Form of Work
Książki
(30)
Pliki i bazy danych
(4)
Publikacje naukowe
(3)
Rejestracje dźwiękowe i wideo
(2)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(35)
available
(27)
Branch
Wypożyczalnia
(27)
Czytelnia
(35)
Author
Strugalski Tomasz
(7)
Ficoń Krzysztof
(6)
Dąbrowski Marcin
(4)
Jaskółowski Waldemar
(3)
Kępka Paweł (1975- )
(3)
Skomra Witold
(3)
Kliszewski Sławomir
(2)
Kwiatkowski Marek
(2)
Mierczyk Zygmunt
(2)
Wasilczuk Jarosław
(2)
Ciekot Zbigniew
(1)
Galarowicz Oksana
(1)
Korczak Jerzy
(1)
Kończak Jarosław
(1)
Kwiatkowski Włodzimierz
(1)
Poręba Paweł
(1)
Rokiciński Krzysztof
(1)
Łeweć Dorota
(1)
Year
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(14)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(34)
English
(2)
Subject
nurkowanie
(13)
Zarządzanie kryzysowe
(12)
Logistyka
(7)
sprzęt nurkowy
(6)
Sytuacje kryzysowe
(5)
Ratownictwo
(4)
Analiza ryzyka
(3)
Pierwsza pomoc
(3)
Prawo
(3)
Symulacja
(3)
Szkolenie
(3)
Wojsko
(3)
Wyposażenie
(3)
Zagrożenia
(3)
Zarządzanie ryzykiem
(3)
Analiza zagrożeń
(2)
Bezpieczeństwo
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Budynki
(2)
Gospodarka
(2)
Matematyka
(2)
Medycyna ratunkowa
(2)
Ratownictwo wodne
(2)
film
(2)
konferencje
(2)
służby ratownicze
(2)
Administracja publiczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Bezpieczeństwo militarne
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Broń masowej zagłady
(1)
Budowa i konstrukcje
(1)
Ewakuacja
(1)
Ewakuacja ludności
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Inżynieria bezpieczeństwa
(1)
Katastrofy
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Kobieta
(1)
Metodologia
(1)
Migracja
(1)
Obsługa i eksploatacja
(1)
Ochrona ludności
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Paliwa
(1)
Paliwa płynne
(1)
Pancerze (powłoki)
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pojazdy wojskowe
(1)
Pożary
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Ratownictwo wysokościowe
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Ropa naftowa
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
System obronny państwa
(1)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(1)
Służby mundurowe
(1)
Technika
(1)
Terroryzm
(1)
Transport
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Wypadki
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Zachowania ludzi
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie publiczne
(1)
analiza matematyczna
(1)
gospodarka materiałowa
(1)
informatyka
(1)
inżynieria
(1)
logistyka cywilna
(1)
magazyny
(1)
marynarka wojenna
(1)
media elektroniczne
(1)
ochrona
(1)
ochrona przed zagrożeniami
(1)
operacje
(1)
projekty badawcze
(1)
regiony bałtyckie
(1)
sprzęt ratownictwa wysokościowego
(1)
sprzęt specjalistyczny
(1)
systemy dostarczania wody
(1)
sytuacje
(1)
sytuacje nadzwyczajne
(1)
służby logistyczne
(1)
teoria pożarów
(1)
wypadki wodne
(1)
zagrożenia klimatyczne
(1)
zagrożenia nadzwyczajne
(1)
zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Poradnik
(2)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Inżynieria i technika
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
36 results Filter
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz norm przy rozdziałach i bibliografia na stronach 147-153.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21890 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Projektowanie systemów bezpieczeństwa / Paweł Kępka. - Warszawa : Bel Studio, 2015. - 232 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr., wykaz aktów prawnych, netogr. s. 220-228.
Streszczenie: Publikacja `Projektowanie systemów bezpieczeństwa` jest omówieniem podstawowych zasad, wytycznych i technik, jakie należy uwzględnić podczas nowopowstających systemów bezpieczeństwa. Wskazuje narzędzia, formy oraz procedury weryfikacji już istniejących systemów, głównie ratowniczych. Przedstawione są także kolejne etapy projektowania uwzględniające aspekty prawne zarządzania kryzysowego. W publikacji można odnaleźć charakterystykę źródeł baz danych o zdarzeniach niekorzystnych, podstawowe metody analizy ryzyka, aspekty teoretyczne i prawne bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego. Dodatkowo, zostały zaprezentowane systemy informacji przestrzennej, a także wybrane aplikacje do modelowania zagrożeń.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2356, IBC-2355 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2354/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bibliogr. s. 229-238.
Streszczenie: Rozpad dwubiegunowego świata rozpoczął nową erę w dziejach ludzkości określaną mianem globalizacji. Jego pochodną jest powstanie nowych zagrożeń okreslanych mianem asymetrycznych, które wymagają przewartościowania poglądów w zakresie bezpieczeństwa światowego, regionalnego, jak i poszczególnych państw. Rzadko podejmuje się próby okreslenia uwarunkowań prowadzenia działań przez przeciwnika asymtrycznego, skupiając się przedewszystkim na ich efektach (a szczególnie tych medialnych, jak terroryzm czy nielegalna imigracja). Są to bez wątpienia ważne czynniki, ale przecież są one determinowane wieloma innymi uwarunkowaniami, które wpływają bezpośrednio na przebieg całego procesu. Nie można bowiem pominąć takich detrminantów jak geograficzne, ekonomiczne, demograficzne, klimatyczne, historyczne, kulturowe itd. One to własnie kształtują całokształt zagadnień związanych z zagrożeniami asymetrycznymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2359, IBC-2358 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2357/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
CD
In basket
Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP / redakcja naukowa Witold Skomra. - Warszawa : BEL Studio, 2015. - 246 stron : ilustracje ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 237-242.
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki.
Streszczenie: Monografia podsumowuje dwuletnie badania prowadzone na potrzeby zarządzania kryzysowego RP. Rozdział I zawiera najistotniejsze definicje i pojęcia, z których korzystano w opracowaniu. Rozdział II zawiera przegląd podejść i metodyk oceny ryzyka stosowanych w krajach, których bogate doświadczenia i funkcjonalność podejmowanych rozwiązań mogą być cennym źródłem dla opracowań krajowych w tym zakresie. Rozdział III stanowi przegląd metod i technik wykorzystywanych do przeprowadzania analizy ryzyka, które mogą zostać użyte również podczas badań dotyczących bezpieczeństwa narodowego oraz oceny ryzyka na jego potrzeby. W rozdziale IV przedstawiono zarządzanie ryzykiem operacyjnym i zarządzanie kryzysowe jako niedawno rozwijane zagadnienia zarządzania. Rozdział V jest bezpośrednim zaprezentowaniem dokonań projektu badawczego tj. syntetycznym przewodnikiem po zagadnieniu oceny ryzyka. Rozdział VI przedstawia przydatność teorii zarządzania wiedzą dla metodyki oceny ryzyka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1057/30, W-1057/29, W-1057/28, W-1057/27, W-1057/26, W-1057/25, W-1057/24, W-1057/23, W-1057/22, W-1057/21, W-1057/20, W-1057/19, W-1057/18, W-1057/17, W-1057/16, W-1057/14, W-1057/13, W-1057/12, W-1057/11, W-1057/10, W-1057/9, W-1057/8, W-1057/7, W-1057/6, W-1057/5, W-1057/4, W-1057/3 (27 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1057/2 Zarz-Bezp, W-1057/1 Czyt. (2 egz.)
Book
In basket
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego / Witold Skomra. - Warszawa : BEL Studio, copyright 2018. - 196 stron : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 177-194.
Zawiera: Elementy zarządzania kryzysowego w administracji publicznej -- Ochrona infrastruktury krytycznej -- System zarządzania kryzysowego w ujęciu teoretycznym -- Zarządzanie ryzykiem w administracji publicznej -- Elementy zarządzania ryzykiem w publicznym zarządzaniu kryzysowym -- Zarządzanie ryzykiem wystąpienia sytuacji kryzysowej.
Streszczenie: Publikacja pt. „Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego” odnosi się do problematyki zarządzania ryzykiem w organizacji, w tym w administracji publicznej i u operatorów infrastruktury krytycznej. Szeroko przedstawia definicje oraz aspekty prawne i teoretyczne bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego. W sposób nowatorski wskazuje na zagadnienie ryzyka operacyjnego, związanego z zakłóceniami w dostępie do zasobów, informacji i ludzi. Nieuwzględnianie ryzyka operacyjnego powoduje, że poprawnie zdefiniowane systemy reagowania zawodzą w konfrontacji z rzeczywistymi zdarzeniami. Dodatkowo książka omawia zagadnienie wykorzystania podejścia procesowego w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego, regionalnego i narodowego. To podejście opiera się na spostrzeżeniu, że rzeczywiste procesy, w tym decyzyjne, przebiegają niezależnie od formalnej struktury organizacyjnej. (opis za wydawcą)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1107/10, W-1107/9, W-1107/8, W-1107/7, W-1107/6, W-1107/5, W-1107/4, W-1107/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1107/2 Czyt., W-1107/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Book
In basket
Nitrox i wstęp do innych mieszanin : podręcznik dla nurka / Tomasz Strugalski. - Warszawa : Bel Studio, 2006. - 141 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Sport, turystyka, hobby
Bibliogr. s. 141. Indeks.
Streszczenie: Podręcznik wyjaśnia nurkowanie na sztucznych mieszaninach oddechowych. Zawiera treść kursów na podstawowy i zaawansowany stopień nitroxowy. Od podstaw omawia wady i zalety nitroxu w nurkowaniach turystycznych, sprzęt, planowanie nurkowania, liczenie toksyczności tlenowych itd.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21182 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21181/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
DVD
In basket
Zob. też I-19681
Streszczenie: Szkolenie dotyczące nurkowania podlodowego prowadzone przez członków Klubu Active Divers.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-128 (1 egz.)
No cover
Book
DVD
In basket
Zob. też I-19681
Streszczenie: Szkolenie dotyczące nurkowania podlodowego prowadzone przez członków Klubu Active Divers.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-129 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliog., tab.
Streszczenie: Omówiono szczegółowo działania ratownicze w nurkowaniu rekreacyjnym, zawarto informacje o zapobieganiu wypadkom, radzeniu sobie ze stresem oraz opisano działania przy udzielaniu pomocy po wystąpieniu sytuacji awaryjnych zarówno pod wodą, jak i na powierzchni.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17768, I-17767 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
Bibliog., tab.
Streszczenie: Omówiono szczegółowo działania ratownicze w nurkowaniu rekreacyjnym, zawarto informacje o zapobieganiu wypadkom, radzeniu sobie ze stresem oraz opisano działania przy udzielaniu pomocy po wystąpieniu sytuacji awaryjnych zarówno pod wodą, jak i na powierzchni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20153 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20152/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawia podstawy metodologiczne inżynierii zarządzania kryzysowego, klasyfikację i analizę rodzajów zagrożeń, zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych. Omawia model Systemu Reagowania Kryzysowego oraz związane z nim Systemy m.in. Kierowania Operacyjnego, Ratownictwa i Ewakuacji. Opisuje także system kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz informatyczne wsparcie podsystemu bezpieczeństwa militarnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-771, IBC-770 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-769/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Bibliogr., tab.
Streszczenie: [Referaty z XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Eksploatacja infrastruktury w sytuacjach kryzysowych". Konferencja miała na celu przedstawienie krajowego i zagranicznego dorobku w zakresie uodporniania infrastruktury transportowej i inżynieryjno-budowlanej na zakłócenia w jej eksploatacji spowodowane katastrofami przemysłowymi, klęskami żywiołowymi, zniszczeniami celowymi, działaniami terrorystycznymi, a także działań związanych z zapobieganiem i usuwaniem
Streszczenie: negatywnych skutków sytuacji kryzysowych oraz ratownictwem technicznym. Sygn. B-173 - B-186]

Powiązane rekordy:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-222, B-185, B-183, B-181, B-179, B-177, B-175 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-173/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Bibliogr., tab.
Streszczenie: [Referaty z XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Eksploatacja infrastruktury w sytuacjach kryzysowych". Konferencja miała na celu przedstawienie krajowego i zagranicznego dorobku w zakresie uodporniania infrastruktury transportowej i inżynieryjno-budowlanej na zakłócenia w jej eksploatacji spowodowane katastrofami przemysłowymi, klęskami żywiołowymi, zniszczeniami celowymi, działaniami terrorystycznymi, a także działań związanych z zapobieganiem i usuwaniem
Streszczenie: negatywnych skutków sytuacji kryzysowych oraz ratownictwem technicznym. Sygn. B-173 - B-186]

Powiązane rekordy:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-223, B-186, B-184, B-182, B-180, B-178, B-176 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-174/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Sport, turystyka, hobby
Załączona płyta DVD z filmem instruktażowym sygn.
Streszczenie: Książka zawiera szczegółowe informacje dotyczące sprzętu dostępnego na rynku oraz technik jego wykorzystania. W klarowny sposób pokazane zostały zalety i wady tych elementów wyposażenia płetwonurka oraz zagrożenia wynikające z nieumiejętnego ich użycia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20562 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20561/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
DVD
In basket
Boje, szpulki, kołowrotki i ich zastosowanie w nurkowaniu / Marcin Dąbrowski. - Warszawa : BEL Studio Sp. z o.o., 2012. - 1 dysk optyczny DVD [15m 03s] ; [film DVD].
Załącznik do: I-20561/Czyt., I-20562
Streszczenie: Film instruktażowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. CD-450, CD-449 (2 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Matematyka
Tab.
Streszczenie: Książka poświęcona jest problematyce matematycznego modelowania i ilościowego rozwiązywania róźnych sytuacji decyzyjnych, zwłaszcza z zakresu nauk wojskowych. Obejmuje ona całokształt ważniejszych zagadnień związanych z prognozowaniem, planowaniem, programowaniem funkcjonowania i rozwoju sił zbrojnych w szczególności sił morskich na współczesnym teatrze działań wojennych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20165 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20164/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Opisuję problematykę skutecznego i efektywnego zarządzania krytycznymi zasobami logistycznymi dla potrzeb niemilitarnych sytuacji kryzysowych. Szczególnym obszarem kryzysowych działań logistycznych jest etap operacyjnego reagowania i dynamicznej odbudowy. Praktyczne procedury skutecznego zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowych zostały oparte na doświadczeniach i standardach ekstremalnej logistyki wojskowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1001, IBC-1000 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-999/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Logistyka operacyjna / Krzysztof Ficoń. - Warszawa : BEL Studio Sp. z o.o., 2004. - 422 s. : il. ; 24 cm.
Temat: Logistyka ; Wojsko
Księgozbiór czytelni: : Logistyka
Bibliogr.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20168, I-20167 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20166/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Logistyka
Tab.
Streszczenie: Monografia poświecona technicznym systemom makrologistyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20163 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20162/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Kierowana do rąk Czytelnika książka „Trzy logistyki. Wojskowa, kryzysowa, rynkowa” jest dziełem unikatowym, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, w jednym tomie znalazły się trzy kluczowe kategorie aplikacji logistycznych, dotyczące logistyki wojskowej, kryzysowej i rynkowej. Po drugie, stanowi pewnego rodzaju reasumpcję dotychczasowego dorobku publikacyjnego autora, prezentowanego od lat w oficynie wydawniczej BEL Studio Sp. z o.o. Każdej z wyodrębnionych kategorii logistyki stosowanej został poświęcony oddzielny rozdział zredagowany według jednolitej zasady – podstawy teoretyczne i obszary aplikacyjne oraz zamykający rozdział przykładowy case studies. Zasadniczym walorem książki jest syntetyczny wykład podstawowych problemów metodologicznych i aplikacyjnych trzech najważniejszych w sensie teoretycznym i praktycznym nurtów we współczesnej logistyce. W kolejnych rozdziałach zostały zwięźle omówione podstawowe problemy metodologiczne oraz kwestie aplikacyjne każdej kategorii rodzajowej logistyki – wojskowej, kryzysowej i rynkowej. Praktycznie każdy rozdział książki to oddzielne minikompendium wiedzy na temat wybranej kategorii logistyki. Taka kompozycja pozwala na indywidualną zadumę nad każdą kategorią oddzielnie i niezależnie, a jednocześnie na ogólną refleksję na gruncie holistycznej koncepcji systemów logistycznych. Wspólnym łącznikiem jest systemowe podejście do każdej logistyki oscylujące wokół filozofii odpowiednio konfigurowanych i zarządzanych łańcuchów dostaw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1926 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1925/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again