Source
Katalog zbiorów
(15)
Form of Work
Książki
(15)
Status
available
(13)
only on-site
(11)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(11)
Author
Zenderowski Radosław
(4)
Ciekanowski Zbigniew
(2)
Wojciechowska-Filipek Sylwia
(2)
Będźmirowski Michał
(1)
Cebul Krzysztof
(1)
Kozłowski Artur R
(1)
Kucharska-Mazurek Beata
(1)
Małachowski Krzysztof
(1)
Muliński Tomasz
(1)
Nowicka Julia
(1)
Pawlik Kazimierz
(1)
Polak Ewa
(1)
Preś Juliusz
(1)
Rudowski Andrzej
(1)
Sobczak Izydor
(1)
Wyrębek Henryk
(1)
Wyszkowska-Antkiewicz Monika
(1)
Zawadzki Józef
(1)
Łuczyszyn Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Bezpieczeństwo
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(3)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(3)
Metodologia
(3)
przewodnik
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(2)
Cyberterroryzm
(2)
Internet
(2)
Organizacja
(2)
Sytuacje kryzysowe
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Zagrożenia cybernetyczne
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
nauki ogólne
(2)
Administracja publiczna
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka przestrzenna
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Kryminalistyka
(1)
Kształcenie
(1)
Logistyka
(1)
Metody badawcze
(1)
Nauki społeczne
(1)
Negocjacje
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pomiary
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Socjologia
(1)
Warunki atmosferyczne
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zakłady penitencjarne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(1)
dydaktyka
(1)
ekologia
(1)
gospodarka rynkowa
(1)
kultura i sztuka
(1)
państwo
(1)
pedagogika
(1)
przestępczość komputerowa
(1)
Subject: place
Polska
(1)
15 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: Bezpieczeństwo pozostaje od zawsze centralną kwestią zarówno w optyce jednostek, jak i zbiorowości. Poszukiwanie rozwiązań, które uwolnią nas od zagrożeń, zarówno tych realnych, jak i wyobrażonych, względnie zminimalizują ich negatywne następstwa, inspiruje także badaczy. Zrozumienie źródeł niebezpieczeństw, formułowanie recept, to domena różnych studiów, w tym - od niedawna - nauk o bezpieczeństwie. Pogłębiające się poczucie deficytu w tym obszarze, związane zarówno z powiększającą się liczbą różnego rodzaju konfliktów, jak i z rozszerzającą się gamą zagrożeń, zmusza do nieustannego uzupełniania i rewidowania wiedzy na ten temat. Lista wątpliwości i pytań pozostaje długa - w tej książce autorzy próbują odpowiedzieć przynajmniej na kilka z nich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1589, IBC-1588 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1587/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Treść prezentowanej monografii ułatwia dostęp do informacji, a zarazem pomaga w zrozumieniu aktualnych problemów, jakie występują w zarządzaniu kryzysowym, w ciągle zmieniającym się środowisku. Założeniem autorów jest przekonanie, iż nawet, jeśli człowiek nie jest w stanie przewidzieć i przeciwdziałać wszystkim zagrożeniom (zarówno cywilizacyjnym, jak i naturalnym), to jest w stanie świadomie i bez paniki funkcjonować w obliczu zdiagnozowanych niebezpieczeństw, ratując tym samym nierzadko życie swoje i najbliższych mu osób.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2112, IBC-2111 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2110/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Problematyka bezpieczeństwa we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych nabiera szczególnego znaczenia, gdyż stają się one podporządkowane m.in. procesom globalizacji, gospodarce usługowej, metropolizacji itp. Bezpieczeństwo staje się jednym z istotniejszych czynników nie tylko stabilizującym procesy wzrostu i rozwoju, ale jest wręcz elementem tych procesów. Można powiedzieć, że nabiera ono nowej wartości nie tylko w wymiarze prawnym czy socjologicznym, ale przede wszystkim ekonomicznym i społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennego jego rozmieszczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2021, IBC-2020, IBC-2019 (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-436, IBC-435 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-434 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Prezentowana książka jest pierwszą publikacją na rynku wydawniczym, która w sposób nowatorski i kompleksowy omawia problematykę zagrożeń dla bezpieczeństwa systemów informatycznych e-administracji. Pozwala na zrozumienie czym są zagrożenia dla systemów informatycznych, w jaki sposób państwo chroni e-administrację przed atakami w cyberprzestrzeni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1698 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1697/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Niniejsza książka została napisana z myślą o tych wszystkich, którzy chcieliby napisać swoje prace zaliczeniowe bazując w przeważającej mierze na zasobach internetowych. Autorzy udowadniają, że w Internecie (to znaczy bez wychodzenia z domu), znaleźć można wiele wartościowych opracowań i materiałów źródłowych. Czytelnik w niniejszej książce znajdzie odpowiedź m.in. na następujące pytania: - W jaki sposób korzystać z Internetu pisząc swoją pracę dyplomową? - Na które strony WWW zajrzeć szukając wartościowych źródeł i opracowań? - W jaki sposób cytować pozyskany materiał?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-20643 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20642/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem pogodowym / Juliusz Preś. - Warszawa : CeDeWu Sp.z o.o., 2007. - 232 s. : rys., tabl. ; 24 cm.
Bibliogr.
Streszczenie: Celem książki jest wskazanie metod identyfikacji i pomiaru ryzyka pogodowego o charakterze niekatastroficznym oraz analiza pochodnych instrumentów pogodowych jako instrumentu ograniczania tego ryzyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-447/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W dynamicznie rozwijającej się gospodarce zachodzą ciągłe zmiany zarówno w sferze społecznej, jak i demograficznej, wpływając na bezpieczeństwo na świecie. Szczególnie istotne zmiany dotyczą liczby ludności. Przeobrażenia demograficzne wynikają nie tylko z poziomu dzietności czy umieralności, ale także dotyczą struktury narodowościowej państw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1348, IBC-1347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1346/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Zakres książki obejmuje zagadnienia, z którymi spotyka się praktycznie każdy - osoby prywatne, pracownicy i osoby zarządzające różnymi organizacjami, instytucjami czy państwem. Z jednej strony, książka systematyzuje i wyjaśnia pojęcia związane z wirtualizacją działalności, z drugiej strony - pokazuje, jak Internet wpłynął na funkcjonowanie wszystkich jego użytkowników. Rodzaje i skala zarówno korzyści, jak również zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni różnią się jednak w zależności od użytkownika sieci, dlatego też w opracowaniu autorzy zdecydowali się przeanalizować bezpieczeństwo korzystania z sieci na trzech odmiennych poziomach: jednostki, organizacji oraz państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1791 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1790 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Niniejsza książka jest podzielona na dwie zasadnicze części. Pierwsza ogranicza się do możliwych zagrożeń, rodzajów kryzysów i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, natomiast druga pozwala poznać wybrane problemy psychologii, z punktu widzenia człowieka narażonego na kryzysy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1480, IBC-1479 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1478 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Poradnik dla osób piszących prace dyplomowe, ze szczególnym uwzględnieniem prac magisterskich. Znaleźć tutaj można praktyczne rady, które pozwolą uniknąć wielu błędów natury formalnej, często kompromitujących autorów prac magisterskich. Książka składa się z pięciu części i aneksu. Po lekturze tej części student powinien znać oczekiwania recenzentów oraz komisji egzaminacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19478, I-19477 (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: [Przewodnik po technikach pisania prac kwalifikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem prac magisterskich.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17097 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Niniejsza publikacja ma charakter praktycznego poradnika dla osób piszących prace dyplomowe, ze szczególnym uwzględnieniem prac magisterskich. Jest ona adresowana w zasadzie do wszystkich studentów, zarówno tych, którzy są w trakcie przygotowywania pracy magisterskiej, jak i do tych, którzy chcieliby zawczasu poznać prawidła rządzące pisarstwem naukowym. Znaleźć tutaj można praktyczne rady, które pozwolą uniknąć wielu błędów natury formalnej, często kompromitujących autorów prac magisterskich. Książka składa się z czterech części i aneksu. W części pierwszej omówione zostaną podstawowe reguły związane z metodologią, dotyczące treści pracy. Konsekwentne ich stosowanie daje gwarancję, iż praca będzie myślowo spójna i uporządkowana. W części drugiej zaprezentowane zostaną wymogi dotyczące strony technicznej i wizualnej pracy, w trosce o to, by praca przyszłego magistra była estetyczna i praktyczna w lekturze. Owa praktyczność wynika po części z faktu, że w odniesieniu do poszczególnych elementów tekstu (np. przypisów) istnieją określone normy, których rzetelne stosowanie ułatwia przekaz treści. Przestrzeganie tych standardów zapewnia zatem pracy komunikatywność. Część trzecia zawiera praktyczne porady dotyczące procesu przygotowywania pracy dyplomowej. Odpowiada na pytania od czego zacząć pisanie, jak się motywować do pracy, jak poszukiwać materiałów do pracy, w jaki sposób je archiwizować oraz jakich błędów, często popełnianych, utrudniających pisanie, unikać. Część czwarta poświęcona jest omówieniu przygotowań, jakie należy poczynić przed obroną pracy oraz jak zachować się podczas egzaminu magisterskiego. Po lekturze tej części student powinien znać oczekiwania recenzentów oraz komisji egzaminacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20656/WP (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20655/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W publikacji przedstawione są w sposób syntetyczny czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa państwa z perspektywy Unii Europejskiej oraz poszczególnych podmiotów społeczności międzynarodowej, a także szeroki wachlarz interesujących poglądów dotyczących stabilności państwa w aspekcie prawa wewnętrznego oraz międzynarodowego.

Powiązane rekordy:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1442, IBC-1441, IBC-1440 (3 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Prezentowana monografia poświęcona jest wybranym aspektom bezpieczeństwa i skoncentrowana jest na zagadnieniach pozamilitarnych.

Powiązane rekordy:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1452, IBC-1451 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1450/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again