Source
Katalog zbiorów
(72)
Form of Work
Publikacje urzędowe i akty prawne
(64)
Książki
(5)
Artykuły
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Rękopisy
(1)
Status
only on-site
(70)
Branch
Czytelnia
(70)
Author
Brakhage Cindy
(2)
DeStefano David
(2)
Fortney Jeff
(2)
Peters Tony
(2)
Snyder Libby
(2)
Barasiński Adrian
(1)
Janiga Tobiasz
(1)
Miller Leslie A
(1)
Movchan I.A
(1)
Półrola Mateusz
(1)
Vasil'ev N.I
(1)
Ziółko Mariusz (1946- )
(1)
Łapicz Marcin
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(24)
1980 - 1989
(14)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(68)
United States
(4)
Language
Polish
(69)
English
(3)
Subject
zwalczanie pożarów
(72)
Ochrona przeciwpożarowa
(38)
wymagania
(19)
Sprzęt pożarniczy
(14)
badania
(13)
Sygnalizacja pożarowa
(12)
Systemy alarmowe
(11)
Sprzęt gaśniczy
(10)
Urządzenia gaśnicze
(10)
Odzież ochronna
(6)
Tryskacze
(6)
Pożary
(5)
ochrony osobiste
(5)
Czujki pożarowe
(4)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(4)
Proszki gaśnicze
(3)
Węże pożarnicze
(3)
Znaki i barwy bezpieczeństwa
(3)
hydranty przeciwpożarowe
(3)
sprzęt przenośny
(3)
symbole graficzne
(3)
terminologia
(3)
zasilacze
(3)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(3)
BHP
(2)
Certyfikacja zgodności
(2)
Gaszenie pożarów
(2)
Obsługa i eksploatacja
(2)
Pożarnictwo
(2)
badania zgodności
(2)
kontrola jakości
(2)
pompy pożarnicze
(2)
symbole
(2)
urządzenia sygnalizacyjne
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Budownictwo
(1)
Budynki
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Drabiny hydrauliczne
(1)
Drabiny mechaniczne
(1)
Dwutlenek węgla
(1)
Ewakuacja
(1)
Fotowoltaika
(1)
Hełmy strażackie
(1)
Instalacja
(1)
Modele matematyczne
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Pożary lasów
(1)
Ratownictwo
(1)
Samochody gaśnicze
(1)
Strażacy
(1)
Szkolnictwo pożarnicze
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
badania mechaniczne
(1)
ciśnienie hydrauliczne
(1)
sprzęt ochrony osobistej
(1)
sygnalizacja
(1)
technologia informacyjna
(1)
wymagania dla sprzętu
(1)
zapobieganie wypadkom
(1)
zawory
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Województwo łódzkie
(1)
Genre/Form
Normy
(64)
Podręcznik
(3)
Praca dyplomowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
72 results Filter
No cover
Book
In basket
Podział pożarów. PN-EN 2:1998. - Zamiast PN-75/M-51001; ustan. dn. 12 listopada 1998r. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 1998. - 3 s. ; 30 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zmiana do polskiej normy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 2/A1 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-15
Artykuł o sposobach gaszenia leśnych pożarów wierzchołkowych jaki stosowano w latach 50-tych XX wieku.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. N-715 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
National Fire Codes Subscription Service. Vol.1. - Quincy : NFPA, 1988-1993. - 19 norm ; 30 cm.
Zawiera: Fire Prevention Code NFPA 1:1992 ed. = [Przepisy ochrony przeciwpożarowej] 130 s.; Portable Fire Extinguishers NFPA 10:1990 ed. = [Gaśnice przenośne] 54 s.; Low Expansion Foam and Combined Agent Systems NFPA 11:1988 ed. = [Piany ciężkie i środki pianotwórcze] 46 s.; Medium- and High-Expansion Foam Systems NFPA 11A:1988 ed. = [Urządzenia gaśnicze na pianę lekką i średnią] 22 s.; Mobile Foam Apparatus NFPA 11C:1990 ed. = [Przenośne aparaty pianowe] 17 s.; Carbon Dioxide Extinguishing Systems NFPA 12:1993 ed. = [Urządzenia gaśnicze na dwutlenek węgla] 46 s.; Halon 1301 Fire Extinguishing Systems NFPA 12A:1992 ed. = [Urządzenia gaśnicze oparte na halonie 1301] 64 s.; Halon 1211 Fire Extinguishing Systems NFPA 12B:1990 ed. = [Urządzenia gaśnicze oparte na halonie 1211] 45 s.; Installation of Sprinkler Systems NFPA 13:1991 ed. = [Instalacje urządzeń tryskaczowych] 133 s.; Installation of Sprinkler Systems in One- and TwoFamilly Dwellings and Mobile Homes NFPA 13D:1991 ed. = [Urządzenia tryskaczowe w domkach jedno- i wielorodzinnych oraz w przyczepach kempingowych] 21 s.; Installation of Sprinkler Systems in Residential Occupancies up to and Including Four Stories in Height NFPA 13R:1991 ed. = [Instalacja urządzeń tryskaczowych w rezydencjach czteropiętrowych] 20 s.; Instalation of Standpipe and Hose Systems NFPA 14: 1993 ed. = [Instalacja stojaka hydrantowego i węża gaśniczego] 34 s.; Water Spray Fixed Systems for Fire Protection NFPA 15:1990 ed. = [Stałe urządzenia gaśnicze zraszaczowe do ochrony przeciwpożarowej] 43 s.; Deluge Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems NFPA 16:1991 ed. = [Tryskacze typu piana-woda i rozpylacze wodno-pianowe] 23 s.; Dry Chemical Extinguishing Systems NFPA 17:1990 ed. = [Urządzenia na proszek gaśniczy] 31 s.; Wet Chemical Extinguishing Systems NFPA 17A:1990 ed. = [Urządzenia gaśnicze na proszek wodny] 22 s.; Wetting Agents NFPA 18:1990 ed. = [Środki zwilżające] 12 s.; Installation of Centrifugal Fire Pumps NFPA 20:1990 ed. = [Instalacja przeciwpożarowa pomp odśrodkowych] 59 s.; Water Tanks for Private Fire Protection NFPA 22:1993 ed. = [Zbiorniki wodne do prywatnej ochrony przeciwpożarowej] 69 s.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. N-703 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
National Fire Codes Subscription Service. Vol.2. - Quincy : NFPA, 1986-1993. - 30 norm ; 30 cm.
Zawiera: Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances NFPA 24:1992 ed. = [Własna lokalna instalacja straży pożarnej i jej wyposażenie] 28 s.; Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems NFPA 25:1992 ed. = [Wodne instalacje gaśnicze: kontrola, testowanie i konserwacja] 88 s.; Flamable and Combustible Liquids Code NFPA 30:1990 ed. = [Przepisy dotyczące paliw łatwo zapalnych i palnych] 78 s.; Flamable and Compustible Liquids Code NFPA 30:1993 ed. = [Przepisy dotyczące paliw łatwo zapalnych i palnych] 75 s.; Automotive and Marine Service Station Code NFPA 30A: 1990 ed. = [Przepisy dotyczące samochodów i morskich stacji obsługowych] 22 s.; Automotive and Marine Service Station Code NFPA 30A: 1993 ed. = [Przepisy dotyczące samochodowych i morskich stacji obsługowych] 19 s.; Manufacture and Storage of Aerosol Products 30B: 1990 ed. = [Aerozole: wyrób i magazynowanie] 39 s.; Installation of Oil-Burning Equipment 31:1992 ed. = [Olejowe instalacje grzewcze] 41 s.; Drycleaning Plants NFPA 32:1990 ed. = [Suche pralnie chemiczne] 16 s.; Spray Application Using Flammable and Combustible Materials NFPA 33:1989 ed. = [Instalacje natryskowe na materiały palne i łatwo zapalne] 27 s.; Dipping and Coating Processes Using Flammable or Combustible Liquids NFPA 34:1989 ed. = [Metody zanurzeniowe i pokryciowe wykorzystujące ciecze palne i łatwo zapalne] 23 s.; Manufacture of Organic Coating NFPA 35:1987 ed. = [Powłoki organiczne] 22 s.; Solvent Extraction Plants NFPA 36:1993 ed. = [Fabryki ekstrakcji rozpuszczalników] 25 s.; Installation and Use of Stationary Combustion Engines and Gas Turbines NFPA 37:1990 ed. = [Stacjonarne silniki spalinowe i turbin gazowych, instalacje i eksploatacja] 13 s.; Storage and Handling of Cellulose Nitrate Motion Picture Film NFPA 40:1988 ed. = [Azotan celulozy: wytwarzanie i magazynowanie] 18 s.; Storage of Pyroxylin Plastic NFPA 40E:1993 ed. = [Magazynowanie tworzywa piroksylinowego] 13 s.; Storage of Liquid and Solid Oxidizers NFPA 43A:1990 ed. = [Ciecze stałe i utleniacze] 17 s.; Storage of Organic Peroxide Formulations NFPA 43B: 1993 ed. = [Magazynowanie nadtlenków organicznych] 15 s.; Storage of Gaseous Oxidizing Materials NFPA 43C: 1986 ed. = [Magazynowanie utleniaczy] 9 s.; Storage of Pesticides in Portable Containers NFPA 43D: 1986 ed. = [Magazynowanie przenośnych pojemników pestycydów] 11 s.; Fire Protection for Laboratories Using Chemicals NFPA 45:1991 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa laboratoriów chemicznych] 46 s.; Bulk Oxygen Systems at Consumer Sites NFPA 50:1990 ed. = [Instalacja tlenowa w warunkach eksploatacji] 11 s.; Gaseous Hydrogen Systems at Consumer Sites NFPA 50A: 1989 ed. = [Instalacje na gazowy wodór w warunkach eksploatacji] 10 s.; Liquefield Hydrogen Systems at Consumer Sites NFPA 50B:1989 ed. = [Instalacje na ciekły wodór w warunkach eksploatacji] 11 s.; Design and Installation of Oxygen-Fuel Gas Systems for Welding, Cutting and Allied Processes NFPA 51:1992 ed. = [Spawanie, cięcie i techniczne procesy pokrewne: projektowanie i instalacja na układ: paliwo-tlen] 19 s.; Acetylene Cylinder Charging Plants NFPA 51A: 1989 ed. = [Instalacje ładowania acetylenu do pojemników] 11 s.; Fire Prevention in Use of Cutting and Welding Processes NFPA 51B:1989 ed. = [Spawanie i cięcie: zapobieganie pożarom w trakcie eksploatacji] 11 s.; Compressed Natural Gas (CNG) Vehicular Fuel Systems NFPA 52:1992 ed. = [Urządzenia na sprężony gaz wykorzystywane w ruchu samochodowym] 25 s.; National Fuel Gas Code NFPA 54:1992 ed. of ANSI Z223.1 = [Krajowe przepisy dotyczące paliw gazowych] 128s.; Storage, Use and Handling of Compressed and Liquefied Gases in Portable Cylinders NFPA 55:1993 ed. = [Przenośne pojemniki na gazy sprężone i ciekłe] 13 s.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. N-704 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
National Fire Codes Subscription Service. Vol.3. - Quincy : NFPA, 1987-1993. - 12 norm ; 30 cm.
Zawiera: Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases NFPA 58:1992 ed. = [Magazynowanie i przetwarzanie gazów skroplonych] 99 s.; Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases at Utility Gas Plants NFPA 59:1992 ed. = [Magazynowanie skroplonego gazu oraz jego wykorzystywanie w instalacji miejskiej] 40 s.; Production, Storage and Handling of Liquefied Natural Gas (LNG) NFPA 59A:1990 ed. = [Produkcja, magazynowanie i przetwarzanie naturalnego gazu skroplonego] 36 s.; Prevention of Fire and Dust Explosions in Facilities Manufacturing and Handling Starch NFPA 61A:1989 ed. = [Zapobieganie pożarom i wybuchom pyłu w produkcji i przetwarzaniu skrobi] 21 s.; Prevention of Fires and Explosions in Grain Elevators and Facilities Handling Bulk Raw Agricultural Commodities NFPA 61B:1989 ed. = [Zapobieganie pożarom i wybuchom w elewatorach zbożowych] 20 s.; Prevention of Fire and Dust Explosions in Feed Mills NFPA 61C:1989 ed. = [Zapobieganie pożarom i wybuchom pyłów w młynach] 20 s.; Prevention of Fire and Dust Explosions in the Milling of Agricultural Commodities for Human Consumption NFPA 61D:1989 ed. = [Przechowywanie produktów rolnych przeznaczonych do spożycia] 20 s.; Processing and Finishing of Aluminum NFPA 65:1987 ed. = [Obróbka aluminium] 9 s.; Processing and Finishing of Aluminum NFPA 65:1993 ed. = [Obróbka aluminium] 10 s.; Explosion Prevention Systems NFPA 69:1992 ed. = [Instalacje przeciwwybuchowe] 29 s.; National Electrical Code NFPA 70:1993 ed. = [Krajowe przepisy elektryczne] 389 s.; Electrical Safety Requirements for Empolyee Workplaces NFPA 70E:1988 ed. = [Wymagania bezpieczeństwa instalacji i urządzeń elektrycznych dla pracowników w miejscach pracy] 47 s.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. N-705 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
National Fire Codes Subscription Service. Vol.4. - Quincy : NFPA, 1986-1993. - 21 norm ; 30 cm.
Zawiera: Installation, Maintenance and Use of Signaling Systems for Central Station Service NFPA 71:1989 ed. = [Instalacja, konserwacja i eksploatacja urządzeń sygnalizacyjnych dla centralnej stacji służb ratowniczo gaśniczych] 40 s.; Installation, Maintenance and Use of Protective Signaling Systems NFPA 72:1990 ed. = [Przepisy dotyczące krajowych alarmów pożarowych] 61 s.; National Fire Alarm Code NFPA 72:1993 ed. = [Przepisy dotyczące sygnalizacji alarmowej] 269 s.; Automatic Fire Detectors NFPA 72E:1990 ed. = [Automatyczne czujki pożaru] 135 s.; Installation, Maintenance and Use of Household Fire Wa Warning Equipment NFPA 74:1989 ed. = [Instalacja, konserwacja i eksploatacja sprzętu ostrzegawczego w gospodarstwie domowym] 15 s.; Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment NFPA 75:1992 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa sprzętu komputerowego i procesu przetwarzania danych] 19 s.; Electrical Standard for Industrial Machinery NFPA 79:1991 ed. = [Norma dotycząca instalacji i urządzeń elektrycznych w przemyśle maszynowym] 49 s.; Fire Doors and Fire Windows NFPA 80:1992 ed. = [Okna i drzwi pożarowe] 77 s.; Fur Storage, Fumigation and Cleaning NFPA 81:1986 ed. = [Czyszczenie i oddymianie osadów kotłowych] 20 s.; Incinerators, Waste and Linen Handling Systems and Equipment NFPA 82:1990 ed. = [Spalarnie, systemy przeróbki makulatury i utylizacji odpadów] 19 s.; Prevention of Furnace Explosions/Implosions in Multiple Burner Boiler-Furnaces NFPA 85C:1991 ed. = [Piece do wielokrotnego spalania: zapobieganie wybuchom i implozjom w piecach] 90 s.; Prevention of Combustion Hazards in Atmospheric Fluidized Bed Combustion System Boilers NFPA 85H:1989 ed. = [Zapobieganie ryzyka spalania w boilerach spalających atmosferyczne złoże zawiesinowe] 19 s.; Ovens and Furnaces NFPA 86:1990 ed. = [Piece i paleniska] 81 s.; Industrial Furnaces Using a Special Processing Atmosphere NFPA 86C:1991 ed. = [Piece przemysłowe przystosowane do specjalnego przetwarzania w warunkach atmosferycznych] 90 s.; Industrial Furnaces Using Vacuum as an Atmosphere NFPA 86D:1990 ed. = [Przemysłowe piece próżniowe] 54 s.; Parking Structures NFPA 88A:1991 ed. = [Budowle parkingowe] 10 s.; Repair Garages NFPA 88B:1991 ed. = [Naprawa garaży] 12 s.; Installation of Air Conditioning and Ventilating Systems NFPA 90A:1993 ed. = [Instalacje systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych] 21 s.; Installation of Warm Air Heating and Air Conditioning Systems NFPA 90B:1993 ed. = [Instalacje systemów grzewczych na gorące powietrze i klimatyzacyjne] 17 s.; Exhaust Systems for Air Conveying of Materials NFPA 91:1992 ed. = [Systemy wyciągowe dla powietrznego transportu materiałów] 16 s.; Installation of Equipment for the Removal of Smoke and Grease-Laden Vapors from Commercial Cooking Equipment NFPA 96:1991 ed. = [Wyposażenie kuchni przemysłowych: instalacje usuwania dymu i pary] 29 s.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. N-706 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
National Fire Codes Subscription Service. Vol.5. - Quincy : NFPA, 1988-1993. - 19 norm ; 30 cm.
Zawiera: Health Care Facilities NFPA 99:1993 ed. = [Urządzenia z zakresu ochrony zdrowia] 229 s.; Hypobaric Facilities NFPA 99B:1993 ed. = [Urządzenia hypobaryczne] 22 s.; Code for Safety to Life from Fire in Buildings and Structures NFPA 101:1991 ed. = [Bezpieczeństwo pożarowe ludzi w budynkach] 314 s.; Assembly Seating, Tents and Membrane Structures NFPA 102:1992 ed. = [Konstrukcja warstwowych siedzeń, namiotów i przepon] 29 s.; Emergency and Standby Power Systems NFPA 110:1993 ed. = [Systemy niezawodnego zasilania elektrycznego i ratownictwa] 29 s.; Stored Electrical Energy Emergency and Standby Power Systems NFPA 111:1993 ed. = [Systemy magazynowania awaryjnego zasilania elektrycznego] 15 s.; Coal Preparation Plants NFPA 120:1988 ed. = [Fabryki przerobu węgla] 12 s.; Fire Protection for Self-Propelled and Mobile Surface Mining Equipment NFPA 121:1990 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa ruchomego wyposażenia kopalni] 16 s.; Storage of Flammable and Combustible Liquids Within Underground Metal and Nonmetal Mines (Other than Coal) NFPA 122:1990 ed. = [Magazynowanie cieczy palnych i łatwo zapalnych w kopalniach metali i niemetali (innych niż węglowe] 14 s.; Fire Prevention and Control in Underground Bituminous Coal Mines NFPA 123:1990 ed. = [Zapobieganie pożarom i kontrola przecipożarowa w kopalniach asfaltu] 25 s.; Fire Protection of Diesel Fuel and Diesel Equipment in Undergrand Mines NFPA 124:1988 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa urządzeń na paliwo diesel w kopalniach] 22 s.; Fixed Guideway Transit Systems NFPA 130:1990 ed. = [Systemy stałych prowadnic przesyłowych] 38 s.; Fixed Guideway Transit Systems NFPA 130:1993 ed. = [Systemy stałych prowadnic przesyłowych] 37 s.; Firesafety in Racetrack Stables NFPA 150:1991 ed. = [Bezpieczeństwo pożarowe torowisk stałych] 12 s.; Firesafety Symbols NFPA 170:1991 ed. = [Symbole bezpieczeństwa pożarowego] 54 s.; Chimneys, Fireplaces, Vents and Solid Fuel-Burning Appliances NFPA 211:1992 ed. = [Kominy, kominki, odpowietrzniki i paleniska na paliwo stałe] 47 s.; Water-Cooling Towers NFPA 214:1992 ed. = [Wodne wieże chłodzące] 21 s.; Types of Building Construction NFPA 220:1992 ed. = [Typy konstrukcji budynków] 9 s.; General Storage NFPA 231:1990 ed. = [Ogólne magazyny] 31 s.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. N-707 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
National Fire Codes Subscription Service. Vol.6. - Quincy : NFPA, 1986-1993. - 56 norm ; 30 cm.
Zawiera: Rack Storage of Materials NFPA 231C:1991 ed. = [Magazynowanie materiałów na regałach] 59 s.; Storage of Rubber Tires NFPA 231D:1989 ed. = [Magazynowanie opon gumowych] 16 s.; Storage of Roll Paper NFPA 231F:1987 ed. = [Magazynowanie bel papieru] 13 s.; Protection of Records NFPA 232:1991 ed. = [Ochrona płyt CD przed działaniem czynników zewnętrznych] 18 s.; Safeguarding Construction, Alteration and Demolition Operations NFPA 241:1989 ed. = [Bezpieczeństwo podczas budowy, rekonstrukcji i rozbiórki] 18 s.; Safeguarding Construction, Alteration and Demolition Operations NFPA 241:1993 ed. = [Bezpieczeństwo podczas budowy, rekonstrukcji i rozbiórki] 20 s.; Standard Methods of Fire Tests of Building Construction and Materials NFPA 251:1990 ed. = [Konstrukcja budynków i materiały: normatywne testy pożarowe] 27 s.; Standard Methods of Fire Tests of Door Assemblies NFPA 252:1990 ed. = [Normatywne testy pożarowe drzwi warstwowych] 13 s.; Standard Method of Test for Critical Radiant Flux of Floor Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source NFPA 253:1990 ed. = [Badania krytycznego strumienia ciepła, przy którym następuje zapalenie wykładzin podłogowych, przy pomocy strumienia ciepła promieniowania] 18 s.; Standard Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials NFPA 255:1990 ed. = [Materiały budowlane, metoda badania charakterystyki spalania powierzchni] 18 s.; Standard Methods of Fire Tests of Roof Coverings NFPA 256:1993 ed. = [Testy pożarowe pokryć dachowych] 14 s.; Fire Tests of Window Assemblies NFPA 257:1990 ed. = [Testy pożarowe okien warstwowych] 10 s.; Standard Research Test Method for Determining Smoke Generation of Solid Materials NFPA 258:1989 ed. = [Badania własności dymotwórczych materiałów stałych] 20 s.; Standard Test Method for Potential Heat of Building Materials NFPA 259:1993 ed. = [Metoda określania ciepła spalania materiałów budowlanych] 9 s.; Standard Methods of Tests and Classification System for Cigarette Ignition Resistance of Components of Upholstered Furniture NFPA 260:1989 ed. = [Badania odporności składników mebli miękkich na zapłon od papierosa] 13 s.; Standard Method of Test for Determining Resistance of Mock-Up Upholstered Furniture Material Assemblies to Ignition by Smoldering Cigarettes NFPA 261:1989 ed. = [Badania odporności elementów konstrukcyjnych mebli na zapłon od tlącego się papierosa] 9 s.; Standard Method of Test for Fire and Smoke Characteristics of Wires and Cables NFPA 262:1990 ed. = [Charakterystyka pożarowa i własności dymotwórcze przewodów i kabli] 12 s.; Standard Method of Test for Heat and Visible Smoke Release Rates for Materials and Products NFPA 263:1986 ed. = [Badania szybkości wydzielania ciepła i dymu z materiałów i produktów] 23 s.; Standard Method of Test for Heat and Visible Smoke Release Rates for Materials and Products Using an Oxygen Consumption Calorimeter NFPA 264:1992 ed. = [Badania szybkości wydzielania ciepła z materiałów i produktów metodą kalorymetru stożkowego] 25 s.; Standard Method of Test for Heat Release Rates for Upholstered Furniture Components or Composites and Mattresses Using an Oxygen Consumption Calorimeter NFPA 264A:1990 ed. = [Badania szybkości wydzielania ciepła z elementów mebli miękkich, kompozytów i materacy przy pomocy kalorymetru stożkowego] 19 s.; Wildfire Control NFPA 295:1991 ed. = [Kontrola pożarów masowych] 48 s.; Foam Chemicals for Wildland Fire Control NFPA 298: 1989 ed. = [Kontrola pożarów masowych przy pomocy piany chemicznej] 15 s.; Protection of Life and Property from Wildfire NFPA 299:1991 ed. = [Ochrona życia i mienia przed pożarami masowymi] 19 s.; Fire Protection Standard for Pleasure and Commercial Motor Craft NFPA 302:1989 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa silników i pokładów okrętowych] 49 s.; Fire Protection Standard for Marinas and Boatyards NFPA 303:1990 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa basenów jachtowych i żaglowych] 23 s.; Control of Gas Hazards on Vessels NFPA 306:1993 ed. = [Zbiorniki z gazem: kontrola zagrożenia] 15 s.; Construction and Fire Protection of Marine Terminals Piers and Wharves NFPA 307:1990 ed. = [Terminale miejskie, pirsy i nadbrzeża: budowa i ochrona przeciwpoża rowa] 28 s.; Fire Protection of Vessels during Construction, Repair and Lay-Up NFPA 312:1990 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa podczas budowy, reperacji i napełniania zbiorników] 14 s.; Protection of Cleanrooms NFPA 318:1992 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa pralni] 19 s.; Basic Classification of Flammable and Combustible Liquids NFPA 321:1991 ed. = [Podstawowa klasyfikacja cieczy palnych i łatwo zapalnych] 7 s.; Standard Procedures for the Safe Entry of Underground Storage Tanks NFPA 326:1993 ed. = [Bezpieczne wejście do podziemnego magazynu paliw] 9 s.; Standard Procedures for Cleaning or Safeguarding Small Tanks and Containers Without Entry NFPA 327:1993 ed. = [Czyszczenie małych zbiorników i pojemników] 8 s.; Standard Procedures for Cleaning or Safeguarding Small Tanks and Containers Without Entry NFPA 327:1993 ed. = [Czyszczenie małych zbiorników i pojemników] 9 s.; Tank Vehicles for Flammable and Combustible Liquids NFPA 385:1990 ed. = [Zbiorniki samochodowe na ciecze palne i łatwo zapalne] 19 s.; Portable Shipping Tanks for Flammable and Combustible Liquids NFPA 386:1990 ed. = [Przenośne zbiorniki transportowe na ciecze palne i łatwo zapalne] 9 s.; Storage of Flammable and Combustible Liquids at Farms and Isolated Construction Projects NFPA 395:1988 ed. = [Magazynowanie cieczy palnych i łatwo zapalnych na farmach i projekty izolowanych konstrukcji zbiorników] 7 s.; Storage of Flammable and Combustible Liquids at Farms and Isolated Sites NFPA 395:1993 ed. = [Magazynowanie cieczy palnych i łatwo zapalnych na farmach i w miejscach izolowanych] 8 s.; Aircraft Rescue and Fire Fighting Services at Airports NFPA 403:1988 ed. = [Służby ratownicze i operacyjne straży pożarnych na lotniskach] 22 s.; Aircraft Rescue and Fire Fighting Services at Airports NFPA 403:1993 ed. = [Służby ratownicze i operacyjne straży pożarnych na lotniskach] 24 s.; Aircraft Fuel Servicing NFPA 407:1990 ed. = [Obsługa techniczna paliw samolotowych podczas ich tankowania] 28 s.; Aircraft Hand Fire Extinguishers NFPA 408:1989 ed. = [Ręczne gaśnice samolotowe] 11 s.; Standard on Aircraft Hangars NFPA 409:1990 ed. = [Hangary lotnicze] 31 s.; Aircraft Maintenance NFPA 410:1989 ed. = [Konserwacja samolotów] 31 s.; Evaluating Aircraft Rescue and Fire Fighting Foam Equipment NFPA 412:1987 ed. = [Urządzenia pianowe stosowane w akcjach operacyjnych i ratowniczych straży pożarnej na lotniskach] 16 s.; Evaluating Aircraft Rescue and Fire Fighting Foam Equipment NFPA 412:1993 ed. = [Urządzenia pianowe stosowane w akcjach operacyjnych i ratowniczych straży pożarnej na lotniskach] 12 s.; Aircraft Rescue and Fire Fighting Vehicles NFPA 414: 1990 ed. = [Samochody ratownicze i gaśnicze straży pożarnej na lotniskach] 69 s.; Aircraft Fueling Ramp Drainage NFPA 415:1992 ed. = [Rampa drenażowa paliwa samolotów] 9 s.; Construction and Protection of Airport Terminal Buildings NFPA 416:1987 ed. = [Konstrukcja i ochrona budynków terminali lotniczych] 9 s.; Construction and Protection of Airport Terminal Buildings NFPA 416:1993 ed. = [Konstrukcja i ochrona budynków terminali lotniczych] 11 s.; Construction and Protection of Aircraft Loading Walkways NFPA 417:1990 ed. = [Konstrukcja i ochrona przejść załadowczych samolotów] 12 s.; Standard for Heliports NFPA 418:1990 ed. = [Normy dotyczące użytkowania helikopterów] 11 s.; Construction and Protection of Aircraft Engine Test Facilities NFPA 423:1989 ed. = [Konstrukcja i ochrona silników lotniczych] 13 s.; Professional Competence of Responders to Hasardous Materials Incidents NFPA 472:1992 ed. = [Wymagania w odniesieniu do radiolokacyjnych urządzeń odzewowych na wypadki spowodowane materiałami niebezpiecznymi] 39 s.; Competencies for EMS Personnel Responding to Hazardous Materials Incidents NFPA 473:1992 ed. = [Kompetencje personelu ratownictwa medycznego w wypadkach z materiałami niebezpiecznymi] 18 s.; Storage, Handling and Processing of Magnesium Solids and Powders NFPA 480:1987 ed. = [Magazynowanie, przetwarzanie i dostawa magnezu płynnego i sproszkowanego] 15 s.; Storage, Handling and Processing of Magnesium Solids and Powders NFPA 480:1993 ed. = [Magazynowanie, przetwarzanie i dostawa magnezu płynnego i sproszkowanego] 23 s.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. N-708 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
National Fire Codes Subscription Service. Vol.7. - Quincy : NFPA, 1987-1993. - 56 norm ; 30 cm.
Zawiera: Production, Processing, Handling and Storage of Titanium NFPA 481:1987 ed. = [Produkcja, przetwarzanie obróbka i magazynowanie tytanu] 17 s.; Production, Processing, Handling and Storage of Zirconium NFPA 482:1987 ed. = [Produkcja, przetwarzanie, obróbka i magazynowanie cyrkonu] 18 s.; Code for the Storage of Ammonium Nitrate NFPA 490: 1993 ed. = [Magazynowanie azotanu amonu] 11 s.; Explosive Materials Code NFPA 495:1992 ed. = [Przepisy dotyczące materiałów wybuchowych] 39 s.; Purged and Pressurized Enclosures for Electrical Equipment NFPA 496:1993 ed. = [Odpowietrzanie pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia elektryczne w niebezpiecznych lokalizacjach] 19 s.; Explosives Motor Vehicle Terminals NFPA 498:1992 ed. = [Ochrona silników lotniczych przed wybuchem] 8 s.; Fire Safety Criteria for Manufactured Home Installations, Sites and Communities NFPA 501A:1992 ed. = [Kryteria bezpieczeństwa pożarowego dla instalacji domowych, placów i mieszkańców] 15 s.; Recreational Vehicles NFPA 501C:1993 ed. = [Pojazdy turystyczne] 25 s.; Recreational Vehicle Parks and Campgrounds NFPA 501D:1993 ed. = [Parkingi dla pojazdów turystycznych] 9 s.; Powered Industrial Trucks Including Type Designations, Areas of Use, Maintenance and Operation NFPA 505:1992 ed. = [Oznakowanie, eksploatacja i konserwacja wózków przemysłowych] 17 s.; Truck Fire Protection NFPA 512:1990 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa wózków przemysłowych] 10 s.; Motor Freight Terminals NFPA 513:1990 ed. = [Przyłącza silników frachtowych] 14 s.; Industrial Fire Brigades NFPA 600:1992 ed. = [Przemysłowe straże pożarne] 21 s.; Guard Service in Fire Loss Prevention NFPA 601:1992 ed. = [Minimalizowanie strat w Służbie Ochrony Przeciwpożarowej] 12 s.; Pneumatic Conveying Systems for Handling Combustible Materials NFPA 650:1990 ed. = [Pneumatyczne systemy transportowe stosowane w obróbce materiałów palnych] 14 s.; Manufacture of Aluminum and Magnesium Powder NFPA 651:1987 ed. = [Produkcja proszku aluminiowego i magnezowego] 15 s.; Manufacture of Aluminum Powder NFPA 651:1993 ed. = [Produkcja proszku aluminiowego] 16 s.; Prevention of Fire and Dust Explosions in the Chemical, Dye, Pharmaceutical and Plastics Industries NFPA 654:1988 ed. = [Zapobieganie pożarom i wybuchom pyłów w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i tworzyw sztucznych] 15 s.; Prevention of Sulfur Fires and Explosions NFPA 655: 1988 ed. = [Zapobieganie pożarom i wybuchom siarki] 11 s.; Prevention of Sulfur Fires and Explosions NFPA 655: 1993 ed. = [Zapobieganie pożarom i wybuchom siarki] 11 s.; Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and Woodworking Facilities NFPA 664:1987 ed. = [Zapobieganie pożarom i wybuchom w czasie obróbki drewna i urządzeń przeróbki drewna] 16 s.; Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and Woodworking Facilities NFPA 664:1993 ed. = [Zapobieganie pożarom i wybuchom w czasie obróbki drewna i urządzeń przeróbki drewna] 14 s.; Standard Methods of Fire Tests for Flame-Resistant Textiles and Films NFPA 701:1989 ed. = [Normatyne testy pożarowe ognioodpornych włókien i taśm] 17 s.; Fire Retardant Impregnated Wood and Fire Retardant Coatings for Building Materials NFPA 703:1992 ed. = [Impregnacja przeciwogniowa drewna i ognioodporne powłoki dla materiałów budowlanych] 7 s.; System for the Identification of the Fire Hazards of Materials NFPA 704:1990 ed. = [System identyfikacji materiałów niebezpiecznych ogniowo] 15 s.; Lightning Protection Code NFPA 780:1992 ed. = [Przepisy dotyczące ochrony oświetlenia] 44 s.; Fire Protection for Light Water Nuclear Power Plants NFPA 803:1993 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa sieci energetycznej zakładów jądrowych] 28 s.; Fire Fighter Professional Qualifications NFPA 1001: 1992 ed. = [Kwalifikacje zawodowe strażaków] 19 s.; Fire Apparatus Driver/Operator Proffesional Qualifications NFPA 1002:1988 ed. = [Kwalifikacje zawodowe kierowców operatorów samochodów gaśniczych straży pożarnej] 14 s.; Fire Department Vehicle Driver/Operator Professional Qualifications NFPA 1002:1993 ed. = [Kwalifikacje zawodowe kierowców operatorów samochodów gaśniczych straży pożarnej] 18 s.; Professional Qualifications for Airport Fire Fighters NFPA 1003:1987 ed. = [Kwalifikacje zawodowe straży pożarnej na lotnisku] 29 s.; Fire Officer Professional Qualifications NFPA 1021: 1992 ed. = [Kwalifikacje zawodowe oficerów straży pożarnej] 17 s.; Professional Qualifications for Fire Inspector NFPA 1031:1987 ed. = [Kwalifikacje zawodowe inspektorów straży pożarnej] 21 s.; Professional Qualifications for Fire Inspector NFPA 1031:1993 ed. = [Kwalifikacje zawodowe inspektorów straży pożarnej] 18 s.; Professional Qualifications for Fire Investigator NFPA 1033:1993 ed. = [Kwalifikacje zawodowe osób prowadzących dochodzenia popożarowe] 15 s.; Professional Qualifications for Public Fire Educator NFPA 1035:1987 ed. = [Kwalifikacje zawodowe nauczycieli zajmujących się bezpieczeństwem pożarowym] 16 s.; Professional Qualifications for Public Fire and Life Safety Educator NFPA 1035:1993 ed. = [Kwalifikacje zawodowe nauczycieli zajmujących się bezpieczeństwem pożarowym i bezpieczeństwem cywilnym] 15 s.; Fire Service Instructor Professional Qualifications NFPA 1041:1992 ed. = [Kwalifikacje zawodowe instruktorów straży pożarnej] 11 s.; Code for Unmanned Rockets NFPA 1122:1987 ed. = [Przepisy dla rakiet bezzałogowych] 13 s.; Code for the Outdoor Display of Fireworks NFPA 1123: 1990 ed. = [Przepisy dla organizowania pokazów ogni sztucznych na wolnym powietrzu] 18 s.; Code for the Manufacture, Transportation and Storage of Fireworks NFPA 1124:1988 ed. = [Produkcja, transport i magazynowanie ogni sztucznych] 22 s.; Code for the Manufacture of Model Rocket Motors NFPA 1125:1988 ed. = [Produkcja modeli silników rakietowych] 19 s.; Use of Pyrotechnics before a Proximate Audience NFPA 1126:1992 ed. = [Wykorzystanie materiałów pirotechnicznych przed szerszą publicznością] 17 s.; Fire Protection in Planned Building Groups NFPA 1141:1990 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa inwestycji budowlanych] 13 s.; Installation, Maintenance and Use of Public Fire Service Communication Systems NFPA 1221:1991 ed. = [Instalacja, konserwacja i eksploatacja publicznych linii łączności straży pożarnej] 60 s.; Water Supplies for Suburban and Rural Fire Fighting NFPA 1231:1989 ed. = [Woda gaśnicza dla ośrodków miejskich i wsi] 56 s.; Water Supplies for Suburban and Rural Fire Fighting NFPA 1231:1993 ed. = [Woda gaśnicza dla ośrodków miejskich i wsi] 63 s.; Live Fire Training Evolutions in Structures NFPA 1403:1992 ed. = [Ćwiczenia straży pożarnej w budynkach] 17 s.; Fire Department Self-Contained Breathing Apparatus Program NFPA 1404:1989 ed. = [Program ćwiczeń z aparatami oddechowymi w budynkach] 20 s.; Outside Live Fire Training Evolutions NFPA 1406:1993 ed. = [Doskonalenie ćwiczeń ratowniczych straży pożarnej] 11 s.; Training Standard on Initial Fire Attack NFPA 1410: 1988 ed. = [Normy szkoleniowe dotyczące pokonania pierwszej fazy pożaru] 18 s.; Fire Department Occupational Safety and Health Program NFPA 1500:1992 ed. = [Program ochrony zdrowia i zapobiegania chorobom zawodowym w Strażach Pożarnych ] 46 s. + 16 s. dod.; Fire Department Safety Officer NFPA 1521:1992 ed. = [Oficer straży pożarnej] 11 s.; Fire Department Incident Management System NFPA 1561:1990 ed. = [System zarządzania wypadkami straży pożarnej] 16 s.; Fire Department Infection Control Program NFPA 1581: 1991 ed. = [Program kontroli zatruć straży pożarnej] 17 s.; Medical Requirements for Fire Fighters NFPA 1582: 1992 ed. = [Wymagania zdrowotne dla strażaków] 23 s.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. N-709 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
National Fire Codes Subscription Service. Vol.8. - Quincy : NFPA, 1985-1993. - 32 normy ; 30 cm.
Zawiera: Pumper Fire Apparatus NFPA 1901:1991 ed. = [Obsługa pomp strażackich] 75 s.; Initial Attack Fire Apparatus NFPA 1902:1991 ed. = [Początkowy atak pompami] 64 s.; Mobile Water Supply Fire Apparatus NFPA 1903:1991 ed. = [Przewoźne pompy wodne] 61 s.; Aerial Ladder and Elevating Platform Fire Apparatus NFPA 1904:1991 ed. = [Drabiny podwieszone i platformy podwyższone] 87 s.; Service Tests of Pumps on Fire Department Apparatus NFPA 1911:1991 ed. = [Serwis pomp pożarowych] 22 s.; Testing Fire Department Aerial Devices NFPA 1914: 1991 ed. = [Testowanie przyrządów podwieszonych straży pożarnej] 28 s.; Fire Department Portable Pumping Units NFPA 1921: 1993 ed. = [Przenośne pompy pożarnicze] 13 s.; Standard on Design of and Design Verification Tests for Fire Department Ground Ladders NFPA 1931:1989 ed. = [Naziemne drabiny strażackie] 21 s.; Use, Maintenance and Service Testing of Fire Department Ground Ladders NFPA 1932:1989 ed. = [Eksploatacja, konserwacja i obsługa naziemnych drabin pożarniczych] 16 s.; Fire Hose NFPA 1961:1992 ed. = [Węże pożarnicze] 15 s.; Care, Use and Service Testing of Fire Hose Including Couplings and Nozzles NFPA 1962:1993 ed. = [Eksploatacja węży pożarniczych, w tym łączników i dysz] 17 s.; Screw Threads and Gaskets for Fire Hose Connections NFPA 1963:1985 ed. = [Gwinty śrub i uszczelki połączeń węży pożarniczych] 19 s.; Spray Nozzles (Shutoff and Tip) NFPA 1964:1993 ed. = [Dysze mgłowe (kurki odcinające i pokrywa)] 12 s.; Protective Clothing for Structural Fire Fighting NFPA 1971:1991 ed. = [Ubrania ochronne straży pożarnej] 30 s.; Helmets for Structural Fire Fighting NFPA 1972:1992 ed. = [Hełmy strażackie] 30 s.; Gloves for Structural Fire Fighting NFPA 1973:1988 ed. = [Rękawice ochronne] 17 s.; Gloves for Structural Fire Fighting NFPA 1973:1993 ed. = [Rękawice ochronne] 25 s.; Protective Footwear for Structural Fire Fighting NFPA 1974:1992 ed. = [Obuwie ochronne] 17 s.; Station/Work Uniforms for Fire Fighters NFPA 1975: 1990 ed. = [Mundury straży pożarnej] 11 s.; Protective Clothing for Proximity Fire Fighting NFPA 1976:1992 ed. = [Ubrania ochronne strażaków] 29 s.; Protective Clothing and Equipment for Wildland Fire Fighting NFPA 1977:1993 ed. = [Ubrania i sprzęt ochronny używany do taktyki walki z pożarami] 45 s.; Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus for Fire Fighters NFPA 1981:1992 ed. = [Aparaty oddechowe dla straży pożarnej o działaniu otwartym, samopodtrzymującym oddychanie] 34 s.; Personal Alert Safety Systems (PASS) for Fire Fighters NFPA 1982:1988 ed. = [Osobisty system zabezpieczenia (PASS) dla strażaków] 9 s.; Personal Alert Safety Systems (PASS) for Fire Fighters NFPA 1982:1993 ed. = [Osobisty system bezpieczeństwa (PASS) dla strażaków] 22 s.; Fire Service Life Safety Rope, Harness and Hardware NFPA 1983:1990 ed. = [Liny bezpieczeństwa, przewody i narzędzia ratownicze strażaków] 25 s.; Vapor-Protective Suits for Hazardous Chemical Emergencies NFPA 1991:1990 ed. = [Ubrania ochronne zabezpieczające przed niebezpiecznymi chemikaliami] 21 s.; Liquid Splash-Protective Suits for Hazardous Chemical Emergencies NFPA 1992:1990 ed. = [Ubrania chroniące przed rozpryskami chemikaliów niebezpiecznych] 19 s.; Support Function Protective Garments for Hazadous Chemical Operations NFPA 1993:1990 ed. = [Ubrania ochronne zabezpieczające przed operacjami z niebezpiecznymi chemikaliami] 20 s.; Protective Clothing for Emergency Medical Operations NFPA 1999:1992 ed. = [Ubrania ochronne stosowane w operacjach medycznych] 25 s.; Single Burner Boiler Operation NFPA 8501:1992 ed. = [Działanie pojedynczego kotła] 34 s.; Pulverized Fuel Systems NFPA 8503:1992 ed. = [Działanie kotłów pyłowych] 41 s.; Atmospheric Fluidized-Bed Boiler Operation NFPA 8504:1993 ed. = [Działanie boilera na atmosferyczne złoże zawiesinowe] 65 s.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. N-710 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
National Fire Codes Subscription Service. Vol.9. - Quincy : NFPA, 1987-1993. - 27 norm ; 30 cm.
Zawiera: Model Enabling Act for the Sale or Leasing and Servicing of Portable Fire Extinguishers NFPA 10L:1990 ed. = [Model działania dotyczący gaśnic przenośnych] 11 s.; Portable Fire Extinguishing Equipment in Family Dwellings and Living Units NFPA 10R:1992 ed. = [Wyposażenie domków jednorodzinnych i budynków mieszkalnych w gaśnice przenośne] 14 s.; Inspection, Testing and Maintenance of Sprinkler Systems NFPA 13A:1987 ed. = [Obsługa i konserwacja tryskaczy] 27 s.; Fire Department Operations in Properties Protected by Sprinkler and Standpipe Systems NFPA 13E:1989 ed. = [Ochrona oddziału straży pożarnej własną instalacją tryskaczową i wodociągową] 9 s.; Inspection, Testing and Maintenance of Standpipe and Hose Systems NFPA 14A:1989 ed. = [Kontrola, testowanie i konserwacja instalacji wodociągowej i węży] 9 s.; Installation of Close-Head Foam-Water Sprinkler Systems NFPA 16A:1988 ed. = [Instalacja tryskaczowa wodno-pianowa] 16 s.; Supervision of Valves Controlling Water Supplies for Fire Protection NFPA 26:1988 ed. = [Dozorowanie zaworów kontrolujących dostarczanie wody do celów gaśniczych] 7 s.; Storage of Forest Products NFPA 46:1990 ed. = [Magazynowanie produktów drzewnych] 16 s.; Hazardous Chemicals Data NFPA 49:1991 ed. = [Dane chemikalii niebezpiecznych] 201 s.; Fire Hazards in Oxygen-Enriched Atmospheres NFPA 53M:1990 ed. = [Zagrożenia pożarowe w atmosferach wzbogaconych w tlen] 42 s.; Guide for Venting of Deflagrations NFPA 68:1988 ed. = [Wentylacja wybuchowa - przewodnik] 60 s.; Electrical Equipment Maintenance NFPA 70B:1990 ed. = [Konserwacja urządzeń elektrycznych] 148 s.; Guide for the Installation, Maintenance and Use of Notification Appliances for Protective Signaling Systems NFPA 72G:1989 ed. = [Instalacja, konserwacja i eksploatacja urządzeń meldunkowych do systemów sygnalizacyjnych] 10 s.; Guide for Testing Procedures for Local, Auxiliary, Remote Station and Proprietary Protective Signaling Systems NFPA 72H:1988 ed. = [Procedury testowe dotyczące lokalnej i odległej stacji pomocniczej oraz właścicieli systemów sygnalizacyjnych] 16 s.; Recommended Practice on Static Electricity NFPA 77: 1988 ed. = [Elektryczność statyczna - zalecenia praktyczne] 30 s.; Recommended Practice on Static Electricity NFPA 77: 1993 ed. = [Elektryczność statyczna - zalecenia praktyczne] 29 s.; Protection of Buildings from Exterior Fire Exposures NFPA 80A:1993 ed. = [Ochrona budynków przed pożarami zewnętrznymi] 13 s.; Smoke Control Systems NFPA 92A:1988 ed. = [Systemy kontrolne dymu - zalecenia praktyczne] 23 s.; Smoke-Control Systems NFPA 92A:1993 ed. = [Systemy kontrolne dymu - zalecenia praktyczne] 23 s.; Smoke Management Systems in Malls, Atria and Large Areas NFPA 92B:1991 ed. = [Systemy oddymiające w pasażach, atriach i na dużych powierzchniach] 41 s.; Glossary of Terms Relating to Chimneys, Vents and Heat-Producing Appliances NFPA 97:1992 ed. = [Terminy dotyczące kominów, wentylacji i instalacji grzewczych] 17 s.; Manual on Alternative Approaches to Life Safety NFPA 101M:1992 ed. = [Alternatywne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa życia] 84 s.; Installation of Smoke-Control Door Assemblies NFPA 105:1989 ed. = [Instalacje kontrolne drzwi warstwowych] 10 s.; Installation of Smoke-Control Door Assemblies NFPA 105:1993 ed. = [Instalacje kontrolne drzwi warstwowych] 10 s.; Guidelines on Roof Coverigs and Roof Deck Constructions NFPA 203:1992 ed. = [Pokrycia dachowe i konstrukcja dachów płaskich] 8 s.; Guide for Smoke and Heat Venting NFPA 204M:1991 ed. = [Wentylacja dymu i ciepła] 22 s.; Storage of Baled Cotton NFPA 231E:1989 ed. = [Magazynowanie beli bawełny] 18 s.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. N-711 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
National Fire Codes Subscription Service. Vol.10. - Quincy : NFPA, 1986-1993. - 21 norm ; 30 cm.
Zawiera: Fire Protection for Archives and Records Centers NFPA 232AM:1991 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa dla archiwów i centrów nagraniowych] 21 s.; Fire Flow Testing and Marking of Hydrants NFPA 291: 1988 ed. = [Oznakowanie hydrantów i testowanie przepływu wody pożarowej] 9 s.; Telecommunications Systems - Principles and Practices for Rural and Forestry Services NFPA 279: 1986 ed. = [Systemy telekomunikacyjne - teoria i praktyka dla służb wiejskich i leśnych] 35 s.; Fire Hazard Properties of Flammable Liquids, Gases and Volatile Solids NFPA 325M:1991 ed. = [Ryzyko pożarowe ze strony paliw palnych, gazów i stałych ciał lotnych] 94 s.; Control of Flammable and Combustible Liquids and Gases in Manholes, Sewers and Similar Underground Structures NFPA 328:1992 ed. = [Kontrola włazów i kanałów ściekowych cieczy palnych i łatwo zapalnych] 11 s.; Handling Underground Releases of Flammable and Combustible Liquids NFPA 329:1992 ed. = [Uwolnienie się z podłoża paliw palnych i łatwo zapalnych] 30 s.; Aircraft Rescue and Fire Fighting Operations NFPA 402M:1991 ed. = [Operacje ratowniczo-gaśnicze straży pożarnych na lotniskach] 120 s.; Airport Water Supply Systems for Fire Protection NFPA 419:1992 ed. = [Systemy dostarczania wody na lotniskach] 12 s.; Aircraft Fire and Explosion Investigators NFPA 422M: 1989 ed. = [Podręcznik o dochodzeniu przyczyn pożarów i wybuchów na lotniskach] 17 s.; Airport/Community Emergency Planning NFPA 424M:1991 ed. = [Planowanie łączności w czasie działań ratowniczych na lotniskach] 60 s.; Responding to Hazardous Materials Incidents NFPA 471:1992 ed. = [Odpowiedzialność za wypadki z materiałami niebezpiecznymi] 23 s.; Hazardous Chemical Reactions NFPA 491M:1991 ed. = [Podręcznik dotyczący niebezpiecznych reakcji chemicznych] 241 s.; Classification of Class I Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas NFPA 497A:1992 ed. = [Klasyfikacja: klasa I zagrożeń pomieszczeń stwarzanych przez instalacje elektryczne w przemyśle chemicznym] 37 s.; Classification of Class II Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas NFPA 497B:1991 ed. = [Klasyfikacja: klasa II zagrożeń pomieszczeń stwarzanych przez instalacje elektryczne w przemyśle chemicznym] 18 s.; Classification of Gases, Vapors and Dusts for Electrical Equipment in Hazardous (Classified) Locations NFPA 497M:1991 ed. = [Klasyfikacja pomieszczeń, w których eksploatuje się urządzenia elektryczne w atmosferze gazów, par i pyłów] 15 s.; Fire Protection for Limited Access Highways, Tunnels Bridges, Elevated Roadways and Air Right Structures NFPA 502:1992 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa limitowanych dojazdów na drogi szybkiego ruchu, tunele, mosty i podwyższone jezdnie] 12 s.; Firesafety Concepts Tree NFPA 550:1986 ed. = [Zasadnicza koncepcja ochrony drzew] 15 s.; Field Flame Test for Textiles and Films NFPA 705: 1993 ed. = [Test płomieniowy dla włókien i folii] 6 s.; Fire Protection Practice for Facilities Handling Radioactive Materials NFPA 801:1991 ed. = [Praktyczna ochrona przeciwpożarowa w czasie obróbki materiałów radioaktywnych] 26 s.; Fire Protection for Nuclear Research and Production Reactors NFPA 802:1993 ed. = [Praktyczna ochrona przeciwpożarowa reaktorów jądrowych] 18 s.; Fire Protection in Wastewater Treatment and Collection Facilities NFPA 820:1992 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa w czasie zbierania i utylizacji odpadów] 94 s.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. N-712 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
National Fire Codes Subscription Service. Vol.11. - Quincy : NFPA, 1987-1993. - 23 normy ; 30 cm.
Zawiera: Fire Protection for Electric Generating Plants NFPA 850:1992 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa elektrowni] 48 s.; Fire Protection for Hydroelectric Generating Plants NFPA 851:1992 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa hydroelektrowni] 26 s.; Uniform Coding for Fire Protection NFPA 901:1990 ed. = [Ujednolicone przepisy ochrony przeciwpożarowej] 111 s.; Fire Reporting Field Incident Manual NFPA 902M:1990 ed. = [Podręcznik omawiający wypadki powstałe w wyniku pożarów polowych] 79 s.; Fire Reporting Property Survey Guide NFPA 903:1992 ed. = [Przewodnik dotyczący badań określających właściwości pożaru] 32 s.; Incident Follow-up Report Guide NFPA 904:1992 ed. = [Raport powypadkowy] 21 s.; Guide for Fire Incident Field Notes NFPA 906:1993 ed. = [Przewodnik po zaistniałych wypadkach pożarów masowych] 31 s.; Guide for Fire Incident Field Notes NFPA 906M:1988 ed. = [Przewodnik po zaistniałych wypadkach pożarów masowych] 31 s.; Manual for the Determination of Electrical Fire Causes NFPA 907M:1988 ed. = [Badania określające przyczyny pożarów powstałych w instalacjach elektrycznych] 38 s.; Protection of Libraries and Library Collections NFPA 910:1991 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa bibliotek i ich zbiorów] 48 s.; Protection of Museums and Museum Collections NFPA 911:1991 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa muzeów i zbiorów muzealnych] 29 s.; Fire Protection in Places of Worship NFPA 912:1987 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa świątyń] 17 s.; Fire Protection in Places of Worship NFPA 912:1993 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa świątyń] 32 s.; Protection of Historic Structures and Sites NFPA 913:1992 ed. = [Ochrona przeciwpożarowa zabytków] 26 s.; Rehabilitation and Adaptive Reuse of Historic Structures NFPA 914:1989 ed. = [Odbudowa i adaptacja zabytków] 25 s.; Guide for Fire and Explosion Investigations NFPA 921:1992 ed. = [Przewodnik do badań pożarów i wybuchów] 122 s.; Developing Fire Protection Services for the Public NFPA 1201:1989 ed. = [Rozbudowa służb ochrony przeciwpożarowej] 51 s.; Fire Service Training Reports and Records NFPA 1401: 1989 ed. = [Sprawozdania i nagrania ćwiczeń przeprowadzanych przez służby pożarnicze] 21 s.; Building Fire Service Training Centers NFPA 1402: 1992 ed. = [Ośrodki szkoleniowe Straży Pożarnej] 29 s.; Land-Based Fire Fighters Who Respond to Marine Vessel Fires NFPA 1405:1990 ed. = [Odpowiedzialność przybrzeżnych straży pożarnych za ochronę przed pożarami zbiorników paliwowych] 73 s.; Pre-Incident Planning for Warehouse Occupancies NFPA 1420:1993 ed. = [Praktyczny poradnik planowania przedwypadkowego w pomieszczeniach mieszkalnych] 48 s.; Training Fire Service Personnel to Make Dwelling Fire Safety Surveys NFPA 1452:1993 ed. = [Ćwiczenia personelu straży pożarnej mające na celu skontrolowanie bezpieczeństwa pożarowego domów mieszkalnych] 19 s.; Stoker Operation 8505:1992 ed. = [Praca palacza] 25 s.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. N-713 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
National Fire Codes Subscription Service. Vol.12. - Quincy : NFPA, 1986-1993. - 119 [dodatków do norm] ; 30 cm.
(Tom zawiera interpretacje formalne, poprawki i erraty)
Zawiera: Portable Fire Extinguishers NFPA 10:1990 ed.- FI = [Gaśnice przenośne - interpretacja formalna] 4 s.; Portable Fire Extinguishers NFPA 10:1990 ed.- TIA = [Gaśnice przenośne - poprawka] 1 s.; Carbon Dioxide Extinguishing Systems NFPA 12:1993 ed.- FI = [Urządzenia gaśnicze - interpretacja formalna] 2 s.; Halon 1301 Fire Extinguishing Systems NFPA 12A:1992 ed.- FI = [Urządzenie gaśnicze oparte na halonie 1301 - interpretacja formalna] 5 s.; Installation of Sprinkler Systems NFPA 13:1991 ed.TIA = [Instalacje urządzeń tryskaczowych - poprawka] 3 s.; Installation of Sprinkler Systems NFPA 13:1991 ed.FI = [Instalacje urządzeń tryskaczowych - interpretacja formalna] 60 s.; Installation of Sprinkler Systems NFPA 13:1991 ed.Errata = [Instalacje urządzeń tryskaczowych - errata] 1 s.; Sprinkler Systems - One- and Two-Family Dwellings NFPA 13D:1991 ed.-FI = [Urządzenia tryskaczowe w domkach jedno- i wielorodzinnych oraz w przyczepach kempingowych - interpretacja formalna] 1 s.; Fire Department Operations in Properties Protected by Sprinkler and Standpipe Systems NFPA 13E:1989 ed.Errata = [Ochrona oddziału straży pożarnej własną instalacją tryskaczową i wodociagową - errata] 1 s.; Installation of Standpipe and Hose Systems NFPA 14:1993 ed.-FI = [Instalacja stojaka hydrantowego i węża gaśniczego - interpretacja formalna] 6 s.; Water Spray Fixed Systems for Fire Protection NFPA 15:1990 ed.-FI = [Stałe urządzenia gaśnicze zraszaczowe do ochrony przeciwpożarowej - interpretacja formalna] 1 s.; Dry Chemical Extinguishing Systems NFPA 17:1990 ed.FI = [Urządzenia na proszek gaśniczy - interpretacja formalna] 2 s.; Dry Chemical Extinguishing Systems NFPA 17:1990 ed.TIA = [Urządzenia na proszek gaśniczy - poprawka] 1 s.; Wet Chemical Extinguishing Systems NFPA 17A:1990 ed. -TIA = [Urządzenia gaśnicze na proszek wodny - poprawka] 3 s.; Installation Centrifugal Fire Pumps NFPA 20:1990 ed.-F -FI = [Instalacja przeciwpożarowa pomp odśrodkowych interpretacja formalna] 37 s.; Installation Centrifugal Fire Pumps NFPA 20:1990 ed. -Errata = [Instalacja przeciwpożarowa pomp odśrodkowych - errata] 3 s.; Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances NFPA 24:1992 ed.-TIA = [Własna lokalna instalacja Straży Pożarnej i jej wyposażenie - poprawka] 2 s.; Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances NFPA 24:1992 ed.-FI = [Własna lokalna instalacja Straży Pożarnej i jej wyposażenie - interpretacja formalna] 3 s.; Supervision of Valves Controlling Water Supplies for Fire Protection NFPA 26:1988 ed.-FI = [Dozorowanie zaworów kontrolujących dostarczanie wody do celów gaśniczych - interpretacja formalna] 1 s.; Flammable and Combustible Liquids Code NFPA 30:1990 ed.-FI = [Przepis dotyczący paliw łatwo zapalnych i palnych - interpretacja formalna] 7 s.; Flammable and Combustible Liquids Code NFPA 30:1990 ed.-TIA = [Przepis dotyczący paliw łatwo zapalnych i palnych - poprawka] 8 s.; Drycleaning Plants NFPA 32:1990 ed.-FI = [Suche pralnie chemiczne - interpretacja formalna] 1 s.; Spray Application Using Flammable and Combustible Materials NFPA 33:1989 ed.-FI = [Instalacje natryskowe na palne i łatwo zapalne materiały - interpretacja formalna] 13 s.; Solvent Extraction Plants NFPA 36:1993 ed.-Errata = [Fabryki ekstrakcji rozpuszczalników - errata] 1 s.; Installation and Use Stationary Combustion Engines and Gas Turbines NFPA 37:1990 ed.-FI = [Stacjonarne silniki spalinowe i turbin gazowych, instalacje i eksploatacja - interpretacja formalna] 1 s.; Fire Protection for Laboratories Using Chemicals NFPA 45:1991 ed.-FI = [Ochrona przeciwpożarowa laboratoriów chemicznych - interpretacja formalna] 2 s.; Storage and Handling Liquefied Petroleum Gases NFPA 58:1992 ed.-Errata = [Magazynowanie i przetwarzanie gazów skroplonych - errata] 2 s.; Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases NFPA 58:1992 ed.-TIA = [Magazynowanie i przetwarzanie gazów skroplonych - poprawka] 3 s.; Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases NFPA 58:1992 ed.-FI = [Magazynowanie i przetwarzanie gazów skroplonych - interpretacja formalna] 7 s.; Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases at Utility Gas Plants NFPA 59:1992 ed.-FI = [Magazynowanie skroplonego gazu oraz jego wykorzystywanie w instalacji miejskiej - interpretacja formalna] 1 s.; Production, Storage and Handling Liquefied Natural Gas (LNG) NFPA 59A:1990 ed.-FI = [Produkcja, magazynowanie i przetwarzanie naturalnego gazu skroplonego interpretacja formalna] 2 s.; Prevention of Fires and Explosions in Grain Elevator and Facilities Handling Bulk Raw Agricultural Commodities NFPA 61B:1989 ed.-FI = [Zapobieganie pożarom i wybuchom w elewatorach zbożowych - interpretacja formalna] 1 s.; Processing and Finishing of Aluminum NFPA 65:1987 ed.-FI = [Obróbka aluminium - interpretacja formalna] 1 s.; National Electrical Code NFPA 70:1993 ed.-FI = [Krajowe przepisy elektryczne - interpretacja formalna] 4 s.; National Electrical Code NFPA 70:1993 ed.-TIA = [Krajowe przepisy elektryczne - poprawka] 1 s.; Installation, Maintenance and Use of Signaling Systems for Central Station Service NFPA 71:1989 ed.FI = [Instalacja, konserwacja i eksploatacja urządzeń sygnalizacyjnych dla centralnej stacji służb ratowniczo-gaśniczych - interpretacja formalna] 8 s.; Installation, Maintenance and Use of Signaling Systems for Central Station Service NFPA 71:1989 ed.TIA = [Instalacja, konserwacja i eksploatacja urządzeń sygnalizacyjnych dla centralnej stacji służb ratowniczo-gaśniczych - poprawka] 5 s.; Installation, Maintenance and Use of Signaling Systems for Central Station Service NFPA 71:1989 ed.Errata = [Instalacja, konserwacja i eksploatacja urządzeń sygnalizacyjnych dla centralnej stacji służb ratowniczo-gaśniczych - Errata] 1 s.; Installation, Maintenance and Use of Protective Signaling Systems NFPA 72:1990 ed.-FI = [Przepis dotyczący Krajowych Alarmów Pożarowych - interpretacja formalna] 29 s.; Automatic Fire Detectors NFPA 72E:1990 ed.-FI = [Automatyczne czujniki pożaru - interpretacja formalna] 10 s.; Guide for Testing Procedures for Local, Auxiliary, Remote Station and Proprietary Protective Signaling Systems NFPA 72H:1988 ed.-FI = [Procedury testowe dotyczące lokalnej i odległej stacji pomocniczej oraz właścicieli systemów sygnalizacyjnych - interpretacja formalna] 1 s.; Guide for Testing Procedures for Local, Auxiliary, Remote and Proprietary Protective Signaling Systems NFPA 72H:1988 ed.-Errata = [Procedury testowe dotyczące lokalnej i odległej stacji pomocniczej oraz właścicieli systemów sygnalizacyjnych - errata] 1 s.; Installation, Maintenance and Use of Household Fire Warning Equipment NFPA 74:1989 ed.-FI = [Instalacja, konserwacja i eksploatacja sprzętu ostrzegawczego w gospodarstwie domowym - interpretacja formalna] 8 s.; Installation, Maintenance and Use of Household Fire Warning Equipment NFPA 74:1989 ed.-TIA = [Instalacja, konserwacja i eksploatacja sprzętu ostrzegawczego w gospodarstwie domowym - poprawka] 1 s.; Protection on Electronic Computer/Data Processing Equipment NFPA 75:1992 ed.-FI = [Ochrona przeciwpożarowa sprzętu komputerowego i procesu przetwarzania danych - intepretacja formalna] 3 s.; Fire Doors and Fire Windows NFPA 80:1992 ed.-FI = [Drzwi i okna pożarowe - interpretacja formalna] 5 s.; Fire Doors and Fire Windows NFPA 80:1992 ed.-Errata = [Drzwi i okna pożarowe - errata] 1 s.; Fur Storage, Fumigation and Cleaning NFPA 81:1986 ed.-FI = [Czyszczenie i oddymianie osadów kotłowych interpretacja formalna] 1 s.; Incineators, Waste and Linen Handling Systems and Equipment NFPA 82:1990 ed.-FI = [Spalarnie, systemy przeróbki makulatury i utylizacji odpadów - interpretacja formalna] 3 s.; Prevention of Furnace Explosions/Implosions in Multiple Burner Boiler Furnaces NFPA 85C:1991 ed.-FI = [Piece do wielokrotnego spalania: zapobieganie wybuchom i implozjom w piecach - interpretacja formalna] 3 s.; Ovens and Furnances NFPA 86:1990 ed.-FI = [Piece i paleniska - interpretacja formalna] 1 s.; Repair Garages NFPA 88B:1991 ed.-FI = [Naprawa garaży - interpretacja formalna] 1 s.; Repair Garages NFPA 88B:1991 ed.-Errata = [Naprawa garaży - errata] 1 s.; Installation of Air Conditioning and Ventilating Systems NFPA 90A:1993 ed.-FI = [Instalacje systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych - interpretacja formalna] 10 s.; Installation of Warm Air Heating and Conditioning Systems NFPA 90B:1993 ed.-FI = [Instalacja systemów grzewczych na gorące powietrze i klimatyzacyjnych interpretacja formalna] 5 s.; Smoke Management Systems in Malls, Atria and Large Areas NFPA 92B:1991 ed.-TIA = [Systemy oddymiajace w pasażach, atriach i na dużych powierzchniach - poprawka] 5 s.; Installation of Equipment for the Removal of Smoke and Grease-Laden Vapors from Commercial Cooking Equimpent NFPA 96:1991 ed.-FI = [Wyposażenie kuchni przemysłowych: instalacje usuwania dymu i pary - interpretacja formalna] 11 s.; Installation of Equipment for the Removal of Smoke and Grease-Laden Vapors from Commercial Cooking Equipment NFPA 96:1991 ed.-TIA = [Wyposażenie kuchni przemysłowych: instalacje usuwania dymu i pary - poprawka] 7 s.; Health Care Facilities NFPA 99:1993 ed.-Errata = [Urządzenia z zakresu ochrony zdrowia - errata] 1 s.; Health Care Facilities NFPA 99:1993 ed.-FI = [Urządzenia z zakresu ochrony zdrowia - formalna interpretacja] 14 s.; Safety to Life from Fire in Buildings and Structures NFPA 101:1991 ed.-FI = [Bezpieczeństwo pożarowe ludzi w budynkach - interpretacja formalna] 52 s.; Safety to Life from Fire in Buildings and Structures NFPA 101:1991 ed.-TIA = [Bezpieczeństwo pożarowe ludzi w budynkach - poprawka] 2 s.; Manual on Alternative Approaches to Life Safety NFPA 101M:1992 ed.-Errata = [Alternatywne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa życia - errata] 2 s.; Assembly Seating, Tents and Membrane Structures NFPA 102:1992 ed.-FI = [Konstrukcja warstwowych siedzeń, namiotów i przepon - interpretacja formalna] 2 s.; Installation of Smoke-Control Door Assemblies NFPA 105:1989 ed.-TIA = [Instalacje kontrolne drzwi warstwowych - poprawka] 1 s.; Fixed Guideway Transit Systems 130:1990 ed.-FI = [Systemy stałych prowadnic przesyłowych -interpretacja formalna] 3 s.; Chimneys, Fireplaces, Vents and Solid Fuel Burning Appliances NFPA 211:1992 ed.-FI = [Kominy, kominki, odpowietrzniki i paleniska na paliwo stałe - interpretacja formalna] 2 s.; Types of Building Construction NFPA 220:1992 ed.-FI = [Typy konstrukcji budynków - interpretacja formalna] 1 s.; General Storage NFPA 231:1990 ed.-TIA = [Magazyny ogólne - poprawka] 4 s.; General Storage NFPA 231:1990 ed.-FI = [Magazyny ogólne - interpretacja formalna] 5 s.; General Storage NFPA 231:1990 ed.-Errata = [Magazyny ogólne - errata] 1 s.; Rack Storage of Materials NFPA 231C:1991 ed.-TIA = [Magazynowanie materiałów na regałach - poprawka] 5 s.; Rack Storage of Materials NFPA 231C:1991 ed.-FI = [Magazynowanie materiałów na regałach - interpretacja formalna] 5 s.; Rack Storage of Materials NFPA 231C:1991 ed.-Errata = [Magazynowanie materiałów na regałach - errata] 2 s.; Storage of Rubber Tires NFPA 231D:1989 ed.-FI = [Magazynowanie opon gumowych - interpretacja formalna] 1 s.; Control of Gas Hazards on Vessels NFPA 306:1993 ed.FI = [Zbiorniki z gazem: kontrola zagrożenia - interpretacja formalna] 2 s.; Protection of Cleanrooms NFPA 318:1992 ed.-FI = [Ochrona przeciwpożarowa pralni - interpretacja formalna] 1 s.; Fire Hazard Properties of Flammable Liquids, Gases and Volatile Solids NFPA 325M:1991 ed.-Errata = [Ryzyko pożarowe ze strony paliw palnych, gazów i stałych ciał lotnych - errata] 1 s.; Aircraft Fuel Servicing NFPA 407:1990 ed.-FI = [Obsługa techniczna paliw samolotowych podczas ich tankowania - interpretacja formalna] 1 s.; Aircraft Fuel Servicing NFPA 407:1990 ed.-TIA = [Obsługa techniczna paliw samolotowych podczas ich tankowania - poprawka] 2 s.; Standard on Aircraft Hangars NFPA 409:1990 ed.-FI = [Hangary lotnicze - intepretacja formalna] 2 s.; Standard on Aircraft Hangars NFPA 409:1990 ed.Errata = [Hangary lotnicze - errata] 1 s.; Production, Processing, Handling and Storage of Titanium NFPA 481:1987 ed.-FI = [Produkcja, przetwarzanie, obróbka i magazynowanie tytanu - interpretacja formalna] 1 s.; Explosive Materials Code NFPA 495:1992 ed.-TIA = [Przepisy dotyczące materiałów wybuchowych - poprawka] 1 s.; Purged and Pressurized Enclosures for Electrical Equipment in Hazardous Locations NFPA 496:1993 ed.-FI = [Odpowietrzanie pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia elektryczne w niebezpiecznych lokalizacjach ] 1 s.; Guide Service in Fire Loss Prevention NFPA 601:1992 ed.-FI = [Minimalizowanie strat w Służbie Ochrony Przeciwpożarowej - interpretacja formalna] 1 s.; Prevention of Fire and Dust Explosion in the Chemical, Dye, Pharmaceutical and Plastics Industries NFPA 654:1988 ed.-FI = [Zapobieganie pożarom i wybuchom pyłów w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i tworzyw sztucznych - interpretacja formalna] 1 s.; Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and Woodworking Facilities NFPA 664:1987 ed.-FI = [Zapobieganie pożarom i wybuchom w czasie obróbki drewna i urządzeń przeróbki drewna - interpretacja formalna] 1 s.; Lightning Protection Code NFPA 780:1992 ed.-FI = [Przepisy dotyczące ochrony oświetlenia - interpretacja formalna] 3 s.; Fire Protection in Wastewater Treatment and Collection Facilities NFPA 820:1992 ed.-FI = [Ochrona przeciwpożarowa w czasie zbierania i utylizacji odpadów - interpretacja formalna] 1 s.; Guide for Fire and Explosion Investigations NFPA 921:1992 ed.-TIA - [Przewodnik do badań pożarów i wybuchów - poprawka] 3 s.; Fire Fighter Professional Qualifications NFPA 1001: 1992 ed.-Errata = [Kwalifikacje zawodowe strażaków errata] 1 s.; Professional Qualifications for Airport Fire Fighters NFPA 1003:1987 ed.-TIA = [Kwalifikacje zawodowe straży pożarnej na lotnisku - poprawka] 2 s.; Code for Unmanned Rockets NFPA 1122:1987 ed.-TIA = [Przepisy dla rakiet bezzałogowych - poprawka] 2 s.; Outdoor Display of Fireworks NFPA 1123:1990 ed.-FI = [Pokazy ogni sztucznych na wolnym powietrzu - interpretacja formalna] 1 s.; Manufacture, Transportation and Storage of Fireworks NFPA 1124:1988 ed.-Errata = [Produkcja, transport i magazynowanie ogni sztucznych - errata] 1 s.; Use of Pyrotechnics before a Proximate Audience NFPA 1126:1992 ed.-TIA = [Wykorzystanie materiałów pirotechnicznych przed szerszą publicznością - poprawka] 1 s.; Installation, Maintenance and Use of Public Fire Service Communications Systems NFPA 1221:1991 ed.-FI = [Instalacja, konserwacja i eksploatacja publicznych linii łączności straży pożarnej - interpretacja formalna] 1 s.; Water Supplies for Suburban and Rural Fire Fighting NFPA 1231:1989 ed.-Errata = [Woda gaśnicza dla ośrodków miejskich i wsi - errata] 4 s.; Fire Department Occupational Safety and Health Program NFPA 1500:1992 ed.-TIA = [Program ochrony zdrowia i zapobiegania chorobom zawodowym w Strażach Pożarnych - poprawka] 1 s.; Fire Department Occupational Safety and Health Program NFPA 1500:1992 ed.-FI = [Program ochrony zdrowia i zapobiegania chorobom zawodowym w Strażach Pożarnych - interpretacja formalna] 4 s.; Pumper Fire Apparatus NFPA 1901:1991 ed.-FI = [Obsługa pomp strażackich - interpretacja formalna] 7 s.; Pumper Fire Apparatus NFPA 1901:1991 ed.-TIA = [Obsługa pomp strażackich - poprawka] 1 s.; Initial Attack Fire Apparatus NFPA 1902:1991 ed.-FI = [Początkowy atak pompami - interpretacja formalna] 5 s.; Initial Attack Fire Apparatus NFPA 1902:1991 ed.-TIA = [Początkowy atak pompami - poprawka] 1 s.; Mobile Water Supply Fire Apparatus NFPA 1903:1991 ed.-TIA = [Przewoźne pompy wodne - poprawka] 1 s.; Mobile Water Supply Fire Apparatus NFPA 1903:1991 ed.-FI = [Przewoźne pompy wodne - interpretacja formalna] 6 s.; Aerial Ladder and Elevating Platforms Fire Apparatus NFPA 1904:1991 ed.-Errata = [Drabiny podwieszone i platformy podwyższone - errata] 1 s.; Aerial Ladder and Elevating Platform Fire Apparatus NFPA 1904:1991 ed.-TIA = [Drabiny podwieszone i platformy podwyższone - poprawka] 1 s.; Aerial Ladder and Elevating Platform Fire Apparatus NFPA 1904:1991 ed.-FI = [Drabiny podwieszone i platformy podwyższone - interpretacja formalna] 10 s.; Testing Fire Department Aerial Devices NFPA 1914: 1991 ed.-TIA = [Testowanie przyrządów podwieszonych straży pożarnej - poprawka] 2 s.; Design of and Design Verification Tests for Fire Department Ground Ladders NFPA 1931:1989 ed.-TIA = [Naziemne drabiny strażackie - poprawka] 1 s.; Care, Use and Service Testing of Fire Hose Including Couplings and Nozzles NFPA 1962:1993 ed.-Errata = [Eksploatacja węży pożarniczych w tym łączników i dysz - errata] 1 s.; Protective Clothing for Structural Fire Fighting NFPA 1971:1991 ed.-FI = [Ubrania ochronne straży pożarnej - interpretacja formalna] 2 s.; Gloves for Structural Fire Fighting NFPA 1973:1988 ed.-TIA = [Rękawice ochronne - poprawka] 1 s.; Protective Footwear for Structural Fire Fighting NFPA 1974:1992 ed.-FI = [Obuwie ochronne - interpretacja formalna] 1 s.; Station/Work Uniforms for Fire Fighters NFPA 1975: 1990 ed.-FI = [Mundury Straży Pożarnej - interpretacja formalna] 1 s.; Personal Alert Safety Systems (PASS) for Fire Fighters NFPA 1982:1988 ed.-FI = [Osobisty system bezpieczeństwa (PASS) dla strażaków - interpretacja formalna] 1 s.; Pulverized Fuel Systems NFPA 8503:1992 ed.-FI = [Działanie kotłów pyłowych - interpretacja formalna] 3 s.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. N-714 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Norma w jęz. ang.
Zastąpiona przez PN-EN 12259-1:2005
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 12259-1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 12259-1/A3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 3-1:1998, PN-EN 3-1 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-B-02852 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again