejszenie się gęstości dymu związane jest ze wzrostem szybkości zwęglania PCW, wzrostem temperatury zapalenia i zwiekszeniem się ilości niepalnych związków pirolitycznych w fazie gazowej.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 34 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Krytyczna ocena model i całkowych pirolizy materiałów zwęglających się w czasie ogrzewania
Szczegółowo opisano model Moghtaderiego i innych, pirolizy materiałów celulozopochodnych szczególnie jeśli chodzi o stadium chłodzenia.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 8 poz., rys.
Tł .tyt.: Termiczne charakterystyki różnych powłok pęczniejących
Powłoki pęczniejące są od lat skutecznym sposobem zabezpieczenia przeciwpożarowego różnych materiałów. W artykule omówiono wyniki badań specjalnego typu powłoki pęczniejącej, której działanie opiera się na zwęglaniu i tworzeniu pianki na powierzchni materiału, uniemożliwiającej dostęp tlenu do spalającej się powierzchni. Powłoka utrzymuje się w procesie polikondensacji dodając specjalne dodatki modyfikujące własności powłoki. Własności ognioochronne powłoki określono badając cechy pożarowe zabezpieczonego materiału przy strumieniu ciepła = 35 kW/M2.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 16 poz., rys.
Tł.tyt.: Szybkość zwęglania i profile temperatury w elementach drewnianych
Wyniki badań zachowania się elementów drewnianych w czasie pożarów. Badania przeprowadził Federalny Instytut Technologiczny w Niemczech. Badano zachowanie się belek drewnianych i układów drewno-beton. Podano model zmian temperatury w elemencie ogrzewanym zgodnie z ISO 834.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9808/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again